مزایده واگذاری استیجاری بالای سرپناه ایستگاه های تاکسی

مزایده واگذاری استیجاری بالای سرپناه ایستگاه های تاکسی مزایده  گزار : سازمان حمل و نقل همگانی شهر امیرکلا  تاریخ: 1395/12/26 شماره آگهی : -  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده به استناد صورتجلسه بند 4 مورخ 95.03.05 شورای سازمان حمل و نقل همگانی شهر امیرکلا این سازمان در نظر دارد تا بالای سرپناه ایستگاه های تاکسی بصورت استیجاری به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 95.12.05 به سازمان حمل و نقل همگانی شهر امیرکلا جنب شهرداری امیرکلا مراجعه فرمایند. سید سلمان محمدیان سرپرست سازمان حمل و نقل همگانی شهر امیرکلا
بیشتر...

مزایده امتیاز 14 عدد استند تبلیغاتی در سطح شهر هشترود

مزایده امتیاز 14 عدد استند تبلیغاتی در سطح شهر هشترود مزایده گزار : شهرداری هشترود  تاریخ: 1395/12/25 شماره آگهی : مرحله اول نوبت اول  آدرس : استان آذربایجان شرقی شرح آگهی آگهی مزایده بیلبوردهای تبلیغاتی مرحله اول - نوبت اول شهرداری هشترود در نظر دارد امتیاز 14 عدد استند تبلیغاتی در سطح شهر را به مدت یک سال و با قیمت پایه ماهانه 14.000.000 ریال از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ 95.12.18 لغایت 96.1.8 برای کسب اطلاعات بیشتر یا شرکت در مزایده به واحد روابط عمومی یا سایت شهرداری هشترود به آدرس WWW.HASHTROODCITY.IR مراجعه نمایند. نوبت اول 95.12.18 نوبتن دوم 95.12.24 روابط عمومی شهرداری هشترود
بیشتر...

مناقصه عوارض فضاهای تبلیغاتی تجاری در مشهد

مناقصه عوارض فضاهای تبلیغاتی تجاری در مشهد مناقصه گزار : سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد  تاریخ: 1395/12/25 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مناقصه نوبت دوم سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد درنظردارد انجام کلیه امور مربوط به شناسائی صدور مجوز و اخذ عوارض فضاهای تبلیغاتی تجاری و جمع آوری فضاها و تابلوهای بدون مجوز را ازطریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد مقدس بلوار توس توس 39 شهید موسی پور طبقه اول اداره امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند. اخرین مهلت تحویل پیشنهادها پایان وقت اداری روز چهارشنبه 96.1.9 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36517044 الی 48 داخلی 172 یا 177 تماس حاصل یا به آدرس سایت ...
بیشتر...

مزایده امور تبلیغاتی شهری در دهدشت

مزایده امور تبلیغاتی شهری در دهدشت مزایده گزار : شهرداری دهدشت  تاریخ: 1395/12/25 شماره آگهی : -  آدرس : استان کهگیلویه و بویراحمد شرح آگهی آگهی مزایده شهرداری دهدشت در نظر دارد به استناد ماده 7 بیست و هفتمین جلسه مورخ 95.11.19 شورای اسلامی شهر امور تبلیغاتی شهری از میدان مرکزی و خیابان شریعتی تا فرمانداری را به دو قسمت تقسیم که هر کدام ماهانه 35.000.000 ریال برای مدت یکسال به طور اجاره به شرکتهای تبلیغاتی دارای صلاحیت و مورد تائید اداره ارشاد و دارای سه سال سابقه کار تبلیغاتی در نهادهای دولتی واگذار نماید. 1- هر شرکت کننده باید مبلغ 500.000 ریال بابت شرکت در مزایده به شماره حساب 3007706919 نزد بانک تجارت بنام شهرداری دهدشت واریز نماید. 2- هر متقاضی باید مبلغ 21.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی بابت 5 درصد ضمانت شرکت در مزایده ضمانتنامه بانکی تهیه نماید و همچنین کلیه اسناد شرکت با تائید صلاحی...
بیشتر...

مزایده واگذاری محل بهره برداری جهت نصب 3 بیلبورد- کاشان

مزایده واگذاری محل بهره برداری جهت نصب 3 بیلبورد- کاشان مزایده گزار :  سازمان زیباسازی شهرداری کاشان  تاریخ: 1395/12/25 شماره آگهی : 9511/21 نوبت دوم مرحله سوم  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی سازمان زیباسازی شهرداری کاشان آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 9511/21 نوبت دوم مرحله سوم موضوع مزایده: واگذاری محل بهره برداری جهت نصب 3 بیلبورد تبلیغاتی به مدت چهار سال واقع در میدان و بلوار امام رضا(ع) کاشان به صورت ساخت ، بهره برداری ، اجاره و انتقال مربوط به فضاهای تبلیغاتی محیطی به متقاضیان واجدالشرایط مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا تاریخ 96.1.7 مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا مورخ96.1.9 و بازگشایی پاکات در ساعت 10 مورخ 96.1.10 می باشد. ضمناً کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. تلفاکس: 39-55241437(031) سازمان زیباسازی- بهروز گرانمایه
بیشتر...

