مناقصه واگذاری امور طراحی، چاپ و نصب بنر در تهران

مناقصه واگذاری امور طراحی، چاپ و نصب بنر در تهران مناقصه گزار: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس  تاریخ: 1394/03/28 شماره آگهی: نوبت اول ، شماره 94/1 آدرس: تهران ، - شرح آگهی آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره شماره 94/1 سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری امور طراحی، چاپ و نصب بنر موردنیاز سازمان تا پایان سال 94 ، از طریق مناقصه عمومی حداکثر تا سقف 1.000.000.000 ریال اقدام نماید. علاقمندان به شرکت در مناقصه می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به دبیرخانه سازمان نسبت به دریافت ، تکمیل و ارائه اوراق مناقصه اقدام نمایند . هزینه خرید اوراق 300.000 ریال می باشد که می بایست به حساب شماره 0105747457005 نزد بانک ملی شعبه شهرداری قدس به نام سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس واریز و رسید آن جهت دریافت اوراق به سازمان تحویل گردد...
بیشتر...

مناقصه احداث پل عابر پیاده در شهر قدس

مناقصه احداث پل عابر پیاده در شهر قدس مناقصه گزار: شهرداری شهر قدس  تاریخ: 1394/03/26 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: تهران، شهر قدس ، بلوار 45 متری انقلاب اسلامی ، ساختمان مرکزی شهرداری قدس ، طبقه سوم شرح آگهی مناقصه عمومی شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های ذیل : 1- احداث پل مکانیزه عابر پیاده با برآورد اولیه 10.000.000.000 ریال 2- تکمیل کانال آیرین با برآورد اولیه 5.000.000.000 ریال از طریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت ( شرکتهای دارای رتبه بندی مرتبط ) اقدام نماید . شرکت های متقاضی می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در شهر قدس ، بلوار 45 متری انقلاب اسلامی ساختمان مرکزی شهرداری قدس ، طبقه سوم با ارائه اصل رتبه بندی و معرفی نامه نسبت به دریافت و تحوی...
بیشتر...

مناقصه طراحی ، چاپ ، نصب نگهداری و جمع آوری بنر و فلکسی در تهران

مناقصه طراحی ، چاپ ، نصب نگهداری و جمع آوری بنر و فلکسی در تهران مناقصه گزار: شهرداری منطقه 19  تاریخ: 1394/03/24 شماره آگهی: نوبت اول ، شماره 94/8 آدرس: تهران، خانی آباد نو، بلوار میلاد، شهرداری منطقه 19، حوزه فنی و عمرانی، واحد قراردادها شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی شماره 94/8 کد آگهی: /ط7297م/شهرداری منطقه 19 در نظر دارد عملیات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید . بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید . ردیف شرح عملیات مبلغ برآورد اولیه (ریال) مدت انجام خدمات میزان مبلغ سپرده نقدی (ریال)    وضعیت اعتباری نقدی غیرنقدی  1 عملیات طراحی, چاپ , نصب نگهداری و جمع آوری بنر و فلکسی در سطح نواحی 1 و 2 1.499.995.000 ریال 12 ماه 45.000.000 ریال 70% 30%  2 عملیات طراحی, چاپ , نصب نگهداری و جمع آوری بنر و فلکسی در سطح نواحی 3 و 4 و 5 1.499.995.000 ریا...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از سه مکان تبلیغاتی در تهران

مزایده بهره برداری از سه مکان تبلیغاتی در تهران مزایده گزار: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور  تاریخ: 1394/03/19 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس:  تهران، ابتدای اتوبان نیایش مجموعه ورزشی انقلاب شرح آگهی آگهی مزایده شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ، در نظر دارد بهره برداری از سه مکان تبلیغاتی در مجموعه ورزشی شهید کشوری را از طریق تشریفات قانونی مزایده به اشخاص ( حقیقی ، حقوقی ) واجد شرایط واگذار نماید . نام و نشانی مزایده گزار : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس : تهران ، ابتدای اتوبان نیایش ، مجموعه ورزشی انقلاب ، تلفن :26216300 موضوع مزایده : بهره برداری از سه مکان تبلیغاتی در مجموعه ورزشی شهید کشوری مبلغ پایه کارشناسی (مزایده ) : 2.180.000.000 دو میلیارد و صد و هشتاد میلیون ریال مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده : مبلغ تضمین شرکت در مزایده 84.000.000 هشتاد و چهار میلیون ریال به صورت...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از 4 دستگاه تابلوهای تبلیغاتی در تهران

مزایده بهره برداری از 4 دستگاه تابلوهای تبلیغاتی در تهران مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران  تاریخ: 1394/03/17 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: تهران ، - ، خیابان شهید سپهبد قرنی ، خیابان شهید کلانتری غربی ، پلاک 80 ، روبروی سفارت لبنان ، طبقه اول ، اتاق 116 شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت دوم موضوع : واگذاری بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی محور تهران لشکرک زمان دریافت اسناد : 5 روز اداری پس از انتشار آخرین آگهی نحوه دریافت اسناد : مراجعه حضوری به آدرس تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، خیابان شهید کلانتری غربی ، پلاک 80 ، روبروی سفارت لبنان ، طبقه اول اتاق 116 . مهلت ارائه اسناد به مدت 10 روز از زمان انقضای دریافت اسناد زمان بازگشایی پاکتها : پیشنهادات واصله در زمان مشخص شده در اسناد بازگشایی خواهند شد . مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده مبلغ تضمین شرکت در مزایده 360.000.000 ری...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی در تهران

