مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در نوشهر

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در نوشهر مزایده گزار : شهرداری نوشهر  تاریخ: 1395/12/03 شماره آگهی : -  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده کتبی شهرداری نوشهر در نظر دارد نسبت به اجاره بیلبورد تبلیغاتی بزرگ میدان آزادی و بلوار امام رضا ع را از طریق آگهی مزایده کتبی اقدام نماید. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. سایر جزئیات آگهی در دفترچه مزایده درج گردیده است. زمان بازگشایی پاکتها ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 95.12.8 می باشد. فرهاد بنی شیخ الاسلامی - شهردار نوشهر
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر نوشهر – نوبت دوم

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر نوشهر – نوبت دوم مزایده گزار : شهرداری نوشهر  تاریخ: 1395/11/20 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده؟ نوبت دوم اجاره بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر شهرداری نوشهر در نظر دارد نسبت به اجاره بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر از طریق آگهی مزایده اقدام نماید. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. سایر جزئیات آگهی در دفترچه مزایده درج گردیده است. زمان بازگشایی پاکتها ساعت 9 روز 4شنبه مورخ 95.11.27 می باشد. فرهاد بنی شیخ الاسلامی - شهردار نوشهر
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی نوبت دوم در سنندج

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی نوبت دوم در سنندج مزایده گزار : سازمان پایانه های مسافربری شهرداری سنندج  تاریخ: 1395/10/04 شماره آگهی : نوبت دوم شماره 1512  آدرس : استان کردستان شرح آگهی مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی ترمینال مرکزی سنندج مزایده شماره 1512 مورخ 95.09.23 نوبت دوم سازمان پایانه های مسافربری شهرداری سنندج به استناد مصوبات هیئت مدیره سازمان در نظر دارد بیلبورد تبلیغاتی ترمینال مرکزیی سنندج را به شرح ذیل از طریق مزایده به اشخاص حقیقی، حقوقی و کانونهای تبلیغاتی دارای مجوز کانون آگهی و تبلیغات از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی (پیشنهاد دهندگانی که فاقد مجوز رسمی باشند در صورت برنده شدن موظف به ارائه مجوز از سوی مراجع صلاحیت در ظرف مدت 3 ماه و یا عقد قرارداد از طریق یکی از کانون های دارای مجوز می باشند) در قالب اجاره واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت بازدید از محل و همچنین دریافت اسناد...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد در کرج

مزایده اجاره بیلبورد در کرج مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری کرج  تاریخ: 1395/08/09 شماره آگهی : شماره 1015  آدرس : استان البرز شرح آگهی مزایده شماره 1015 سازمان زیباسازی شهرداری کرج سازمان زیباسازی شهرداری کرج در نظر دارد مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق فراخوان مزایده عمومی به شرکت ها و کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط به صورت اجاره به مدت دو سال واگذار نماید: 1- سپرده شرکت در مزایده به یکی از روش های ذیل ارائه گردد: ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق، که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد. واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100786847193 بانک شهر شعبه عظیمیه 2- برندگان نفر اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- سازمان زیباسازی شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 4- مبلغ 545.000 ریال بابت هزینه...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی در آزادراه تهران – قم

مزایده بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی در آزادراه تهران – قم مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران  تاریخ: 1394/12/18 شماره آگهی : -  آدرس : تهران ، - شرح آگهی نوع برگزاری یک مرحله ای واحد پولی برآورد مالی ریال برآورد مالی 0 تاریخ بازگشایی پاکات : ۸ / ۱ / ۱۳۹۵ - هشتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مهلت ارسال پیشنهاد : ۸ / ۱ / ۱۳۹۵ - هشتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مهلت دریافت اسناد : ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۹۴ - بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۸ / ۴ / ۱۳۹۵ - هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج موضوع :ساخت ٫ نصب و بهره برداری شانزده عدد بیلبورد تبلیغاتی با فنداسیون اجرا شده در آزادراه تهران - قم ، بعد از پل فرودگاه - نوبت ۳ دستگاه مناقصه گزار : اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان تهران محل دریافت اسناد : تهران - خ سپهبد قرنی - خ شهید کلان...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در شیراز

