مناقصه خرید کالاهای تبلیغاتی در مشهد

مناقصه خرید کالاهای تبلیغاتی در مشهد مناقصه گزار: یک شرکت معتبر تبلیغاتی  تاریخ: 1394/01/22 شماره آگهی: - آدرس: خراسان رضوی ، مشهد، - شرح آگهی آگهی مناقصهیک شرکت معتبر در نظر دارد، خرید کالاهای تبلیغاتی از قبیل ساعت، خودکار و ... را از طریق مناقصه تهیه نماید.متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مدارک مناقصه به معاونت اداری و پشتیبانی شرکت به آدرس: مشهد- خیابان آیت ا... عبادی- نبش آیت ا... عبادی 42 از ساعت 8 لغایت 12 تا مورخ 94.1.24 مراجعه نمایند.
بیشتر...

مناقصه امور تبلیغاتی و خدمات مشاوره شهرداری درب گنبد

مناقصه امور تبلیغاتی و خدمات مشاوره شهرداری درب گنبد مناقصه گزار: شهرداری درب گنبد  تاریخ: 1394/01/17 شماره آگهی: - آدرس: -، - شرح آگهی آگهی مناقصه یک مرحله ایشهرداری درب گنبد در نظر دارد امور تبلیغاتی و خدمات مشاوره ای خود را به منظور اطلاع رسانی اخبار و عملکرد و شناساندن شهر از طریق مناقصه ی عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.لذا علاقه مندان به شرکت در مناقصه می توانند به مدت 7 روز پس از درج آگهی پیشنهاد خود را به صورت مکتوب به همراه ضمانت نامه ی معتبر به دبیرخانه ی شهرداری ارائه نمایند.در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.گرواند- شهردار درب گنبد 
بیشتر...

مناقصه امور چاپ کتب و مجلات علمی

مناقصه امور چاپ کتب و مجلات علمی  مناقصه گزار: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری  تاریخ: 1393/12/13 شماره آگهی: - آدرس: -، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ایمرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در نظر دارد امور چاپ کتب و مجلات علمی خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به اشخاص واجد صلاحیت واگذار نماید.لذا از کلیه اشخاص حقوقی فعال در این زمینه دعوت می شود حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 93.12.18 جهت دریافت اسناد مناقصه به این مرکز واقع در شیراز- بولوار جمهوری- خیابان جام جم- مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری- طبقه همکف- واحد انتشارات- آقای فلاح مراجعه نمایند.شماره تماس 36458452ضمنا هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
بیشتر...

مناقصه خرید ۱۶۰۰ عدد استند جای بروشور

مناقصه خرید ۱۶۰۰ عدد استند جای بروشور  مناقصه گزار: بانک ملت  تاریخ:  1393/12/12 شماره آگهی: شماره 93/142 آدرس: تهران، خیابان طالقانی - مقابل ساختمان وزارت نفت ساختمان شماره 380 طبقه ششم اداره معاملات عمومی شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی شماره 93/142مناقصه گزار: بانک ملت موضوع مناقصه: خرید 1600 عدد استند جای بروشور مطابق با شرایط و مشخصات مندرج در اوراق مناقصه سپرده شرکت در مناقصه : 500.000.000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی (غیر بانک ملت) و یا چک بانکی و یا فیش واریز نقدی به حساب جاری جام به شماره 2024013595 و شناسه واریز 13931750020142159  در وجه اداره کل امور مالی نزد شعبه چهارراه ولی عصر (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت)مدارک موردنیاز جهت دریافت اوراق مناقصه: ارائه معرفی نامه و فیش 200.000 ریالی واریزی به حساب جاری جام به شماره 2024010265 و شناسه واریز 13931750020142213 در وجه اداره کل امور مالی ب...
بیشتر...

