مزایده واگذاری انجام بخشی از تبلیغات محیطی در شهرکرد

مزایده واگذاری انجام بخشی از تبلیغات محیطی در شهرکرد مزایده  گزار : سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شهرکرد  تاریخ: 1395/11/07 شماره آگهی : -  آدرس : استان چهارمحال بختیاری شرح آگهی آگهی مزایده سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شهرکرد در نظر دارد انجام بخشی از تبلیغات محیطی شهر شهرکرد را برای طبق شرایط مندرج در اوراق مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. 1- اجاره الف) اجاره مکان 60 عدد پایه آکاردویی فک متحرک واقع در شهر شهرکرد ب) اجاره مکان 2 عدد تلویزیون شهری واقع در شهر شهرکرد 2-ارایه حداقل 5% قیمت پایه بابت ضمانت شرکت در مزایده به صورت چک تضمینی یا ضمانت نامه بانکی در وجه سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شهرکرد 3- در صورت انصراف برندگان اول تا دوم، سپرده آنان به نفع سازمان ضبط می گردد. 4- این سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. 5- زمان توزیع اوراق مزایده: از روز 1395.11.05 لغایت 139...
بیشتر...

مزایده اجاره 50 عدد استند بادبانی در کرج

مزایده اجاره 50 عدد استند بادبانی در کرج مزایده  گزار : سازمان زیباسازی شهرداری کرج  تاریخ: 1395/11/06 شماره آگهی : 1018  آدرس : استان البرز شرح آگهی آگهی مزایده شماره 1018 اجاره 50 عدد استند بادبانی در سطح شهر سازمان زیباسازی شهرداری کرج در نظر دارد مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق فراخوان مزایده عمومی به شرکتها و کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط به صورت اجاره به مدت دو سال واگذار نماید. 1- سپرده شرکت در مزایده به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد : ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد. واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100786847193 بانک شهر شعبه عظیمیه 2- برندگان نفر اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- سازمان زیباسازی شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 4- مبلغ 545.000 ریال ب...
بیشتر...

تجدید مزایده بهره برداری و اجاره تابلوهای تبلیغاتی – پیربکران

تجدید مزایده بهره برداری و اجاره تابلوهای تبلیغاتی – پیربکران مزایده  گزار : شهرداری پیربکران  تاریخ: 1395/11/06 شماره آگهی : 95/54/23 نوبت دوم  آدرس : استان گیلان شرح آگهی تجدید آگهی مزایده چاپ اول شهرداری پیربکران به استناد مجوز شماره 350 مورخ 95.9.16 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد امتیاز بهره برداری و اجاره تابلوهای تبلیغاتی (سازه فک متحرک ) سطح شهر پیربکران را از طریق برگزاری مزایده عمومی برای مدت یکسال به کانون های تبلیغاتی و یا نمایندگی های دارای مجوز معتبر واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت میگردد جهت کسب اطلاعات بیشتر بازدید و دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند. مهدی دوستی - شهرداری پیربکران
بیشتر...

مزایده ساخت و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده در گیلان

مزایده ساخت و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده در گیلان مزایده  گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان  تاریخ: 1395/11/06 شماره آگهی : 95/54/23 نوبت دوم  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 95/54/23 نوبت دوم نام و نشانی مزایده گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان به آدرس رشت گلسار روبروی پمپ بنزین 2- شرح مختصر موضوع مزایده ، محل پروژه: ساخت و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی از آن محور رشت -انزلی (کمربندی خمام - فتاتو) 3-مدت قرارداد و بهره برداری : حداکثر 4 ماه دوره ساخت و 10 سال دوره بهره برداری در نظر گرفته شده است. 4- مهلت و محل دریافت اسناد : مهلت دریافت اسناد حداکثر تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 95.11.12 از طریق پایگاه ملی مناقصات کشورر یا به صورت حضوری از واحد بازرگانی و سرمایه گذاری اداره کل موصوف 5-مهلت تحویل پی...
بیشتر...

تجدید مزایده واگذاری کانکس ، غرفه در سبزوار نوبت دوم

تجدید مزایده واگذاری کانکس ، غرفه در سبزوار نوبت دوم مزایده  گزار : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری سبزوار  تاریخ: 1395/11/06 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی تجدید مزایده نوبت دوم سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری سبزوار در نظر دارد نسبت به واگذاری کانکس /غرفه به اشخاص حقوقی و حقیقی به صورت اجاره سه ساله از طریق مزایده کتبی اقدام نماید . 1- کانکس واقع در غرب پارک ارمغان با قیمت پایه اجاره ماهیانه مبلغ 12.000.000 ریال 2- غرفه شرق پارک بهمن با قیمت پایه اجاره ماهیانه مبلغ 15.000.000 ریال لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد شرکت در تجدید مزایده به دفتر سازمان واقع در سبزوار - بلوار پاسداران - ضلع شمالی پارک شهربازی بوستان لاله مراجعه نمایند. شماره تلفن های 44657940-44647756-051 تماس حاصل نمایند. آخرین فرصت جهت دریافت و ارائه پیشنهاد پایان وقت اداری روز ...
بیشتر...

