مزایده آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی در تهران

مزایده آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی در تهران مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهر تهران  تاریخ: 1395/10/29 شماره آگهی : شماره 6-10-95  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شماره 6-10-95 1- مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران 2- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل: الف: 1- مجموعه تابلوهای منصوب بر روی عرشه پلهای هوایی"عابر پیاده و سواره رو" با مبلغ برآورد تقریبی پایه 29.422.008.000 ریال و 1 مجموعه استند دو وجهی با مبلغ برآورد تقریبی پایه 13.725.000.000 ریال بر اساس مندرجات اسناد مزایده ب: 3 مجموعه پرتابل با مبلغ برآورد تقریبی پایه 72.000.000.000 ریال برای هر مجموعه بر اساس مندرجات اسناد مزایده 3- شرایط متقاضی: متقاضی باید شخصیت حقوقی ودارای مجوز تبلیغات محیطی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده وگواهی رتبه بندی یک الی سه، سال 1395 را از سازمان زیباس...
بیشتر...

مزایده بهره برداری و اجاره بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر شیراز

مزایده بهره برداری و اجاره بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر شیراز مزایده گزار : شهرداری شیراز  تاریخ: 1395/10/28 شماره آگهی : نوبت اول 967-95  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 95-967 شهرداری شیراز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد اجاره بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر و بهره برداری از آنها را از طریق مزایده عمومی به مدت دو سال واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس میدان شهید مطهری، نبش بولوار قدوسی شرقی، جنب بانک سپه، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری واحد کپی مراجعه نمایند. 1- متقاضی می بایست قبل از ارائه پیشنهاد از محل بازدید رؤیت نموده و از کم و کیف مورد اجاره مطلع گردد و پیش بینی های لازم به خصوص در مورد اجاره و درآمد را بنماید...
بیشتر...

تجدید مزایده واگذاری حق تبلیغات تابلو و بیلبوردهای تبلیغاتی

تجدید مزایده واگذاری حق تبلیغات تابلو و بیلبوردهای تبلیغاتی مزایده گزار : سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قائم شهر  تاریخ: 1395/10/28 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت دوم سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قائم شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری حق تبلیغات تابلو و بیلبوردهای تبلیغاتی سرپناه های ایستگاه تاکسی به تعداد 18 دستگاه را به مدت زمان دو سال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس ذیل مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 42072692 تماس حاصل فرمایند. مهلت دریافت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1395.11.02 مهلت ارسال اسناد تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1395.11.12 زمان قرائت پیشنهادات روز پنجشنبه مورخ 1395.11.14 ساعت 14 مبلغ تضمین شرکت در مز...
بیشتر...

مزایده ساخت، نصب و اجاره ۳ عدد بیلبورد تبلیغاتی در شیراز

مزایده ساخت، نصب و اجاره ۳ عدد بیلبورد تبلیغاتی در شیراز مزایده گزار : شهرداری شیراز  تاریخ: 1395/10/28 شماره آگهی : نوبت اول شماره 966-95  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 966-95 نوبت اول: 95.10.28 نوبت دوم: 95.10.30 شهرداری شیراز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد ساخت و نصب و اجاره سه عدد بیلبورد تبلیغاتی را در قالب یک بسته جهت بهره برداری تبلیغاتی از آنها را از طریق مزایده عمومی به مدت سه سال واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس میدان شهید مطهری، نبش بولوار قدوسی شرقی، جنب بانک سپه، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری واحد کپی مراجعه نمایند. 1- متقاضی می بایست قبل از ارائه پیشنهاد از محل بازدید رؤیت نموده و از کم...
بیشتر...

تجدید مزایده واگذاری تبلیغات پل عابر مکانیزه میدان قدس

تجدید مزایده واگذاری تبلیغات پل عابر مکانیزه میدان قدس مزایده گزار : شهرداری شهر قدس  تاریخ: 1395/10/28 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان تهران شرح آگهی   آگهی تجدید مزایده عمومی نوبت اول شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به واگذاری تبلیغات پل عابر مکانیزه میدان قدس با قیمت پایه کارشناسی 240.000.000 ریال برای مدت یک سال از طریق مزایده عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت ( کانون تبلیغاتی از اداره ارشاد) اقدام نماید. متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به آدرس :شهر قدس بلوار انقلاب اسلامی ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس طبقه سوم امور قراردادها با ارائه معرفی نامه نسبت به دریافت و تحویل اوراق مزایده اقدام نماید. خرید اوراق مناقصه به مبلغ 500.000 ریال قابل واریز به حساب 0105708298000 بانک ملی شعبه شهر قدس سپرده شر...
بیشتر...

