تابلو تبلیغاتی کانون سردفتران در کرج ساماندهی می شود

تابلو تبلیغاتی کانون سردفتران در کرج ساماندهی می شود به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج و در راستای یکسان سازی تابلو کانون سردفتران، تابلوهای آن دسته از سردفترانی که خارج از حیطه قانون و مقررات عمل کرده اند، ساماندهی خواهد شد. ساماندهي مديريت سيما و منظر شهري و ارتقای كيفيت محيطي مولفه مهمی در شهرها محسوب می شود که نقش تاثیرگذاری را در توسعه جوامع ایفا می کند، از طرفی ساماندهی تابلوها و تبلیغات شهری در جهت ارتقای کیفی سیما و منظر شهری در این بخش مورد توجه جدی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج قرار دارد. پیرو این مهم جلسه ای به منظور ساماندهی تابلوهای غیر مصوب کانون سردفتران در کلانشهر کرج برگزار و بنا شد بر اساس مکاتبات ارسالی از سوی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج ترتیب اثر لازم داده شود. گفتنی است در راستای اجرای این طرح، تابلوهای آن دسته از سردفترانی که خارج از حیطه قانون و مقررات عمل ک...
بیشتر...