مناقصه عملیات احداث استندهای تبلیغاتی سطح شهر سرایان

مناقصه عملیات احداث استندهای تبلیغاتی سطح شهر سرایان مناقصه گزار : شهرداری سرایان  تاریخ: 1395/10/04 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان خراسان جنوبی شرح آگهی آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار در شهرداری سرایان نوبت اول شهرداری سرایان ، عملیات احداث استندهای تبلیغاتی سطح شهر سرایان را توسط سرمایه گذار بخش خصوصی به روش ساخت ، بهره برداری و واگذاری به انجام برساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز فعالیت از کانون آگهی و تبلیغات (تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) درخواست می گردد حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95.10.20 جهت اخذ اسناد مر بوطه به امور مالی شهرداری یا به یاست شهر داری به نشانی WWW.SARAYANCITY.IR مراجعه نمایند. روابط عمومی  
بیشتر...

تجدید مزایده کلیه استندهای تبلیغاتی سطح شهر بافق

تجدید مزایده کلیه استندهای تبلیغاتی سطح شهر بافق مزایده گزار : شهرداری بافق  تاریخ: 1395/09/15 شماره آگهی : -  آدرس : استان یزد شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی نام دستگاه مزایده گزار: شهرداری بافق موضوع مزایده: واگذاری کلیه استندهای تبلیغاتی سطح شهر سپرده شرکت در مزایده 100.000.000 ریال زمان فروش و تحویل اسناد 95.9.15 لغایت 95.9.22 تلفن تماس 03532420200 نحوه خرید اسناد: به صورت اینترنتی در سایت شهرداری بافق به نشانی www.bafgh.ir
بیشتر...

مزایده کلیه استندهای تبلیغاتی سطح شهر بافق

مزایده کلیه استندهای تبلیغاتی سطح شهر بافق مزایده گزار : شهرداری بافق  تاریخ: 1395/08/29 شماره آگهی : 3726  آدرس : استان یزد شرح آگهی دعوتنامه شرکت در مزایده بدینوسیله به اطلاع می رساند شهرداری بافق درنظردارد کلیه استندهای تبلیغاتی سطح شهر را از طریق مزایده بصورت استیجاری واگذار نماید 1-شرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اوراق مزایده به سایت اینترنتی www.bafgh.ir مراجعه نمایند حداکثر مهلت تسلیم پیشنهاد به دبیرخانه شهرداری تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 95.9.11 می باشد . 2- مبلغ سپرده شرکت در مزایده 100.000.000 ریال می باشد که می بایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاری 822303009299544017 بانک مهر اقتصاد شعبه بافق به نام شهرداری بافق و یا به صورت ضمانت نامه بانکی باشد . 3- هرگونه خط خوردگی شرط ابهام و یا نقص باعث ابطال پیشنهاد میگردد . 4- عدم ارائه پیشنهاد در وقت مقرر به منزله انصراف از شرکت د...
بیشتر...

مزایده اجاره مکان جهت استندهای تبلیغاتی-نوبت دوم چاپ دوم

مزایده اجاره مکان جهت استندهای تبلیغاتی-نوبت دوم چاپ دوم مزایده گزار : شهرداری تربت حیدریه  تاریخ: 1395/07/10 شماره آگهی : نوبت دوم چاپ دوم  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شهرداری تربت حیدریه نوبت دوم چاپ دوم شهرداری تربت حیدریه در نظر دارد نسبت به اجاره مکان جهت استندهای تبلیغاتی در سطح شهر تربت حیدریه اقدام نماید. لذا لازم است متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند. محل اجرای کار: سطح شهر تربت حیدریه مهلت خرید اسناد مزایده: از تاریخ 95.7.3 لغایت 95.7.13 مهلت تسلیم پیشنهادها: 95.7.22 زمان بازگشایی پاکات: 95.7.24 محل اجرای کار سطح شهر تربت حیدریه میزان تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 30.000.000 ریال می باشد. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه حراست شهرداری می باشد متقاضیان می توانند جهت دریافت اطلاعات ...
بیشتر...

مزایده اجاره مکان جهت استندهای تبلیغاتی – نوبت دوم

مزایده اجاره مکان جهت استندهای تبلیغاتی – نوبت دوم مزایده  گزار : شهرداری تربت حیدریه  تاریخ: 1395/07/03 شماره آگهی : نوبت دوم چاپ اول  آدرس : تربت حیدریه شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شهرداری تربت حیدریه نوبت دوم چاپ اول شهرداری تربت حیدریه در نظر دارد نسبت به اجاره مکان جهت استندهای تبلیغاتی در سطح شهر تربت حیدریه اقدام نماید لذا لازم است متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند. محل اجرای کار: سطح شهر تربت حیدریه مهلت خرید اسناد مزایده: از تاریخ 95.7.3 لغایت 95.7.13 مهلت تسلیم پیشنهادها: 95.7.22 زمان بازگشایی پاکات: 95.7.24 محل اجرای کار سطح شهر تربت حیدریه میزان تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 30.000.000 ریال می باشد . شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است . محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه حراست شهرداری می باشد متقاضیان می توانند جهت دریافت اطلاعات بی...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از استندهای تبلیغاتی در شهر کیاکلا

مزایده بهره برداری از استندهای تبلیغاتی در شهر کیاکلا مزایده  گزار : شهرداری کیاکلا  تاریخ: 95/06/07 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : مازندران ، شهرداری کیاکلا شرح آگهی آگهی مزایده شهرداری کیاکلا در نظر دارد نصب و بهره برداری استندهای تبلیغاتی واقع در سطح شهر و بلوارها را از طریق مزایده به پیمانکار واجد شرایط دارای پروانه فعالیت از وزارت ارشاد اسلامی برای کانون تبلیغاتی واگذار نماید . لذا از علاقمندان دعوت به عمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت شرایط مزایده به شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن : 011142354500 تماس حاصل نمایند . رامین فرشید فر - شهردار کیاکلا
بیشتر...