مزایده بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی در تهران مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران  تاریخ: 1394/03/16 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: تهران ، - ، خیابان شهید سپهبد قرنی، خیابان شهید کلانتری غربی، پلاک 80، روبروی سفارت لبنان، طبقه اول ، اتاق 116 شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت اول موضوع : واگذاری بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی محور تهران لشکرک زمان دریافت اسناد : 5 روز اداری پس از انتشار آخرین آگهی نحوه دریافت اسناد : مراجعه حضوری به آدرس تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، خیابان شهید کلانتری غربی، پلاک 80، روبروی سفارت لبنان، طبقه اول اتاق 116 . مهلت ارائه اسناد به مدت 10 روز از زمان انقضای دریافت اسناد زمان بازگشایی پاکت ها : پیشنهادات واصله در زمان مشخص شده در اسناد بازگشایی خواهند شد . مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده مبلغ تضمین شرکت در مزایده 360.000.000 ریال می ...
بیشتر...

مناقصه مبلمان شهری در تهران

مناقصه مبلمان شهری در تهران مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران  تاریخ: 1394/03/11 شماره آگهی: - آدرس: تهران ، - شرح آگهی آگهی شناسایی تولیدکنندگان و پیمانکاران مبلمان شهری با توجه به لزوم تعیین توان فنی و اجرایی پیمانکاران واجد صلاحیت در زمینه پروژه های مبلمان شهری از کلیه شرکتها و پیمانکاران توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی WWW.ZIBASAZI.IR مراجعه نمایند. روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران
بیشتر...

مزایده مجوز اکران تبلیغات بر روی سازه های تبلیغاتی تهران

مزایده مجوز اکران تبلیغات بر روی سازه های تبلیغاتی تهران مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران  تاریخ: 1394/03/11 شماره آگهی: 1-3-94 آدرس: تهران ، - ، میدان هفت تیر ، خیابان شهید مفتح ، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی ، نبش خیابان شهید شیرودی ، پلاک 2 ، طبقه اول امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شماره :: 1-3-94 مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهر تهران موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل: الف: پنج مجموعه (تابلوهای منصوب بر روی عرشه پلهای هوایی عابر پیاده و سواره رو ) با مبلغ برآورد تقریبی پایه 25.000.000.000 ريال ب: دو مجموعه بیلبورد با مبلغ برآورد پایه به شرح اسناد مزایده شرایط متقاضی : متقاضی باید شخصیت حقوقی و دارای مجوز تبلیغات محیطی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و گواهی رتبه بندی یک الی سه ، سال 1393 را از سازمان زیباسازی شهر ته...
بیشتر...

مناقصه واگذاری امور طراحی ، چاپ و نصب بنر در تهران

مناقصه واگذاری امور طراحی ، چاپ و نصب بنر در تهران مناقصه گزار: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس  تاریخ: 1394/02/31 شماره آگهی: نوبت دوم شماره 94/1 آدرس: تهران ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی شماره شماره 94/1 سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری در نظر دارد به استناد صد و سی امین مصوبه هیئت مدیره نسبت به واگذاری امور طراحی ، چاپ و نصب بنر موردنیاز سازمان تا پایان سال 94 ، از طریق مناقصه عمومی حداکثر تا سقف 1.000.000.000 ریال اقدام نماید. علاقمندان به شرکت در مناقصه می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به د بیرخانه سازمان نسبت به دریافت ، تکمیل و ارائه اوراق مناقصه اقدام نمایند. هزینه خرید اوراق300.000 ریال می باشد که می بایست به حساب شماره 0105747457005 نزد بانک ملی شعبه شهرداری قدس به نام سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس واریز و رسید آن جهت د...
بیشتر...

مزایده واگذاری 15 دستگاه پل عابر پیاده در تهران

مزایده واگذاری 15 دستگاه پل عابر پیاده در تهران مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل وپایانه های استان تهران  تاریخ: 1394/02/29 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: تهران ، خیابان شهید سپهبد قرنی، خیابان شهید کلانتری غربی، پلاک 180 روبروی سفارت لبنان طبقه اول اتاق 116 شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ایموضوع : واگذاری بهره برداری از 15 دستگاه پل عابر پیاده محور تهران پاکدشت مشروط بر انجام هزینه های آماده سازی و مقاوم سازی پل هازمان دریافت اسناد 5 روز اداری پس از انتشار آخرین آگهینحوه دریافت اسناد مراجعه حضوری به  آدرس : تهران ، خیابان شهید سپهبد قرنی ، خیابان شهید کلانتری غربی ، پلاک 180 روبروی سفارت لبنان طبقه اول اتاق 116 .مهلت ارائه اسناد به مدت 10 روز از زمان انقضای دریافت اسنادزمان بازگشایی پاکت ها پیشنهادات واصله در زمان مشخص شده در اسناد بازگشایی خواهند شد .مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده 453.500.000 ریال می ب...
بیشتر...