مزایده اجاره بیلبوردهای سمنان

مزایده اجاره بیلبوردهای سمنان مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان  تاریخ: 1396/01/21 شماره آگهی : -  آدرس : استان سمنان شرح آگهی آگهی مزایده سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان در نظر دارد بیلبوردهای سمنان را از طریق مزایده به کانون های تبلیغاتی واجد شرایط با اجاره یکساله واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس: بلوار قدس- سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان- اتاق شماره 21 و یا با شماره تلفن 33341172 داخلی 217 تماس حاصل فرمایند. مهلت شرکت در مزایده 96.2.2 می باشد.
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد سه راه حافظیه کرج

مزایده اجاره بیلبورد سه راه حافظیه کرج مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری کرج  تاریخ: 1395/11/19 شماره آگهی : شماره 1021  آدرس : استان البرز شرح آگهی مزایده شماره 1021 سازمان زیباسازی شهرداری کرج در نظر دارد مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق فراخوان مزایده عمومی به شرکت ها و کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط به صورت اجاره به مدت دو سال واگذار نماید. 1- سپرده شرکت در مزایده به یکی از روش های ذیل ارائه گردد: ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق ، که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد. واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100786847193 بانک شهر شعبه عظیمیه 2- برندگان نفر اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- سازمان زیباسازی شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 4- مبلغ 545.000 ریال بابت هزینه خرید هر یک از اسناد مزایده...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد در کرج

مزایده اجاره بیلبورد در کرج مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری کرج  تاریخ: 1395/09/20 شماره آگهی : شماره 1016  آدرس : استان البرز شرح آگهی مزایده شماره 1016 سازمان زیباسازی شهرداری کرج سازمان زیباسازی شهرداری کرج در نظر دارد مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق فراخوان مزایده عمومی به شرکت ها و کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط به صورت اجاره به مدت دو سال واگذار نماید: 1- سپرده شرکت در مزایده به یکی از روش های ذیل ارائه گردد: ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق ، که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد. واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100786847193 بانک شهر شعبه عظیمیه 2- برندگان نفر اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- سازمان زیباسازی شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 4- مبلغ 545.000 ریال بابت هزین...
بیشتر...

مزایده اجاره 3 عدد بیلبورد تبلیغاتی در شیراز

مزایده اجاره 3 عدد بیلبورد تبلیغاتی در شیراز مزایده  گزار: شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/06/18 شماره آگهی: نوبت دوم شماره 432-94  آدرس : فارس،شیراز ، بلوار چمران، ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 432-94 نوبت اول: 94.06.16 نوبت دوم : 94.06.18 شهرداری شیراز در نظر دارد اجاره 3 عدد بیلبورد جهت بهره برداری تبلیغاتی از آنها را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس: ابتدای بلوار چمران، ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه نمایند. ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 36263049 آماده پاسخگویی می باشد. مبلغ اجاره برای 2 سال: 777.600.000 ریال...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی لواسان

مزایده اجاره بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی لواسان مزایده گزار: شهرداری لواسان  تاریخ: 1394/05/21 شماره آگهی: نوبت دوم  آدرس : تهران، لواسان - میدان امام ساختمان مرکزی شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شهرداری لواسان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 433 مورخ 94.5.3 شورای اسلامی شهر بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی شهر لواسان را از طریق مزایده عمومی بصورت اجاره یکساله واگذار نماید . لذا متقاضیان واجد الشرایط می توانند جهت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 94.5.31 به واحد مالی شهرداری به آدرس: لواسان - میدان امام ساختمان مرکزی مراجعه و یا با شماره تلفن 27661000 داخلی 309 تماس حاصل نمایند . شرایط شرکت در مزایده: واریز سپرده به مبلغ 54.500.000 ریال یه عنوان سپرده شرکت در مزایده به یکی از روش های اعلام شده در شرایط مزایده شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی در لواسان

مزایده اجاره بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی در لواسان مزایده گزار: شهرداری لواسان  تاریخ: 1394/05/13 شماره آگهی: نوبت اول  آدرس : تهران، لواسان - میدان امام ، ساختمان مرکزی شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شهرداری لواسان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 433 مورخ 94.5.3 شورای اسلامی شهر بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی شهر لواسان را از طریق مزایده عمومی بصورت اجاره یکساله واگذار نماید . لذا متقاضیان واجد الشرایط می توانند جهت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 94.5.31 به واحد مالی شهرداری به آدرس لواسان - میدان امام ساختمان مرکزی مراجعه و یا با شماره تلفن 27661000 داخلی 309 تماس حاصل نمایند . شرایط شرکت در مزایده : واریز سپرده به مبلغ 54.500.000 ریال یه عنوان سپرده شرکت در مزایده به یکی از روش های اعلام شده در شرایط مزایده شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . هزینه درج اگهی به عهده برنده مزای...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد ، استند و لمپست بنر تبلیغاتی در بجنورد

