مزایده واگذاری بهره برداری از ۲دستگاه تابلوی تبلیغاتی در تهران

مزایده واگذاری بهره برداری از ۲دستگاه تابلوی تبلیغاتی در تهران مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران  تاریخ: 1395/09/23 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی نوع فراخوان مزایده نوع برگزاری یک مرحله ای واحد پولی برآورد مالی ریال برآورد مالی 2036000000 تاریخ بازگشایی پاکات ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵ - یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مهلت ارسال پیشنهاد ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵ - یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مهلت دریافت اسناد ۲۹ / ۹ / ۱۳۹۵ - بیست و نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج تاریخ اعتبار پیشنهاد ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵ - یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج موضوع مزایده واگذاری بهره برداری از ۲ دستگاه تابلوی تبلیغاتی منصوب بر پیشانی یک دستگاه پل عابر واقع در آز دستگاه مناقصه گزار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران محل دریافت اسناد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاد...
بیشتر...

مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر گراش نوبت دوم

مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر گراش نوبت دوم مزایده گزار : شهرداری گراش  تاریخ: 1395/09/23 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده نوبت دوم شهرداری گراش در نظر دارد اجاره کلیه تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر را با شرایط ذیل به مزایده بگذارد. متقاضیان جهت اطلاعات بیشتر می توانند به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند. مورد مزایده تعداد 18 عدد استرابورد ، تعداد 20 عدد استند و 5 عدد بیلبورد و 40 عدد لمپست می باشد. 1- مبلغ پیشنهادی اجاره بها برای یکسال از تاریخ عقد قرارداد پانصد میلیون ریال می باشد. 2- مدت اجاره تابلوهای سطح شهر یکسال می باشد. 3- متقاضیان می بایست 5 درصد از کل مبلغ پایه را به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به حساب سپرده شهرداری به شماره 0105598033006 واریز نمایند. 4- به تقاضاهایی که فاقد سپرده یا ضمانتنامه بانکی و خارج از موعد و مخدوش باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 5- در ص...
بیشتر...

مزایده تعدادی تابلوهای تبلیغاتی در نیشابور

مزایده تعدادی تابلوهای تبلیغاتی در نیشابور مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور  تاریخ: 1395/09/23 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مزایده نوبت اول سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور در نظر دارد تعدادی از تابلوهای تبلیغاتی خود را در سطح شهر از طریق مزایده کتبی واگذار کند، متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز کاری با شماره تماس 4335353 تماس حاصل و یا با مراجعه حضوری به آدرس نیشابور ، انتهای خیابان 15 خرداد، طبقه فوقانی فرهنگسرای سیمرغ ،سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور نسبت به تکمیل و تحویل فرم های مربوطه اقدام کنند. آخرین مهلت دریافت اسناد پایان ساعت اداری پنجشنبه 95.10.9 فرهاد حسامی - سرپرست سازمان  
بیشتر...

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی در ساری

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی در ساری مزایده گزار :  اداره کل راه آهن شمال  تاریخ: 1395/09/23 شماره آگهی : نوبت اول شماره 35/95/12  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده شماره 35/95/12 نوبت اول اداره کل راه آهن شمال در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده به شرح زیر اقدام نماید. 1- شرح مختصر موضوع مزایده 2- مهلت دریافت اسناد مزایده: حداکثر تا 13 روز پنجشنبه مورخ 95.10.02 3- محل دریافت اسناد مزایده: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی: ساری، انتهای بلوار ارتش، ساختمان اداره کل راه آهن شمال، طبقه اول اداره تدارکات و پشتیبانی، واحد امور قراردادها مراجعه نمایند. 4- آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 95.10.13 5- محل تحویل اسناد تکمیل شده مزایده: دبیرخانه اداره منابع انسانی و رفاه- واقع در طبقه اول اداره کل راه آهن شمال به نشانی ساری انتهای بلوار ا...
بیشتر...

مزایده تابلو تبلیغاتی دورویه در خزرشهر

مزایده تابلو تبلیغاتی دورویه در خزرشهر مزایده گزار : سازمان مالکان خزرشهر  تاریخ: 1395/09/23 شماره آگهی : نوبت اول شماره 95/3  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده سازمان مالکان خزرشهر تابلوهای ذیل: الف- تابلو تبلیغاتی دورویه روگذر جاده فریدونکنار - بابلسر ب- تابلو تبلیغاتی کنار ساحل خزرشهر شمالی و داخل خزرشهر جنوبی را از طریق مزایده جهت اجاره واگذار مینماید. متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی به مدت 4 روز جهت اخذ برگه مزایده به دفتر خزرشهر مراجعه نمایند. شماره تماس: 01135273996 سازمان مالکان خزرشهر
بیشتر...