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در شیراز مزایده گزار : شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/12/15 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : فارس ، - ، ابتدای بلوار چمران - ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری، دبیرخانه اداره قراردادها شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 977-94 نوبت اول: 94.12.13 نوبت دوم : 94.12.15 شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به اجاره نقاط واقع در بلوار دکتر حسابی ، ابتدای شهر صدرا ، بلوار دکتر حسابی ، ابتدای وحدت 1، خیابان ملاصدرا ،ابتدای خیابان هدایت جهت نصب 3 عدد بیلبورد تبلیغاتی و بهره برداری از آن از طریق مزایده عمومی واگذار نماید . لذا از کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس : ابتدای بلوار چمران - ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها مراجع...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در شیراز

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در شیراز مزایده گزار : شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/12/13 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : فارس ، - شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 977-94 نوبت اول : 94.12.13 نوبت دوم : 94.12.15 شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به اجاره نقاط واقع در بلوار دکتر حسابی ابتدای شهر صدرا ، بلوار دکتر حسابی ، ابتدای وحدت 1 ، خیابان ملاصدرا ، ابتدای خیابان هدایت جهت نصب 3 عدد بیلبورد تبلیغاتی و بهره برداری از آن از طریق مزایده عمومی واگذار نماید . لذا از کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس : ابتدای بلوار چمران - ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه نمایند . ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن : 32283467 و 3-36261581 آ...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در شهر کرج

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در شهر کرج مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری کرج  تاریخ: 1394/12/03 شماره آگهی : 1009/1  آدرس : البرز، کرج میدان آزادگان خیابان برغان، طبقه فوقانی بانک ملی سازمان زیباسازی شرح آگهی آگهی تجدید مزایده شماره 1009/1 سازمان زیباسازی شهرداری کرج در نظر دارد مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق فراخوان مزایده عمومی به افراد و شرکت های واجد شرایط به صورت اجاره به مدت 2 سال واگذار نماید . موضوع مزایده : اجاره بیلبورد سه وجهی شهید سلطانی شهر کرج (دو سال شمسی ) مبلغ اجاره و قیمت پایه کارشناسی برای دو سال شمسی : 3.600.000.000 ریال مبلغ سپرده : 180.000.000 ریال 1 - سپرده شرکت در مزایده به یکی از روش های ذیل ارائه گردد . ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد . واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100786847193 بانک شهر شعبه عظیم...
بیشتر...

مزایده اجاره دو عدد بیلبورد تبلیغاتی در نوشهر

مزایده اجاره دو عدد بیلبورد تبلیغاتی در نوشهر مزایده گزار : شهرداری نوشهر  تاریخ: 1394/12/01 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : مازندران ، - شرح آگهی آگهی تجدید مزایده کتبی اجاره بیلبورد تبلیغاتی نوبت دوم شهرداری نوشهر در نظر دارد دو عدد بیلبورد تبلیغاتی را از طریق مزایده کتبی به اجاره برساند . بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید . شرح : دو عدد بیلبورد تبلیغاتی دو طرفه واقع در محدوده نوشهر به مدت 12 ماه مبلغ پاپه : 276.000.000 ریال مبلغ ضمانت : 15.000.000 ریال الف) محل دریافت اسناد : امور قراردادهای شهرداری نوشهر به همراه فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به حساب شماره 3100002110009 نزد بانک ملی به نام شهرداری نوشهر ب) محل قبول پیشنهادات : دبیرخانه شهرداری نوشهر ج) سپرده شرکت در مزایده : ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجه نقد به حساب شماره 310002116008 نزد...
بیشتر...

مزایده اجاره دو عدد بیلبورد تبلیغاتی در نوشهر

مزایده اجاره دو عدد بیلبورد تبلیغاتی در نوشهر مزایده گزار : شهرداری نوشهر  تاریخ: 1394/11/25 شماره آگهی :  نوبت اول  آدرس :  مازندران ، - شرح آگهی آگهی تجدید مزایده کتبی اجاره بیلبورد تبلیغاتی نوبت اول شهرداری نوشهر در نظر دارد دو عدد بیلبورد تبلیغاتی را از طریق مزایده کتبی به اجاره برساند . بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید . شرح : دو عدد بیلبورد تبلیغاتی دو طرفه واقع در محدوده نوشهر به مدت 12 ماه مبلغ پاپه : 276.000.000 ریال مبلغ ضمانت : 15.000.000 ریال الف) محل دریافت اسناد : امور قراردادهای شهرداری نوشهر به همراه فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به حساب شماره 3100002110009 نزد بانک ملی به نام شهرداری نوشهر ب) محل قبول پیشنهادات : دبیرخانه شهرداری نوشهر ج) سپرده شرکت در مزایده : ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجه نقد به حساب شماره 310002116008 ن...
بیشتر...