تجدید مزایده بهره برداری تبلیغاتی از عرشه پلهای عابر پیاده

تجدید مزایده بهره برداری تبلیغاتی از عرشه پلهای عابر پیاده مزایده گزار :  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران  تاریخ: 1395/09/24 شماره آگهی : نوبت دوم شماره 95/3  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی 95/3 نوبت دوم ؟ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران موضوع مزایده ها : واگذاری بهره برداری تبلیغاتی از عرشه پلهای عابر پیاده به شرح ذیل: 1- واگذاری بهره برداری از 1 دستگاه پل عابر پیاده واقع در محور آزادراه تهران- قم بعد از پل فرودگاه - حسن آباد 2- واگذاری بهره برداری از عرشه 6 دستگاه پل عابر پیاده واقع در محور رباط کریم، شهریار، ورودی روستای پیغمبر، ورودی روستای رقه، ورودی روستای سپیدار شترخواه، محور رباط کریم، وهن آباد، ورودی روستای وهن آباد، محور جاده قدیم ساوه، ورودی شهرک صنعتی پرند، محور شریف آباد- پیشوا- تقاطع روستای یام 3- واگذاری بهره برداری از 3 دستگاه تابلوی تب...
بیشتر...

مزایده واگذاری بهره برداری از ۲دستگاه تابلوی تبلیغاتی در تهران

مزایده واگذاری بهره برداری از ۲دستگاه تابلوی تبلیغاتی در تهران مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران  تاریخ: 1395/09/23 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی نوع فراخوان مزایده نوع برگزاری یک مرحله ای واحد پولی برآورد مالی ریال برآورد مالی 2036000000 تاریخ بازگشایی پاکات ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵ - یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مهلت ارسال پیشنهاد ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵ - یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مهلت دریافت اسناد ۲۹ / ۹ / ۱۳۹۵ - بیست و نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج تاریخ اعتبار پیشنهاد ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵ - یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج موضوع مزایده واگذاری بهره برداری از ۲ دستگاه تابلوی تبلیغاتی منصوب بر پیشانی یک دستگاه پل عابر واقع در آز دستگاه مناقصه گزار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران محل دریافت اسناد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاد...
بیشتر...

تجدید مزایده بهره برداری تبلیغاتی از عرشه پلهای عابر پیاده

تجدید مزایده بهره برداری تبلیغاتی از عرشه پلهای عابر پیاده مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران  تاریخ: 1395/09/23 شماره آگهی : نوبت اول شماره 95/3  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی؟ 95/3 نوبت اول اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران موضوع مزایده : واگذاری بهره برداری تبلیغاتی از عرشه پلهای عابر پیاده به شرح ذیل: 1- واگذاری بهره برداری از 1 دستگاه پل عابر پیاده واقع در محور آزادراه تهران- قم بعد از پل فرودگاه - حسن آباد 2- واگذاری بهره برداری از عرشه 6 دستگاه پل عابر پیاده واقع در محور رباط کریم، شهریار، ورودی روستای پیغمبر، ورودی روستای رقه، ورودی روستای سپیدار شترخواه، محور رباط کریم، وهن آباد، ورودی روستای وهن آباد، محور جاده قدیم ساوه، ورودی شهرک صنعتی پرند، محور شریف آباد- پیشوا- تقاطع روستای یام 3- واگذاری بهره برداری از 3 دستگاه تابلوی تبلیغاتی منصوب بر پ...
بیشتر...

مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی و اجاره ساخت در استان بوشهر

مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی و اجاره ساخت در استان بوشهر مزایده گزار :  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر  تاریخ: 1395/09/14 شماره آگهی : 95/95/1  آدرس : استان بوشهر شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 95/95/1 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر در نظر دارد درخصوص واگذاری ظرفیت تبلیغاتی استان و اجاره ساخت و نصب تابلوهای جدید، بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی موجود در حاشیه محورهای مواصلاتی استان را از طریق مزایده عمومی براساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در جدول ذیل به شرکتهای تبلیغاتی یا کانون های تبلیغاتی دارای مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید.
بیشتر...

مناقصه طراحی و احداث یک دستگاه پل فلزی عابر پیاده-ملاانبار

مناقصه طراحی و احداث یک دستگاه پل فلزی عابر پیاده-ملاانبار مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس  تاریخ: 1395/09/09 شماره آگهی : نوبت دوم 95/41/15  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم شماره 95/41/15 مناقصه گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس موضوع مناقصه: طراحی و احداث یک دستگاه پل فلزی عابر پیاده در ملاانبار تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ 217.000.000 ریال که می بایستی به صورت فیش واریزی و یا ضمانت نامه بانکی باشد. مبلغ برآورد : 2.339.474.788 ریال براساس فهرست بها 1395 مهلت و محل دریافت اسناد :تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 95.9.22 شیراز - حد فاصل فضل آباد و پل غدیر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس طبقه چهارم - گروه فنی مهلت و محل دریافت پیشنهادات: تا ساعت 10:30 صبح روز یکشنیه مورخ 95.10.5 دبیرخانه کمیسیون معاملات اداره کل راهداری ...
بیشتر...

