مزایده واگذاری ۲۶ تابلو تبلیغاتی در چهار محال و بختیاری

مزایده واگذاری ۲۶ تابلو تبلیغاتی در چهار محال و بختیاری مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهار محال وبختیاری  تاریخ: 1395/12/15 شماره آگهی : -  آدرس : استان چهارمحال و بختیاری شرح آگهی نوع برگزاری یک مرحله ای واحد پولی برآورد مالی ریال برآورد مالی 0 تاریخ بازگشایی پاکات ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۵ - بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مهلت ارسال پیشنهاد ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۵ - بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مهلت دریافت اسناد ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵ - بیستم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج تاریخ اعتبار پیشنهاد ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۶ - بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و شش موضوع واگذاری ۲۶تابلو تبلیغاتی واقع در محورهای مواصلاتی استان چهارمحال وبختیاری دستگاه مناقصه گزار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهار محال وبختیاری محل دریافت اسناد اداره کل راهداری و حمل و نقل...
بیشتر...

مزایده اجاره چهار محل جهت نصب تلویزیون شهری – بادرود

مزایده اجاره چهار محل جهت نصب تلویزیون شهری – بادرود مزایده گزار : شهرداری بادرود  تاریخ: 1395/12/15 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی مزایده نوبت دوم شهرداری بادرود در نظر دارد چهار محل به مساحت هر کدام 12 متر مربع واقع در 1- میدان امام خمینی ره 2- ابتدای خیابان حضرت ابالفضل ع 3- میدان امام حسین ع 4- میدان معلم را جهت نصب تلویزیون شهری 8500 RGB-P10 جهت انجام امور تبلیغاتی را طی تشریفات قانونی اجاره دهد. لذا از کلیه متقاضیان درخواست می گردد از تاریخ نشر اولین آگهی جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقی شهرداری مراجعه نمایند. 1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهی حداکثر به مدت 10 روز می باشد. 2- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مزایده می باشد. 3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 4- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است. مجید صفاری - شه...
بیشتر...

مزایده واگذاری ساخت و بهره برداری دو دستگاه پل عابر پیاده

مزایده واگذاری ساخت و بهره برداری دو دستگاه پل عابر پیاده مزایده گزار : شهرداری هادی شهر  تاریخ: 1395/12/15 شماره آگهی : نوبت اول شماره 8-9283  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شماره 8-9283 نوبت اول شهرداری هادی شهر در نظر دارد واگذاری ساخت و بهره برداری دو دستگاه پل عابر پیاده با کارکرد مبلمان شهری ، ترافیکی و تبلیغاتی واقع در اتوبان بابل - بابلسر در مبادی ورودی هادی شهر (پایین نقیب و آرمیچ کلا) را به کانون های تبلیغاتی دارای صلاحیت با شرایط ذیل واگذار نماید. 1- نوع سپرده واریز وجه 200.000.000 ریال به حساب سپرده سیبا 0108807092008 یا ضمانتنامه بانکی (بدون قید شرط) با سررسید سه ماهه 2- محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد مزایده : هادی شهر ، خیابان هادی 1 ، ساختمان شهرداری ، طبقه اول ، امور مالی ، از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز 3- تاریخ تحویل پیشنهادات : پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 95....
بیشتر...

تجدید مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی ایستگاههای اتوبوس

تجدید مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی ایستگاههای اتوبوس مزایده گزار : سازمان اتوبوسرانی باغستان  تاریخ: 1395/12/16 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی سازمان اتوبوسرانی باغستان در نظر دارد نسبت به واگذاری فضای تبلیغاتی سایبان های ایستگاههای اتوبوس شهر باغستان از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان تا تاریخ 95.12.24 سه شنبه دارای مهلت قانونی جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه سازمان می باشد. در ضمن کمیسیون معاملات عمده در تاریخ 95.12.25 چهارشنبه نسبت به بازگشایی پاکت های واصله اقدام می نماید. 1- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. 2- جمع مبلغ پایه کارشناسی 1.072.440.000 ریال 3- سپرده شرکت در مزایده 53.622.000 ریال 4- مدت قرارداد از تاریخ عقد قرارداد به مدت 36 ماه 5- هزینه چاپ آگهی در روزنامه سه نوبت و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد. آدرس ،...
بیشتر...

مناقصه احداث پارکینگ و تابلوهای تبلیغاتی نمایشگاه اصفهان

مناقصه احداث پارکینگ و تابلوهای تبلیغاتی نمایشگاه اصفهان مناقصه  گزار : شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان  تاریخ: 1395/12/16 شماره آگهی : -  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی مناقصه شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان در نظر دارد احداث پارکینگ و تابلوهای تبلیغاتی پروژه بزرگ نمایشگاه اصفهان در محل روشن دشت را در قالب قرارداد BOT (ساخت، بهره برداری و واگذاری) به مساحت 60 هزار متر مربع را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از پیمانکاران متخصص که سابقه فعالیت در این زمینه را دارند تقاضا می گردد حداکثر تا تاریخ 95.12.21 جهت دریافت فرم استعلام قیمت به دبیرخانه دفتر مرکزی واقع در خیابان علامه امینی روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایند.
بیشتر...

