کانون تبلیغات شهرآرا

کانون تبلیغات شهرآرا

کانون تبلیغات شهرآرا از ۱۷ سال قبل فعالیت خورد را در زمینه تبلیغات محیطی در شمال کشور آغار کرد و به مرور فعالیت خود را در سایر استان ها از جمله خوزستان، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، مازندران و گلستان نیز گسترش داد. این شرکت به عنوان یک صاحب رسانه و مشاور تبلیغاتی در شمال کشور شناخته شده است.

زمینه های فعالیت

 • صاحب رسانه شهر گرگان
 • صاحب رسانه شهر جلین
 • صاحب رسانه شهر فاضل آباد
 • صاحب رسانه شهر مزرعه کتول
 • صاحب رسانه در گمرک مرزی اینچه برون استان گلستان
 • صاحب رسانه در گمرک مرزی لطفا آباد در خراسان رضوی
 • صاحب رسانه در گمرک مرزی شهر باجگیران در خراسان رضوی
 • صاحب رسانه در شهر کیاسر در استان مازندران

برخی سوابق کاری

 • ۱۷ سال صاحب رسانه در شمال کشور

معرفی مدیران

 • صاحب امتیاز: جواد رشیدی
 • مدیر عامل: یوسف رشیدی
 • مدیر مسئول: یوسف رشیدی
 • مدیر دفتر: خانم رحیمی
 • مدیر فروش: خانم رحیمی

راه های ارتباطی

تلفن تماس:

 • 017-32532044

همراه:

 • 09362467808 (خانم رحیمی)

ایمیل:

 • Usef.rashidi@yahoo.com

آدرس:

 • گرگان – بلوار نهارخوران – عدالت ۵۳ – مجتمع صدف – طبقه ۱ – واحد ۴