مزایده واگذاری تبلیغاتی از عرشه پلهای عابر پیاده در تهران

مزایده واگذاری تبلیغاتی از عرشه پلهای عابر پیاده در تهران مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران  تاریخ: 1395/09/01 شماره آگهی : نوبت اول شماره 95/2  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 95/2 نوبت اول اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران موضوع مزایده : واگذاری بهره برداری تبلیغاتی از عرشه پلهای عابر پیاده به شرح ذیل: واگذاری بهره برداری از سه دستگاه تابلوی تبلیغاتی منصوب بر پیشانی دو پل عابر و سواره رو محور آزادراه تهران - قم زمان دریافت اسناد : از تاریخ 95.9.1 لغایت ساعت 16/15 مورخ 95.9.6 می باشد نحوه دریافت اسناد : مراجعه حضوری (به آدرس تهران - تهران نو - بعد از سی متری نارمک - نرسیده به خاقانی - ایستگاه ابوریحان - اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای - اداره پیمان و رسیدگی) و یا دریافت اینترنتی (از آدرس HTTP://IETS.MPORG.IR) مهلت ارائه اسناد: حداکثر تا ساعت 10/3...
بیشتر...

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از عرشه پلهای عابر پیاده نوبت دوم

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از عرشه پلهای عابر پیاده نوبت دوم مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران  تاریخ: 1395/08/18 شماره آگهی : نوبت دوم 95/1  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 95/1 نوبت دوم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران موضوع مزایده ها : واگذاری بهره برداری تبلیغاتی از عرشه پلهای عابر پیاده به شرح ذیل: 1- واگذاری بهره برداری از عرشه 1 دستگاه پل عابر پیاده واقع در محور آزادراه تهران - قم بعد از پل فرودگاه حسن آباد 2- واگذاری بهره برداری از عرشه 6 دستگاه پل عابر پیاده واقع در محور رباط کریم - شهریار ، ورودی روستای پیغمبر ، ورودی روستای یقه ، ورودی روستای سپیدار شترخوا ، محور رباط کریم - وهن آباد - ورودی روستای وهن آباد ، محور جاده قدیم ساوه - ورودی شهرک صنعتی پرند ، محور شریف آباد ، پیشوا - تقاطع روستای یام زمان دریافت اسناد : 5 روز پس از انتشار آخرین آ...
بیشتر...

مزایده واگذاری بهره برداری تبلیغاتی از عرشه پلهای عابر پیاده

مزایده واگذاری بهره برداری تبلیغاتی از عرشه پلهای عابر پیاده مزایده گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران  تاریخ: 1395/08/17 شماره آگهی : شماره 95/1 نوبت اول  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 95/1 نوبت اول اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران موضوع مزایده ها : واگذاری بهره برداری تبلیغاتی از عرشه پلهای عابر پیاده به شرح ذیل: 1- واگذاری بهره برداری از عرشه 1 دستگاه پل عابر پیاده واقع در محور آزادراه تهران - قم بعد از پل فرودگاه حسن آباد 2- واگذاری بهره برداری از عرشه 6 دستگاه پل عابر پیاده واقع در محور رباط کریم - شهریار ، ورودی روستای پیغمبر ، ورودی روستای یقه ، ورودی روستای سپیدار شترخوا ، محور رباط کریم - وهن آباد - ورودی روستای وهن آباد ، محور جاده قدیم ساوه - ورودی شهرک صنعتی پرند ، محور شریف آباد ، پیشوا - تقاطع روستای یام زمان دریافت اسناد : 5 روز پس از انتشار آخ...
بیشتر...

مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی جاده ای – نوبت دوم

مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی جاده ای – نوبت دوم مزایده گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس  تاریخ: 1395/08/17 شماره آگهی : نوبت دوم شماره 95/41/18  آدرس : استان فارس شرح آگهی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 95/41/18 موضوع مزایده: واگذاری ظرفیت تبلیغات جاده ای استان فارس تضمین شرکت در مزایده: 571.717.856 ریال بصورت فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی باشد. مهلت دریافت اسناد: 95.08.29 محل دریافت اسناد: شیراز، بلوار مدرس، حدفاصل پل غدیر و فضل آباد، جنب بانک تجارت، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس، اتاق 407 و یا مراجعه به سایت زیر مهلت دریافت پیشنهادات: 95.09.15 آدرس فوق واحد دبیرخانه (تا ساعت 10) زمان بازگشایی پیشنهادات: 95.09.15 آدرس فوق الذکر، امور اداری (ساعت 11 صبح) جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://iets.mporg.ir رجوع و یا با شمار...
بیشتر...

مناقصه احداث پل عابر پیاده فلزی در استان آذربایجان شرقی

مناقصه احداث پل عابر پیاده فلزی در استان آذربایجان شرقی مناقصه گزار :  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان شرقی  تاریخ: 1395/08/16 شماره آگهی : -  آدرس : استان آذربایجان شرقی شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای سازمان: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان شرقی موضوع آگهی: 1- احداث پل عابر پیاده فلزی در کیلومتر 45 محور هشترود- مراغه واقع در شهر نظر کهریز (شماره مناقصه 952622- شماره فراخوان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات 1464905 ) 2- احداث پل عابر پیاده فلزی در کیلومتر 15 محور بستان آباد- سراب واقع در تقاطع کردکندی (شماره مناقصه 952623- شماره فراخوان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات 1464900 مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: دریافت اسناد تا تاریخ 1395.08.27 فقط از طریق مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir تحویل اسناد: تا تاریخ 95.09.15 ...
بیشتر...