مناقصه طراحی،چاپ و نصب بنر های سازمان در شهر قدس

مناقصه طراحی،چاپ و نصب بنر های سازمان در شهر قدس مناقصه گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس  تاریخ: 1395/09/04 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان تهران شرح آگهی مناقصه نوبت اول سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس در نظر دارد طراحی ، چاپ و نصب بنر های سازمان را برای مدت یک سال به پیمانکاران واجد شرایط بخش خصوصی واگذار نماید. از متقاضیان دعوت می شود حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی دوم بابت دریافت اسناد مناقصه به امور مالی سازمان مراجعه نمایند. آدرس: شهر قدس - خیابان 45 متری انقلاب - خیابان شهرداری - سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس تلفن: 46874455-46858180 نوبت اول : 95.9.4 نوبت دوم: 95.9.11 آدرس: تهران, شهر قدس - خیابان 45 متری انقلاب - خیابان شهرداری - سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس
بیشتر...

مناقصه چاپ بنر شعب اخذ رای در تهران نوبت دوم

مناقصه چاپ بنر شعب اخذ رای در تهران نوبت دوم مناقصه گزار : وزارت کشور  تاریخ: 1395/09/02 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مناقثه عمومی نوبت دوم وزارت کشور در نظر دارد چاپ بنر شعب اخذ رای جهت برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و اولین میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط که دارای گواهی معتبر صلاحیت می باشند دعوت می گردد جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه ظرف مدت 3 روز از تاریخ درج آخرین آگهی نوبت دوم با ارائه معرفی نامه رسمی دارای امضا مجاز و تعهدآور به نشانی تهران- خ دکتر فاطمی- ساختمان ستاد مرکزی وزارت کشور- طبقه دوم- اداره کل رفاه و پشتیبانی - واحد قراردادها اتاق 14 مراجعه نمایند. مهلت و چگونگی ارسال پیشنهادات ، میزان سپرده شرکت در مناقص...
بیشتر...

مناقصه چاپ بنر شعب اخذ رای در تهران

مناقصه چاپ بنر شعب اخذ رای در تهران مناقصه گزار : وزارت کشور  تاریخ: 1395/09/01 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی نوبت اول وزارت کشور در نظر دارد چاپ بنر شعب اخذ رای جهت برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و اولین میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط که دارای گواهی معتبر صلاحیت می باشند دعوت می گردد جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه ظرف مدت 3 روز از تاریخ درج آخرین آگهی نوبت دوم با ارائه معرفی نامه رسمی دارای امضا مجاز و تعهدآور به نشانی تهران- خ دکتر فاطمی- ساختمان ستاد مرکزی وزارت کشور- طبقه دوم- اداره کل رفاه و پشتیبانی - واحد قراردادها اتاق 14 مراجعه نمایند. مهلت و چگونگی ارسال پیشنهادات ، میزان سپرده شرکت در مناقص...
بیشتر...

مزایده برندهای معتبر بمنظور بهره برداری از محل های تجاری

مزایده برندهای معتبر بمنظور بهره برداری از محل های تجاری مزایده گزار: اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد  تاریخ: 1395/08/17 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان واجد برندهای معتبر بمنظور بهره برداری از تعدادی از محل های تجاری ترمینال 6 فرودگاه مهرآباد به صورت یکپارچه اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد در نظر دارد در راستای ارتقاء سطح خدمات و تسهیلات سالن ورودی و خروجی مورد نیاز مسافرین، مستقبلین و مشایعین نسبت به واگذاری فضاهای تبلیغاتی به متراژ حدود 150 مترمربع واقع در سالن های ترمینال 6 فرودگاه مهرآباد به مدت 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه امکان و محلها در فرودگاههای کشور مصوب 1358 و آئین نامه اجرایی آن، از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصی اقدام نماید. بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که ...
بیشتر...

مناقصه دعوت به همکاری در زمینه طراحی و گرافیک

مناقصه دعوت به همکاری در زمینه طراحی و گرافیک مناقصه گزار : صندوق کودکان سازمان ملل متحد ( یونیسف )  تاریخ: 1395/08/15 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی صندوق کودکان سازمان ملل متحد ( یونیسف ) در جمهوری اسلامی ایران به منظور عقد قرارداد بلند مدت در زمینه طراحی و گرافیک از تمامی شرکتهای مرتبط دعوت به همکاری می نمایند در صورت تمایل و کسب اطلاعات بیشتر حداکثر تا تاریخ 29 آبان ماه 95 با شماره 021-22594994 بخش خرید داخلی 314 تماس گرفته و یا به آدرس اینترنتی  www.unicef.org/iran مراجعه نمایید.
بیشتر...

مناقصه مشاوره،طراحی و ساماندهی تبلیغات محیطی مهندسی- نوبت دوم

مناقصه مشاوره،طراحی و ساماندهی تبلیغات محیطی مهندسی- نوبت دوم مناقصه گزار : شهرداری بندر کنگان  تاریخ: 1395/07/25 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان بوشهر شرح آگهی آگهی فراخوان مناقصه نوبت دوم فراخوان مشاوره و طراحی و ساماندهی تبلیغات محیطی مهندسی تبلیغات ، ابزارهای ارتباطاتی اطلاع رسانی تابلوها و سایبان های شهر کنگان شهرداری بندر کنگان در نظر دارد نسبت به استفاده از خدمات مشاورین متخصص در امور تبلیغات در جهت طراحی و ساماندهی تبلیغات شهری به صورت جامع و تفضیلی برای سازماندهی تابلوهای شهری مشاوره و طراحی همزمان این سازه ها را به صورت الگو با رعایت (بومی گرایی) اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای مشاوره ای ، تبلیغاتی ، طراحان صنعتی ، معماران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تجربه و تخصص در زمینه ساماندهی تبلیغات محیطی ، مهندسی تبلیغات دعوت به عمل می آورد که طرح ها و ایده های پیشنهادی را به همراه شرح خدمات و پیشینه فعال...
بیشتر...

