مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در مشهد

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در مشهد مزایده  گزار: سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد  تاریخ: 1394/08/27 شماره آگهی : -  آدرس : خراسان رضوی، مشهد مقدس، بلوار توس، توس 39، شهید موسی پور 2، پایانه مسافربری معراج، طبقه اول، شمالی اداره درآمد و امور قراردادها شرح آگهی آگهی مزایده سازمان میادین و میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری به نمایندگی از شهرداری مشهد در نظر دارد، بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر مشهد را برای مدت یک سال به شرکت های تبلیغاتی واجد شرایط به صورت اجاره واگذار نماید. از کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی مورد تایید کمیته توان سنجی دعوت بعمل می آید در صورت تمایل جهت دریافت اسناد به نشانی : مشهد مقدس ، بلوار توس ، توس 39 ،شهید موسی پور 2 ،پایانه مسافربری معراج، طبقه اول شمالی، اداره درآمد و امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند . آخرین مهلت تحویل پیشنهادا...
بیشتر...

مناقصه اجاره بیلبورد تبلیغاتی در استان مازندران

مناقصه اجاره بیلبورد تبلیغاتی در استان مازندران مناقصه  گزار: شرکت مخابرات استان مازندران  تاریخ: 1394/08/26 شماره آگهی : شماره 94/21-م/ی نوبت اول  آدرس : مازندران، بابل ، خیابان مدرس ، دبیرخانه ستاد شرکت مخابرات مازندران شرح آگهی آگهی مناقصه یک مرحله ای شماره 94/21-م/ی نوبت اول نام دستگاه مناقصه گزار شرکت مخابرات استان مازندران نشانی دستگاه مناقصه گزار : مازندران -بابل - خیابان مدرس - ستاد شرکت مخابرات مازندران تلفن : 32335009-011 موضوع مناقصه : اجاره بیلبورد تبلیغاتی همراه اول سطح استان طی لیست پیوست مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 90.000.000 ریال دستگاه نظارت : مدیریت ارتباطات سیار نوع تضمین : ضمانت نامه معتبر بانکی در وجه مخابرات مازندران و قابل تمدید و یا وجه نقد واریز به حساب جام شماره 1672372372 و به شماره شناسه پرداخت 30000804257168 و یا چک تضمین شده بانکی مهلت دریافت اسناد : ازتاریخ 94.8.20 لغ...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در شیراز

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در شیراز مزایده  گزار: شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/08/24 شماره آگهی : 94-614 نوبت دوم  آدرس : فارس، بلوار چمران، ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 614-94 نوبت اول: 94.8.21 نوبت دوم : 94.08.24 شهرداری شیراز در نظر دارد اجاره 3 عدد بیلبورد را جهت بهره برداری تبلیغاتی از آنها ، از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس : ابتدای بلوار چمران، ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه نمایند. ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن : 36263049 آماده پاسخگویی می باشد. مبلغ اجاره برای 2 سال : 803.520.000 ریال مدت ...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در شیراز

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در شیراز مزایده  گزار: شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/08/21 شماره آگهی : 94-614 نوبت اول  آدرس : فارس، بلوار چمران، ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 614-94 نوبت اول: 94.8.21 نوبت دوم : 94.08.24 شهرداری شیراز در نظر دارد اجاره 3 عدد بیلبورد را جهت بهره برداری تبلیغاتی از آنها ، از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس : ابتدای بلوار چمران، ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری ، دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه نمایند. ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن : 36263049 آماده پاسخگویی می باشد. مبلغ اجاره برای 2 سال: 803.520.000 ریال مدت ...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در کرج

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در کرج مزایده  گزار: سازمان زیباسازی شهرداری کرج  تاریخ: 1394/08/20 شماره آگهی : 1006/1  آدرس : البرز، کرج میدان آزادگان خیابان برغان طبقه فوقانی بانک ملی سازمان زیباسازی شرح آگهی آگهی تجدید مزایده شماره 1006/1 سازمان زیباسازی شهرداری کرج در نظر دارد مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق فراخوان مزایده عمومی به افراد و شرکتهای واجد شرایط به صورت اجاره به مدت 2 سال واگذار نماید. موضوع مزایده: سه عدد بیلبورد در نمای عرشه پل عابر مکانیزه بلوار بلال شهر کرج مبلغ اجاره برای دو سال شمسی ریال : 1.920.000.000 ریال مبلغ سپرده: 96.000.000 ریال سپرده شرکت در مزایده به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد . ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد. واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100786847193 بانک شهر شعبه عظیمیه برندگان نفر اول و ...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در استان چهارمحال و بختیاری