مزایده واگذاری استندهای تبلیغاتی در گنبد کاووس

مزایده واگذاری استندهای تبلیغاتی در گنبد کاووس مزایده گزار : شهرداری گنبد کاووس  تاریخ: 1394/12/11 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : گلستان ، - شرح آگهی آگهی مزایده شهرداری گنبد کاووس در نظر دارد به استناد ردیف ق بند 1 مصوبه سیصد و سی و چهارمین و سیصد و نود و هفتمین مورخ 94.6.16 و 94.10.21 شورای محترم اسلامی شهر و ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها ، 26 مورد از بیلبورد ، تابلو و استندهای تبلیغاتی سطح شهر را با حفظ مالکیت به اشخاص صلاحیت دار و واجد شرایط برای مدت دو سال از طریق مزایده به صورت اجاره واگذار نماید . 1 - شرکت کنندگان می بایست ضمن بازدید از محل مورد نظر، اسناد مزایده را تحویل ، سپرده ای معادل 5 درصد شرکت در مزایده را به صورت ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد به شماره حساب 700785143416 بنام شهرداری گنبد کاووس نزد بانک شهر واریز و فیش مربوطه را ضمیمه اسناد نمایند . 2 - مهلت قبول پیشنهادات تا آخر وقت اد...
بیشتر...

مزایده اجاره استندهای تبلیغاتی در سمنان

مزایده اجاره استندهای تبلیغاتی در سمنان مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان  تاریخ: 1394/12/05 شماره آگهی : -  آدرس : سمنان - میدان امام رضا (ع) - بلوار قدس - نرسیده به میدان عدالت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان، اتاق شماره 7 شرح آگهی آگهی مزایده سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 43 مورخ 94.12.3 هیات مدیره متبوع سازه های استند تبلیغاتی شهر سمنان را در سال 95 در قالب 2 سبد 50 تایی به شرح ذیل به صورت اجاره به کانون های تبلیغات واجد شرایط از طریق مزایده واگذار نماید . متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید مزایده می توانند به آدرس : سمنان - میدان امام رضا (ع) - بلوار قدس - نرسیده به میدان عدالت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان، اتاق شماره 7 مراجعه و یا با شماره : 220-33341172-023 تماس حاصل نمایند . مهلت شرکت در مزایده : پنجشنبه 94.12.19 ...
بیشتر...

اختصاص یک هزار عدد سازه به تبلیغات انتخاباتی زنجان

اختصاص یک هزار عدد سازه به تبلیغات انتخاباتی زنجان شهردار زنجان از اختصاص یک هزار عدد سازه سبک در شهر زنجان به منظور ساماندهی تبلیغات محیطی انتخابات خبر داد . به گزارش مجله محیطی ، حبیب یگانه در جلسه علنی شورای شهر با بیان اینکه حفظ سیما و منظر شهری از جمله وظایف ذاتی شهرداری است، اظهار داشت : در حدود دو ماه پیش ستاد برگزاری تبلیغات شهری با نزدیک شدن به انتخابات تشکیل شد و از دو ماه پیش تاکنون ده‌ها استند تبلیغاتی به منظور انجام تبلیغات از سوی داوطلبان انتخابات تهیه و در سطح شهر نصب شده است . وی ادامه داد : در این راستا جانمایی 2 هزار متر‌مربع بنر در سطح شهر زنجان با اولویت خیابان های اصلی در دستور کار قرار گرفته بود . شهردار زنجان خاطر نشان کرد : بیش از یک هزار عدد سازه سبک موقت در معابر مهم شهری و در فضاهایی که امکان نصب داربست وجود ندارد جانمایی شده است . یگانه افزود : تدوین ضوابط انتخاباتی و لیست آدرس محل های نصب تابلوهای انتخابات ...
بیشتر...

مزایده واگذاری استندهای تبلیغاتی در شهر کیلاکلای مازندران

مزایده واگذاری استندهای تبلیغاتی در شهر کیلاکلای مازندران مزایده گزار : شهرداری کیلاکلا  تاریخ: 1394/11/27 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : مازندران ، - شرح آگهی   آگهی مزایده نوبت اول شهرداری کیلاکلا در نظر دارد نصب و بهره برداری استندهای تبلیغاتی واقع در سطح شهر و بلوارها را از طریق مزایده به پیمانکار واجد شرایط دارای پروانه فعالیت از وزارت ارشاد اسلامی برای کانون تبلیغاتی واگذار نماید . لذا از علاقه مندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت شرایط مزایده به شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن : 01142354500 تماس حاصل نمایند. رامین فرشید فر - شهردار کیاکلا  
بیشتر...