مزایده واگذاری 4 دستگاه پل عابر پیاده جهت تبلیغات- نسیم شهر

مزایده واگذاری 4 دستگاه پل عابر پیاده جهت تبلیغات- نسیم شهر مزایده گزار : شهرداری نسیم شهر  تاریخ: 1396/01/19 شماره آگهی : نوبت اول شماره 96/1  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده شماره 96/1 نوبت اول شهرداری نسیم شهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر نسیم شهر نسبت به واگذاری 4 دستگاه پل عابر پیاده جهت تبلیغات از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی دعوت می گردد جهت شرکت در مزایده و دریافت اسناد به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند و یا جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 56753655-021 داخلی 145 تماس حاصل فرمایند. ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود. جانعلی زاده - شهردار نسیم شهر
بیشتر...

مناقصه اخذ عوارض فضاهای تبلیغاتی تجاری در مشهد

مناقصه اخذ عوارض فضاهای تبلیغاتی تجاری در مشهد مناقصه گزار : سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد  تاریخ: 1396/01/19 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مناقصه نوبت دوم سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد درنظردارد انجام کلیه امور مربوط به شناسائی صدور مجوز و اخذ عوارض فضاهای تبلیغاتی تجاری و جمع آوری فضاها و تابلوهای بدون مجوز را از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد مقدس بلوار توس توس 39 شهید موسی پور طبقه اول اداره امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند. آخرین مهلت تحویل پیشنهادها پایان وقت اداری روز سه شنبه 1396.01.29 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36517044 الی 48 داخلی 172 یا 177 تماس حاصل یا به آدرس س...
بیشتر...

مزایده بیلبورد تبلیغاتی پل هوایی در تهران

مزایده بیلبورد تبلیغاتی پل هوایی در تهران مزایده گزار : شرکتی  تاریخ: 1396/01/19 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی بیلبورد تبلیغاتی پل هوایی واقع در خیابان امام خمینی بعد از میدان حر از طریق مزایده جهت اجاره واگذار می گردد. اخرین مهلت ارائه پیشنهاد 96.2.30 می باشد. تلفن تماس 61048275 و 09379898281 آدرس: تهران, خیابان امام خمینی بعد از میدان حر
بیشتر...

تجدید مزایده بهره برداری از تبلیغات اتوبوس در اصفهان

تجدید مزایده بهره برداری از تبلیغات اتوبوس در اصفهان مزایده گزار : سازمان اتوبوسرانی کاشان و حومه  تاریخ: 1396/01/16 شماره آگهی : نوبت اول 95/104  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی نوبت اول به شماره 95/104 سازمان اتوبوسرانی در نظر دارد بهره برداری از تبلیغات اتوبوس بدنه و داخل ، بدنه های جایگاه های CNG و تابلوی پیریزمای 3 وجهی قسمت فوقانی ایستگاه های مکانیزه را در قبال انجام مزایده واگذار نماید. کلیه کانون ها یا شرکت های مجاز شناخته شده از سوی وزارت ارشاد و تبلیغات اسلامی حداکثر تا تاریخ 96.2.2 مهلت دارندجهت کسب اطلاع از شرایط مزایده و دریافت اسناد به دبیرخانه سازمان اتوبوسرانی مراجعه و نسبت به تحویل اسناد تا تاریخ 96.2.4 اقدام نمایند. ضمنا بازگشایی پاکات در مورخ 96.2.6 می باشد. کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. فاکس : 55235999 - 031 مجتبی ولی پناه - مدیرعامل سازم...
بیشتر...

تجدید مناقصه در بهره برداری و ساخت بیلبوردهای تبلیغاتی

تجدید مناقصه در بهره برداری و ساخت بیلبوردهای تبلیغاتی مناقصه گزار : شهرداری فاضل آباد  تاریخ: 1396/01/15 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان گلستان شرح آگهی نوبت اول تجدید فراخوان سرمایه گذاری در بهره برداری و ساخت بیلبوردهای تبلیغاتی در محدوده سطح شهر به روش B.O.T شهرداری فاضل آباد در نظر دارد ساخت ، نصب و بهره برداری بیلبوردهای سطح شهر را از طریق فراخوان به سرمایه گذار واجدشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجدشرایط دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد شخصا و یا از طریق معرفی نماینده و ارایه رسید واریز مبلغ 500.000 ریال به شماره حساب 80621508 درآمد نزد بانک رفاه به نام شهرداری فاضل آباد به آدرس خیابان اصلی روبروی گلزار شهدا تلفن تماس 01734261444 مراجعه نمایید. 1- مبلغ برآورد هزینه طراحی ساخت و نصب 4 عدد بیلبورد تبلیغاتی به عنوان تعهد سرمایه گذار حجم سرمایه گذاری به مبلغ 1.200.0...
بیشتر...

