مزایده اجاره تعداد 60 عدد فک متحرک تبلیغاتی – نجف آباد

مزایده اجاره تعداد 60 عدد فک متحرک تبلیغاتی – نجف آباد مزایده گزار : سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد  تاریخ: 1395/11/27 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی مزایده نوبت اول سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد در نظر دارد اماکن زیر را با شرایط عمومی و خصوصی به صورت اجاره بها یکساله واگذار نماید. پیشنهاداتی که مبهم، مخدوش مشروط و یا فاقد سپرده باشد و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت اداری مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد. کمیسیون عالی معاملات و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. انعقاد قرارداد با برنده مزایده پس از تعیین صلاحیت و اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیربط می باشد. هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود. مزایده دارای شرایط خصوصی می باشد سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است. نوع طراحی، ایجاد ، ساخت و بهره برداری از کلی...
بیشتر...

مزایده طراحی،نصب و بهره برداری تلویزیون تبلیغاتی شهری

مزایده طراحی،نصب و بهره برداری تلویزیون تبلیغاتی شهری مزایده گزار : شهرداری خشرودپی  تاریخ: 1395/11/27 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده کتبی عمومی یک مرحله ای نوبت دوم شهرداری خشرودپی در نظر دارد طراحی ، تهیه ، نصب و بهره برداری یک دستگاه تلویزیون تبلیغاتی شهری به شرح ذیل را از طریق مزایده کتبی عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. 1- مزایده گذار : شهردار خشرودپی 2- عنوان مزایده : طراحی ، تهیه ، نصب و بهره برداری یک دستگاه تلویزیون تبلیغاتی شهری 3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده : فقط ضمانتنامه بانکی معتبر سالیانه به مبلغ 57.600.000 ریال 4- محل و مهلت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری مورخ 95.12.5 از واحد مالی شهرداری می باشد. 5- محل و مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری مورخ 95.12.11 به دبیرخانه شهرداری می باشد. 6- مزایده با حضور اعضای کمیس...
بیشتر...

مزایده واگذاری استیجاری بالای سرپناه ایستگاه های تاکسی

مزایده واگذاری استیجاری بالای سرپناه ایستگاه های تاکسی مزایده  گزار : سازمان حمل و نقل همگانی شهر امیرکلا  تاریخ: 1395/11/27 شماره آگهی : -  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده به استناد صورتجلسه بند 4 مورخ 95.03.05 شورای سازمان حمل و نقل همگانی شهر امیرکلا این سازمان در نظر دارد تا بالای سرپناه ایستگاه های تاکسی بصورت استیجاری به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 95.12.05 به سازمان حمل و نقل همگانی شهر امیرکلا جنب شهرداری امیرکلا مراجعه فرمایند. سید سلمان محمدیان سرپرست سازمان حمل و نقل همگانی شهر امیرکلا  
بیشتر...

مزایده عمومی بهره برداری از پل های هوایی عابر پیاده در گرگان

مزایده عمومی بهره برداری از پل های هوایی عابر پیاده در گرگان مزایده  گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان  تاریخ: 1395/11/27 شماره آگهی : -  آدرس : استان گلستان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان به استناد ماده 30 آئین نامه معاملاتی شهرداری و مصوبه 3/723/93 - 93.02.15 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد، بهره برداری از پل های هوایی عابر پیاده محدوده شهر گرگان را برای مدت 24 ماه از طریق مزایده و بر مبنای قیمت پایه کارشناسی واگذار نماید. لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح (فرهنگ و ارشاد اسلامی) می توانند از تاریخ 95.11.27 تا 95.12.9 به امور مالی سازمان فرهنگی ورزشی به آدرس : گرگان، چهار راه گلها، خیابان شهید مصطفی خمینی (ره)، جنب شهرداری منطقه یک، یا به سایت شهرداری گرگان قسمت مزایدات مراجعه و با رعایت شرایط مزایده، اسناد و مدارک مورد نیاز را دریافت و نسبت به تک...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در یزد

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در یزد مزایده  گزار : سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد  تاریخ: 1395/11/27 شماره آگهی : -  آدرس : استان یزد شرح آگهی آگهی مزایده عمومی بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر یزد سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد در نظر دارد بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی را از طریق برگزاری مزایده عمومی به کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط و دارای مجوزهای لازم به مدت یکسال واگذار نماید. علاقمندان می توانند جهت دریافت اسناد به سایت سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد به آدرس WWW.YAZDREFAHI.IR و یا با مراجعه به امور قراردادهای سازمان به آدرس یزد ، خیابان کاشانی ، روبروی پارک هفتم تیر، کوچه لاله (ساختمان اداری کارخانه جنوب) نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 1-38277650-035 واحد تبلیغات تماس حاصل نمایید. آخرین مهلت قبول پیشنهادها تا پایان وقت اداری ر...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از فضای تبلیغات تعداد 65 ایستگاه اتوبوس

