نصب المان یار مهربان در بلوار ۲۹ بهمن تبریز

نصب المان  یار مهربان در بلوار ۲۹ بهمن تبریز المان ” یارمهربان” توسط سازمان زیباسازی شهرداری تبریز نصب شد. به گزارش پایگاه خبری تبلیغات محیطی و به نقل از تبریزمدرن ، این المان با هدف ترویج فرهنگ مطالعه در میان اقشار مختلف جامعه و تشویق آنان به بهره گیری ازفواید کتاب خوانی به ویژه در اوقات فراغت، طراحی و در بلوار ۲۹ بهمن، روبروی درب ورودی دانشگاه نصب شده است. گفتنی است اقدام فوق، در پی برنامه ریزی های سازمان زیباسازی برای افزایش المان های مفهومی سطح شهر و به تبع آن، افزایش زیبایی های بصری شهر انجام یافته است.
بیشتر...