تجدید مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی محورهای مواصلاتی

تجدید مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی محورهای مواصلاتی مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم  تاریخ: 1396/01/30 شماره آگهی : نوبت اول شماره 96/14/1  آدرس : استان قم شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 96/14/1 نوبت اول موضوع مزایده: واگذاری ظرفیت تبلیغاتی محورهای مواصلاتی استان قم تعداد 221 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی تضمین شرکت در مزایده: به مبلغ 6.020.000.000 ریال به صورت فیش واریزی به حساب شماره 2176373507002 نزد بانک ملی شعبه مرکزی قم به نام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یا سهام و اوراق مشارکت بی نام و یا ضمانتنامه بانکی مهلت و محل دریافت اسناد : تا ساعت 14 مورخ 96.2.7 به آدرس قم- بلوار عمار یاسر مجتمع اداری استان مهلت تحویل پیشنهادها: ساعت 14 مورخ 96.2.18 زمان و محل بازگشایی پیشنهادها ساعت 9 صبح مورخ 96.2.19 در سالن جلسات اداره کل برگزاری می شود. جهت کس...
بیشتر...

تجدید مناقصه بهره برداری از 5 دستگاه پل عابر پیاده – مازندران

تجدید مناقصه بهره برداری از 5 دستگاه پل عابر پیاده – مازندران مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران  تاریخ: 1396/01/29 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان مازندران شرح آگهی تجدید مناقصه نوبت اول دستگاه مناقصه گزار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران موضوع مناقصه: ساخت ، نصب، نگهداری و بهره برداری از 5 دستگاه پل عابر پیاده در حریم راههای استان مازندران نوع مناقبصه: یک مرحله ای عمومی مهلت دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96.2.6 مهلت ارسال اسناد: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96.2.16 زمان و محل قرائت پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ 96.02.17 ساعت 9 صبح - در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران محل دریافت و برگشت اسناد: مازندارن - ساری - خیابان انقلاب - روبروی استانداری - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران - اداره منابع انسا...
بیشتر...

تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی

تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران  تاریخ: 1396/01/23 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی (تجدید مزایده) اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران موضوع مزایده ها:به شرح ذیل 1- واگذاری بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی محور رودهن دماوند (رفت و برگشت) 2- واگذاری بهره برداری از 12 دستگاه تابلوی تبلیغاتی محور تهران فیروزکوه (رفت و برگشت) 3- واگذاری بهره برداری از 3 دستگاه تابلوی تبلیغاتی محور تهران جاجرود (رفت و برگشت) 4- واگذاری بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی کمربندی بومهن 5- ساخت، نصب، بهره برداری و نگهداری از عرضه تعداد دو دستگاه پل عابر پیاده واقع در محور تهران- رباط کریم 6- ساخت، نصب، بهره برداری و نگهداری از عرشه تعداد دو دستگاه پل عابر پیاده واقع در محور دماوند- فیروزکوه...
بیشتر...

مزایده واگذاری انجام امور تبلیغاتی، تجاری و فرهنگی – البرز

مزایده واگذاری انجام امور تبلیغاتی، تجاری و فرهنگی – البرز مزایده گزار :  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز  تاریخ: 1396/01/23 شماره آگهی : نوبت دوم 96/182  آدرس : استان البرز شرح آگهی آگهی مزایده عمومی واگذاری انجام امور تبلیغاتی، تجاری و فرهنگی نوبت اول شماره 96/182 موضوع: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد نسبت به اجاره نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از فضای تبلیغاتی پیشانی چهار دستگاه پل عابر پیاده منصوب در محور آزاد راه تهران- کرج- قزوین به صورت یکجا اقدام نماید. حضور نماینده شرکت یا کانون تبلیغاتی با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده عمومی بلامانع است. ارسال اسناد مزایده عمومی از طریق نمابر، رایانامه و ... امکان پذیر نمی باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی www.alborz.rmto.ir و یا سامانه کشوری نظارت بر معاملات عمده دستگاه ه...
بیشتر...

مزایده واگذاری انجام امور تبلیغاتی، تجاری و فرهنگی در البرز

مزایده واگذاری انجام امور تبلیغاتی، تجاری و فرهنگی در البرز مزایده گزار :  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز  تاریخ: 1396/01/20 شماره آگهی : نوبت اول 96/182  آدرس : استان البرز شرح آگهی آگهی مزایده عمومی واگذاری انجام امور تبلیغاتی، تجاری و فرهنگی نوبت اول شماره 96/182 موضوع: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد نسبت به اجاره نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از فضای تبلیغاتی پیشانی چهار دستگاه پل عابر پیاده منصوب در محور آزاد راه تهران- کرج- قزوین به صورت یکجا اقدام نماید. حضور نماینده شرکت یا کانون تبلیغاتی با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده عمومی بلامانع است. ارسال اسناد مزایده عمومی از طریق نمابر، رایانامه و ... امکان پذیر نمی باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی www.alborz.rmto.ir و یا سامانه کشوری نظارت بر معاملات عمده دستگاه ه...
بیشتر...