خدمات طراحی، چاپ بنر و فلکسی نمایشگاه بین المللی فارس

خدمات طراحی، چاپ بنر و فلکسی نمایشگاه بین المللی فارس  مناقصه گزار: شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس  تاریخ: 1393/12/04 شماره آگهی: - آدرس: فارس، شیراز ، شهرک گلستان ، بولوار دهخدا ، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس ، ساختمان اداری ، واحد دبیرخانه شرح آگهی   آگهی مناقصه عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس در نظر دارد خدمات طراحی، چاپ بنر و فلکسی و نصب آنها روی بیلبورد جهت اطلاع رسانی و تبلیغات  را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط و تایید صلاحیت شده واگذار نماید. بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود نسبت به دریافت اطلاعات تکمیلی و اخذ اسناد مناقصه اقدام نمایند. جزئیات و شرایط مناقصه به شرح ذیل می باشد.مدت اجرای پروژه: از تاریخ 94.1.1 لغایت 94.12.29 به مدت 12 ماه محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات: شیراز ، شهرک گلستان ، بولوار دهخدا ، محل دائمی نمایشگاه های بین المل...
بیشتر...

چاپ بنر تبلیغاتی مورد نیاز شهرداری مشهد

چاپ بنر تبلیغاتی مورد نیاز شهرداری مشهد  مناقصه گزار: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد  تاریخ: 1393/12/03 شماره آگهی: - آدرس: خراسان رضوی، میدان امام حسین (ع) ، خواجه ربیع 7 ، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد شرح آگهی   آگهی مناقصه سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهدموضوع: چاپ بنر تبلیغاتی مورد نیاز سازمان فرهنگی تفریحی مبلغ برآوردی : 13.800.000.000 ريالمبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 48.100.000 ريالتوضیحات: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط می بایست جهت شرکت در مناقصه ابتدا نسبت به اخذ اوراق توان سنجی از سازمان و تحویل آن تا تاریخ 93.12.5 اقدام نمایند. پس از بررسی صلاحیت و توان سنجی توسط سازمان ، اسناد مناقصه به واجدین شرایط تحویل خواهد شد.تلفن تماس : 37429200 داخلی 222 نمابر: 37429212نشانی جهت دریافت اوراق مناقصه : میدان امام حسین (ع) ، خواجه ربیع 7 ، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد آخری...
بیشتر...

فراخوان جهت تامین امور مربوط به چاپ

فراخوان جهت تامین امور مربوط به چاپ  مناقصه گزار: بانک مسکن  تاریخ: 1393/12/03 شماره آگهی: نوبت اول 48/93/68 آدرس: تهران، خیابان ولیعصر (عج) ، بالاتر از میدان ونک ، خیابان عطار ، نبش خیابان تک شمالی ، ادارات مرکزی بانک مسکن طبقه سوم شرح آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران جهت تامین امور مربوط به چاپ جهت تهیه لیست کوتاهشماره فراخوان : 48/93/68نام و نشانی کارفرما: بانک مسکن به نشانی تهران ، خیابان ولیعصر (عج) ، بالاتر از میدان ونک ، خیابان عطار ، نبش خیابان تک شمالی ،  ادارات مرکزی بانک مسکن طبقه سوم- دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات موضوع فراخوانارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران جهت تامین امور مربوط به چاپتوضیحاتبانک مسکن در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران جهت تامین امور مربوط به چاپ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان از ...
بیشتر...

امورات طراحی، چاپ، نصب و برداشت بنرهای تبلیغاتی ایلام

 مناقصه گزار: شهرداری ایلام  تاریخ: 1393/11/26 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: ایلام، - شرح آگهی   آگهی فراخوان عمومیشهرداری ایلام در نظر دارد امورات طراحی، چاپ، نصب و برداشت بنرهای تبلیغاتی خود را از طریق مناقصه به کانونها، شرکتها و موسسه های تبلیغاتی واجد شرایط واگذار نماید.لذا از کلیه کانون ها و شرکت ها و موسسه های تبلیغاتی دعوت بعمل می آید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.تاریخ دریافت اسناد مناقصه به مدت 10 روز از تاریخ نشر این آگهی می باشد. لازم به ذکر است متقاضیان محترم پیشنهادات خود را طبق شرایط مناقصه با ارائه مجوز رسمی فعالیت از مراجع ذیصلاح و سایر اسناد، در پاکتهای دربسته در مدت مذکور به دبیرخانه شهرداری مرکزی تحویل نمایند.فقط ضمانت نامه بانکی معتبر قابل قبول بوده و چک های تضمین شد...
بیشتر...