مزایده اجاره و بهره برداری 30 عدد بیلبورد تبلیغاتی در نی ریز

مزایده اجاره و بهره برداری 30 عدد بیلبورد تبلیغاتی در نی ریز مزایده گزار : شهرداری نی ریز  تاریخ: 1395/10/16 شماره آگهی : -  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده عمومی تابلوهای تبلیغاتی شهرداری نی ریز در نظر دارد نظر به اجاره 30 عدد بیلبورد تبلیغاتی و بهره برداری از آنها را از طریق مزایده عمومی به شرکت های تبلیغاتی واجد شرایط فعالیت در زمینه چاپ و تبلیغات می باشند. مبلغ و نوع سپرده شرکت در مزایده : مبلغ ضمانت شرکت در مزایده به میزان 30.000.000 ریال که می تواند به صورت واریز به حساب 0105692262004 بانک ملی شعبه احمد نی ریزی و یا به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه حساب مذکور باشد در ضمن به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادله درصد مبلغ قرارداد می باشد. مهلت...
بیشتر...

مزایده تعدادی از بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر مشهد

مزایده تعدادی از بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر مشهد مزایده گزار : سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری به نمایندگی از شهرداری مشهد  تاریخ: 1395/10/16 شماره آگهی : -  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مزایده سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری به نمایندگی از شهرداری مشهد در نظر دارد تعدادی از بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر مشهد را مطابق لیست مندرج در اسناد مزایده تا به شرکتهای تبلیغاتی واجد شرایط و مورد تایید کمیته توانسنجی به صورت اجاره واگذار نماید. از کلیه شرکتها و کانونهای تبلیغاتی دعوت به عمل می آید در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی مشهد مقدس بلوار توس توس 39 شهید موسی پور 2 پایانه معراج طبقه اول شمالی اداره امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند. آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95.10.25 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36...
بیشتر...

مزایده واگذاری محل نصب 3 بیلبورد تبلیغاتی در کاشان

مزایده واگذاری محل نصب 3 بیلبورد تبلیغاتی در کاشان مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری کاشان  تاریخ: 1395/10/16 شماره آگهی : 9510/20 مرحله اول نوبت اول  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی سازمان زیباسازی شهرداری کاشان آگهی مزایده عمومی شماره 9510/20 مرحله اول نوبت اول موضوع مزایده: واگذاری محل بهره برداری جهت نصب 3 بیلبورد تبلیغاتی عمودی و افقی با ابعاد مشخص شده در اسناد مزایده به مدت سه سال واقع در بلوار امام رضا(ع) کاشان به صورت ساخت ، بهره برداری ، اجاره و انتقال مربوط به فضاهای تبلیغاتی به مدت سه سال ارزش منطقه ای به متقاضیانب واجدالشرایط مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا تاریخ 95.10.30 مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا مورخ 95.11.2 و بازگشایی پاکت در ساعت 10 مورخ 95.11.3 می باشد. ضمناً کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. تلفاکس: 39-55241437(031) سازمان زیباسازی- بهروز گرانمایه
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در گلپایگان – نوبت دوم

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در گلپایگان – نوبت دوم مزایده گزار : شهرداری گلپایگان  تاریخ: 1395/10/16 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت دوم شهرداری گلپایگان در نظر دارد بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر را از طریق مزایده به متقاضی واجدشرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری به نشانی WWW.GOLPAYEGANCITY.IR یا به مدیریت امور مالی شهرداری گلپایگان مراجعه نمایند. آخرین مهلت تحویل پیشنهادات 95.10.21 می باشد.
بیشتر...

تجدید مزایده نصب بنر و بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی

تجدید مزایده نصب بنر و بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان  تاریخ: 1395/10/16 شماره آگهی : 95/21/6 نوبت اول  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 95/21/6 نوبت اول نام سازمان مزایده گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان موضوع مزایده: نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از بیلبوردهای تبلیغاتی به شرح زیر: 1- نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از 3 دستگاه تابلو تبلیغاتی محور اصفهان- تهران اتوبان معلم 2- نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از 2 دستگاه تابلو تبلیغاتی محور اصفهان - شیراز (عرشه پل عابر پیاده) 3- نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از 2 دستگاه تابلو تبلیغاتی محور اصفهان- تهران اتوبان آزادگان 4- نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از 8 دستگاه تابلو تبلیغاتی محور اتوبان ذوب آهن (عرشه پل عابر پیاده) 5- نصب بنر، بهره برداری و...
بیشتر...

