مزایده بهره برداری از ۱۵ دستگاه پل عابر محور تهران – پاکدشت

مزایده بهره برداری از ۱۵ دستگاه پل عابر محور تهران – پاکدشت مزایده گزار: اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان تهران  تاریخ: 1394/05/04 شماره آگهی: - آدرس: تهران ، تهران - خ سپهبد قرنی- خ شهید کلانتری غربی -پ ۸۰- اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران شرح آگهی نوع برگزاری یک مرحله ای واحد پولی برآورد مالی ریال برآورد مالی 0 تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۷ / ۵ / ۱۳۹۴ - هفدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مهلت ارسال پیشنهاد : ۱۷ / ۵ / ۱۳۹۴ - هفدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مهلت دریافت اسناد : ۷ / ۵ / ۱۳۹۴ - هفتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۷ / ۸ / ۱۳۹۴ - هفدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار موضوع مزایده : مقاوم سازی٫بهره برداری و نگهداری ۱۵ دستگاه پل عابر محور تهران پاکدشت-نوبت سوم دستگاه مناقصه گزار اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان تهران محل دریافت ...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از پل های عابر پیاده تهران – پاکدشت

مزایده بهره برداری از پل های عابر پیاده تهران – پاکدشت مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران  تاریخ: 1394/05/01 شماره آگهی: نوبت سوم آدرس: تهران ، - شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای موضوع : واگذاری بهره برداری از 15 دستگاه پل عابر پیاده محور تهران - پاکدشت مشروط بر انجام هزینه های آماده سازی و مقاوم سازی پلها زمان دریافت اسناد : 5 روز اداری پس از انتشار آخرین آگهی نحوه دریافت اسناد : مراجعه حضوری به آدرس : تهران ، خیابان شهید سپهبد قرنی ، خیابان شهید کلانتری غربی ، پلاک 80 روبروی سفارت لبنان طبقه اول اتاق 116 . مهلت ارائه اسناد به مدت 10 روز از زمان انقضای دریافت اسناد زمان بازگشایی پاکتها : پیشنهادات واصله در زمان مشخص شده در اسناد بازگشایی خواهند شد . مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده : مبلغ تضمین شرکت در مزایده 296.500.000 ریال می باشد . محل تحویل اسناد : دبیرخانه کمیسیون ارزیابی...
بیشتر...

مناقصه طراحی دیوارنگاری در منطقه 12 تهران

مناقصه طراحی دیوارنگاری در منطقه 12 تهران مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران  تاریخ: 1394/04/31 شماره آگهی: - آدرس: تهران ، - شرح آگهی فراخوان سازمان زیبا سازی شهر تهران طراحی دیوارنگاری ویژه منطقه 12 شهرداری تهران برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت WWW.ZIBASAZI.IR مراجعه فرمایید. مدیریت ارتباطات و امور بین الملل سازمان زیبا سازی شهر تهران
بیشتر...

مزایده بهره برداری از 15 دستگاه پل عابر پیاده محور تهران – پاکدشت

مزایده بهره برداری از 15 دستگاه پل عابر پیاده محور تهران – پاکدشت مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران  تاریخ: 1394/04/31 شماره آگهی: نوبت سوم آدرس: تهران ، خیابان شهید سپهبد قرنی ، خیابان شهید کلانتری غربی ، پلاک 180 ، روبروی سفارت لبنان ، طبقه اول اتاق 116 شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای موضوع : واگذاری بهره برداری از 15 دستگاه پل عابر پیاده محور تهران - پاکدشت ، مشروط بر انجام هزینه های آماده سازی و مقاوم سازی پل ها زمان دریافت اسناد 5 روز اداری پس از انتشار آخرین آگهی نحوه دریافت اسناد مراجعه حضوری به آدرس : تهران ، خیابان شهید سپهبد قرنی، خیابان شهید کلانتری غربی، پلاک 180 روبروی سفارت لبنان طبقه اول اتاق 116 . مهلت ارائه اسناد به مدت 10 روز از زمان انقضای دریافت اسناد زمان بازگشایی پاکت ها : پیشنهادات واصله در زمان مشخص شده در اسناد بازگشایی خواهند شد . مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده...
بیشتر...

تبلیغات محیطی و حذف زوائد بصری در محورهای اصلی تهران

تبلیغات محیطی و حذف زوائد بصری در محورهای اصلی تهران معاون خدمات شهری شهرداری تهران ، اعلام کرد  : پیرایش شهری، حذف زوائد بصری در محورهای اصلی منطقه 12 و آرام بخشی به سیما و منظر شهری و تبلیغات محیطی از جمله برنامه هایی است که در دستور کار سازمان زیباسازی تهران قرار گرفته است . به گزارش محیطی دات کام ، عبدالهی در ادامه با بیان این که انجام تبلیغات محیطی در سطح منطقه  12 به اتمام رسیده است ، گفت: سازمان زیباسازی پیش از اجرای این طرح از یکسال گذشته اقداماتی را برای پیرایش و حذف زوائد بصری و... در سطح این منطقه آغاز کرده است . وی تصریح کرد : پیرایش ، ساماندهی و حذف زوائد بصری مدت 7 ماه است که در خیابان ناصرخسرو در حال انجام است و این پروژه بیش از 50 درصد پیشرفت داشته است . عبدالهی با تاکید بر این که حذف زوائد بصری یک فرایند مدت دار و تدریجی است و باید در طول سال و به صورت آرام آرام پیش برود ، اذعان کرد : با در نظر گرفتن این موضوع که حذف زوائ...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی در استان تهران

