مزایده تبلیغات پل در جورقان – نوبت دوم

مزایده تبلیغات پل در جورقان – نوبت دوم مزایده گزار :  شهرداری جورقان  تاریخ: 1395/10/26 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان همدان شرح آگهی آگهی مزایده تبلیغات پل نوبت دوم شهرداری جورقان در نظر دارد نسبت به واگذاری محل تبلیغات روی پل عابر پیاده واقع در جاده همدان - تهران (جنب پارک الغدیر شهر جورقان) اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی تا تاریخ 95.11.6 جهت دریافت اسناد مربوط به شرکت در مزایده به آدرس شهر جورقان- خیابان امام- شهرداری جورقان مراجعه نمایند. خلاصه شرایط شرکت در مزایده: 1- مساحت کل محل تبلیغ 192 مترمربع در دو طرف پل با ابعاد 3/5*28 (هر طرف پل) 2- قیمت کارشناسی پایه ماهیانه 55.000.000 ریال 3- مبلغ تضمین در مزایده سپرده شرکت در مزایده : 5درصد مبلغ براورد یکساله 660.000.000 ریال به مبلغ 33.000.000 ریال الف: واریز به حساب 2423073791 نزد بانک ...
بیشتر...

مزایده واگذاری تعداد 18 عدد پایه بنر در مهریز – نوبت دوم

مزایده واگذاری تعداد 18 عدد پایه بنر در مهریز – نوبت دوم مزایده گزار : شهرداری مهریز  تاریخ: 1395/10/26 شماره آگهی : نوبت دوم مرحله اول  آدرس : استان یزد شرح آگهی آگهی مزایده عمومی مرحله اول- نوبت دوم شهرداری مهریز در نظر دارد نسبت به واگذاری تعداد 18 عدد پایه بنر در سطح شهر به صورت اجاره از طریق برگزاری مزایده عمومی به مدتت یک سال اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ آخرین چاپ آگهی به مدت ده روز و حداکثر تا تاریخ 95.11.17 جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت و تحویلل اسناد مزایده به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند. 1- آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد به دبیرخانه شهرداری 95.11.7 2- اجاره پایه بنرهای موجود به صورت نقدی می باشد. 3- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد. 4- متقاضیان جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده می توانند به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند. 5- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده برنده شرکت در م...
بیشتر...

تجدید مناقصه احداث و تکمیل 5 دستگاه پل عابر پیاده در گیلان

تجدید مناقصه احداث و تکمیل 5 دستگاه پل عابر پیاده در گیلان مناقصه گزار :  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان  تاریخ: 1395/10/26 شماره آگهی : شماره 95/54/27 نوبت اول  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95/54/27 نوبت اول موضوع مناقصه : احداث و تکمیل 5 دستگاه پل عابر پیاده در سطح محورهای استان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان در نظر دارد مناقصه عمومی احداث و تکمیل 5 دستگاه پل عابر پیاده در سطح محورهای استان به شماره 95/54/27 را از طریق سامانه تدارک الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت ستاد به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گ...
بیشتر...

مزایده اکران آگهی و تبلیغات روی پیکره تبلیغاتی مسجد سلیمان

مزایده اکران آگهی و تبلیغات روی پیکره تبلیغاتی مسجد سلیمان مزایده گزار : شهرداری مسجد سلیمان  تاریخ: 1395/10/26 شماره آگهی : نوبت دوم مرحله دوم  آدرس : استان خوزستان شرح آگهی آگهی مزایده نوبت دوم مرحله دوم مزایده گزار : شهرداری مسجد سلیمان موضوع مزایده : مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره تبلیغاتی سطح شهر به مدت یکسال به شرح ذیل: الف : بیلبورد به متراژ کل 700 مترمربع برای هر مترمربع در یک ماه 600.000 ریال قیمت پایه بر اساس مندرجات اسناد مزایده ب: پارتابل به متراژ کل 222 مترمربع برای هر متر در یک ماه 500.000 ریال قیمت پایه بر اساس مندرجات اسناد مزایده شرایط متقاضی باید شخصیت حقوقی و دارای مجوز تبلیغات محیطی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و هیچگونه بدیهی به شهردار مسجد سلیمان نداشته باشد. مبلغ تضمین شرکت در مزایده : توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به مبلغ 36.060.000 ریال و یا واریز وجه فوق...
بیشتر...

مزایده واگذاری نمایشگاه بهار مالگه خرم آباد – نوبت دوم

مزایده واگذاری نمایشگاه بهار مالگه خرم آباد – نوبت دوم مزایده گزار : سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری خرم آباد  تاریخ: 1395/10/26 شماره آگهی : -  آدرس : استان لرستان شرح آگهی آگهی مزایده؟ نوبت دوم سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری خرم آباد بر اساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری در نظر دارد نمایشگاه بهار مالگه را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ 60.000.000 ریال بابت بهار مالگه شریعتی و مبلغ 20.000.000 ریال بابت بهار مالگه کیو به حساب سپرده شماره 100786764141 نزد بانک شهر شعبه انقلاب به نام سازمان میادین واریز نماید، لذا پیشنهادات خود را همراه فیش واریزی به مدت 10 روز پس از انتشار آگهی مزایده نوبت دوم در پاکتهای دربسته به دبیرخانه سازمان میادین واقع در 60 متری انتهای خیابان شورا جنب پمپ بنزین کولیوند تحویل نمایند. ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر و در...
بیشتر...

