مناقصه مشاوره،طراحی و ساماندهی تبلیغات محیطی مهندسی- نوبت دوم

مناقصه مشاوره،طراحی و ساماندهی تبلیغات محیطی مهندسی- نوبت دوم مناقصه گزار : شهرداری بندر کنگان  تاریخ: 1395/07/25 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان بوشهر شرح آگهی آگهی فراخوان مناقصه نوبت دوم فراخوان مشاوره و طراحی و ساماندهی تبلیغات محیطی مهندسی تبلیغات ، ابزارهای ارتباطاتی اطلاع رسانی تابلوها و سایبان های شهر کنگان شهرداری بندر کنگان در نظر دارد نسبت به استفاده از خدمات مشاورین متخصص در امور تبلیغات در جهت طراحی و ساماندهی تبلیغات شهری به صورت جامع و تفضیلی برای سازماندهی تابلوهای شهری مشاوره و طراحی همزمان این سازه ها را به صورت الگو با رعایت (بومی گرایی) اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای مشاوره ای ، تبلیغاتی ، طراحان صنعتی ، معماران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تجربه و تخصص در زمینه ساماندهی تبلیغات محیطی ، مهندسی تبلیغات دعوت به عمل می آورد که طرح ها و ایده های پیشنهادی را به همراه شرح خدمات و پیشینه فعال...
بیشتر...

مناقصه طراحی و چاپ بنر مرحله سوم در شهر بوکان

مناقصه طراحی و چاپ بنر مرحله سوم در شهر بوکان  مناقصه گزار : شهرداری بوکان  تاریخ: 1395/07/24 شماره آگهی : مرحله سوم شماره 11909  آدرس : استان آذربایجان غربی شرح آگهی آگهی مناقصه طراحی و چاپ بنر شماره 11909 شهرداری بوکان در نظر دارد امور مربوط به طراحی و چاپ بنر مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص واجد صلاحیت واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این زمینه دعوت می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اوراق مناقصه از روز 2شنبه مورخ 95.7.12 لغایت پایان وقت اداری روز 5شنبه مورخ 95.7.29 با مراجعه به سایت اینترنتی شهرداری به نشانی WWW.BOUKAN.IR مراجعه و نسبت به دریافت اوراق و شرایط مناقصه اقدام و حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 95.8.8 پیشنهادات خود را تحویل دبیرخانه شهرداری و رسید دریافت نمایند. بدیهی است در صورت نیاز واحد امور قراردادهای شهرداری به شماره تلفن 46226339 - 044 ...
بیشتر...

مناقصه مشاوره،طراحی و ساماندهی تبلیغات محیطی مهندسی

مناقصه مشاوره،طراحی و ساماندهی تبلیغات محیطی مهندسی مناقصه گزار : شهرداری بندر کنگان  تاریخ: 1395/07/18 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان بوشهر شرح آگهی آگهی فراخوان مناقصه نوبت اول فراخوان مشاوره و طراحی و ساماندهی تبلیغات محیطی مهندسی تبلیغات ، ابزارهای ارتباطاتی اطلاع رسانی تابلوها و سایبان های شهر کنگان شهرداری بندر کنگان در نظر دارد نسبت به استفاده از خدمات مشاورین متخصص در امور تبلیغات در جهت طراحی و ساماندهی تبلیغات شهری به صورت جامع و تفضیلی برای سازماندهی تابلوهای شهری مشاوره و طراحی همزمان این سازه ها را به صورت الگو با رعایت (بومی گرایی) اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای مشاوره ای ، تبلیغاتی ، طراحان صنعتی ، معماران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تجربه و تخصص در زمینه ساماندهی تبلیغات محیطی ، مهندسی تبلیغات دعوت به عمل می آورد که طرح ها و ایده های پیشنهادی را به همراه شرح خدمات و پیشینه فعال...
بیشتر...

مناقصه انتخاب پیمانکار امور اجرایی و تبلیغاتی -نوبت سوم

مناقصه انتخاب پیمانکار امور اجرایی و تبلیغاتی -نوبت سوم مناقصه گزار : دبیرخانه روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان  تاریخ: 1395/07/13 شماره آگهی : نوبت سوم  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی انتخاب پیمانکار دبیرخانه روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در نظردارد امور اجرایی و تبلیغاتی مربوط به شانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده را ازطریق انتخاب پیمانکار اجرا نماید. لذا متقاضیان می توانند ضمن مراجعه به ادرسی اینترنتی www.esfand9th.com با تکمیل فرم های مربوط درخواست های خود را حداکثر تا تاریخ 1395.7.24 به این دبیرخانه به آدرس خیابان ولیعصر مقابل پارک ملت خیابان ارمغان غربی خیابان مهرشاد شمالی پلاک 66 طبقه دوم ارسال نمایند. دبیرخانه سیاستگذاری و اجرایی همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان
بیشتر...

مناقصه طراحی و چاپ بنر مرحله سوم در بوکان

مناقصه طراحی و چاپ بنر مرحله سوم در بوکان مناقصه گزار : شهرداری بوکان  تاریخ: 1395/07/12 شماره آگهی : مرحله سوم 11909  آدرس : استان آذربایجان غربی شرح آگهی آگهی مناقصه طراحی و چاپ بنر مرحله سوم شماره 11909 شهرداری بوکان در نظر دارد امور مربوط به طراحی و چاپ بنر مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص واجد صلاحیت واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این زمینه دعوت می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اوراق مناقصه از روز 2شنبه مورخ 95.67.12 لغایت پایان وقت اداری روز 5شنبه مورخ 95.7.29 با مراجعه به سایت اینترنتی شهرداری به نشانی WWW.BOUKAN.IR مراجعه و نسبت به دریافت اوراق و شرایط مناقصه اقدام و حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 95.8.8 پیشنهادات خود را تحویل دبیرخانه شهرداری و رسید دریافت نمایند. بدیهی است در صورت نیاز واحد امور قراردادهای شهرداری به شماره تلفن 46226339...
بیشتر...

