مناقصه واگذاری امور تبلیغاتی ، بازاریابی و فروش در تهران

مناقصه واگذاری امور تبلیغاتی ، بازاریابی و فروش در تهران مناقصه  گزار : شرکتی  تاریخ: 1395/10/20 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی واگذاری امور تبلیغاتی ، بازاریابی و فروش شرکتی درنظردارد تمامی امور تبلیغاتی و فروش واحدهای مجتمع بزرگ تجاری ، اداری ، تفریحی واقع در جزیره کیش را ازطریق مناقصه واگذار نماید. لذا از شرکتهای دارای مجوز دعوت میشود تا سوابق حرفه ای و تخصصی همچنین پیشنهادات خود را به انضمام قیمت و جدول زمان بندی اجرای آن ارسال نمایند. مهلت ارسال تا دوشنبه 27 دی ماه 95 تلفن 021-88721348 فکس 021-42582311 ایمیل info@gannjine.com ادرس تهران خیابان خالداسلامبولی خیابان هفتم پلاک 26 طبقه سوم توجه 1- از برنده مناقصه ضمانت نامه حسن انجام کار و ضمانت نامه شرکت در مناقصه اخذ خواهد شد 2- شرکت در رد یا قبول پیشنهادات آزاد است و هزینه درج اگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 3- پس ازبررسی و درصورت پ...
بیشتر...

تجدید مزایده اجاره ۸ پل عابر پیاده در عباس آباد مازندارن

تجدید مزایده اجاره ۸ پل عابر پیاده در عباس آباد مازندارن مزایده گزار : شهرداری عباس آباد  تاریخ: 1395/10/20 شماره آگهی : -  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی تجدید مزایده شهرداری عباس آباد در نظر دارد تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده سطح شهر عباس آباد را برای امر تبلیغات به صورت اجاره به اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی به شرح ذیل واگذار نماید. 1- قیمت پایه کارشناسی هر پل ماهانه به مبلغ 240.000.000 ریال خواهد بود. 2- شرکت کنندگان ملزم خواهند بود مبلغ 96.000.000 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی ویا نقدا به حساب سیبا فراگیر شماره 3100002839000 نزد بانک ملی ایران شعبه عباس آباد واریز و فیش آن را به همراه پیشنهادات خود در پاکت بسته تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 3- مدت قرارداد اجاره یکساله خواهد بود. 4- مدت قبول پیشنهادات تا تاریخ 95.10.25 5-زمان بازگشایی روز یکشنبه 95.10.26 5- به پیشنهادات مخدوش و مبهم و فاقد فیش سپر...
بیشتر...

مزایده تابلوهای بیلبورد تبلیغاتی در امیرکلا – نوبت دوم

مزایده تابلوهای بیلبورد تبلیغاتی در امیرکلا – نوبت دوم مزایده گزار : شهرداری امیرکلا  تاریخ: 1395/10/20 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده شهرداری امیرکلا در نظر دارد تابلوهای بیلبورد تبلیغاتی متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده به صورت اجاره واگذار نماید. لذا کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری امور قراردادها مراجعه نمایند. ضمنا شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود. سید مرتضی شفیعی - شهردار امیرکلا  
بیشتر...

تجدید مزایده یک دستگاه بیلبورد تبلیغاتی دو وجهی در خرم آباد

تجدید مزایده یک دستگاه بیلبورد تبلیغاتی دو وجهی در خرم آباد مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد  تاریخ: 1395/10/20 شماره آگهی : -  آدرس : استان لرستان شرح آگهی تجدید آگهی مزایده سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد براساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری در نظردارد تعداد یک دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی را از طریق مزایده عمومی به مدت چهار سال به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ سی و یک میلیون و دویست هزار ریال به حساب سپرده شماره 100800502964 نزد بانک شهر شعبه انقلاب خرم آباد به نام سازمان فرهنگی ورزشی پیشنهادات خود را همراه با فیش واریزی به مدت یک هفته پس از انتشار آگهی در پاکتهای در بسته به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان امت ، کوچه مجد کد پستی 6813818489 تحویل نمایند. سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. در صورت عدم قرارداد توسط برندگان اول دوم و سوم سپرده ا...
بیشتر...

مزایده نصب بنر و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی در اصفهان

مزایده نصب بنر و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی در اصفهان مزایده  گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان  تاریخ: 1395/10/19 شماره آگهی : -  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی کد فراخوان ۱,۴۷۳,۴۰۷ - یک میلیون و چهارصد و هفتاد و سه هزار و چهارصد و هفت نوع فراخوان مزایده نوع برگزاری یک مرحله ای تاریخ بازگشایی پاکات ۴ / ۱۱ / ۱۳۹۵ - چهارم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مهلت ارسال پیشنهاد ۳ / ۱۱ / ۱۳۹۵ - سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مهلت دریافت اسناد ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۵ - بیست و سوم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج تاریخ اعتبار پیشنهاد ۳ / ۱ / ۱۳۹۶ - سوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و شش کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ایران - اصفهان - اصفهان موضوع نصب بنر ،بهره برداری و نگهداری از بیلبوردهای تبلیغاتی در ۵ محور بزرگراهی استان اصفهان دستگاه مناقصه گزار اداره کل حمل و نقل و پایانه های...
بیشتر...

