مناقصه استعلام استند تبلیغاتی جنس فلز و پلاستیک

مناقصه استعلام استند تبلیغاتی جنس فلز و پلاستیک مناقصه گزار : بانک مسکن  تاریخ: 1395/11/18 شماره آگهی : 11951017000455  آدرس : استان تهران شرح آگهی استعلام شماره نیاز : 11951017000455 نام دستگاه خریدار : بانک مسکن تاریخ پایان اعتبار : 95.11.21 ساعت 12:00 شرح کلی نیاز : از ایران کد مشابه استفاده شده است. استند بروشور ایستاده طبق طرح و نمونه بانک به همراه بسته بندی کارتن و سلفون طبق پیش نویس قرارداد پیوست نام کالا : استند تبلیغاتی جنس فلز و پلاستیک ابعاد 163*63 MM نام تجارتی LIFEBOUY مرجع سازنده AKAY STAND PAZARLAMA VE SANAYI LTD کشور سازنده ترکیه مرجع عرضه کننده یونیلیور ایران تاریخ نیاز به کالا : 95.12.19 تعداد مورد نیاز : 200 عدد توضیحات خریدار : استند بروشور ایستاده طبق طرح و نمونه بانک به همراه بسته بندی کارتن و سلفون طبق پیش نویس قرارداد پیوست . از ایران کد مشابه استفاده شده است. کلیه هزینه ه...
بیشتر...

مزایده تعداد 28 عدد استند تبلیغاتی در کتالم و سادات شهر

مزایده تعداد 28 عدد استند تبلیغاتی در کتالم و سادات شهر مزایده گزار : شهرداری کتالم و سادات شهر  تاریخ: 1395/10/02 شماره آگهی : -  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده شهرداری کتالم و سادات شهر در نظر دارد با استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر تعداد 28 عدد استند تبلیغاتی در اندازه 3.5*2.5 در نقاط مختلف سطح شهر از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و سایر اطلاعات مربوط به آن از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت هفت روز به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند. مظاهر باقر سلیمی - شهردار کتالم و ساداتشهر
بیشتر...

مزایده بهره برداری موقت از محل نصب 10 عدد استند تبلیغاتی

مزایده بهره برداری موقت از محل نصب 10 عدد استند تبلیغاتی مزایده گزار : شهرداری گرمی  تاریخ: 1395/09/24 شماره آگهی : نوبت دوم مرحله دوم  آدرس : استان اردبیل شرح آگهی مزایده عمومی بهره برداری موقت از محل نصب 10 عدد استند تبلیغاتی شهرداری گرمی در نظر دارد بهره برداری موقت از محل نصب استندهای تبلیغاتی طبق جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به کانون ها و شرکت های واجد شرایط در عرصه تبلیغات به صورت اجاره بهاء به مدت یک سال واگذار نماید. مدت بهره برداری : یک سال مبلغ اولیه : 151.200.000 ریال 1- محل تهیه اسناد آگهی و شرکت د رمزایده : دبیرخانه شهرداری گرمی می باشد. 2- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری می باشد. 3- هزینه چاپ آگهی و حق کارشناسی رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده خواهد بود. 4- شرکت کنندگان باید از بابت خرید اسناد مزایده مبلغ 300.000 ریال را به حساب 0105623401008 شهرد...
بیشتر...

مزایده بهره برداری موقت از محل نصب 10 عدد استند تبلیغاتی

مزایده بهره برداری موقت از محل نصب 10 عدد استند تبلیغاتی مزایده گزار :  شهرداری گرمی  تاریخ: 1395/09/15 شماره آگهی : نوبت دوم مرحله اول  آدرس : استان اردبیل شرح آگهی مزایده عمومی بهره برداری موقت از محل نصب 10 عدد استند تبلیغاتی شهرداری گرمی در نظر دارد بهره برداری موقت از محل نصب استندهای تبلیغاتی طبق جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به کانون ها و شرکت های واجد شرایط در عرصه تبلیغات به صورت اجاره بهاء به مدت یک سال واگذار نماید. مدت بهره برداری : یک سال مبلغ اولیه : 151.200.000 ریال 1- محل تهیه اسناد آگهی و شرکت د رمزایده : دبیرخانه شهرداری گرمی می باشد. 2- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری می باشد. 3- هزینه چاپ آگهی و حق کارشناسی رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده خواهد بود. 4- شرکت کنندگان باید از بابت خرید اسناد مزایده مبلغ 300.000 ریال را به حساب 0105623401008 شهر...
بیشتر...

مناقصه استعلام استند تبلیغاتی رول آب در تهران

مناقصه استعلام استند تبلیغاتی رول آب در تهران مناقصه گزار : بانک مسکن  تاریخ: 1395/07/11 شماره آگهی : 12951017000048  آدرس : تهران شرح آگهی استعلام شماره نیاز : 12951017000048 نام دستگاه خریدار : بانک مسکن تاریخ پایان اعتبار : 95.7.14 ساعت 10:00 شرح کلی نیاز : استند تبلیغاتی رول آب تاریخ نیاز به کالا : 95.7.18 تعداد مورد نیاز : 1 عدد توضیحات خریدار :نمونه کالا ارسال و در صورت تایید خرید صورت می گیرد هزینه ارسال بعهده فروشنده است. تلفن تماس 26200919 داخلی 2222 آقای خان حسین پور محل تحویل تهران ، خ نلسون ماندلا بعد از چهارراه اسنفدیار خ ارمغان شرقی پ 8 بانک مسکن ط دوم دایره کارپردازی آقای خان حسین پور جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سایت WWW.SETADIRAN.IR مراجعه فرمایید.
بیشتر...