مزایده ساخت و نصب و اجاره سه عدد بیلبورد تبلیغاتی در شیراز

مزایده ساخت و نصب و اجاره سه عدد بیلبورد تبلیغاتی در شیراز مزایده گزار : شهرداری شیراز  تاریخ: 1395/10/27 شماره آگهی : -  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شهرداری شیراز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد ساخت و نصب و اجاره سه عدد بیلبورد تبلیغاتی را در قالب یک بسته جحت بهره برداری تبلیغاتی از آنها را از طریق مزایده عمومی به مدت سه سال واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اوراق و شرکت در مزایده از زمان درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95.09.29 به آدرس میدان شهید مطهری، نبش بلوار قدوسی شرقی، جنب بانک سپه- سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، واحد کپی مراجعه نمایند. متقاضی می بایست قبل از ارائه پیشنهاد از محل بازدید و رویت نموده و از ...
بیشتر...

مزایده تبلیغات بدنه و داخل اتوبوس و جایگاه های CNG- کاشان

مزایده تبلیغات بدنه و داخل اتوبوس و جایگاه های CNG- کاشان مزایده گزار : سازمان اتوبوسرانی کاشان و حومه  تاریخ: 1395/10/27 شماره آگهی : نوبت اول شماره 95/104  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت اول به شماره 95/104 سازمان اتوبوسرانی در نظر دارد بهره برداری از تبلیغات اتوبوس بدنه و داخل ، بدنه های جایگاه های CNG و تابلوی پریزمای 3 وجهی قسمت فوقانی ایستگاه های مکانیزه را در قبال انجام مزایده واگذار نماید. کلیه کانون ها یا شرکت های مجاز شناخته شده از سوی وزارت ارشاد و تبلیغات اسلامی حداکثر تا تاریخ 95.11.14 مهلت دارندجهت کسب اطلاع از شرایط مزایده و دریافت اسناد به دبیرخانه سازمان اتوبوسرانی مراجعه و نسبت به تحویل اسناد تا تاریخ 95.11.16 اقدام نمایند. ضمنا بازگشایی پاکات در مورخ 95.11.17 می باشد. کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. تلفن : 55236060 - 031 فاکس : 55235999 - 031 مجت...
بیشتر...

مناقصه ساخت و نصب تابلوهای اطلاعات مسیر گرمسار

مناقصه ساخت و نصب تابلوهای اطلاعات مسیر گرمسار مناقصه گزار : شهرداری گرمسار  تاریخ: 1395/10/27 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان سمنان شرح آگهی آگهی مناقصه نوبت اول شهرداری گرمسار در نظر دارد ساخت و نصب تابلوهای اطلاعات مسیر را در دو مسیر بلوار آزادگان و خیابان اصلی با تابلوهای منشوری لاله زنبوری با ورق 1.5 میلی متر و شیرنگ 7 ساله طبق مشخصات پیوست را از طریق مناقصه واگذار نماید. لذا اشخاص حقیقی یا حقوقی که مایل به شرکت در مناقصه می باشند دعوت به عمل می آید جهت دریافت سند مناقصه و تحویل پیشنهاد حداکثر تا ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم به دبیرخانه شهرداری گرمسار مراجعه نمایند. ضمنا شرکت کنندگان در مناقصه باید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و شهرداری ها نباشند. یاسر عربی- شهردار گرمسار
بیشتر...

تجدید مزایده واگذاری ۴ دستگاه پل عابر پیاده در نسیم شهر

تجدید مزایده واگذاری ۴ دستگاه پل عابر پیاده در نسیم شهر مزایده گزار : شهرداری نسیم شهر  تاریخ: 1395/10/27 شماره آگهی : نوبت اول 95/4  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی تجدید مزایده شماره 95/4 شهرداری نسیم شهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر نسیم شهر نسبت به واگذاری 4 دستگاه پل عابر پیاده جهت تبلیغات از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می گردد جهت شرکت در مزایده و دریافت اسناد به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند و یا جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 56753655-021 داخلی 145 تماس حاصل فرمایند. ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود. جانعلی زاده - شهردار نسیم شهر
بیشتر...

مزایده بهره برداری از ۸ واحد بیلبورد در اهواز

مزایده بهره برداری از ۸ واحد بیلبورد در اهواز مزایده گزار :  شرکت آزادراه اهواز - بندر امام  تاریخ: 1395/10/26 شماره آگهی : -  آدرس : استان خوزستان شرح آگهی آگهی بهره برداری از بیلبورد تبلیغاتی شرکت آزادراه اهواز - بندر امام در نظر دارد بهره برداری از 8 واحد بیلبورد در سردرب محل اخذ عوارض آزاد راه خلیج فارس به ابعاد 12*5 مترمربع را به یکی از شرکتها یا کانون های تبلیغاتی واجدشرایط و دارنده مجوز فعالیت معتبر را طریق مزایده واگذار نماید. جهت بازدید محل و دریافت مربوطه و ارایه توضیحات لازم به مدیریت بهره برداری شرکت واقع در محل ایستگاه اخذ عوارض اهواز به مدت یک هفته از تاریخ انتشار این آگهی مراجعه و یا با تلفن 34427812-061 در ساعت اداری تماس حاصل نمایند. یادآوری می نماید که تحویل پاکات شرکت در مزایده به مدیریت بهره برداری تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 11 بهمن ماه 1395 می باشد.
بیشتر...