مزایده عمومی واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در تهران- نوبت دوم

مزایده عمومی واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در تهران- نوبت دوم مزایده گزار : اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران  تاریخ: 1395/10/16 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران نوبت دوم موضوع مزایده‌ها : واگذاری تابلوهای تبلیغاتی به شرح ذیل: 1-واگذاری بهره‌برداری از چهار دستگاه تابلوی تبلیغاتی محور رودهن- دماوند 2- واگذاری بهره‌برداری ازدوازده دستگاه تابلوی تبلیغاتی محور تهران – فیروزکوه 3- واگذاری بهره‌برداری از سه دستگاه تابلوی تبلیغاتی محور تهران – جاجرود 4-واگذاری یک باب غرفه حمل و نقلی در پایانه حمل و نقل کالای تهران به صورت اجاره بدون اخذ سرقفلی (فاز یک پایانه غرفه 2-30) 5- واگذاری یک باب غرفه حمل و نقلی در پایانه حمل و نقل کالای تهران به صورت اجاره بدون اخذ سرقفلی (2 باب غرفه حمل و نقلی) زمان دریافت اسناد: از 95.10.14 ...
بیشتر...

مزایده تعدادی از بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر مشهد

مزایده تعدادی از بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر مشهد مزایده گزار : سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری  تاریخ: 1395/10/16 شماره آگهی : -  آدرس : خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مزایده سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری به نمایندگی از شهرداری مشهد در نظر دارد، تعدادی از بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر مشهد را مطابق لیست مندرج در اسناد مزایده ، به شرکت های تبلیغاتی واجد شرایط و مورد تایید کمیته توانسنجنی به صورت اجاره واگذار نماید. از کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی دعوت به عمل می آید در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی: مشهد مقدس - بلوار توس - توس 39- شهید موسی پور 2- پایانه معراج - طبقه اول شمالی - اداره امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند. آخرین مهلت تحویل پیشنهادات : پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 95.10.25 شماره تلفن 36517046-36517047 داخلی 172 آدرس سایت WWW....
بیشتر...

مناقصه تهیه و نصب پل عابر پیاده در لرستان – نوبت دوم

مناقصه تهیه و نصب پل عابر پیاده در لرستان – نوبت دوم مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان  تاریخ: 1395/10/16 شماره آگهی : شماره 95/3 نوبت دوم  آدرس : لرستان شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی شماره 95/3 نوبت دوم شناسه آگهی: 13147 کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های مشروح در جدول ذیل را براساس شرایط ذکر شده به شرح اطلاعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به شرکت پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید. 1- نام و نشانی مناقصه گزار: خرم آباد، بلوار بهارستان، کیلومتر 3 جاده اندیمشک جنب سیلو- کدپستی 6819613831 2- زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز به آدرس های ذیل مراجعه فرمای...
بیشتر...

مناقصه فراخوان المان های نوروزی در بجنورد

مناقصه فراخوان المان های نوروزی در بجنورد مناقصه گزار : اداره زیباسازی شهرداری بجنورد  تاریخ: 1395/10/15 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان خراسان شمالی شرح آگهی فراخوان المان های نوروزی 96 اداره زیباسازی شهرداری بجنورد درنظردارد در نوروز 1396 جهت فضا آرایی هنری بجنورد در دو فراخوان جداگانه المان های نوروزی و نقاشی دیواری پذیرای آثار هنرمندان گرانقدر می باشد لذا دبیرخانه زیباسازی شهرداری آماده دریافت آثار در چارچوب شرایط اعلامی و با ویژگی های ذیل است : 1-تناسب با محورهای موضوعی 2- زیبایی و زیباسازی چهره شهر 3- گویایی و توان برقراری ارتباط با مخاطب عمومی 4- برخورداری از حس شکوفایی ، طراوت و تنوع رنگی متناسب با فصل بهار 5- نو بودن در محتوا و فرم ، پرهیز از ایده های تکراری 6- قابلیت اجرای بهینه و تولید کیفی 7- برخورداری از هویت ملی و دینی و پرهیز از شخصیت پردازی و فضاسازی برگرفته از فرهنگ بیگ...
بیشتر...

مزایده تعدادی تابلوهای تبلیغاتی در نیشابور -نوبت دوم

مزایده تعدادی تابلوهای تبلیغاتی در نیشابور -نوبت دوم مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور  تاریخ: 1395/10/15 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مزایده نوبت دوم سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور در نظر دارد تعدادی از تابلوهای تبلیغاتی خود را در سطح شهر از طریق مزایده کتبی واگذار کند، متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز کاری با شماره تماس 4335353 تماس حاصل و یا با مراجعه حضوری به آدرس نیشابور ، انتهای خیابان 15 خرداد ، طبقه فوقانی فرهنگسرای سیمرغ ،سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور نسبت به تکمیل و تحویل فرم های مربوطه اقدام کنند. آخرین مهلت دریافت اسناد پایان ساعت اداری پنجشنبه 95.10.30 فرهاد حسامی - سرپرست سازمان
بیشتر...