برند چیست ؟

برند چیست ؟ برند چیست ؟ مطابق با تعریف انجمن بازاریابی آمریکا AMA هویت یک برند یا همان برندینگ مجموعه ای متشکل از اسم، لوگو، علامت یا مشخصه، طراحی، رنگ بندی و یا ترکیبی از آنهاست که برتری ها و خدمات هر تجارتی را هویت می بخشد. یک برند یا یک محصول برای خود شخصیتی دارد این شخصیت درحقیقت برداشتی است که ازبیننده محصول شکل میگیرد، پس برند در اثر پیدایش شخصیتی به وجود می آید که از برداشت مخاطب نتیجه گرفته باشد ودرواقع این طراح نیست که برند رابه وجود می آورد، بلکه این مخاطب است که برآن اثرمیگذارد، و این امر مستلزم این است که طراح بستر سازی مناسبی را برای به وجود آمدن برند ایجاد کند. علاوه بر فاکتورهایی چون کیفیت، قیمت و خدمات بعد از فروش، ارزش اعتباری و اجتماعی خاص و غیرسرمایه ای و غیر سخت افزاری این گونه کالا و خدمات موجب گردیده که اصطلاحا آنها را «برند» بنامند. برند هویت یک کمپانی در ذهن مشتری است و ...
بیشتر...