مناقصه انتخاب پیمانکار امور اجرایی و تبلیغاتی در تهران

مناقصه انتخاب پیمانکار امور اجرایی و تبلیغاتی در تهران مناقصه گزار : دبیرخانه روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان  تاریخ: 1395/07/12 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی انتخاب پیمانکار دبیرخانه روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در نظردارد امور اجرایی و تبلیغاتی مربوط به شانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده را ازطریق انتخاب پیمانکار اجرا نماید. لذا متقاضیان می توانند ضمن مراجعه به آدرس اینترنتی www.esfand9th.com با تکمیل فرم های مربوط درخواست های خود را حداکثر تا تاریخ 1395.7.24 به این دبیرخانه به آدرس خیابان ولیعصر مقابل پارک ملت خیابان ارمغان غربی خیابان مهرشاد شمالی پلاک 66 طبقه دوم ارسال نمایند. دبیرخانه سیاستگذاری و اجرایی همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان آدرس و تلفن :تهران, خیابان ولیعصر مقابل پارک ملت خیابان ارمغان غربی خیابان مهرشاد شمالی پلاک 66 طبقه دوم
بیشتر...

مناقصه انتخاب پیمانکار امور اجرایی و تبلیغاتی در تهران

مناقصه انتخاب پیمانکار امور اجرایی و تبلیغاتی در تهران مناقصه گزار : دبیرخانه روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان  تاریخ: 1395/07/11 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : تهران شرح آگهی آگهی فراخوان انتخاب پیمانکار امور اجرایی و تبلیغاتی مربوط به شانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده دبیرخانه روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در نظردارد امور اجرایی و تبلیغاتی مربوط به شانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده را ازطریق انتخاب پیمانکار اجرا نماید. لذا متقاضیان می توانند ضمن مراجعه به ادرسی اینترنتی www.esfand9th.com با تکمیل فرم های مربوط درخواست های خود را حداکثر تا تاریخ 1395.7.24 به این دبیرخانه به آدرس خیابان ولیعصر مقابل پارک ملت خیابان ارمغان غربی خیابان مهرشاد شمالی پلاک 66 طبقه دوم ارسال نمایند. دبیرخانه سیاستگذاری و اجرایی همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان آدرس و تلفن :تهران، خیابان...
بیشتر...

مزایده فضاهای تبلیغاتی موجود در تاکسی های مشهد

مزایده فضاهای تبلیغاتی موجود در تاکسی های مشهد مزایده گزار : سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد  تاریخ: 1395/07/07 شماره آگهی : -  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مزایده سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد در نظر دارد فضاهای تبلیغاتی موجود در تاکسی ها در قالب 3 بسته از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی دارای گواهی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی واگذار نماید. علاقه مندان جهت کسب اطلاع از جزئیات مزایده و دریافت اسناد می توانند به درگاه الکترونیکی سازمان به آدرس WWW.TAXI.MASHHAD.IR مراجعه و یا به صورت حضوری به آدرس سازمان واقع در انتهای خیابان فدائیان اسلام (نخریسی) ساختمان حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد ، طبقه اول ، واحد اداری مالی سازمان تاکسیرانی مراجعه نمایند. خواهشمند است در صورت تمایل به شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت ادار...
بیشتر...

مزایده واگذاری حق استفاده تبلیغات از ایستگاه های تاکسی

مزایده واگذاری حق استفاده تبلیغات از ایستگاه های تاکسی مناقصه گزار : شهرداری گرمسار  تاریخ: 1395/07/04 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان سمنان شرح آگهی آگهی فراخوان نوبت اول شهرداری گرمسار در نظر دارد نسبت به واگذاری حق استفاده تبلیغات از ایستگاه های تاکسی را از طریق فراخوان اقدام نماید. لذا اشخاص حقیقی یا حقوقی که مایل به شرکت در فراخوان می باشند دعوت به عمل می آید جهت دریافت سند فراخوان و تحویل پیشنهاد حداکثر تا ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم به دبیرخانه شهرداری گرمسار مراجعه نمایند. ضمنا شرکت کنندگان در فراخوان باید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و شهرداری ها نباشند. یاسر عربی- شهردار گرمسار
بیشتر...

مزایده تبلیغات بر روی تاکسی ها در اراک

مزایده تبلیغات بر روی تاکسی ها در اراک مزایده  گزار : سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کلان شهر اراک  تاریخ: 1395/06/28 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان مرکزی شرح آگهی آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اراک سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کلان شهر اراک در نظر دارد نسبت به عقد موافقتنامه با شرکتها و کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط و فعال در زمینه تبلیغات بر روی تاکسی ها برای تاکسیهای شهر اراک اقدام نماید، لذا از متقاضیان فعال در این زمینه دعوت بعمل می آید ضمن مهیا نمودن مدارک ذیل و لحاظ نمودن شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را ارائه نمایند. عنوان مزایده و مبلغ تضمین : 1- تبلیغات بر روی خودروهای تاکسی در شهر اراک به صلاحدید سازمان تاکسیرانی انجام می شود. 2- مبلغ سپرده شرکت در مزایده 62.500.000 ریال محل انجام کار : شهر اراک (تاکسیهای شهر ار...
بیشتر...