مناقصه احداث تابلوی ورودی شهرک صنعتی خرمدشت – قزوین

مناقصه احداث تابلوی ورودی شهرک صنعتی خرمدشت – قزوین مناقصه گزار : شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین  تاریخ: 1395/10/19 شماره آگهی : شماره 21/95/ش نوبت دوم  آدرس : استان قزوین شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی شماره 95/21/ش عنوان مناقصه : احداث تابلوی ورودی شهرک صنعتی خرمدشت 1- نام و نشانی مناقصه‌گزار: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در: قزوین، بلوار شهید بهشتی، روبروی بوستان دهخدا، شماره 166 تلفن تماس: 33354590- 028 سایت اینترنتی www.qazviniec.ir 2- نوع مناقصه :عمومی و یک مرحله‌ای 3- کمیت خدمات : عملیات ساخت و نصب تابلو 4- کیفیت خدمات : منطبق بر نشریه 55 و تحت نظارت کارفرما 5- نوع تضمین شرکت در مناقصه:‌ طبق بند الف ماده 6 آیین نامه تضمین معاملات دولتی و به شرح ذیل : الف : ضمانت‌ نامه بانکی و ضمانتنامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز لازم از ظرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی هستند با ...
بیشتر...

مزایده اجاره یکساله ۱۵۰۰ مترمربع لایت باکس تبلیغاتی در تبریز

مزایده اجاره یکساله ۱۵۰۰ مترمربع لایت باکس تبلیغاتی در تبریز مزایده گزار : شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه  تاریخ: 1395/10/19 شماره آگهی : 116-95 نوبت اول  آدرس : آذربایجان شرقی شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 116-95 نوبت اول شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد اجاره یکساله حدود 1500 مترمربع تابلوی تبلیغاتی لایت باکس واقع در فضاهای ایستگاهی فاز 1 و 5 فقره تابلوی 60 مترمربعی تبلیغاتی واقع بر دو طرف پل های مسیر خط یک قطار شهری تبریز - در محدوده سه راهی ولیعصر راهنمایی و ورودی زعفرانیه را از طریق مزایده عمومی به کانون های تبلیغاتی و مجموعه های دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح واجدشرایط واگذار نماید. 1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده 300.000.000 سیصد میلیون ریال می باشد که می بایست به صورت نقدی به حساب جاری شماره 100809774440 به نام شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز نزد بانک شهر، شعبه شهرداری تبریز تادیه ...
بیشتر...

مزایده تبلیغات روی پل عابر پیاده واقع در جاده همدان – تهران

مزایده تبلیغات روی پل عابر پیاده واقع در جاده همدان – تهران مزایده گزار : شهرداری جورقان  تاریخ: 1395/10/19 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان همدان شرح آگهی آگهی مزایده تبلیغات پل نوبت اول شهرداری جورقان در نظر دارد نسبت به واگذاری محل تبلیغات روی پل عابر پیاده واقع در جاده همدان - تهران (جنب پارک الغدیر شهر جورقان) اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی تا تاریخ 95.11.6 جهت دریافت اسناد مربوط به شرکت در مزایده به آدرس شهر جورقان- خیابان امام- شهرداری جورقان مراجعه نمایند. خلاصه شرایط شرکت در مزایده: 1- مساحت کل محل تبلیغ 192 مترمربع در دو طرف پل با ابعاد 3/5*28 (هر طرف پل) 2- قیمت کارشناسی پایه ماهیانه 55.000.000 ریال 3- مبلغ تضمین در مزایده سپرده شرکت در مزایده : 5درصد مبلغ براورد یکساله 660.000.000 ریال به مبلغ 33.000.000 ریال الف: واریز به حساب 2423073791 نزد بانک ت...
بیشتر...

مزایده واگذاری تعداد ۱۸ عدد پایه بنر در مهریز

مزایده واگذاری تعداد ۱۸ عدد پایه بنر در مهریز مزایده گزار : شهرداری مهریز  تاریخ: 1395/10/19 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان یزد شرح آگهی آگهی مزایده عمومی مرحله اول- نوبت اول شهرداری مهریز در نظر دارد نسبت به واگذاری تعداد 18 عدد پایه بنر در سطح شهر به صورت اجاره از طریق برگزاری مزایده عمومی به مدت یک سال اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ آخرین چاپ آگهی به مدت ده روز و حداکثر تا تاریخ 95.11.17 جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت و تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند. 1- آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد به دبیرخانه شهرداری 95.11.7 2- اجاره پایه بنرهای موجود به صورت نقدی می باشد. 3- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد. 4- متقاضیان جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده می توانند به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند. 5- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده برنده شرکت در مزایده می باش...
بیشتر...

مزایده فضای تبلیغاتی ۱۰ عدد استند و ۴ عدد بیلبورد-کمال شهر

مزایده فضای تبلیغاتی ۱۰ عدد استند و ۴ عدد بیلبورد-کمال شهر مزایده گزار : شهرداری کمال شهر  تاریخ: 1395/10/18 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان البرز شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت دوم شهرداری کمال شهر در نظر دارد فضای تبلیغاتی 10 عدد استند و 4 عدد بیلبورد واقع در سطح شهر کمال شهر را به صورت اجاره دو ساله به کانون تبلیغاتی واجد شرایط از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد با رعایت موارد مندرج در زیر ظرف مدت 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی از ساعت 9 تا 14 به آدرس شهرستان کرج ، کمال شهر ، میدان شهید بهشتی ، بلوار شهرداری ، شهرداری کمال شهر مراجعه و اسناد شرکت در مزایده در مزایده را از واحد امور قراردادها دریافت دارند. 1- ارائه سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 218.400.000 ریال به یکی از روش های ذیل : الف - ضمانت نامه بانکی ترجیحا از یکی از بانک های استان البرز یا تهران که به مدت 90 روز...
بیشتر...