ویژگی های نیروی انسانی در آژانس تبلیغاتی

ویژگی های نیروی انسانی در آژانس تبلیغاتی یکی از چالش های همیشگی مدیران یافتن کارمندانی با استعداد ، با تجربه و مخصوصا با حقوق مناسب با بودجه ای که در نظر گرفته اند میباشد. در این مقاله قصد داریم برخی از ویژگی های نیروی انسانی در آژانس تبلیغاتی را به صورت خلاصه ذکر کنیم که به شرح ذیل می باشد: ویژگی های آگهی نویس خوب ویژگی های مدیر هنری ویژگی های مدیر مشتریان ویژگی های محققان ویژگی های بخش رسانه ایی ویژگی های آگهی نویس خوب یکی از وظایف یک آگهی نویس خوب کنجکاوی شدید درباره محصول و درباره مردم در یک آژانس تبلیغاتی است. طراحی یک آگهی تبلیغاتی موثر می تواند تفاوت بین موفقیت و شکست و ارزش سرمایه گذاری را مشخص کند به همین جهت داشتن روحیه طنز برای ارتباط برقرار کردن موثر در بین مشتریان بسیار حائذ اهمیت است. همچنین عادت به سختکوشی و حساسایت در نوشتن آگهی تبلیغاتی مناسب و برررسی بازخوردهای آن بسیار حائذ اهمیت است و در واق...
بیشتر...

مشاغل مختلف در آژانس های تبلیغاتی

مشاغل مختلف در آژانس های تبلیغاتی تبلیغات همانند یک شمشیر دو لبه عمل می‌کند، اگر زیاد از آن استفاده کنیم می‌تواند اثرات سوء داشته باشد و در مقابل استفاده مناسب وسنجیده از تبلیغات می‌تواند همانند کارد جراحی برای بهبود شرایط عمل کند.پس شرایط تبلیغ می‌تواند تبلیغ را به خوب یا مثبت، بد یا منفی تبدیل کند.شرایط نامطلوب، استفاده نادرست از تبلیغات را به همراه دارد و زمینه را برای بروز تبلیغات نامناسب فراهم می‌کند. در ایالات متحده آمریكا بالغ بر ۲۵۰ هزار نفر به فعالیت در صنعت تبلیغات اشتغال داشته و پیش بینی می شود این رقم به سبب دو روند عمده به سیر صعودی خود ادامه دهد. روند نخست ادغام شدن دائم شركت ها و از جمله آژانس های تبلیغاتی به هدف افزایش سهام بازار از طریق ارائه گسترده تر خدماتی نظیر بررسی حرفه ای بازار، خرید رسانه ای و تسهیلات تولید تبلیغات به مشتریان و روند بعدی اقدام سریع آژانس ها در جهت تشكیل توابع برون مرزی به دلیل رو...
بیشتر...