مناقصه زیباسازی و اجرای المان شهری میادین خرمشهر

مناقصه زیباسازی و اجرای المان شهری میادین خرمشهر مناقصه گزار : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری خرمشهر  تاریخ: 1395/11/03 شماره آگهی : مرحله دوم نوبت اول  آدرس : استان خوزستان شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت دوم سازمان پارکها و فضای سبز خرمشهر به شماره 5/10/ض/ف مورخ 95.3.24 سازمان پارکها و فضای سبز در نظر دارد پروژه ذیل را از محل اعتبارات منطقه آزاد اروند به شرکتهای دارای مجوز رسمی و صلاحیت دار واگذار نماید. عنوان پروژه زیباسازی و اجرای المان شهری میادین شهر برآورد اولیه مشاوره 44.956.556.748 ریال ضمانتنامه بانکی 2.247.827.837 ریال لذا از پیمانکارانی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مراجع ذیصلاح تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شده اند و دارای رزومه و تجربه کار مرتبط هستند دعوت می گردد برای تهیه اسناد مناقصه 7 روز پس از نشر آگهی نوبت دوم از تاریخ 95.11.2 لغایت 95.11.9 به نشانی خرمشهر بلوار ا...
بیشتر...

مزایده تبلیغات داخل و بدنه اتوبوس ها در ملارد – نوبت دوم

مزایده تبلیغات داخل و بدنه اتوبوس ها در ملارد – نوبت دوم مزایده گزار : سازمان اتوبوسرانی ملارد و حومه  تاریخ: 1395/11/04 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده نوبت دوم سازمان اتوبوسرانی ملارد و حومه در نظر دارد تبلیغات داخل و بدنه اتوبوس های خود را برای مدت دو سال و با شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و کانون های تبلیغاتی شهرستان ملارد واجد واگذار نماید. موضوع مزایده: تبلیغات بدنه و داخل اتوبوس تعداد اتوبوس: 67 مبلغ کارشناسی برای یک دستگاه اتوبوس: 5.000.000 کل اجاره 67 دستگاه اتوبوس برای یک سال شمسی : 4.20.000.000 ریال سپرده ریال: 201.000.000 واریز سپرده شرکت در مزایده به حساب جاری 0106620181005 نزد بانک ملی بنام سازمان اتوبوسرانی ملارد و حومه در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. سازمان اتوبوسرانی شهر...
بیشتر...

مزایده واگذاری بهره برداری نصب ۳ بیلبورد تبلیغاتی در کاشان

مزایده واگذاری بهره برداری نصب ۳ بیلبورد تبلیغاتی در کاشان مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری کاشان  تاریخ: 1395/11/04 شماره آگهی : 9511/21 مرحله اول نوبت اول  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی سازمان زیباسازی شهرداری کاشان آگهی مزایده عمومی شماره 9511/21 مرحله اول نوبت اول موضوع مزایده: واگذاری محل بهره برداری جهت نصب 3 بیلبورد تبلیغاتی به مدت چهار سال واقع در میدان و بلوار امام رضا(ع) کاشان به صورت ساخت ، بهره برداری ، اجاره و انتقال مربوط به فضاهای تبلیغاتی محیطی به متقاضیان واجدالشرایط مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا تاریخ 95.11.18مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا مورخ 95.11.20 و بازگشایی پاکت در ساعت 10 مورخ 95.11.21 می باشد. ضمناً کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. تلفاکس: 39-55241437(031) سازمان زیباسازی- بهروز گرانمایه
بیشتر...

تجدید مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی استند در گرگان

تجدید مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی استند در گرگان مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان  تاریخ: 1395/11/04 شماره آگهی : مرحله سوم  آدرس : استان گلستان شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی مرحله سوم سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی استند محدوده شهر گرگان را برای مدت 24 ماه از طریق مزایده و بر مبنای قیمت پایه کارشناسی واگذار نماید. لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح فرهنگ و ارشاد اسلامی می توانند از تاریخ 95.11.4 تا 95.911.14 به امورمالی سازمان فرهنگی ورزشی به آدرس گرگان، چهار راه گل ها، خیابان شهید مصطفی خمینی (ره)، جنب شهرداری منطقه یک یا به سایت شهرداری گرگان قسمت مزایدات مراجعه و با رعایت شرایط مزایده، اسناد و مدارک مورد نظر را دریافت و نسبت به تکمیل تحویل اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 95.11.14 در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخ...
بیشتر...

تجدید مزایده واگذاری ۴ دستگاه پل عابر پیاده در نسیم شهر

تجدید مزایده واگذاری ۴ دستگاه پل عابر پیاده در نسیم شهر مزایده گزار : شهرداری نسیم شهر  تاریخ: 1395/11/04 شماره آگهی : نوبت دوم 95/4  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی تجدید مزایده شماره 95/4 شهرداری نسیم شهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر نسیم شهر نسبت به واگذاری 4 دستگاه پل عابر پیاده جهت تبلیغات از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می گردد جهت شرکت در مزایده و دریافت اسناد به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند و یا جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 56753655-021 داخلی 145 تماس حاصل فرمایند. ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود. جانعلی زاده - شهردار نسیم شهر
بیشتر...