مزایده نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی

مزایده نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران  تاریخ: 1396/01/15 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت اول دستگاه مزایده گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران موضوع مزایده: نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی (26 دستگاه پل عابر پیاده و 12 دستگاه بیلبورد حاشیه راه در قالب 5 گروه) در حریم راههای استان مازندران مزایده: یک مرحله عمومی مهلت دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1396.01.23 مهلت ارسال اسناد: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1396.02.02 زمان و محل قرائت پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ 1396.02.03 ساعت 9 صبح - در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران محل دریافت و برگشت اسناد: مازندران- ساری - خیابان انقلاب، روبروی استانداری، ادا...
بیشتر...

مناقصه نصب و نگهداری از ۵ دستگاه پل عابر پیاده در مازندران

مناقصه نصب و نگهداری از ۵ دستگاه پل عابر پیاده در مازندران مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران  تاریخ: 1396/01/09 شماره آگهی : -  آدرس : استان مازندران شرح آگهی نوع انتشار فراخوان نوع فراخوان آگهی مناقصه حوزه فعالیت فراخوان نوع برگزاری یک مرحله ای واحد پولی برآورد مالی ریال برآورد مالی 0 تاریخ بازگشایی پاکات ۲۱ / ۱ / ۱۳۹۶ - بیست و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مهلت ارسال پیشنهاد ۲۰ / ۱ / ۱۳۹۶ - بیستم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مهلت دریافت اسناد ۱۹ / ۱ / ۱۳۹۶ - نوزدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و شش تاریخ اعتبار پیشنهاد ۲۰ / ۴ / ۱۳۹۶ - بیستم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و شش موضوع نصب و نگهداری از ۵ دستگاه پل عابر پیاده در حریم راههای استان مازندران دستگاه مناقصه گزار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران محل دریافت اسناد ساری - اداره کل ...
بیشتر...

مزایده واگذاری ۲۶ تابلو تبلیغاتی در چهار محال و بختیاری

مزایده واگذاری ۲۶ تابلو تبلیغاتی در چهار محال و بختیاری مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهار محال وبختیاری  تاریخ: 1395/12/15 شماره آگهی : -  آدرس : استان چهارمحال و بختیاری شرح آگهی نوع برگزاری یک مرحله ای واحد پولی برآورد مالی ریال برآورد مالی 0 تاریخ بازگشایی پاکات ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۵ - بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مهلت ارسال پیشنهاد ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۵ - بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مهلت دریافت اسناد ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵ - بیستم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج تاریخ اعتبار پیشنهاد ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۶ - بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و شش موضوع واگذاری ۲۶تابلو تبلیغاتی واقع در محورهای مواصلاتی استان چهارمحال وبختیاری دستگاه مناقصه گزار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهار محال وبختیاری محل دریافت اسناد اداره کل راهداری و حمل و نقل...
بیشتر...

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی 2 دستگاه پل عابر پیاده

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی 2 دستگاه پل عابر پیاده مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان  تاریخ: 1395/12/14 شماره آگهی : نوبت دوم شماره 95/54/31  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 95/54/31 نوبت دوم 1- نام و نشانی مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان به آدرس : رشت ، گلسار ، روبروی پمپ بنزین 2- شرح مختصر موضوع مزایده محل پروژه : مرمت ، آماده سازی و بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 2 دستگاه پل عابر پیاده به مساحت تقریبی 310 مترمربع در محور رشت -- چابکسر ( بازکیاگوراب - دریاسر) 3- مدت قرارداد و بهره برداری : حداکثر مدت 15 روز دوره مرمت و بازسازی پل و مدت سه سال شمسی جهت بهره برداری تبلیغاتی از تاریخ انعقاد قرارداد 4- مهلت و محل دریافت اسناد : مهلت دریافت اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95.12.15 از طریق ...
بیشتر...

مزایده ساخت و نصب سه دستگاه پل عابر پیاده در گیلان

مزایده ساخت و نصب سه دستگاه پل عابر پیاده در گیلان مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان  تاریخ: 1395/12/11 شماره آگهی : 95/54/23 نوبت دوم  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 95/54/33 1- نام و نشانی مزایده گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان به آدرس رشت گلسار روبروی پمپ بنزین 2- شرح مختصر موضوع مزایده ، محل پروژه: ساخت و نصب سه دستگاه پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی از آن محور رشت -امام زاده هاشم (منطقه موشنگاه ) ب - محور پونل -تالش (کمربندی اسالم -روستای کار بند) ج - پونل - تالش (کمربندی اسالم - تقطیر) 3-مدت قرارداد و بهره برداری : حداکثر 4 ماه دوره ساخت و 10 سال دوره بهره برداری برای پل محور رشت -امام زاده هاشم و 15 سال برای پلهای محور پونل -تالش درنظر گرفته شده است. 4- مهلت و محل دریافت اسناد : مهلت دریافت اسناد حداکثر تا ...
بیشتر...