مزایده بهره برداری از فضای تبلیغات تعداد 65 ایستگاه اتوبوس مزایده گزار : شهرداری ساوه  تاریخ: 1395/11/27 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان مرکزی شرح آگهی آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری مشارکتی - نوبت دوم شهرداری ساوه در نظر دارد با استناد اختیارات حاصله از شورای اسلامی شهر و شیوه نامه سرمایه گذاری اجرا و بهره برداری از پروژه ذیل را به روش مشارکت B.O.L.T ( ساخت , بهره برداری , اجاره , واگذاری ) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت اسناد فراخوان از تاریخ 95.11.28 تا 95.12.10 به دبیرخانه امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری ساوه واقع در میدان شهدراری - شهرداری ساوه - دفتر برنامه ریزی , تحقق , توسعه و سرمایه گذاری مراجعه نماید : مبلغ سپرده شرکت در فراخوان 87.500.000 ریال می باشد که باید به حساب شماره 16089685/39 نزد بانک ملت شعبه مرکزی ساوه واریز یا ضمانت نامه بانکی در و...
بیشتر...

مزایده واگذاری بهره برداری نصب 3 بیلبورد تبلیغاتی در کاشان

مزایده واگذاری بهره برداری نصب 3 بیلبورد تبلیغاتی در کاشان مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری کاشان  تاریخ: 1395/11/27 شماره آگهی : مرحله دوم نوبت اول شماره 9511/21  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی سازمان زیباسازی شهرداری کاشان آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 9511/21 مرحله دوم نوبت اول ؟ موضوع مزایده: واگذاری محل بهره برداری جهت نصب 3 بیلبورد تبلیغاتی به مدت چهار سال واقع در میدان و بلوار امام رضا(ع) کاشان به صورت ساخت ، بهره برداری ، اجاره و انتقال مربوط به فضاهای تبلیغاتی محیطی به متقاضیان واجدالشرایط مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا تاریخ 95.11.18مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا مورخ 95.11.20 و بازگشایی پاکت در ساعت 10 مورخ 95.11.21 می باشد. ضمناً کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. تلفاکس: 39-55241437(031) سازمان زیباسازی- بهروز گرانمایه
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در شیراز – نوبت دوم

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در شیراز – نوبت دوم مزایده گزار : شهرداری شیراز  تاریخ: 1395/11/26 شماره آگهی : نوبت دوم 1072-95  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت دوم شماره 1072-95 شهرداری شیراز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد اجاره بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر و بهره برداری از آنها را ازز طریق مزایده عمومی به مدت دو سال واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت بهه عمل می اید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس میدان شهید مطهری، نبش بولوار قدوسی شرقی، جنب بانک سپه، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری واحد کپی مراجعه نمایند. 1- متقاضی می بایست قبل از ارائه پیشنهاد از محل بازدید و رؤیت نموده و از کم و کیف مورد اجاره مطلع گردد و پیش بینی های لازم به خصوص در مورد اج...
بیشتر...

اصلاحیه مزایده اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

اصلاحیه مزایده اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری تبریز  تاریخ: 1395/11/26 شماره آگهی : -  آدرس : استان آذربایجان شرقی شرح آگهی اصلاحیه آگهی مزایده عمومی بدین وسیله اگهی چاپ شده در مورخ 95.11.21 در خصوص مزایده اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی این سازمان بیلبورد سه وجهی اول جاده ائل گلی صحیح می باشد که اشتباها بیلبورد سه وجهی پل قانون ولیعصر درج شده است. روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز
بیشتر...

مزایده واگذاری بهره برداری از سازه های تبلیغاتی – بوشهر

مزایده واگذاری بهره برداری از سازه های تبلیغاتی – بوشهر مزایده گزار : سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس  تاریخ: 1395/11/25 شماره آگهی : 95/37  آدرس : استان بوشهر شرح آگهی   مزایده عمومی شماره 95/37 1- موضوع مزایده : واگذاری بهره برداری از سازه ها و بیلبوردهای تبلیغاتی فرودگاه بین المللی خلیج فارس مطابق شرایط مندرج در اسناد مزایده 2- نام و نشانی دستگاه مزایده گزار: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ، استان بوشهر ، عسلویه ، برج شهید تندگویان 3- مبلغ برآورد : 3.500.000.000 ریال 4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانت نامه معتبر بانکی یا وجه نقد به مبلغ 175.000.000 ریال که قابل تمدید به مدت سه ماه با درخواست مناقصه گزار می باشد. مطابق شرح مندرج در اسناد مزایده 5- مدت زمان واگذاری خدمات : یکسال 6- شرایط شرکت در مزایده : اشخاص حقیقی و حقوقی 7- دریافت اطلاعات بیشتر و اسناد مزایده : ن...
بیشتر...