مزایده یک دستگاه تلویزیون شهری نوبت دوم در شبستر

مزایده یک دستگاه تلویزیون شهری نوبت دوم در شبستر مزایده گزار : شهرداری شبستر  تاریخ: 1395/08/06 شماره آگهی : مرحله دوم نوبت دوم  آدرس : استان آذربایجان شرقی شرح آگهی آگهی مزایده مرحله دوم نوبت دوم شهرداری شبستر در نظر دارد یک دستگاه تلویزیون شهری جهت نصب در چهار راه نماز را با مشارکت بخش خصوصی از طریق آگهی مزایده واگذار نماید. علاقمندان و واجدین شرایط می توانند از تاریخ انتشار آگهی لغایت 10 روز به شهرداری مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند. چاپ مرحله دوم نوبت اول: 95.07.26 چاپ مرحله دوم نوبت دوم 95.08.03
بیشتر...

مزایده واگذاری تبلیغات محیطی شهری نوبت دوم در شبستر

مزایده واگذاری تبلیغات محیطی شهری نوبت دوم در شبستر مزایده گزار : شهرداری شبستر  تاریخ: 1395/08/06 شماره آگهی : مرحله دوم نوبت دوم  آدرس : استان آذربایجان شرقی شرح آگهی آگهی مزایده مرحله دوم نوبت دوم شهرداری شبستر در نظر دارد تبلیغات محیطی شهری خود را از طریق آگهی مزایده به بخش خصوصی برای مدت دو سال واگذار نماید. علاقمندان و واجدین شرایط می توانند از تاریخ انتشار آگهی لغایت 10 روز به شهرداری مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند. چاپ مرحله دوم نوبت اول: 95.07.26 چاپ مرحله دوم نوبت دوم 95.08.03  
بیشتر...

تجدید مزایده بهره برداری از سازه تبلیغاتی در همدان

تجدید مزایده بهره برداری از سازه تبلیغاتی در همدان مزایده گزار : سازمان پایانه های مسافربری شهرداری همدان  تاریخ: 1395/08/06 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان همدان شرح آگهی آگهی تجدید مزایده نوبت اول سازمان پایانه های مسافربری شهرداری همدان در نظر دارد نسبت به بهره برداری از سازه تبلیغاتی واقع در پایانه بزرگ به مدت یک سال شمسی از طریق مزایده به افراد حقوقی و حقوقی واجد شرایط به صورت استیجاری واگذار نماید. خلاصه شرایط مزایده : 1- داشتن اطلاعات فنی و تخصصی در زمینه امور مربوطه و ارایه مجوز بهره برداری سازه های تبلیغاتی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی 2- متقاضیان بایستی مبلغی معادل جدول ذیل به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب شماره 100785042812 بانک شهر شعبه همدان به نام سازمان پایانه های مسافربری شهرداری همدان واریز نماید. 3- کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند ...
بیشتر...

مزایده تلویزیون شهری، بنرها و جایگاه های تبلیغاتی سطح شهر

مزایده تلویزیون شهری، بنرها و جایگاه های تبلیغاتی سطح شهر مزایده گزار : شهرداری سرپل ذهاب  تاریخ: 1395/08/05 شماره آگهی : -  آدرس : استان کرمانشاه شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شهرداری سرپل ذهاب در نظر دارد تلویزیون شهری ، بنرها و جایگاه های تبلیغاتی سطح شهر را طبق قیمت کارشناسی از طریق مزایده عمومی برای یکسال اجاره دهد. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید پیشنهاد کتبی خود را به پیوست فیش واریزی به مبلغ 5.000.000 ریال معادل پانصد هزار تومان بعنوان سپرده تضمین شرکت در مزایده به حساب 03100001895006 نزد بانک ملی شعبه مرکزی سرپل ذهاب به نام شهرداری و برگ پیشنهادی با عدد و حروف خوانا بدون قلم خوردگی همراه با آدرس و ذکر شماره تلفن امضاء نموده و در پاکت لاک و مهر شده پس از ثبت در دبیرخانه شهرداری، تحویل حراست شهرداری نموده و رسید دریافت دارند. بدیهی است شرکت در مزایده از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز کاری می باشد در صو...
بیشتر...

مزایده بیلبورد تبلیغاتی کوچک در هرمزگان

مزایده بیلبورد تبلیغاتی کوچک در هرمزگان مزایده گزار : اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان  تاریخ: 1395/08/05 شماره آگهی : 95/88/5  آدرس : استان هرمزگان شرح آگهی اوراق مزایده عمومی تک مرحله ای (95/88/5) اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان در نظر دارد در راستای اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، مکان مشروح ذیل را از طریق مزایده عمومی و به صورت عقد قرارداد به مدت یک سال از تاریخ قرارداد به بخش خصوصی واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 95.8.10 لغایت 95.8.12 به آدرس بندرعباس- بلوار امام خمینی (ره)- نبش خیابان وحدت، اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان، واحد بودجه مراجعه نمایند. ضمناً هزینه نشر آگهی برعهده برنده مزایده می باشد. تلفن: 33331523 در ساعات اداری پاسخگوی متقاضیان می باشد. اجاره اماکن ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان تبصره: دری...
بیشتر...

