تجدید مزایده واگذاری تبلیغات پلهای هوایی – چهاردانگه

تجدید مزایده واگذاری تبلیغات پلهای هوایی – چهاردانگه مزایده گزار : شهرداری چهاردانگه  تاریخ: 1395/10/07 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی تجدید مناقصه و مزایده یک نوبتی شهرداری چهاردانگه در نظر دارد براساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به برگزاری مناقصه و مزایده عمومی با مشخصات ذیل اقدام نماید. کلیه متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه و مزایده و ارائه پیشنهاد ظرف مدت 10 روز پس از درج به آدرس بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه، پلاک 519 ساختمان مرکزی شهرداری، واحد امور قراردادها مراجعه نمایند. تلفن تماس: 5-55279294 توضیح: 1. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه یا مزایده می باشد. 2. هزینه خرید اسناد مبلغ 500.000 ریال می باشد. امور قراردادهای شهرداری چهاردانگه آدرس: تهران, بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه، پلاک 519 ساختمان مرکزی شهرداری، واحد امور قراردادها
بیشتر...

مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی جاده ای استان مرکزی

مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی جاده ای استان مرکزی مزایده گزار :  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی  تاریخ: 1395/10/07 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان مرکزی شرح آگهی آگهی مزایده عمومی موضوع آگهی: واگذاری ظرفیت تبلیغاتی جاده ای استان مرکزی تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 921.327.536 ریال نهصد و بیست و یک میلیون و سیصد و بیست و هفت هزار و پانصد و سی و شش ریالل بصورت نقد به حساب سیبا بانک ملی شعبه مرکزی اراک به شماره 2176375204008 واریز و یا به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماه قابل تمدید یا تضمین های دیگر مطابق با آیین نامه تضمین معاملات دولتی بشماره 123402/ت 50659 ه در پاکت الف ارائه گردد. مهلت و محل دریافت اسناد: از تاریخ 95.10.6 لغایت 95.10.12 به مدت 7 روز به آدرس: اراک- میدان امام خمینی ره سه راهی خمین-- دبیرخانه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی با در دست داشتن معرفی ن...
بیشتر...

تجدید مزایده بهره برداری تبلیغاتی از هشت عدد برد دیواری

تجدید مزایده بهره برداری تبلیغاتی از هشت عدد برد دیواری مزایده گزار : سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت  تاریخ: 1395/10/07 شماره آگهی :  نوبت اول  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت اول سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت در نظر دارد بهره برداری تبلیغاتی از هشت عدد برد دیواری ، سه عدد استند دو وجهی و سه عدد لایت باکس دو وجهی واقع در ترمینال جنوب (میدان گیل) و بیست و پنج عدد لایت باکس دو وجهی واقع در ترمینال غرب (جاده فومن) خود را به مدت یکسال در صورت رعایت تعهدات قابل تمدید تا سه سال به کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید. علاقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت دوم از 95.10.13 لغایت 95.10.18 ضمن همراه داشتن معرفینامه و فیش بین بانکی به مبلغ 500.000 ریال واریز شده به شماره حساب 0107785989008 نزد بانک ملی شعبه شهرداری رشت ...
بیشتر...

مناقصه احداث پل عابر پیاده در اهواز – نوبت دوم

مناقصه احداث پل عابر پیاده در اهواز – نوبت دوم مناقصه گزار : شهرداری منطقه دو اهواز  تاریخ: 1395/10/08 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان خوزستان شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم شهرداری منطقه دو اهواز در نظر دارد پروژه های مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. از شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری منطقه دو به نشانی خیابان انقلاب جنب سازمان آتش نشانی به شماره تلفن تماس: 33790887 و یا به مدیریت قراردادهای شهرداری اهواز به نشانی اهواز خیابان انقلاب نبش خیابان غزنوی جنب ساختمان پزشکی قانونی ساختمان شماره سه شهرداری تلفن: 3774062-3799160 مراجعه نمایند. پیمانکارهای محترم می توانند از طریق مراجعه به سایت peymankar.ahvaz.ir نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند. شرکتهای دارای حداقل رتبه 5 ابنیه یا 5 راه و ترابری...
بیشتر...

مزایده تابلوی LED شرکت کویر تایر

مزایده تابلوی LED شرکت کویر تایر مزایده گزار : شرکت کویر تایر  تاریخ: 1395/10/06 شماره آگهی : -  آدرس : استان خراسان جنوبی شرح آگهی آگهی مزایده شماره 2 شرکت کویر تایر شرکت کویر تایر درنظردارد یک عدد تابلوی LED در ابعاد 420*80 سانتیمتر موجود در محل کارخانه را از طریق مزایده به فروش برساند. از متقاضیان دعوت میشود پس از بازدید پیشنهاد کتبی خود را با رعایت شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 95.10.13 در پاکت دربسته به واحد تدارکات شرکت در محل کارخانه تحویل و رسید اخذ نمایند. تلفن تماس 056-32255366 همچنین شرکت کنندگان در این مزایده ملزم به بازدید تابلو از 95.10.6 تا 95.10.13 در ایام و ساعات اداری در محل کارخانه می باشند شرکت کویر تایر در رد یا قبول پیشنهادها مختار است. روابط عمومی شرکت کویر تایر
بیشتر...