تجدید مزایده تبلیغات محیطی جاده نمایشگاه بین المللی

تجدید مزایده تبلیغات محیطی جاده نمایشگاه بین المللی مزایده گزار : شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور  تاریخ: 1396/01/15 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگـهـی مزایـده عمومی تجدید شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد بهره‌برداری از امتیاز انجام تبلیغات محیطی جاده نمایشگاه بین المللی واقع در شمال مجموعه ورزشی انقلاب را از طریق تشریفات قانونی مزایده به اشخاص(حقیقی،حقوقی) واجد شرایط واگذار نماید. 1- نام و نشانی مزایده‌گزار: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران، ابتدای اتوبان نیایش، مجموعه ورزشی انقلاب تلفن:26216300 2- موضوع مزایده: بهره‌برداری از امتیاز انجام تبلیغات محیطی جاده نمایشگاه بین المللی واقع در شمال مجموعه ورزشی انقلاب 3- مبلغ پایه کارشناسی(مزایده): 15،850،000،000(پانزده میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون)ریال 4- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: مبلغ تضمین ...
بیشتر...

مزایده تعدادی از تابلوهای تبلیغاتی در نیشابور

مزایده تعدادی از تابلوهای تبلیغاتی در نیشابور مزایده گزار :  سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور  تاریخ: 1396/01/15 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مزایده نوبت اول سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور در نظر دارد تعدادی از تابلوهای تبلیغاتی خود با مبلغ پایه 97.000.000 ریال ماهیانه را در سطح شهر را از طریق مزایده کتبی واگذار کند، متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز کاری با شماره تماس 42228217 تماس حاصل و یا با مراجعه به آدرس www.neyshabour.ir نسبت به دریافت فرمهای مربوطه اقدام نمایند. آخرین مهلت تحویل اسناد پایان وقت اداری چهارشنبه 96.1.30 فرهاد حسامی - سرپرست سازمان
بیشتر...

مزایده نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی

مزایده نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران  تاریخ: 1396/01/15 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت اول دستگاه مزایده گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران موضوع مزایده: نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی (26 دستگاه پل عابر پیاده و 12 دستگاه بیلبورد حاشیه راه در قالب 5 گروه) در حریم راههای استان مازندران مزایده: یک مرحله عمومی مهلت دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1396.01.23 مهلت ارسال اسناد: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1396.02.02 زمان و محل قرائت پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ 1396.02.03 ساعت 9 صبح - در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران محل دریافت و برگشت اسناد: مازندران- ساری - خیابان انقلاب، روبروی استانداری، ادا...
بیشتر...

تجدید مزایده واگذاری تبلیغات بدنه اتوبوسها – قزوین

تجدید مزایده واگذاری تبلیغات بدنه اتوبوسها – قزوین مزایده گزار : سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین  تاریخ: 1396/01/15 شماره آگهی : -  آدرس : استان قزوین شرح آگهی تجدید آگهی مزایده عمومی سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به واگذاری تبلیغات بدنه اتوبوسها و ایستگاه های اتوبوس سطح شهر از طریق مزایده عمومی به یکی از بهره برداران واجد شرایط با شرایط ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده از تاریخ نشر این آگهی به مدت 10 روز به امور قراردادهای سازمان مراجعه و نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام نمایند. سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده می باشد. هزینه چاپ آگهی و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد. تلفن 33795538-028 داخلی 123
بیشتر...

مناقصه ساخت و اجرای تابلوهای معرف کاربری در مشهد

مناقصه ساخت و اجرای تابلوهای معرف کاربری در مشهد مناقصه گزار : سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری، شهرداری مشهد  تاریخ: 1396/01/14 شماره آگهی : -  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مناقصه سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری، شهرداری مشهد در نظر دارد ساخت و اجرای تابلوهای معرف کاربری خیابان امام رضا (ع) حدفاصل چهارراه دانش تا ورودی باب الرضا (ع) مسیر رفت و برگشت خیابان به طول 1800 متر را از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای رتبه 4 ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ظرفیت آماده به کار می باشند، دعوت بعمل می آید در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی: مشهد مقدس، ابتدای بلوار توس، توس 39، شهید موسی پور 2، طبقه اول، اداره امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند. مبلغ برآوردی براساس فهرست بهاء سال 1395 ...
بیشتر...