تجدید مزایده بهره برداری تبلیغاتی از عرشه پلهای عابر پیاده

تجدید مزایده بهره برداری تبلیغاتی از عرشه پلهای عابر پیاده مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران  تاریخ: 1395/09/23 شماره آگهی : نوبت اول شماره 95/3  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی؟ 95/3 نوبت اول اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران موضوع مزایده : واگذاری بهره برداری تبلیغاتی از عرشه پلهای عابر پیاده به شرح ذیل: 1- واگذاری بهره برداری از 1 دستگاه پل عابر پیاده واقع در محور آزادراه تهران- قم بعد از پل فرودگاه - حسن آباد 2- واگذاری بهره برداری از عرشه 6 دستگاه پل عابر پیاده واقع در محور رباط کریم، شهریار، ورودی روستای پیغمبر، ورودی روستای رقه، ورودی روستای سپیدار شترخواه، محور رباط کریم، وهن آباد، ورودی روستای وهن آباد، محور جاده قدیم ساوه، ورودی شهرک صنعتی پرند، محور شریف آباد- پیشوا- تقاطع روستای یام 3- واگذاری بهره برداری از 3 دستگاه تابلوی تبلیغاتی منصوب بر پ...
بیشتر...

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از ۶ جایگاه سوخت گاز در رشت

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از ۶ جایگاه سوخت گاز در رشت مزایده گزار :  سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت  تاریخ: 1395/09/22 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت در نظر دارد بهره برداری تبلیغاتی از 6 جایگاه سوخت گاز خود را به مدت یکسال در صورت رعایت تعهدات قابل تمدید تا سه سال به کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید. علاقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت دوم از 95.9.22 لغایت 95.10.1 ضمن همراه داشتن معرفینامه و فیش بین بانکی به مبلغ 500.000 ریال واریز شده به شماره حساب 0107815988006 نزد بانک ملی شعبه شهرداری رشت جهت دریافت اسناد به سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت به آدرس گیلان رشت بلوار چمران سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت مراجعه نمایند. علاقمندان می توانند جهت کس...
بیشتر...

مزایده تعدادی از بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر مشهد

مزایده تعدادی از بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر مشهد مزایده گزار : سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری به نمایندگی از شهرداری مشهد  تاریخ: 1395/09/22 شماره آگهی : -  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مزایده سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری به نمایندگی از شهرداری مشهد در نظر دارد تعدادی از بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر مشهد را مطابق لیست مندرج در اسناد مزایده تا پایان سال 1396 به شرکتهای تبلیغاتی واجد شرایط و مورد تایید کمیته توانسنجی به صورت اجاره واگذار نماید. از کلیه شرکتها و کانونهای تبلیغاتی دعوت به عمل می آید در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی مشهد مقدس بلوار توس توس 39 شهید موسی پور 2 پایانه معراج طبقه اول شمالی اداره امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند. آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 95.10.2 جهت کسب اطلاعات بیشتر...
بیشتر...

مناقصه بازسازی و نصب تعداد ۶۰ تابلوی موجود سطح شهر مهاباد

مناقصه بازسازی و نصب تعداد ۶۰ تابلوی موجود سطح شهر مهاباد مناقصه گزار : واحد سرمایه گذاری شهرداری مهاباد  تاریخ: 1395/09/21 شماره آگهی : مرحله اول ـ چاپ اول  آدرس : استان آذربایجان غربی شرح آگهی آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری مرحله اول چاپ اول واحد سرمایه گذاری شهرداری مهاباد در نظر دارد بازسازی و نگهداری تعداد 60 تابلوی موجود سطح شهر مهاباد و همچنین ساخت و نصب تابلوهای جدید از طریق سرمایه گذاران واجد شرایط به انجام برساند لذا از کلیه سرمایه گذاران داخلی جهت مشارکت و سرمایه گذاری دعوت می نماید آمادگی خود را در قالب رزومه کاری طرح ها پروژه های انجام گرفته ارائه مجوزهای ذیربط مبنی بر اجاره فعالیت های تبلیغاتی و سوابق کاری ، فنی و مالی از تاریخ 95.9.7 لغایت آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 95.9.24 به آدرس ذیل ارسال و اعلام نمایند. متقاضیان محرم جهت دریافت فرم شرکت در فراخوان به واحد سرمایه گذاری شهرداری مهاباد مراج...
بیشتر...

اصلاحیه مناقصه تامین مبلمان های شهری در اصفهان

اصلاحیه مناقصه تامین مبلمان های شهری در اصفهان مناقصه گزار : شهرداری اصفهان  تاریخ: 1395/09/21 شماره آگهی : -  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی اصلاحیه آگهی مناقصه پیرو درج آگهی مناقصه شهرداری اصفهان در روزنامه اصفهان زیبا به شماره 2808 مورخ 95.9.20 بند 3 به شرح ذیل اصلاح میگردد. مهلت ارایه اسناد واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از روز یکشنبه به تاریخ 95.9.21 تا روز پنجشنبه تا تاریخ 95.10.2 به معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان مراجعه نمایند.
بیشتر...