استرابورد چیست؟

استرابورد چیست؟ استرابورد چیست؟ هر از گاهی شاهد ورود ابزارهای جدید و روش های نوین در حوزه تبلیغات محیطی در شهرهای بزرگ هستیم. استرابورد عضو جدید در حوزه رسانه محیطی می باشد که برای اولین بار در کشور در شهر تهران رونمایی شد. این سازه که نوعی استند ایستاده تبلیغاتی است به عبارتی نسل جدید سازه های بادبانی و پرتابل های ایستاده قدیمی است که از چندین سال پیش توسط شهرداری ها جهت اکران های فرهنگی و اطلاع رسانی مورد استفاده قرار می گیرد.استرابورد سازه ای است که نقایص و ایرادات نسل های قبلی خود را برطرف کرده و ایستایی خوبی در مقابل باد دارد. بدلیل استقبال زیاد از این سازه در شهر تهران به تازگی در شهر شیراز اجرا شد و احتمال خیلی زیاد شاهد ورود آن به سایر شهرهای ایران خواهیم بود. استرابورد در تهران: همانطور که قبلا اشاره کردیم فاز نخست اجرای این تابلوها در سطح شهر تهران با استقبال زیادی اجرا شده و برندهایی نظی...
بیشتر...

اجاره استرابورد در تهران

اجاره استرابورد در تهران در این مقاله به این موضوعات اشاره می شود: معرفی سازه استرابورد مناطق مناسب برای نصب استرابورد اجزاء استرابورد ابعاد سازه های تبلیغاتی استرابورد مزیت های استفاده از استرابورد پراکندگی استرابورد در کلیه نقاط شهر تهران تعداد استرابوردهای شهر تهران تصویر تعدادی از استرابوردهای شهر تهران مناطق مناسب برای نصب استرابورد استفاده از مکان مناسب برای برقراری ارتباط با مخاطب به منظور ارائه و تبلیغ هر نوع محصول بسیار دارای اهمیت است و در مکان‌یابی و یا آسیب‌شناسی مکان‌های موجود تبلیغات شهری به غیر از مسائل کالبدی و زیبایی‌ شناسانه به مسائلی چون سطح اجتماعی-اقتصادی مخاطبین و عملکرد و کاربری‌ های غالب منطقه شهری و ارتباط آن با سایر نقاط شهر مسئله ای حائز اهمیت است و نصب این سازه تبلیغاتی بیشتر در مناطق داخلی سطح شهر تاثیرگذار می باشد، که از جمله این مناطق : مراکز فرهنگی و فرهنگسراه...
بیشتر...

مزایده ساخت و اجاره 70 عدد استرابورد در خرم آباد

مزایده ساخت و اجاره 70 عدد استرابورد در خرم آباد مزایده گزار: سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری خرم آباد  تاریخ: 1394/04/09 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: لرستان، خیابان امام خمینی ، سبزه میدان ، خیابان مجاهدین اسلام ،نرسیده به سه راه میر ملاس شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت اول سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری خرم آباد در نظردارد ساخت و اجاره 70 عدد استرابورد در سطح شهر را جایگزین استندهای تک پایه و از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجدشرایط به مدت سه سال واگذار نماید . لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ 130.000.000 ریال به حساب سپرده شماره 100786764141 بانک شهر شعبه انقلاب بنام سازمان میادین پیشنهادات خود را همراه فیش واریزی به مدت ده روز کاری پس از انتشار آگهی مزایده دوم در پاکت های در بسته به دبیرخانه سازمان میادین واقع در خیابان امام خمینی ، سبزه میدان ، خیابان مجاهدین اسلام ، نرس...
بیشتر...

مزایده واگذاری 70 عدد استرابورد در خرم آباد

مزایده واگذاری 70 عدد استرابورد در خرم آباد مزایده گزار: سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری خرم آباد  تاریخ: 1394/02/06 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: لرستان، خیابان امام خمینی ، سبزه میدان ، خیابان مجاهدین اسلام نرسیده به سه راه میرملاس شرح آگهی سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری خرم آباد به استناد دویست و پنجاه و پنجمین جلسه هیئت مدیره سازمان و براساس ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری در نظر دارد 70 عدد استرابورد سطح شهر را جایگزین استندهای یک پایه و از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ 170.000.000 ریال به حساب سپرده 100786764141 بانک شهر شعبه انقلاب به نام سازمان میادین پیشنهادات خود را همراه فیش واریزی به مدت 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم در پاکت های در بسته به دبیرخانه سازمان واقع درخیابان امام خمینی، سبزه میدان، خیابان مجاهدین اسلام نرسی...
بیشتر...

مزایده واگذاری 70 عدد استرابورد در خرم آباد

مزایده واگذاری 70 عدد استرابورد در خرم آباد مزایده گزار: سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری خرم آباد  تاریخ: 1394/01/30 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: لرستان، خیابان امام خمینی ، سبزه میدان ، خیابان مجاهدین اسلام ، نرسیده به سه راه میرملاس شرح آگهی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری خرم آباد به استناد دویست و پنجاه و پنجمین جلسه هیئت مدیره سازمان و بر اساس ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری در نظر دارد 70 عدد استرابورد سطح شهر را جایگزین استندهای یک پایه و از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ 170.000.000 ریال به حساب سپرده 100786764141 بانک شهر شعبه انقلاب به نام سازمان میادین ، پیشنهادات خود را همراه فیش واریزی به مدت 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم در پاکت های دربسته به دبیرخانه سازمان واقع درخیابان امام خمینی، سبزه میدان، خیابان مجاهدین اسلام ...
بیشتر...