مزایده اجاره ۴ ایستگاه مسافر با فضای تبلیغاتی ۱۷ متر مربع

مزایده اجاره ۴ ایستگاه مسافر با فضای تبلیغاتی ۱۷ متر مربع مزایده گزار : شهرداری زرگرمحله  تاریخ: 1395/10/16 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان مازندران شرح آگهی 1- مزایده گزار: شهرداری زرگرمحله 2- عنوان مزایده : ساخت و نصب 4 ایستگاه مسافر با فضای تبلیغاتی 17 متر مربع بر روی هر ایستگاه (طول 7 متر، عرض 3 متر) برابر طرح و پکیج ارائه شده با نقشه های سازه ای . 3- قیمت پایه کارشناسی: اجاره بهاء در سال اول برای هر ایستگاه مسافر (فضای تبلیغاتی) 5.000.000 ریال که به ازای هر سال تمدید 30 درصد به مبلغ سال قبل افزایش می یابد (برای مدت 4 سال) 4- مبلغ تضمین شرکت در مزایده 2.261.000 ریال ( دو میلیون و دویست و شصت و یک هزار ریال) 5- نوع تضمین شرکت در مزایده الف) ضمانتنامه بانکی معتبر با اعتبار حداقل 3 ماهه ب) واریز وجه مذکور به حساب سپرده سیبا 0107947918005 نزد بانک ملی ایران به نام سپرده شهرداری زرگر محله ج) چک تضمین شده ب...
بیشتر...

مزایده اجاره و بهره برداری محل نصب سازه لمپوست بنر

مزایده اجاره و بهره برداری محل نصب سازه لمپوست بنر مزایده گزار : شهرداری دولت آباد برخوار  تاریخ: 1395/10/16 شماره آگهی : چاپ دوم  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی مزایده چاپ دوم شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مزایده عمومی به شرکت واجد الشرایط واگذار نماید: مزایده نوبت اول اجاره محل نصب سازه لمپوست جهت بهره برداری تبلیغاتی به صورت ماهیانه به مدت سه سال مزایده فروش دو قلعه پلاک زمین با کاربری مسکونی واقع در تفکیکی فردوسی شهر دولت آباد مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز شنبه مورخ 95.10.25 گشایش پاکات: روز یک شنبه مورخ 95.10.26 محل دریافت اسناد: دولت آباد - بلوار طالقانی - پایگاه اینترنتی WWW.DOLATABADCITY.IR تلفن: 45822010-031 پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات: WWWW.IETS.MPORG.IR علیرضا اطهری فر- شهردار دولت آباد آدرس: اصفهان, دولت آباد - بلوار طالقانی...
بیشتر...

مزایده اجاره و بهره برداری ۳۰ عدد بیلبورد تبلیغاتی در نی ریز

مزایده اجاره و بهره برداری ۳۰ عدد بیلبورد تبلیغاتی در نی ریز مزایده گزار : شهرداری نی ریز  تاریخ: 1395/10/16 شماره آگهی : -  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده عمومی تابلوهای تبلیغاتی شهرداری نی ریز در نظر دارد نظر به اجاره 30 عدد بیلبورد تبلیغاتی و بهره برداری از آنها را از طریق مزایده عمومی به شرکت های تبلیغاتی واجد شرایط فعالیت در زمینه چاپ و تبلیغات می باشند. مبلغ و نوع سپرده شرکت در مزایده : مبلغ ضمانت شرکت در مزایده به میزان 30.000.000 ریال که می تواند به صورت واریز به حساب 0105692262004 بانک ملی شعبه احمد نی ریزی و یا به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه حساب مذکور باشد در ضمن به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادله درصد مبلغ قرارداد می باشد. مهلت...
بیشتر...

مزایده تعدادی از بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر مشهد

مزایده تعدادی از بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر مشهد مزایده گزار : سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری به نمایندگی از شهرداری مشهد  تاریخ: 1395/10/16 شماره آگهی : -  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مزایده سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری به نمایندگی از شهرداری مشهد در نظر دارد تعدادی از بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر مشهد را مطابق لیست مندرج در اسناد مزایده تا به شرکتهای تبلیغاتی واجد شرایط و مورد تایید کمیته توانسنجی به صورت اجاره واگذار نماید. از کلیه شرکتها و کانونهای تبلیغاتی دعوت به عمل می آید در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی مشهد مقدس بلوار توس توس 39 شهید موسی پور 2 پایانه معراج طبقه اول شمالی اداره امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند. آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95.10.25 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36...
بیشتر...