مزایده اجاره تابلوی بزرگ در تهران

مزایده اجاره تابلوی بزرگ در تهران مزایده گزار : شرکتی  تاریخ: 1395/08/05 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی تابلو بزرگ 15*5 متر مشرف به اتوبان همت و شیخ فضل اله و پارک ایران زمین به بالاترین پیشنهاد اجاره داده می شود. شماره تماس: ۸۸۳۶۱۸۰۷
بیشتر...

مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی در همدان

مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی در همدان مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری همدان  تاریخ: 1395/08/05 شماره آگهی : -  آدرس : استان همدان شرح آگهی آگهی مزایده سازمان زیباسازی شهرداری همدان در نظر دارد مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی سطح شهر همدان را برای مدت یکسال با شرایط ذیل برگزار نماید. 1- تاریخ اخذ اسناد از 95.08.05 لغایت 95.08.15 2- آخرین مهلت تحویل پاکتهای پیشنهادی به دبیرخانه تا ساعت 14:15 مورخ 95.08.15 3- تاریخ بازگشایی پاکتها 95.08.16 ساعت 10 صبح در محل سازمان زیباسازی 4- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز بهره برداری از سازه های تبلیغاتی از وزارت و فرهنگ ارشاد اسلامی همدان و نیز دارای پروانه کسب از صنف مربوطه مجاز به شرکت در مزایده می باشند. 5- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. 6- شرکت کنندگان در مزایده مجاز به شرکت در جلسه بازگشایی...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر یزد

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر یزد مزایده گزار : سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد  تاریخ: 1395/08/04 شماره آگهی : -  آدرس : استان یزد شرح آگهی آگهی مزایده عمومی بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر یزد سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد در نظر دارد بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی را از طریق برگزاری مزایده عمومی به کانون های تبلیغاتی واجد شرایط و دارای مجوزهای لازم به مدت یک سال واگذار نماید. علاقمندان می توانند با واریز مبلغ 200.000 ریال به حساب 700791451910 غیرقابل استرداد نزد بانک تجارت شعبه شهرداری یزد و ارائه رسید آن به دبیرخانه سازمان واقع در یزد ، خیابان کاشانی ، کوچه لاله (ساختمان اداری کارخانه جنوب) سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نماید یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 1 - 38277650 - 035 واحد تبلیغات تماس حاصل نمایید. آخرین مهلت قبول پیشنهادها...
بیشتر...

اصلاحیه مزایده تبلیغات محیطی جاده نمایشگاه بین المللی

اصلاحیه مزایده تبلیغات محیطی جاده نمایشگاه بین المللی مزایده گزار : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور  تاریخ: 1395/08/04 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی مزایده شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد بهره برداری از اماکن واقع در مجموعه ورزشی انقلاب را از طریق تشریفات قانونی مزایده به اشخاص ( حقیقی ، حقوقی ) واجد شرایط واگذار نماید. 3- نام و نشانی مزایده گذار : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس : تهران ، ابتدای اتوبان نیایش ، مجموعه ورزشی انقلاب تلفن 26216300 4- مدت بهره برداری و محل اجرا برای هر یک مزایده ها: از تاریخ شروع قرارداد به مدت یکسال شمسی استان تهران شهر تهران مجموعه ورزشی انقلاب 5- زمان دریافت اسناد مزایده برای هر یک از مزایده ها: در ساعات اداری از ساعت 8 الی 16:30 از روز چهارشنبه مورخ 95.7.14 لغایت روز یکشنبه مورخ 95.7.25 6- آدرس محل دریافت اسناد و ت...
بیشتر...

تجدید مناقصه خرید و اجرای تابلوهای معابر شهری – نوبت دوم

تجدید مناقصه خرید و اجرای تابلوهای معابر شهری – نوبت دوم مناقصه گزار : شهرداری بندر چابهار  تاریخ: 1395/08/05 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان سیستان و بلوچستان شرح آگهی آگهی تجدید مناقصه نوبت دوم شهرداری بندر چابهار در نظر دارد نسبت به برگزاری تجدید مناقصه خرید و اجرای تابلوهای معابر شهری اقدام نماید. لذا کلیه شرکتهای واجد شرایط از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز مهلت دارند با واریز مبلغ 200.000 ریال بحساب 3100000025003 جهت دریافت و ارائه پیشنهادات اسناد مناقصه به سایت ملی مناقصات سایت شهرداری چابهار و یا به امور قرارداد شهرداری مراجعه ضمنا پیشنهادات را به دبیرخانه شهرداری ارائه نمایند. افتتاح پاکات 48 ساعت پس از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در محل سالن کنفرانس شهرداری می باشد. مبلغ 85.000.000 ریال بابت سپرده شرکت در مناقصه به حساب سیبا 3100001629001 و یا ارائه ضمانت نامه بانکی که از تاریخ صدور به مد...
بیشتر...