مناقصه بهره برداری لایت باکس اسکرول هوشمند تبلیغاتی

مناقصه بهره برداری لایت باکس اسکرول هوشمند تبلیغاتی مناقصه گزار : شهرداری آران و بیدگل  تاریخ: 1395/11/03 شماره آگهی :   چاپ اول  آدرس :  استان اصفهان شرح آگهی آگهی مناقصه مرحله اول چاپ اول شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد در خصوص انتخاب پیمانکار جهت طراحی ، اجرا ، سرمایه گذاری و بهره برداری لایت باکس اسکرول هوشمند تبلیغاتی واقع در بلوار دکتر اسلامی با قیمت اجاره ثابت ماهیانه 30.000.000 ریال از طریق برگزاری مناقصه عمومی مدت بهره برداری اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجدین شرایط دعوت به عمل می آید جهت اطلاع از شرایط و مشخصات ، اخذ مدارک و شرکت در مناقصه ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند. ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. حسن ستاری - شهردار آران و بیدگل آدرس و تلفن :اصفهان, آران و بیدگل،...
بیشتر...

مناقصه ساخت و نصب پل عابر پیاده در استان آذربایجان غربی

مناقصه ساخت و نصب پل عابر پیاده در  استان آذربایجان غربی مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی  تاریخ: 1395/11/03 شماره آگهی : نوبت دوم شماره 95-57-26  آدرس :  استان آذربایجان غربی شرح آگهی آگهی مناقصه شماره 26-57-95 کارفرما:اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی به آدرس : ارومیه - خیابان والفجر 2 نرسیده به پل میثم موضوع: ساخت و نصب پل عابر پیاده در محور ارومیه- گلمانخانه ( محدوده روستای میاوق) کلیه شرکتهایی که دارای رتبه پنج گواهی صلاحیت پیمانکاری در رشته راه و باند را دارا می باشند می توانند در این مناقصه شرکت نمایند. مدارک و اسناد مناقصه از تاریخ 95.10.29 در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات iets.mporg.ir قابل دریافت می باشد. 1- تحویل (فروش) اسناد مناقصه به مدت 10 روز از تاریخ 95.10.29 تا تاریخ 95.11.10 2- تحویل پیشنهادها تا ظهر روز 5شنبه ساعت 12 تاریخ ...
بیشتر...

مناقصه عملیات اجرای روشنایی مبلمان معابر و میادین -اردستان

مناقصه عملیات اجرای روشنایی مبلمان معابر و میادین -اردستان مناقصه گزار :  شهرداری اردستان  تاریخ: 1395/11/03 شماره آگهی : مرحله اول چاپ دوم  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی مناقصه مرحله اول و دوم چاپ دوم شهرداری اردستان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به قیمت مقطوع بدون ضرائب ، تعدیل مابه التفاوت و تجهیز کارگاه به پیمانکار واجدشرایط و دارای سابقه کار در زمینه مذکور از تجربه لازم برخوردارند واگذار نماید لذا متقاضیان دارای صلاحیت حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95.11.5 جهت دریافت اطلاعات و اخذ اسناد مناقصه به شهرداری اردستان مراجعه نموده و قیمت پیشنهادی خود را به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
بیشتر...

مناقصه زیباسازی و اجرای المان شهری میادین خرمشهر

مناقصه زیباسازی و اجرای المان شهری میادین خرمشهر مناقصه گزار : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری خرمشهر  تاریخ: 1395/11/03 شماره آگهی : مرحله دوم نوبت اول  آدرس : استان خوزستان شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت دوم سازمان پارکها و فضای سبز خرمشهر به شماره 5/10/ض/ف مورخ 95.3.24 سازمان پارکها و فضای سبز در نظر دارد پروژه ذیل را از محل اعتبارات منطقه آزاد اروند به شرکتهای دارای مجوز رسمی و صلاحیت دار واگذار نماید. عنوان پروژه زیباسازی و اجرای المان شهری میادین شهر برآورد اولیه مشاوره 44.956.556.748 ریال ضمانتنامه بانکی 2.247.827.837 ریال لذا از پیمانکارانی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مراجع ذیصلاح تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شده اند و دارای رزومه و تجربه کار مرتبط هستند دعوت می گردد برای تهیه اسناد مناقصه 7 روز پس از نشر آگهی نوبت دوم از تاریخ 95.11.2 لغایت 95.11.9 به نشانی خرمشهر بلوار ا...
بیشتر...

تجدید مناقصه ساخت و نصب سه دستگاه پل عابر پیاده-کاشان

تجدید مناقصه ساخت و نصب سه دستگاه پل عابر پیاده-کاشان مناقصه گزار : شهرداری کاشان  تاریخ: 1395/11/03 شماره آگهی : نوبت اول - مرحله دوم شماره 95/146  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی تجدید مناقصه عمومی نوبت اول شماره 95/146 مرحله دوم شهرداری کاشان موضوع مناقصه: عملیات طراحی، ساخت و نصب سه دستگاه پل عابر پیاده و دو دستگاه پل عابر موتورسوار رو مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و قرارداد منضم، مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 95.11.19 ، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 95.11.23 و بازگشایی پاکات در مورخ 95.11.24 می باشد کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. تلفاکس: 55465858 (031) شهردار کاشان- سید محمد ناظم رضوی
بیشتر...