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در استان چهارمحال و بختیاری مزایده گزار: سازمان رفاهی تفریحی شهرکرد  تاریخ: 1394/07/15 شماره آگهی: -  آدرس : چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، بلوار خواجه نصیر، مجتمع لاله، طبقه دوم، سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شهرکرد شرح آگهی آگهی مزایده سازمان رفاهی تفریحی شهرکرد در نظر دارد انجام بخشی از تبلیغات محیطی شهر را طبق شرایط مندرج در اوراق مزایده به شرکتهای تبلیغاتی واجد شرایط واگذار نماید. الف) اجاره مکان سه عدد بیلبورد 90 متری واقع در ورودی و خروجی شهرکرد به اصفهان و ورودی از فارسان به شهرکرد ب) اجاره مکان 3 بیلبورد 21 متری واقع در چهارراه استانداری- چهار راه شریعتی، چهارراه فردوسی ج) اجاره مکان یک عدد سه وجهی گردان 21 متری واقع در میدان شهداء د) اجاره مکان 7 پل هوایی واقع در میدان معلم، پل روبروی پارک تهلیجان- پل روبروی سازمان آموزش فنی و حرفه ای- پل روبروی ترمینال سامان، پل دانشگاه شهر...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در استان مازندران

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در استان مازندران مزایده گزار: شهرداری کتالم و سادات شهر  تاریخ: 1394/07/11 شماره آگهی: مرحله دوم تک نوبته  آدرس : مازندران ، - شرح آگهی آگهی مزایده - اجاره مرحله دوم تک نوبته شهرداری کتالم و سادات شهر در نظر دارد نسبت به اجاره نصب 5 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی در وسط بلوار محور اصلی خیابان 45 متری تنکابن به رامسر محدوده شهر کتالم و سادات شهر از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید. 1- متقاضیان می توانند 5 درصد قیمت کارشناسی اجاره بیلبورد را طی فیش دریافتی از واحد مالی به حساب سپرده شهرداری واریز نمایند و جهت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 94.7.18 به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند و تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه تا پایان ساعت اداری 94.7.23 می باشد. 2- در صورتی که برندگان نفر اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد شوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- تاریخ بازگشایی پیشن...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در خرم آباد

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در خرم آباد مزایده گزار: سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری خرم آباد  تاریخ: 1394/07/06 شماره آگهی: نوبت دوم  آدرس : لرستان ، - شرح آگهی آگهی مزایده نوبت دوم سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری خرم آباد در نظر دارد ساخت، نصب و اجاره شش عدد بیلبورد تبلیغاتی تک وجهی واقع در پل هوایی امام حسین (ع) را از طریق مزایده عمومی به مدت 4 سال به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ 14.400.000 ریال بابت شش وجه بیلبورد تبلیغاتی به حساب سپرده شماره 100786764141 بانک شهر شعبه انقلاب و به نام سازمان میادین واریز نمایند و پیشنهادات خود را همراه با فیش واریزی به مدت 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم در پاکت های دربسته به دبیرخانه سازمان میادین واقع در خیابان امام خمینی (ره) سبزه میدان خیابان مجاهدین اسلام نرسیده به سه راه میرملاس تحویل نمایند. ضمنا جهت کسب ا...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد سه وجهی در کرج

مزایده اجاره بیلبورد سه وجهی در کرج مزایده  گزار: سازمان زیباسازی شهرداری کرج  تاریخ: 1394/06/18 شماره آگهی: نوبت دوم شماره 1004/1  آدرس : البرز، کرج میدان آزادگان خیابان برغان طبقه فوقانی بانک ملی سازمان زیباسازی شرح آگهی آگهی مزایده سازمان زیباسازی شهرداری کرج در نظر دارد مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق فراخوان مزایده عمومی به افراد و شرکتهای واجد شرایط به صورت اجاره به مدت 2 سال واگذار نماید. موضوع مزایده: بیلبورد سه وجهی شهید سلطانی (دو سال شمسی) مبلغ اجاره برای دو سال : 5.040.000.000 ریال مبلغ سپرده: 252.000.000 ریال سپرده شرکت در مزایده به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد. ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد. واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100786847193 بانک شهر شعبه عظیمیه برندگان نفر اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرار...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد در شیراز

مزایده اجاره بیلبورد در شیراز مزایده  گزار: شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/06/16 شماره آگهی: نوبت اول شماره 432-94  آدرس :  فارس،شیراز، بلوار چمران، ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 432-94 نوبت اول: 94.06.16 نوبت دوم : 94.06.18 شهرداری شیراز در نظر دارد اجاره 3 عدد بیلبورد جهت بهره برداری تبلیغاتی از آنها را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس ابتدای بلوار چمران، ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه نمایند. ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 36263049 آماده پاسخگویی می باشد. مبلغ اجاره برای 2 سال: 777.600.000 ریال ...
بیشتر...