مزایده واگذاری محل نصب ۳ بیلبورد تبلیغاتی در کاشان

مزایده واگذاری محل نصب ۳ بیلبورد تبلیغاتی در کاشان مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری کاشان  تاریخ: 1395/10/16 شماره آگهی : 9510/20 مرحله اول نوبت اول  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی سازمان زیباسازی شهرداری کاشان آگهی مزایده عمومی شماره 9510/20 مرحله اول نوبت اول موضوع مزایده: واگذاری محل بهره برداری جهت نصب 3 بیلبورد تبلیغاتی عمودی و افقی با ابعاد مشخص شده در اسناد مزایده به مدت سه سال واقع در بلوار امام رضا(ع) کاشان به صورت ساخت ، بهره برداری ، اجاره و انتقال مربوط به فضاهای تبلیغاتی به مدت سه سال ارزش منطقه ای به متقاضیانب واجدالشرایط مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا تاریخ 95.10.30 مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا مورخ 95.11.2 و بازگشایی پاکت در ساعت 10 مورخ 95.11.3 می باشد. ضمناً کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. تلفاکس: 39-55241437(031) سازمان زیباسازی- بهروز گرانمایه
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در گلپایگان – نوبت دوم

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در گلپایگان – نوبت دوم مزایده گزار : شهرداری گلپایگان  تاریخ: 1395/10/16 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت دوم شهرداری گلپایگان در نظر دارد بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر را از طریق مزایده به متقاضی واجدشرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری به نشانی WWW.GOLPAYEGANCITY.IR یا به مدیریت امور مالی شهرداری گلپایگان مراجعه نمایند. آخرین مهلت تحویل پیشنهادات 95.10.21 می باشد.
بیشتر...

تجدید مزایده نصب بنر و بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی

تجدید مزایده نصب بنر و بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان  تاریخ: 1395/10/16 شماره آگهی : 95/21/6 نوبت اول  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 95/21/6 نوبت اول نام سازمان مزایده گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان موضوع مزایده: نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از بیلبوردهای تبلیغاتی به شرح زیر: 1- نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از 3 دستگاه تابلو تبلیغاتی محور اصفهان- تهران اتوبان معلم 2- نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از 2 دستگاه تابلو تبلیغاتی محور اصفهان - شیراز (عرشه پل عابر پیاده) 3- نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از 2 دستگاه تابلو تبلیغاتی محور اصفهان- تهران اتوبان آزادگان 4- نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از 8 دستگاه تابلو تبلیغاتی محور اتوبان ذوب آهن (عرشه پل عابر پیاده) 5- نصب بنر، بهره برداری و...
بیشتر...

مزایده عمومی واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در تهران- نوبت دوم

مزایده عمومی واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در تهران- نوبت دوم مزایده گزار : اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران  تاریخ: 1395/10/16 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران نوبت دوم موضوع مزایده‌ها : واگذاری تابلوهای تبلیغاتی به شرح ذیل: 1-واگذاری بهره‌برداری از چهار دستگاه تابلوی تبلیغاتی محور رودهن- دماوند 2- واگذاری بهره‌برداری ازدوازده دستگاه تابلوی تبلیغاتی محور تهران – فیروزکوه 3- واگذاری بهره‌برداری از سه دستگاه تابلوی تبلیغاتی محور تهران – جاجرود 4-واگذاری یک باب غرفه حمل و نقلی در پایانه حمل و نقل کالای تهران به صورت اجاره بدون اخذ سرقفلی (فاز یک پایانه غرفه 2-30) 5- واگذاری یک باب غرفه حمل و نقلی در پایانه حمل و نقل کالای تهران به صورت اجاره بدون اخذ سرقفلی (2 باب غرفه حمل و نقلی) زمان دریافت اسناد: از 95.10.14 ...
بیشتر...

مزایده تعدادی از بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر مشهد

مزایده تعدادی از بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر مشهد مزایده گزار : سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری  تاریخ: 1395/10/16 شماره آگهی : -  آدرس : خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مزایده سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری به نمایندگی از شهرداری مشهد در نظر دارد، تعدادی از بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر مشهد را مطابق لیست مندرج در اسناد مزایده ، به شرکت های تبلیغاتی واجد شرایط و مورد تایید کمیته توانسنجنی به صورت اجاره واگذار نماید. از کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی دعوت به عمل می آید در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی: مشهد مقدس - بلوار توس - توس 39- شهید موسی پور 2- پایانه معراج - طبقه اول شمالی - اداره امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند. آخرین مهلت تحویل پیشنهادات : پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 95.10.25 شماره تلفن 36517046-36517047 داخلی 172 آدرس سایت WWW....
بیشتر...

مناقصه تهیه و نصب پل عابر پیاده در لرستان – نوبت دوم

مناقصه تهیه و نصب پل عابر پیاده در لرستان – نوبت دوم مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان  تاریخ: 1395/10/16 شماره آگهی : شماره 95/3 نوبت دوم  آدرس : لرستان شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی شماره 95/3 نوبت دوم شناسه آگهی: 13147 کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های مشروح در جدول ذیل را براساس شرایط ذکر شده به شرح اطلاعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به شرکت پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید. 1- نام و نشانی مناقصه گزار: خرم آباد، بلوار بهارستان، کیلومتر 3 جاده اندیمشک جنب سیلو- کدپستی 6819613831 2- زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز به آدرس های ذیل مراجعه فرمای...
بیشتر...