مزایده واگذاری تبلیغات بر روی شیشه عقب اتوبوس در یزد

مزایده واگذاری تبلیغات بر روی شیشه عقب اتوبوس در یزد مزایده گزار : سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد  تاریخ: 1395/12/15 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان یزد شرح آگهی آگهی مزایده عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در نظر دارد تبلیغات بر روی شیشه عقب اتوبوس و شیشه آخر 2 طرف بدنه اتوبوس (لچکی) 100 دستگاه اتوبوس را از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به موسسات و کانون های تبلیغاتی دارای پروانه فعالیت از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید. شرایط شرکت در مزایده: 1- متقاضیان می بایست مبلغ 92.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب جاری شماره 2006493559 بانک تجارت شعبه بلوار امامزاده جعفر یزد واریز یا به همان مبلغ ضمانت نامه بانکی معتبر تحویل نمایند. 2- سپرده نفر اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد سازمان باقی خواهد ماند و چنانچه برنده اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند...
بیشتر...

مزایده اجاره چهار محل جهت نصب تلویزیون شهری – بادرود

مزایده اجاره چهار محل جهت نصب تلویزیون شهری – بادرود مزایده گزار : شهرداری بادرود  تاریخ: 1395/12/15 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی مزایده نوبت اول شهرداری بادرود در نظر دارد چهار محل به مساحت هر کدام 12 متر مربع واقع در 1- میدان امام خمینی ره 2- ابتدای خیابان حضرت ابالفضل(ع) 3- میدان امام حسین (ع) 4- میدان معلم را جهت نصب تلویزیون شهری 8500 RGB-P10 جهت انجام امور تبلیغاتی را طی تشریفات قانونی اجاره دهد. لذا از کلیه متقاضیان درخواست می گردد از تاریخ نشر اولین آگهی جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقی شهرداری مراجعه نمایند. 1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهی حداکثر به مدت 10 روز می باشد. 2- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مزایده می باشد. 3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 4- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است. مجید صفاری -...
بیشتر...

مزایده اجازه نصب و بهره برداری از چهار بیلبورد تبلیغاتی

مزایده اجازه نصب و بهره برداری از چهار بیلبورد تبلیغاتی مزایده گزار : سازمان فرهنگی ، تفریحی و ورزشی شهرداری شاهین شهر  تاریخ: 1395/12/14 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت دوم چاپ اول سازمان فرهنگی ، تفریحی و ورزشی شهرداری شاهین شهر در نظر دارد اجازه نصب و بهره برداری از چهار تابلوی تبلیغاتی بزرگ بیلبورد را به مدت 5 سال از طریق مزایده واگذار نماید. افراد حقیقی وحقوقی می توانند برای دریافت شرایط مزایده تا روز سه شنبه مورخ 95.12.24 به امور قراردادهای سازمان مراجعه و حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 95.12.25 نسبت به تحویل پیشنهاد خود به دبیرخانه سازمان واقع در شاهین شهر ، میدان فاطمیه ، ساختمان نگارستان شهرداری ، طبقه چهارم اقدام نمایند. سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت FARHANGI.SHAAHINSHAHR.COM مراجعه فرمایید. روابط عمومی سا...
بیشتر...

مزایده واگذاری تبلیغات بدنه (دوطرف) و مانیتور اتوبوسها

مزایده واگذاری تبلیغات بدنه (دوطرف) و مانیتور اتوبوسها مزایده گزار : سازمان اتوبوسرانی قوچان و حومه  تاریخ: 1395/12/14 شماره آگهی : -  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مزایده سازمان اتوبوسرانی قوچان و حومه در نظر دارد به استناد دویست و شانزدهمین جلسه هیئت مدیره مورخه 95.11.16 نسبت به واگذاری تبلیغات بدنه (دو طرف) و مانیتور اتوبوسها از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصی اقدام نمایندکلیه متقاضیان واجد شرایط از تاریخ آگهی به مدت ده روز با مراجعه به سازمان اتوبوسرانی قوچان به نشانی بلوار مدرس ، مدرس جنوبی 6 و اخذ اسناد مزایده نسبت به شرکت در مزایده اقدام نمایند. تلفن 47217355-051
بیشتر...

مزایده واگذاری اجاره محل هایی جهت تبلیغات – دزفول

مزایده واگذاری اجاره محل هایی جهت تبلیغات – دزفول مزایده گزار : شهرداری دزفول  تاریخ: 1395/12/14 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان خوزستان شرح آگهی آگهی مزایده محدود به کانون های تبلیغاتی در قالب عقد اجاره نوبت دوم به استناد مصوبه 37 شورای اسلامی شهر دزفول در نظر دارد محل هایی جهت تبلیغات را در قالب مزایده به صورت عقد قرارداد اجاره واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از محل و دریافت فرم شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات از تاریخ انتشار آگهی از مورخ 95.12.5 لغایت 95.12.11 به مدیریت درآمدهای عمومی شهرداری دزفول واقع در خیابان فرمانداری تلفن 13-42420511-061 مراجعه نمایند . روابط عمومی شهرداری دزفول
بیشتر...