مزایده امتیاز بهره برداری و اجاره تابلوهای تبلیغاتی در پیربکران

مزایده امتیاز بهره برداری و اجاره تابلوهای تبلیغاتی در پیربکران مزایده گزار :  شهرداری پیربکران  تاریخ: 1395/10/06 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی مزایده چاپ اول شهرداری پیربکران به استناد مجوز شماره 350 مورخ 95.9.16 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد امتیاز بهره برداری و اجاره تابلوهای تبلیغاتی (سازه فک متحرک ) سطح شهر پیربکران را از طریق برگزاری مزایده عمومی برای مدت یکسال به کانون های تبلیغاتی و یا نمایندگی های دارای مجوز معتبر واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت میگردد جهت کسب اطلاعات بیشتر بازدید و دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند. مهدی دوستی - شهرداری پیربکران
بیشتر...

مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی جاده ای استان مرکزی

مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی جاده ای استان مرکزی مزایده گزار :  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی  تاریخ: 1395/10/06 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان مرکزی شرح آگهی   آگهی مزایده عمومی موضوع آگهی: واگذاری ظرفیت تبلیغاتی جاده ای استان مرکزی تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 921.327.536 ریال نهصد و بیست و یک میلیون و سیصد و بیست و هفت هزار و پانصد و سی و شش ریال بصورت نقد به حساب سیبا بانک ملی شعبه مرکزی اراک به شماره 2176375204008 واریز و یا به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماه قابل تمدید یا تضمین های دیگر مطابق با آیین نامه تضمین معاملات دولتی بشماره 123402/ت 50659 ه در پاکت الف ارائه گردد. مهلت و محل دریافت اسناد: از تاریخ 95.10.6 لغایت 95.10.12 به مدت 7 روز به آدرس: اراک- میدان امام خمینی ره سه راهی خمین- دبیرخانه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی با در دست داشتن...
بیشتر...

تجدید مزایده اجاره محل نصب تابلوها،استندهای تبلیغاتی- پاوه

تجدید مزایده اجاره محل نصب تابلوها،استندهای تبلیغاتی- پاوه مزایده گزار :  شهرداری پاوه  تاریخ: 1395/10/06 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان کرمانشاه شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت اول شهرداری پاوه جهت انجام امور تبلیغاتی قصد اجاره عرصه محل نصب تابلوها یا استندهای تبلیغاتی و همچنین طرفین پل عابر پیاده رو را به مدت یکسال شمسی به کانون ها و شرکت های تبلیغاتی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق مزایده کتبی به بالاترین قیمت پیشنهادی با شرایط ذیل دارد. لذا از کلیه متقاضیان مورد صلاحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد با رعایت شرایط ذیل در ساعات اداری غیر از ایام تعطیل جهت شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری پاوه واقع در میدان شهدا، خیابان امام محمد غزالی مراجعه و در موعد مقرر نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام و پس از تکمیل و ثبت در دبیرخانه شهرداری آن را به واحد حراست تحویل یا جهت کسب...
بیشتر...

مزایده واگذاری بهره برداری از فضای تبلیغاتی در یزد – نوبت دوم

مزایده واگذاری بهره برداری از فضای تبلیغاتی در یزد – نوبت دوم  مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد  تاریخ: 1395/10/06 شماره آگهی : نوبت دوم شماره 95/1  آدرس : استان یزد شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شماره 95/1 نوبت دوم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را از طریق مزایده واگذار نماید. رشته و گروه پیمانکار: پروانه فعالیت شرکت های تبلیغاتی و یا مشاور تبلیغاتی هردو دارای مجوز معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد تاریخ و مهلت دریافت اسناد مزایده: واجدین شرایط می توانند نسبت به دریافت اسناد مزایده به آدرس: یزد، صفاییه، خیابان تیمسار فلاحی،، خیابان مریم، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد ساختمان معاونت فنی از تاریخ 1395.10.04 لغایت 1395.10.08 اقدام نمایند. تاریخ و مهلت تحویل اسناد: مزایده گر باید پس از دریافت اسناد، اسناد مزایده...
بیشتر...

تجدید مزایده بیلبوردها، پورتابلها، تابلو پریزما و استرابورد

تجدید مزایده بیلبوردها، پورتابلها، تابلو پریزما و استرابورد مزایده گزار : شهرداری داراب  تاریخ: 1395/10/05 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی تجدید مزایده نوبت اول: 1395.09.28 نوبت دوم: 1395.10.5 شهرداری داراب در نظر دارد نسبت به بهره برداری تبلیغاتی از بیلبوردها، پورتابلها، تابلو پریزما و استرابورد موجود در سطح شهر از طریق برگزاری تشریفات مزایده عمومی به بالاترین قیمت پیشنهادی به شرح ذیل اقدام نماید. 1- مورد مزایده: تعداد 7 عدد بیلبورد، تعداد 25 عدد پرتابل و یک عدد استرابورد و یک عدد تابلو پریزما جهت اجاره به مدت یک سال شمسی که شرح کمی و کیفی و محل دقیق نصب آنها به تفکیک در اسناد مزایده ذکر گردیده است . 2- قیمت پایه اجاره ماهیانه تابلو پریزما مبلغ 15.000.000 ریال و بیلبوردها و پورتابلها و استرابورد جمعاً ماهیانه مبلغ 60.000.000 ریال می باشد. 3- محل اطلاع از شرایط و محتوا و دریافت اسناد مزا...
بیشتر...