مناقصه طراحی و چاپ بنر مرحله سوم در شهر بوکان

مناقصه طراحی و چاپ بنر مرحله سوم در شهر بوکان  مناقصه گزار : شهرداری بوکان  تاریخ: 1395/07/24 شماره آگهی : مرحله سوم شماره 11909  آدرس : استان آذربایجان غربی شرح آگهی آگهی مناقصه طراحی و چاپ بنر شماره 11909 شهرداری بوکان در نظر دارد امور مربوط به طراحی و چاپ بنر مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص واجد صلاحیت واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این زمینه دعوت می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اوراق مناقصه از روز 2شنبه مورخ 95.7.12 لغایت پایان وقت اداری روز 5شنبه مورخ 95.7.29 با مراجعه به سایت اینترنتی شهرداری به نشانی WWW.BOUKAN.IR مراجعه و نسبت به دریافت اوراق و شرایط مناقصه اقدام و حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 95.8.8 پیشنهادات خود را تحویل دبیرخانه شهرداری و رسید دریافت نمایند. بدیهی است در صورت نیاز واحد امور قراردادهای شهرداری به شماره تلفن 46226339 - 044 ...
بیشتر...

مناقصه مشاوره،طراحی و ساماندهی تبلیغات محیطی مهندسی

مناقصه مشاوره،طراحی و ساماندهی تبلیغات محیطی مهندسی مناقصه گزار : شهرداری بندر کنگان  تاریخ: 1395/07/18 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان بوشهر شرح آگهی آگهی فراخوان مناقصه نوبت اول فراخوان مشاوره و طراحی و ساماندهی تبلیغات محیطی مهندسی تبلیغات ، ابزارهای ارتباطاتی اطلاع رسانی تابلوها و سایبان های شهر کنگان شهرداری بندر کنگان در نظر دارد نسبت به استفاده از خدمات مشاورین متخصص در امور تبلیغات در جهت طراحی و ساماندهی تبلیغات شهری به صورت جامع و تفضیلی برای سازماندهی تابلوهای شهری مشاوره و طراحی همزمان این سازه ها را به صورت الگو با رعایت (بومی گرایی) اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای مشاوره ای ، تبلیغاتی ، طراحان صنعتی ، معماران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تجربه و تخصص در زمینه ساماندهی تبلیغات محیطی ، مهندسی تبلیغات دعوت به عمل می آورد که طرح ها و ایده های پیشنهادی را به همراه شرح خدمات و پیشینه فعال...
بیشتر...

مناقصه انتخاب پیمانکار امور اجرایی و تبلیغاتی -نوبت سوم

مناقصه انتخاب پیمانکار امور اجرایی و تبلیغاتی -نوبت سوم مناقصه گزار : دبیرخانه روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان  تاریخ: 1395/07/13 شماره آگهی : نوبت سوم  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی انتخاب پیمانکار دبیرخانه روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در نظردارد امور اجرایی و تبلیغاتی مربوط به شانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده را ازطریق انتخاب پیمانکار اجرا نماید. لذا متقاضیان می توانند ضمن مراجعه به ادرسی اینترنتی www.esfand9th.com با تکمیل فرم های مربوط درخواست های خود را حداکثر تا تاریخ 1395.7.24 به این دبیرخانه به آدرس خیابان ولیعصر مقابل پارک ملت خیابان ارمغان غربی خیابان مهرشاد شمالی پلاک 66 طبقه دوم ارسال نمایند. دبیرخانه سیاستگذاری و اجرایی همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان
بیشتر...

مناقصه طراحی و چاپ بنر مرحله سوم در بوکان

مناقصه طراحی و چاپ بنر مرحله سوم در بوکان مناقصه گزار : شهرداری بوکان  تاریخ: 1395/07/12 شماره آگهی : مرحله سوم 11909  آدرس : استان آذربایجان غربی شرح آگهی آگهی مناقصه طراحی و چاپ بنر مرحله سوم شماره 11909 شهرداری بوکان در نظر دارد امور مربوط به طراحی و چاپ بنر مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص واجد صلاحیت واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این زمینه دعوت می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اوراق مناقصه از روز 2شنبه مورخ 95.67.12 لغایت پایان وقت اداری روز 5شنبه مورخ 95.7.29 با مراجعه به سایت اینترنتی شهرداری به نشانی WWW.BOUKAN.IR مراجعه و نسبت به دریافت اوراق و شرایط مناقصه اقدام و حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 95.8.8 پیشنهادات خود را تحویل دبیرخانه شهرداری و رسید دریافت نمایند. بدیهی است در صورت نیاز واحد امور قراردادهای شهرداری به شماره تلفن 46226339...
بیشتر...