تجدید مزایده واگذاری نصب ۲۱ دستگاه اسکرول لایت باکس

تجدید مزایده واگذاری نصب ۲۱ دستگاه اسکرول لایت باکس مزایده گزار :  سازمان زیباسازی شهرداری کاشان  تاریخ: 1395/11/03 شماره آگهی : شماره 9510/19 مرحله اول نوبت اول  آدرس : استان تهران شرح آگهی سازمان زیباسازی شهرداری کاشان آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 9510/19 مرحله اول نوبت اول موضوع مزایده: واگذاری محل بهره برداری جهت نصب 21 دستگاه اسکرول لایت باکس به مدت سه سال واقع در معبرهای مشخص شده در اسناد مزایده بصورت ساخت ، بهره برداری ، اجاره مربوطه به فضاهای تبلیغاتی محیطی براساس ارزش منطقه ای مصوب شده و مصوبه هیئت مدیره سازمان زیباسازی شهرداری کاشان به متقاضیان واجدالشرایط مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا تاریخ 95.11.17 مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا مورخ 95.11.19 و بازگشایی پاکت در ساعت 10 مورخ 95.11.20 می باشد. ضمناً کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. تلفاکس: 39-55241437(031) سازمان زیباسازی-...
بیشتر...

مزایده واگذاری تبلیغات محیطی در تهران نوبت دوم

مزایده واگذاری تبلیغات محیطی در تهران نوبت دوم مزایده گزار : سازمان همیاری شهرداری های استان تهران  تاریخ: 1395/11/03 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی فراخوان عمومی نوبت دوم سازمان همیاری شهرداری های استان تهران در نظر دارد در خصوص واگذاری تبلیغات محیطی (تابلوهای منصوب برروی پل های هوایی - بیلبوردها - تابلو تبلیغاتی ایستگاه اتوبوس - ساخت ، نصب و واگذاری و بهره برداری از 60 عدد استرابورد) از طریق مزایده اقدام نماید. لذا شرکتهای واجدشرایط می توانند جهت خرید اوراق حاوی شرایط شرکت در فراخوان ظرف مدت ده روز پس از انتشار به دبیرخانه سازمان واقع در تهران خیابان ستارخان - خیابان پاتریس لومومبا - خیابان شهید رامین ملکوتی شرقی - پلاک 4 مراجعه و یا با شماره تلفن 66900017 معاونت بازرگانی تماس حاصل نمایند. روابط عمومی
بیشتر...

مزایده بهره برداری از حدود ۵۵ فیکسچر تبلیغاتی در شریفیه

مزایده بهره برداری از حدود ۵۵ فیکسچر تبلیغاتی در شریفیه مزایده گزار : شهرداری شریفیه  تاریخ: 1395/11/02 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان قزوین شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت اول شهرداری شریفیه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 792 مورخ 95.6.24 شورای اسلامی شهر شریفیه ساخت و نصب و بهره برداری از حدود 55 فیکسچر تبلیغاتی در حاشیه جاده شریفیه - محمدیه و داخل شهر را با مشخصات ذیل به مدت چهار سال با ضریب افزایش سالیانه 20 درصد به کانونهای تبلیغاتی دارای مجوز معتبر یا نمایندگی معتبر از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با حداقل سه سال سابقه کاری تبلیغات شهری واگذار نماید. از کانونهای تبلیغاتی که مایل به شرکت در مزایده هستند دعوت میشود جهت دریافت اسناد مزایده در مدت زمان اعلام شده به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند. زمان دریافت اسناد ده روز پس از انتشار آخرین آگهی محل دریافت اسناد دبیرخانه شهرداری شریفیه مهل...
بیشتر...

مزایده احداث تعدادی سایبان ایستگاه تاکسی در نشتارود

مزایده احداث تعدادی سایبان ایستگاه تاکسی در نشتارود مزایده گزار : شهرداری نشتارود  تاریخ: 1395/11/02 شماره آگهی : -  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شهرداری نشتارود در نظر داد نسبت به احداث تعدادی سایبان ایستگاه تاکسی در سطح شهر با مجوز بهره برداری تبلیغاتی توسط برنده مزایده اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت می شود حداکثر یک هفته پس از درج آگهی جهت دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات به واحد مالی شهرداری مراجعه فرمایند. شهرداری نشتارود با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهر در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. متقاضیان می بایست مبلغ 20000000 ریال به حساب شهرداری نشتارود واریز و یا ضمانت نامه بانکی به همان میزان ارائه نمایند. هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود. منصور ابوالقاسمی شهردار نشتارود
بیشتر...

تجدید مزایده یک بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی- خرم آباد

تجدید مزایده یک بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی- خرم آباد مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد  تاریخ: 1395/11/02 شماره آگهی : -  آدرس : استان لرستان شرح آگهی تجدید آگهی مزایده سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد براساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری در نظردارد تعداد یک دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی را ازطریق مزایده عمومی به مدت چهار سال به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ سی و یک میلیون و دویست هزار ریال به حساب سپرده شماره 100800502964 نزد بانک شهر شعبه انقلاب خرم آباد به نام سازمان فرهنگی ورزشی پیشنهادات خود را همراه با فیش واریزی به مدت یک هفته پس از انتشار آگهی در پاکتهای در بسته به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان امت ، کوچه مجد کد پستی 6813818489 تحویل نمایند. سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. در صورت عدم قرارداد توسط برندگان اول دوم و سوم سپرده آنان...
بیشتر...