تجدید مزایده پروژه تبلیغات محیطی در شریف آباد – نوبت دوم

تجدید مزایده پروژه تبلیغات محیطی در شریف آباد – نوبت دوم مزایده گزار : شهرداری شریف آباد  تاریخ: 1395/12/23 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی ( نوبت دوم) شهرداری شریف آباد در نظر دارد پروژه تبلیغات محیطی شهر شریف آباد را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید . داوطلبان می توانند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی در روزنامه کار و کارگر در ساعات اداری به جز ایام تعطیل به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه اسناد مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری شریف آباد تسلیم و رسید دریافت نمایند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 2-02136472770 تماس حاصل فرمایند. قابل توجه اینکه: 1- شهردار ی در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 2- هزینه درج آگهی به عهده برنده یا برندگان مزایده خو...
بیشتر...

مزایده عمومی واگذاری تبلیغات بدنه اتوبوسها در قزوین

مزایده عمومی واگذاری تبلیغات بدنه اتوبوسها در قزوین مزایده گزار : سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین  تاریخ: 1395/12/22 شماره آگهی : -  آدرس : استان قزوین شرح آگهی سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به واگذاری تبلیغات بدنه اتوبوسها و ایستگاه های اتوبوس سطح شهر از طریق مزایده عمومی به یکی از بهره برداران واجد شرایط با شرایط ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده از تاریخ نشر این حداکثر تا مورخه 96.1.5 به امور قراردادهای سازمان مراجعه و نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام نمایند. سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده می باشد. هزینه چاپ گهی و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد. تلفن 33795538-028 داخلی 123
بیشتر...

مزایده اجاره سر پناه ایستگاه های تاکسی در امیر کلا

مزایده اجاره سر پناه ایستگاه های تاکسی در امیر کلا مزایده گزار : سازمان حمل و نقل همگانی شهر امیر کلا  تاریخ: 1395/12/22 شماره آگهی :  640/س  آدرس : استان مازندران شرح آگهی مزایده شماره: 640/س به استناد صورتجلسه بند 4 مورخه 95.3.5 شورای سازمان حمل و نقل همگانی و مجوز 955-95.12.16 شورای شهر امیر کلا این سازمان در نظر دارد تا بالای سر پناه ایستگاه های تاکسی به صورت استجاری به شرکت های واحد شرایط واگذار نماید. متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری مورخه 96.01.14 به سازمان حمل و نقل همگان شهر امیر کلا جنب شهرداری امیر کلا مراجعه فرمایند. سید سلمان محمدیان سرپرست سازمان حمل و نقل همگانی شهر امیر کلا
بیشتر...

مزایده بیلبوردهای تبلیغاتی در هشترود

مزایده بیلبوردهای تبلیغاتی در هشترود مزایده گزار : شهرداری هشترود  تاریخ: 1395/12/21 شماره آگهی : نوبت اول - مرحله اول  آدرس : استان آذربایجان شرقی شرح آگهی آگهی مزایده مرحله اول- نوبت اول شهرداری هشترود در نظر دارد امتیاز 14 عدد استند تبلیغاتی در سطح شهر را به مدت یک سال را از طریق مزایده به مبلغ 14.000.000 ریال را از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ دوشنبه 95.12.18 لغایت 96.1.8 برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت در مزایده به واحد روابط عمومی به سایت شهرداری هشترود به آدرس www.hashtroodcitiv.ir مراجعه نمایند. نوبت اول 95.12.18 نوبت دوم 95.12.24
بیشتر...

مناقصه خرید بیش از 20 هزار تابلوی فلزی در تهران

مناقصه خرید بیش از 20 هزار تابلوی فلزی در تهران مناقصه گزار : یک شرکت معتبر  تاریخ: 1395/12/21 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مناقصه یک شرکت معتبر در نظر دارد نسبت به خرید بیش از 20 هزار تابلوی فلزی از جنس گالوانیزه به ضخانت 0.6 میلیمتر همراه با قاب pvc و به ابعاد 45*4 ، 66 سانتی متر با چاپ 6 رنگ پوشش uv و رزین دو جزئی اقدام نماید علاقه مندان می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت تکمیل و تحویل اسناد و مدارک مناقصه به آدرس زیر مراجعه فرمایند. آدرس: تهران- یوسف آباد- خ 64 شرقی- نبش بزرگراه کردستان- پلاک 31- طبقه اول- واحد حقوقی تلفن 65، 64 ، 88613363-021 داخلی 302
بیشتر...