مزایده بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی در استان تهران مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران  تاریخ: 1394/04/07 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: تهران ، - ، خیابان شهید سپهبد قرنی، خیابان شهید کلانتری غربی، پلاک 80، روبروی سفارت لبنان، طبقه اول ، اتاق 116 شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت دوم اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران موضوع : بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی واقع در آزاد راه تهران - قم (اتوبان خلیج فارس ) زمان دریافت اسناد : 5 روز اداری پس از انتشار آخرین آگهی نحوه دریافت اسناد مراجعه حضوری به آدرس : تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، خیابان شهید کلانتری غربی، پلاک 80، روبروی سفارت لبنان، طبقه اول اتاق 116 . مهلت ارائه اسناد : به مدت 10 روز از زمان انقضای دریافت اسناد زمان بازگشایی پاکتها : پیشنهادات واصله در زمان مشخص شده در اسناد بازگشایی خواهند شد . مبلغ وار...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از 4 تابلوی تبلیغاتی در آزاد راه تهران – قم

مزایده بهره برداری از 4 تابلوی تبلیغاتی در آزاد راه تهران – قم مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران  تاریخ: 1394/04/06 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: تهران ، - ، خیابان شهید سپهبد قرنی ، خیابان شهید کلانتری غربی ، پلاک 80، روبروی سفارت لبنان ، طبقه اول ، اتاق 116 شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت اول اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران موضوع : بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی واقع در آزاد راه تهران - قم ( اتوبان خلیج فارس ) زمان دریافت اسناد : 5 روز اداری پس از انتشار آخرین آگهی نحوه دریافت اسناد مراجعه حضوری به آدرس : تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، خیابان شهید کلانتری غربی، پلاک 80، روبروی سفارت لبنان، طبقه اول اتاق 116. مهلت ارائه اسناد : به مدت 10 روز از زمان انقضای دریافت اسناد زمان بازگشایی پاکتها : پیشنهادات واصله در زمان مشخص شده در اسناد بازگشایی خواهند شد . مبلغ ...
بیشتر...

مزایده تبلیغات بر روی ایستگاه های اتوبوس چهاردانگه

مزایده تبلیغات بر روی ایستگاه های اتوبوس چهاردانگه مزایده گزار: سازمان حمل و نقل همگانی چهاردانگه  تاریخ: 1394/04/06 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: تهران، تهران، بلوار آیت الله سعیدی، شهرک صنعتی، مجتمع کاوه، طبقه دوم، واحد 18 شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی نوبت دوم سازمان حمل و نقل همگانی چهاردانگه ، در نظر دارد به استناد بند 2 مصوبه شماره 292 مورخ 1394.2.10 هیئت مدیره سازمان، تبلیغات منصوبه بر روی 10 دستگاه ایستگاه اتوبوس سطح شهر را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید . لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل می آید برای دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ آخرین آگهی به این سازمان واقع در بلوار آیت الله سعیدی، شهرک صنعتی، مجتمع کاوه، طبقه دوم، واحد 18 مراجعه نمایند . مبلغ تضمین شرکت در مزایده به میزان 35.000.000 ریال میباشد که پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده را تضمین...
بیشتر...

مزایده رتبه بندی شرکت های تبلیغاتی در تهران

مزایده رتبه بندی شرکت های تبلیغاتی در تهران مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران  تاریخ: 1394/04/01 شماره آگهی: - آدرس:  تهران، تهران ، میدان هفتم تیر ، خیابان مفتح جنوبی ، نبش کوچه شیرودی ، پلاک 2 شرح آگهی آگهی مزایده طرح رتبه بندی شرکت های تبلیغاتی در سال 1394 سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد نسبت به رتبه بندی شرکت های تبلیغاتی ، در سال 1394 اقدام نماید . طرح رتبه بندی جهت شرکت در مزایده های این سازمان مربوط به بهره برداری از سازه ها و فضاهای تبلیغاتی در مناطق 22 گانه شهر تهران خواهد بود . متقاضیان محترم می توانند تا پایان وقت اداری مورخ 94.4.8 جهت تسلیم درخواست خویش به واحد ارزیابی پیمانکاران مدیریت فناوری اطلاعات سازمان زیبا سازی به نشانی : تهران ، میدان هفتم تیر ، خیابان مفتح جنوبی ، نبش کوچه شیرودی ، پلاک 2 مراجعه نمایند . بدیهی است شرکت های فاقد رتبه بندی حق شرکت در مزایده های بهره ب...
بیشتر...

مزایده تبلیغات بر روی 10 دستگاه ایستگاه اتوبوس در استان تهران

مزایده تبلیغات بر روی 10 دستگاه ایستگاه اتوبوس در استان تهران مزایده گزار: سازمان حمل و نقل همگانی چهاردانگه  تاریخ: 1394/03/30 شماره آگهی: نوبت اول آدرس:  تهران ، - ، بلوار آیت الله سعیدی، شهرک صنعتی، مجتمع کاوه، طبقه دوم، واحد 18 شرح آگهی سازمان حمل و نقل همگانی چهاردانگه ، در نظر دارد به استناد بند 2 مصوبه شماره 292 مورخ 1394.2.10 هیئت مدیره سازمان ، تبلیغات منصوبه بر روی 10 دستگاه ایستگاه اتوبوس سطح شهر را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید . لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل می آید برای دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ آخرین آگهی به این سازمان واقع در بلوار آیت الله سعیدی، شهرک صنعتی، مجتمع کاوه، طبقه دوم، واحد 18 مراجعه نمایند . مبلغ تضمین شرکت در مزایده به میزان 35.000.000 ریال میباشد که پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده را تضمین های معتبر تسلیم و یا مبلغ مذکور ر...
بیشتر...