مزایده تبلیغات داخل و بدنه اتوبوس ها در ملارد – نوبت دوم

مزایده تبلیغات داخل و بدنه اتوبوس ها در ملارد – نوبت دوم مزایده گزار : سازمان اتوبوسرانی ملارد و حومه  تاریخ: 1395/11/04 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده نوبت دوم سازمان اتوبوسرانی ملارد و حومه در نظر دارد تبلیغات داخل و بدنه اتوبوس های خود را برای مدت دو سال و با شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و کانون های تبلیغاتی شهرستان ملارد واجد واگذار نماید. موضوع مزایده: تبلیغات بدنه و داخل اتوبوس تعداد اتوبوس: 67 مبلغ کارشناسی برای یک دستگاه اتوبوس: 5.000.000 کل اجاره 67 دستگاه اتوبوس برای یک سال شمسی : 4.20.000.000 ریال سپرده ریال: 201.000.000 واریز سپرده شرکت در مزایده به حساب جاری 0106620181005 نزد بانک ملی بنام سازمان اتوبوسرانی ملارد و حومه در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. سازمان اتوبوسرانی شهر...
بیشتر...

مزایده واگذاری بهره برداری نصب ۳ بیلبورد تبلیغاتی در کاشان

مزایده واگذاری بهره برداری نصب ۳ بیلبورد تبلیغاتی در کاشان مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری کاشان  تاریخ: 1395/11/04 شماره آگهی : 9511/21 مرحله اول نوبت اول  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی سازمان زیباسازی شهرداری کاشان آگهی مزایده عمومی شماره 9511/21 مرحله اول نوبت اول موضوع مزایده: واگذاری محل بهره برداری جهت نصب 3 بیلبورد تبلیغاتی به مدت چهار سال واقع در میدان و بلوار امام رضا(ع) کاشان به صورت ساخت ، بهره برداری ، اجاره و انتقال مربوط به فضاهای تبلیغاتی محیطی به متقاضیان واجدالشرایط مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا تاریخ 95.11.18مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا مورخ 95.11.20 و بازگشایی پاکت در ساعت 10 مورخ 95.11.21 می باشد. ضمناً کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. تلفاکس: 39-55241437(031) سازمان زیباسازی- بهروز گرانمایه
بیشتر...

تجدید مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی استند در گرگان

تجدید مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی استند در گرگان مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان  تاریخ: 1395/11/04 شماره آگهی : مرحله سوم  آدرس : استان گلستان شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی مرحله سوم سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی استند محدوده شهر گرگان را برای مدت 24 ماه از طریق مزایده و بر مبنای قیمت پایه کارشناسی واگذار نماید. لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح فرهنگ و ارشاد اسلامی می توانند از تاریخ 95.11.4 تا 95.911.14 به امورمالی سازمان فرهنگی ورزشی به آدرس گرگان، چهار راه گل ها، خیابان شهید مصطفی خمینی (ره)، جنب شهرداری منطقه یک یا به سایت شهرداری گرگان قسمت مزایدات مراجعه و با رعایت شرایط مزایده، اسناد و مدارک مورد نظر را دریافت و نسبت به تکمیل تحویل اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 95.11.14 در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخ...
بیشتر...

تجدید مزایده واگذاری ۴ دستگاه پل عابر پیاده در نسیم شهر

تجدید مزایده واگذاری ۴ دستگاه پل عابر پیاده در نسیم شهر مزایده گزار : شهرداری نسیم شهر  تاریخ: 1395/11/04 شماره آگهی : نوبت دوم 95/4  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی تجدید مزایده شماره 95/4 شهرداری نسیم شهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر نسیم شهر نسبت به واگذاری 4 دستگاه پل عابر پیاده جهت تبلیغات از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می گردد جهت شرکت در مزایده و دریافت اسناد به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند و یا جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 56753655-021 داخلی 145 تماس حاصل فرمایند. ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود. جانعلی زاده - شهردار نسیم شهر
بیشتر...

تجدید مزایده واگذاری نصب ۲۱ دستگاه اسکرول لایت باکس

تجدید مزایده واگذاری نصب ۲۱ دستگاه اسکرول لایت باکس مزایده گزار :  سازمان زیباسازی شهرداری کاشان  تاریخ: 1395/11/03 شماره آگهی : شماره 9510/19 مرحله اول نوبت اول  آدرس : استان تهران شرح آگهی سازمان زیباسازی شهرداری کاشان آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 9510/19 مرحله اول نوبت اول موضوع مزایده: واگذاری محل بهره برداری جهت نصب 21 دستگاه اسکرول لایت باکس به مدت سه سال واقع در معبرهای مشخص شده در اسناد مزایده بصورت ساخت ، بهره برداری ، اجاره مربوطه به فضاهای تبلیغاتی محیطی براساس ارزش منطقه ای مصوب شده و مصوبه هیئت مدیره سازمان زیباسازی شهرداری کاشان به متقاضیان واجدالشرایط مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا تاریخ 95.11.17 مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا مورخ 95.11.19 و بازگشایی پاکت در ساعت 10 مورخ 95.11.20 می باشد. ضمناً کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. تلفاکس: 39-55241437(031) سازمان زیباسازی-...
بیشتر...