مزایده واگذاری تبلیغات در ایستگاه های اتوبوس کمال شهر

مزایده واگذاری تبلیغات در ایستگاه های اتوبوس کمال شهر مزایده گزار :  سازمان حمل و نقل همگانی کمال شهر  تاریخ: 95/05/19 شماره آگهی :  نوبت دوم  آدرس : البرز ، معاونت اداری و مالی سازمان واقع در کمال شهر بلوار شهید بهشتی ساختمان پاسارگاد ، طبقه سوم شرح آگهی آگهی عمومی نوبت دوم سازمان حمل و نقل همگانی کمال شهر در نظر دارد به استناد کارشناسی انجام شده در مورد 9 عدد ایستگاه سایه بان اتوبوس در سطح شهر برای تبلیغات محیطی جهت افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید . لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده پس از درج اگهی دوم به مدت ده روز به معاونت اداری و مالی سازمان واقع در کمال شهر ، بلوار شهید بهشتی ، ساختمان پاسارگاد ، طبقه سوم مراجعه فرمایند . ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد . سرپرست سازمان حمل و نقل - موسی ناظمی نوبت اول : 95.05.12 نوبت دوم : 95.05.19
بیشتر...

مزایده تبلیغات بر روی پل عابر در جاده قدیم کرج – قزوین

مزایده تبلیغات بر روی پل عابر در جاده قدیم کرج – قزوین مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز  تاریخ: 1394/10/28 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : البرز، کرج ،رجائی شهر ،خیابان چهارم شرقی ،پلاک 11 ،طبقه دوم ،دبیرخانه کمیسیون اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز شرح آگهی آگهی مزایده عمومی واگذاری انجام امور تبلیغاتی تجاری و فرهنگی موضوع : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز در نظر دارد نسبت به واگذاری بهره برداری و نگهداری از فضای تبلیغاتی پیشانی هشت دستگاه پل عابر پیاده منصوب در محور جاده قدیم کرج - قزوین به صورت یکجا اقدام نماید . متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده مراجعه نمایند . سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است . مهلت و محل دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 94.11.10 به آدرس : کرج ، رجائی شهر ، خیابان چهارم ...
بیشتر...

مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در کرج

مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در کرج مزایده گزار : سازمان پایانه های مسافر و بار کرج و حومه  تاریخ: 1394/10/23 شماره آگهی : -  آدرس : البرز، فلکه اول رجایی شهر، ابتدای خیابان شهید مطهری، نبش خیابان فروردین، طبقه سوم شرح آگهی آگهی مزایده عمومی سازمان پایانه های مسافر و بار کرج و حومه در نظر دارد نسبت به واگذاری تابلوهای تبلیغاتی واقع در دو طرف پیشانی زیرگذر البرز و پیشانی زیرگذر شهید فهمیده به شرح ذیل به اشخاص واجد شرایط در مقابل اخذ اجاره بها اقدام نماید. شرایط : 1- مبلغ پایه اجاره ماهیانه تابلوهای واقع در پیشانی زیرگذر البرز 65.000.000 ریال و پیشانی زیرگذر شهید فهمیده ماهیانه 15.000.000 ریال و قرارداد به مدت دوسال می باشد. 2- سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. 3- مبلغ سپرده شرکت در مزایده تابلوهای پیشانی زیرگذر 200.000.000 ریال و شهید فه...
بیشتر...

مزایده اجاره تابلوی تبلیغاتی در استان البرز

مزایده اجاره تابلوی تبلیغاتی در استان البرز مزایده  گزار: سازمان پایانه های مسافر و بار کرج و حومه  تاریخ: 1394/09/05 شماره آگهی : -  آدرس : البرز، فلکه اول رجایی شهر، ابتدای خیابان شهید مطهری، نبش خیابان فروردین، طبقه سوم شرح آگهی آگهی مزایده عمومی سازمان پایانه های مسافر و بار کرج و حومه در نظر دارد نسبت به واگذاری یک عدد تابلو 2 وجهی جهت فعالیت تبلیغات واقع در پارکینگ پایانه شهید کلانتری به شرح ذیل به اشخاص حقوقی واجد شرایط در مقابل اخذ بها اقدام نماید. شرایط : مبلغ پایه اجاره ماهیانه 105.000.000 ریال و قرارداد به مدت 2سال می باشد. سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. مبلغ سپرده شرکت در مزایده 360.000.000 ریال می باشد که می بایست براساس شرایط مندرج در اسناد مزایده به صورت فیش واریزی به حساب 700787375016 نزد بانک شهر شعبه عظیمیه و یا ضمانت نامه ...
بیشتر...

مزایده ساخت سایبان ایستگاه اتوبوس در کمال شهر

مزایده ساخت سایبان ایستگاه اتوبوس در کمال شهر مزایده  گزار: سازمان حمل و نقل همگانی کمال شهر  تاریخ: 1394/08/23 شماره آگهی : -  آدرس : البرز، کمال شهر، بلوار شهید بهشتی ، ساختمان پاسارگاد ، طبقه سوم شرح آگهی آگهی عمومی تجدید سازمان حمل و نقل همگانی کمال شهر در نظر دارد به استناد مصوبه 94.7.10 هیات مدیره و نامه کارشناسی رسمی دادگستری به شماره 94.75.1953 مورخ 94.7.6 نسبت به مشارکت در ساخت سایبان ایستگاه اتوبوس به تعداد 30 عدد در نقاط مختلف شهر جهت خطوط کمال شهر و خرمدشت و پیشاهنگی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و استهلاک هزینه انجام شده توسط تبلیغات محیطی اقدام نماید . لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده پس از درج این آگهی به مدت ده روز به معاونت اداری و مالی سازمان واقع در کمال شهر ،بلوار شهید بهشتی ، ساختمان پاسارگاد ، طبقه سوم مراجعه فرمایند .ضمنا هزینه درج آگهی ...
بیشتر...

مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی در البرز

مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی در البرز مزایده گزار: سازمان پایانه های مسافر و بار کرج و حومه  تاریخ: 1394/08/17 شماره آگهی : -  آدرس : البرز، فلکه اول رجایی شهر، ابتدای خیابان شهید مطهری، نبش خیابان فروردین، طبقه سوم شرح آگهی آگهی مزایده عمومی سازمان پایانه های مسافر و بار کرج و حومه در نظر دارد نسبت به واگذاری یک عدد تابلو 2 وجهی جهت فعالیت تبلیغات واقع در پارکینگ پایانه شهید کلانتری به شرح ذیل به اشخاص حقوقی واجد شرایط در مقابل اخذ بها اقدام نماید . شرایط : مبلغ پایه اجاره ماهیانه105.000.000 ریال و قرارداد به مدت 2سال می باشد . سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد . مبلغ سپرده شرکت در مزایده360.000.000 ریال می باشد که می بایست بر اساس شرایط مندرج در اسناد مزایده به صورت فیش واریزی به حساب 700787375016 نزد بانک شهر شعبه عظیمیه و یا ضمانت نامه ب...
بیشتر...

گسترش تبلیغات محیطی فرهنگ عفاف و حجاب در البرز

گسترش تبلیغات محیطی فرهنگ عفاف و حجاب در البرز مدیرکل امور اجتماعی استانداری البرز اعلام کرد : فضاسازی تبلیغات محیطی در حوزه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب توسط ستاد صیانت از حریم عمومی در سطح استان البرز اجرایی می‌ گردد . به گزارش مجله خبری محیطی ، محمدرضا عسگری مورودی در این نشست که با حضور معاون قائم مقام وزیر کشور در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، گفت : یکی از موضوعات مهمی که مورد توجه دولت قرار گرفته است بحث صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی است . وی با بیان اینکه بازرسی از دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌های استان برای دومین بار در قالب تیم بازرسی انجام شده است، افزود: این بازرسی با دقت انجام شده و خوشبختانه تعدادی از دستگاه‌ها نمره خوبی در این بازرسی‌ها کسب کرده‌اند. مدیرکل امور اجتماعی البرز خاطرنشان کرد: از جمله مهم‌ترین اهداف این ستاد آگاه‌سازی مردم نسبت به حقوق و پیگیری در بروز تخلفات اداری، گسترش ترویج فرهنگ عف...
بیشتر...

مناقصه بهره برداری از بیلبوردهای مصرف بهینه آب در البرز

مناقصه بهره برداری از بیلبوردهای مصرف بهینه آب در البرز مناقصه گزار: شرکت آب منطقه ای البرز  تاریخ: 1394/08/13 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : البرز، - شرح آگهی آگهی فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذاران غیردولتی نام و نشانی دستگاه سرمایه گذار: شرکت آب منطقه ای البرز به نشانی : کرج - مهرشهر - بلوار امام خمینی(ره) - خیابان بوستان موضوع سرمایه گذاری: تامین مالی، طراحی، تدارکات، ساخت، نصب، بهره برداری و نگهداری از بیلبوردهای هشدار دهنده و مصرف بهینه آب بر اساس مصوبه پنجمین جلسه کار گروه سیل و مخاطرات استان البرز مورخ 94.7.15 محدوده اجرای طرح: در سطح استان البرز شرایط سرمایه گذاران : شرکت ها، کانون ها و یا گروه های مشارکت متقاضی که دارای توانایی مالی، تجربه و تخصص لازم در زمینه امور فرهنگی و تبلیغاتی می باشند، می توانند به منظور دریافت اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ 94.8.19 لغایت 94.9.4 با در دست داشتن معرفی نامه کتبی ب...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تبلیغات پل عابر پیاده در البرز

مزایده بهره برداری از تبلیغات پل عابر پیاده در البرز مزایده گزار: اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان البرز  تاریخ: 1394/08/09 شماره آگهی: نوبت دوم ، شماره 94/182  آدرس : البرز، کرج رجائی شهر خیابان چهارم شرقی پلاک 11 طبقه دوم دبیرخانه کمیسیون اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت دم واگذاری انجام امور تبلیغاتی تجاری و فرهنگی مزایده شماره 94/182 موضوع: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز در نظر دارد نسبت به واگذاری بهره برداری و نگهداری فضای تبلیغاتی یک دستگاه پل عابر پیاده در محور آزادراه تهران- کرج (قبل از پل سواره روی کلاک) اقدام نماید . متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده مراجعه نمایند . سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است . مهلت و محل دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز 3شنبه تاریخ 94.8.19 به آدرس : کر...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از فضای تبلیغاتی پل عابر پیاده در البرز

مزایده بهره برداری از فضای تبلیغاتی پل عابر پیاده در البرز مزایده گزار: اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان البرز  تاریخ: 1394/08/06 شماره آگهی: نوبت اول شماره 94/182  آدرس :  البرز، کرج رجائی شهر، خیابان چهارم شرقی، پلاک 11، طبقه دوم، دبیرخانه کمیسیون اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز شرح آگهی آگهی مزایده عمومی واگذاری انجام امور تبلیغاتی تجاری و فرهنگی مزایده شماره 94/182 موضوع: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز در نظر دارد نسبت به واگذاری بهره برداری و نگهداری فضای تبلیغاتی یک دستگاه پل عابر پیاده در محور آزادراه تهران- کرج (قبل از پل سواره روی کلاک) اقدام نماید . متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده مراجعه نمایند . سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است . مهلت و محل دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز 3شنبه تاریخ 94.8.19 به آدرس : کرج، رج...
بیشتر...