مزایده بهره برداری فضاهای تبلیغاتی سالن انتظار راه آهن

مزایده بهره برداری فضاهای تبلیغاتی سالن انتظار راه آهن مزایده گزار : اداره کل راه آهن خراسان  تاریخ: 1395/10/25 شماره آگهی : شماره 46-37-95  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مزایده مزایده شماره 46-37-95 اداره کل راه آهن خراسان در نظر دارد بهره برداری فضاهای تبلیغاتی سالن انتظار مسافرین، زیرگذرها و روی سکوهای ایستگاه های اداره کل راه آهن خراسان شامل مشهد، نیشابور، نقاب، سبزوار و سرخس را از طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. 1- نام سازمان مزایده گزار: اداره کل راه آهن خراسان 2- شرح مختصر موضوع مزایده: بهره برداری از قضاهای تبلیغاتی سالن انتظار و مسافرین، زیرگذرها و روی سکوهای ایستگاه های اداره کل راه آهن خراسان شامل مشهد، نیشابور، نقاب، سبزوار و سرخس 3- مهلت خرید اسناد مزایده: تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 95.11.03 4- قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: مبلغ 500.000 (پانصد هزار) ریال به حساب...
بیشتر...

تجدید مزایده بهره برداری تبلیغاتی 6 جایگاه سوخت گاز در رشت

تجدید مزایده بهره برداری تبلیغاتی 6 جایگاه سوخت گاز در رشت مزایده گزار :  سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت  تاریخ: 1395/10/22 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان گیلان شرح آگهی تجدید آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت اول سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت در نظر دارد بهره برداری تبلیغاتی از 6 جایگاه سوخت گاز خود را به مدت یکسال در صورت رعایت تعهدات قابل قبول تمدید تا سه سال به کانونهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید. علاقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت دوم از تاریخ 95.10.22 لغایت 95.10.27 ضمن همراه داشتن معرفینامه و فیش بین بانکی به مبلغ 500.000 ریال واریز شده به شماره حساب 0107815988006 نزد بانک ملی شعبه شهرداری شعبه جهت دریافت اسناد به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت به آدرس گیلان - رشت بلوار چمران سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت مراجعه نمایند. ...
بیشتر...

مزایده تعدادی تابلوهای تبلیغاتی در نیشابور – نوبت دوم

مزایده تعدادی تابلوهای تبلیغاتی در نیشابور – نوبت دوم مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور  تاریخ: 1395/10/22 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مزایده نوبت دوم سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور در نظر دارد تعدادی از تابلوهای تبلیغاتی خود را در سطح شهر از طریق مزایده کتبی واگذار کند، متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز کاری با شماره تماس 43341999 تماس حاصل و یا با مراجعه حضوری به آدرس نیشابور ، انتهای خیابان 15 خرداد ، طبقه فوقانی فرهنگسرای سیمرغ ،سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور نسبت به تکمیل و تحویل فرم های مربوطه اقدام کنند. آخرین مهلت دریافت اسناد پایان ساعت اداری پنجشنبه 95.10.30 فرهاد حسامی - سرپرست سازمان
بیشتر...

مناقصه اجرای فعالیت عمرانی و زیباسازی در کرمان

مناقصه اجرای فعالیت عمرانی و زیباسازی در کرمان مناقصه گزار : شهرداری کرمان  تاریخ: 1395/10/20 شماره آگهی : -  آدرس : استان کرمان شرح آگهی فراخوان دعوت به همکاری و مشارکت در زمینه اجرای فعالیت عمرانی و زیباسازی در سطح منطقه دو به مبلغ پنج میلیارد ریال شهرداری کرمان در نظر دارد در سطح منطقه دو پروژه عمرانی با مشارکت مدیریت بهسازی و زیباسازی محیط و بخش خصوصی و نظارت شهرداری منطقه دو و اداره زیباسازی اجرا نماید و در ازای تأمین نقدینگی پروژه های فوق الذکر و همچنین ساخت و نصب بیلبوردها ، تهاتر تبلیغاتی لازم را با بخش خصوصی (کانون های تبلیغاتی واجد شرایط) به شرح ذیل انجام نماید: بدیهی است کانون های تبلیغاتی مذکور نسبت به اخذ پیش قرارداد و تهیه اسناد مربوطه از تاریخ 95.10.16 لغایت 95.10.25 به مدیریت بهسازی و زیباسازی محیط شهرداری واقع در انتهای خیابان شهید مصطفی خمینی (ره) ضلع شمال شرقی پل فجر مراجعه و حداکثر ...
بیشتر...

مناقصه مشارکت در زمینه اجرای فعالیت عمرانی و زیباسازی

مناقصه مشارکت در زمینه اجرای فعالیت عمرانی و زیباسازی مناقصه گزار : شهرداری کرمان  تاریخ: 1395/10/20 شماره آگهی : -  آدرس : استان کرمان شرح آگهی فراخوان دعوت به همکاری و مشارکت در زمینه اجرای فعالیت عمرانی و زیباسازی در سطح منطقه دو به مبلغ پنج میلیارد ریال شهرداری کرمان در نظر دارد در سطح منطقه دو پروژه عمرانی (بهسازی و زیباسازی ) با مشارکت و بخش خصوصی و نظارت شهرداری منطقه دو و اداره زیباسازی اجرا نماید و در ازای تأمین نقدینگی پروژه های فوق الذکر و همچنین ساخت و نصب بیلبوردها ، تهاتر تبلیغاتی لازم را با بخش خصوصی (کانون های تبلیغاتی واجد شرایط) به شرح ذیل انجام نماید: بدیهی است کانون های تبلیغاتی مذکور نسبت به اخذ پیش قرارداد و تهیه اسناد مربوطه از تاریخ 95.10.16 لغایت 95.10.25 به مدیریت بهسازی و زیباسازی محیط شهرداری واقع در انتهای خیابان شهید مصطفی خمینی (ره) ضلع شمال شرقی پل فجر مراجعه و حداکثر تا پایان...
بیشتر...