مناقصه استعلام استند بروشور ایستاده – بانک مسکن

مناقصه استعلام استند بروشور ایستاده – بانک مسکن مناقصه گزار : بانک مسکن  تاریخ: 1395/11/06 شماره آگهی : 11951017000415  آدرس : استان تهران شرح آگهی استعلام نام دستگاه خریدار: بانک مسکن تاریخ اعتبار نیاز: 95.11.17 ساعت 23/59 شرح کلی نیاز: استندبروشور ایستاده طبق طرح و نمونه بانک به همراه بسته بندی (کارتن و سلفون) از ایران کد مشابه استفاده شده است. توضیحات خریدار: از ایران کد مشابه استفاده شده درخواست طبق مفاد پیش نویس قرارداد پیوست کلیه هزینه های جانبی بر عهده فروشنده می باشد.
بیشتر...

مناقصه اجرای عملیات احداث پل عابر پیاده در گرگان

مناقصه اجرای عملیات احداث پل عابر پیاده در گرگان مناقصه گزار : شهرداری گرگان  تاریخ: 1395/11/06 شماره آگهی : -  آدرس : استان گلستان شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی شهرداری گرگان در نظر دارد اجرای عملیات احداث پل عابر پیاده بهارستان را با مبلغ برآورد اولیه 5.681.699.800 ریال بدون تعدیل بر مبنای فهرست بهاء پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1395، برآورد، نقشه و مشخصات فنی پیوست آگهی مناقصه به شرکت های پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید لذا شرکت های پیمانکار دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه رتشه ابنیه و ساختمان، راه و ترابری و آب می توانند از تاریخ 95.11.06 لغایت آخر وقت اداری مورخ 95.11.16 به واحد امور قراردادهای شهرداری به آدرس گرگان، میدان شهرداری، شهرداری گرگان، طبقه سوم و یا به سایت شهرداری گرگان به آدرس اینترنتی WWW.GORGAN.IR مراجعه و ضمن دریافت اسناد مناقصه نسبت به تکمیل و ارائه اسناد در پاکت ا...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در یزد – نوبت دوم

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در یزد – نوبت دوم مزایده گزار :  سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد  تاریخ: 1395/11/06 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان یزد شرح آگهی آگهی مزایده عمومی بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر یزد سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد در نظر دارد بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی را از طریق برگزاری مزایده عمومی به کانون های تبلیغاتی واجد شرایط و دارای مجوزهای لازم به مدت یک سال واگذار نماید. علاقمندان می توانند جهت دریافت اسناد به سایت سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد به آدرس WWW.YAZDREFAHI.IR و یا با مراجعه به امور قراردادها سازمان به آدرس یزد ، خیابان کاشانی ، روبه روی پارک هفتم تیر، کوچه لاله (ساختمان اداری کارخانه جنوب) نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 1-38277650-035 واحد تبلیغات تماس حاصل نمایید. آخرین مهلت قبول پیشنهادها تا پایان و...
بیشتر...

مناقصه سرمایه گذاری تبلیغات محیطی در شهر قرق – نوبت دوم

مناقصه سرمایه گذاری تبلیغات محیطی در شهر قرق – نوبت دوم مناقصه گزار : شهرداری قرق  تاریخ: 1395/11/05 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان گلستان شرح آگهی آگهی نوبت دوم سرمایه گذاری تبلیغات محیطی شهرداری قرق در نظر دارد امورات مربوط به تبلیغات محیطی شهر از طریق سرمایه گذاری به روش bot (ساخت ، بهره برداری ، واگذاری) با فراخوان عمومی به سرمایه گذاران واجدشرایط بمدت 9 سال واگذار نماید. 1- آدرس و محل و شماره تماس دریافت و تحویل اسناد: استان گلستان شهر قرق شهرداری قرق - 01732313079 2- آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا آخر وقت اداری مورخ 95.11.11 روز دوشنبه می باشد. پیشنهاد دهندگان مکلف اند پیشنهاد خود را با خط خوانا و بدون قلم خوردگی در موعد مقرر به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند. 3- شهرداری رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 4- به پیشنهادات مخدوش مبهم مشروط یا پیشنهادات خارج از موعد مقرر ترتیب اثر ...
بیشتر...

مناقصه تهیه،تامین تابلوهای معرف بلوارها، خیابان ها و میادین

مناقصه تهیه،تامین تابلوهای معرف بلوارها، خیابان ها و میادین مناقصه گزار : شهرداری کاشان  تاریخ: 1395/11/05 شماره آگهی : شماره 95/163 نوبت اول  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی شماره 95/163 نوبت اول شهرداری کاشان موضوع مناقصه : تهیه، تامین و خرید تابلوهای معرف بلوارها، خیابان ها و میادین مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و قرارداد منضم مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 95.11.20 مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 95.11.23 بازگشایی پاکات در مورخ 95.11.24 می باشد. کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. تلفاکس 55465858 - 031 شهردار کاشان - سید محمد ناظم رضوی  
بیشتر...