مزایده واگذاری استندهای تبلیغاتی در هشترود

مزایده واگذاری استندهای تبلیغاتی در هشترود مزایده گزار : شهرداری هشترود  تاریخ: 1394/11/19 شماره آگهی : مرحله دوم ، نوبت دوم  آدرس : آذربایجان شرقی ، - شرح آگهی آگهی مزایده مرحله دوم ، نوبت دوم شهرداری هشترود در نظر دارد به استناد بند 3 صورت جلسه شماره 156 مورخه 94.10.6 شورای اسلامی شهر، امتیاز استندهای سطح شهر را با قیمت پایه ماهانه 8.000.000 ریال از طریق مزایده واگذار نماید . متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 7 روز برای کسب اطلاعات بیشتر و یا شرکت در مزایده به امور مالی شهرداری هشترود مراجعه نمایند . شهردار هشترود - عبدیلر
بیشتر...

مزایده واگذاری استندهای تبلیغاتی در ایزدشهر

مزایده واگذاری استندهای تبلیغاتی در ایزدشهر مزایده گزار : شهرداری ایزدشهر  تاریخ: 1394/11/12 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : مازندران ، - شرح آگهی آگهی مزایده نوبت اول دستگاه مزایده گزار : شهرداری ایزدشهر موضوع مزایده : بهره برداری از استندهای تبلیغاتی برآورد اولیه : 900.000.000 ریال نوع تضمین شرکت در مزایده : ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 45.000.000 ریال ( چهل و پنج میلیون ریال ) اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر نزد بانک تجارت، داشتن پروانه فعالیت از وزارت ارشاد اسلامی برای کانون تبلیغاتی الزامی است . مهلت و تحویل اسناد مزایده : از تاریخ انتشار آگهی به مدت 17 روز آخرین تاریخ و محل ارسال اسناد مزایده : پایان وقت اداری مورخ 1394.11.28 شهرداری ایزدشهر تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (مزایده) : روز یکشنبه ساعت 11 مورخ 1394.12.02 برای ...
بیشتر...

مزایده واگذاری استندهای تبلیغاتی در هشترود

مزایده واگذاری استندهای تبلیغاتی در هشترود مزایده گزار : شهرداری هشترود  تاریخ: 1394/10/29 شماره آگهی :  مرحله اول ، نوبت اول  آدرس : آذربایجان شرقی ، - شرح آگهی آگهی مزایده شهرداری هشترود در نظر دارد به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 156 مورخه 94.10.6 شورای اسلامی شهر، امتیاز استندهای تبلیغاتی سطح شهر را با قیمت پایه ماهانه 8.000.000 ریال از طریق مزایده واگذار نماید . متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 17 روز برای کسب اطلاعات بیشتر و یا شرکت در مزایده به امور مالی شهرداری هشترود مراجعه نمایند. شهردار هشترود - عبدیلر
بیشتر...

مزایده واگذاری استندهای تبلیغاتی در هشترود

مزایده واگذاری استندهای تبلیغاتی در هشترود مزایده گزار : شهرداری هشترود  تاریخ: 1394/10/24 شماره آگهی : -  آدرس : آذربایجان شرقی، امورمالی شهرداری شرح آگهی آگهی مزایده استندهای تبلیغاتی سطح شهر شهرداری هشترود در نظر دارد به استناد بند 3 صورت جلسه شماره 156 مورخه 94.10.6 شورای اسلامی شهر، امتیاز استندهای سطح شهر را با قیمت پایه ماهانه 8.000.000 ریال از طریق مزایده واگذار نماید . متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی (17دی-1394) به مدت 17 روز برای کسب اطلاعات بیشتر و یا شرکت در مزایده به امور مالی شهرداری هشترود مراجعه نمایند .
بیشتر...

استند تبلیغاتی چیست ؟

استند تبلیغاتی چیست ؟ معرفی استند تبلیغاتی استندهای تبلیغاتی نیز همچون نوع نمایشگاهی، از مواد اولیه مختلف و در اشکال و طرح های متنوعی وجود دارد. این نوع استندها این امکان را برای شرکت ها و تولیدکنندگان فراهم میآورند تا آنها بتوانند به معرفی کالاها و خدمات خود بپردازند. استند یک سازه نمایشگاهی و تبلیغاتی است که به میزان بالایی درمعرض دید و توجه مخاطبان است .علاوه بر آن ویژگی ها و قابلیت هایی چون زیبایی، سطح تبلیغاتی وسیع، صرفه جویی در زمان و هزینه، نصب وراه اندازی سریع و حمل و نقل آسان انواع استند را به یک روش موثر برای بازار یابی و افزایش بازده سرمایه گذاری تبدیل نموده است. استندها دارای انواع مختلف می باشند از جمله استندهای تبلیغاتی، استندهای نمایشگاهی و استندهای فروشگاهی که برای استفاده در محیط های داخلی ( indoor banner ) وفضای باز( outdoor banner ) تولید می شوند. استند تبلیغاتی سازه ایست که انواع چاپ ب...
بیشتر...