مزایده اجاره بیلبورد ، استند و لمپست بنر تبلیغاتی در بجنورد مزایده گزار: شهرداری بجنورد  تاریخ: 1394/03/11 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: خراسان شمالی ، - شرح آگهی مزایده عمومیبیلبورد ، لمپست و استند شهرداری بجنورد در نظر دارد 7 بیلبورد ، استند و لمپوست بنر تبلیغاتی در سطح شهر بجنورد را به شرح ذیل از طریق مزایده به شرکتها یا کانونهای متقاضی دارای مجوز کانون آگهی و تبلیغات از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب اجاره واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده به واحد امور پیمان واقع در شهرداری بجنورد مراجعه و اسناد را دریافت نمایند. ردیف محل قرارگیری تابلوها  ابعاد M*M قیمت کل یک سال - ریال مبلغ سپرده - ریال 1  بیلبورد  میدان آزادگان تابلو سه وجهی  3*4  204.000.000  10.200.000 2  چهار راه امیریه ( پریزما )  3*4  204.000.000  10.200.000 3  میدان خرمشهر ضلع جنوب...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد ، استند و لمپست بنر تبلیغاتی در بجنورد

مزایده اجاره بیلبورد ، استند و لمپست بنر تبلیغاتی در بجنورد مزایده گزار: شهرداری بجنورد  تاریخ: 1394/03/04 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: خراسان شمالی ، - شرح آگهی مزایده عمومیبیلبورد ، لمپست و استند شهرداری بجنورد در نظر دارد 7 بیلبورد ، استند و لمپست بنر تبلیغاتی در سطح شهر بجنورد را به شرح ذیل از طریق مزایده به شرکتها یا کانونهای متقاضی دارای مجوز کانون آگهی و تبلیغات از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب اجاره واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده به واحد امور پیمان واقع در شهرداری بجنورد مراجعه و اسناد را دریافت نمایند. ردیف محل قرارگیری تابلوها  ابعاد M*M قیمت کل یک سال - ریال مبلغ سپرده - ریال 1  بیلبورد  میدان آزادگان تابلو سه وجهی  3*4  204.000.000  10.200.000 2  چهار راه امیریه ( پریزما )  3*4  204.000.000  10.200.000 3  میدان خرمشهر ضلع جنوب ...
بیشتر...

تبلیغات پل عابر پیاده

تبلیغات پل عابر پیاده تاریخچه ساخت پل عابرپیاده اتومبیل ها روز به روز حاکمیت خود را بر شهر بیشترمی کنند و به دنبال آن نقش و حضور عابرپیاده در فضاهای شهری کمرنگ تر می شود از دلایل اصلی ساخت پیاده رو و پل های عابر پیاده افزایش ایمنی عبور و مرور عابران پیاده است. بیشترین افراد در معرض خطر و بیشترین جان باختگان در حوادث رانندگی درون شهری، عابرین پیاده هستند. ما دراغلب موارد خیابانها و فضاهایی را طراحی می کنیم که الویت را به عبور وسایل نقلیه داده است و بنابراین ساخت و طراحی پل عابر پیاده در وساخت آن برای احساس امنیت برای عابران پیاده درطراحی شهری بسیار مهم واساسی است. پل های عابر پیاده عمومآ در مکان های پررفت وآمد وشلوغ درسطح شهر قرار گرفته اند وحال استفاده از این پل ها به عنوان یکی از بهترین نقاط برای تبلیغات محیطی محسوب می شودو می تواند تاثیر به سزای در رابطه با تبلیغات محیطی درمخاطب ایجاد می کند.وتبلیغات بر رو...
بیشتر...

مزایده اجاره تبلیغات سایبان اتوبوس شهر محمدیه ی البرز

مزایده اجاره تبلیغات سایبان اتوبوس شهر محمدیه ی البرز مزایده گزار: سازمان حمل و نقل همگانی شهر محمدیه  تاریخ: 1393/12/23 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: قزوین، شهرستان البرز شهر محمدیه منطقه 4 کمربندی شهید بابایی سازمان حمل ونقل شهر محمدیه شرح آگهی آگهی مزایده عمومیسازمان حمل و نقل همگانی شهر محمدیه در نظردارد اجاره تبلیغات بر روی سایبان های ایستگاه های اتوبوس را به موسسات یا اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد تجدید مزایده از روز یکشنبه مورخ 93.12.23 لغایت ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم به امور مالی حمل ونقل شهر محمدیه مراجعه نمایند.ضمنا هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده  خواهد بود.نشانی استان قزوین، شهرستان البرز شهر محمدیه منطقه 4 کمربندی شهید بابایی سازمان حمل ونقل شهر محمدیهتلفن تماس 32572551-028مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر محمدیه
بیشتر...