مزایده ساخت و نصب چهار دستگاه پل عابر پیاده در تهران

مزایده ساخت و نصب چهار دستگاه پل عابر پیاده در تهران  مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران  تاریخ: 1395/10/01 شماره آگهی : 95/4 نوبت اول  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 95/4 نوبت اول اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران موضوع مزایده ها : 1- ساخت و نصب چهار دستگاه پل عابر و همچنین افزایش متراژ یک دستگاه پل عابر در محورهای مواصلاتی استان تهران و بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی پلهای مذکور پس از اتمام دوره ساخت 2- واگذاری بهره برداری از هشت دستگاه تابلوی تبلیغاتی منصوب بر پیشانی چهار دستگاه پل عابر محور آزادراه تهران قم زمان دریافت اسناد : از روز چهارشنبه تاریخ 95.10.1 لغایت روز چهارشنبه 95.10.8 نحوه دریافت اسناد : مراجعه حضوری (به آدرس تهران - تهران نو - بعد از سی متری نارمک - نرسیده به خاقانی - ایستگاه ابوریحان - اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان...
بیشتر...

مناقصه طراحی،احداث دو پل فلزی عابر پیاده در محور یاسوج

مناقصه طراحی،احداث دو پل فلزی عابر پیاده در محور یاسوج  مناقصه گزار :  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد  تاریخ: 1395/09/29 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان کهگیلویه و بویراحمد شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره 85/2 و 85/3 نوبت دوم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های ذیل را براساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات , اطلاعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت دعوت می گردد در مناقصات ذیل شرکت نمایند به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط , مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 1- دستگاه مناقصه گزار و نشانی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج - میدان حمل و...
بیشتر...

مناقصه بهره برداری و تحویل یک دستگاه پل هوایی در شیراز

مناقصه بهره برداری و تحویل یک دستگاه پل هوایی در شیراز مناقصه گزار : شهرداری شیراز  تاریخ: 1395/09/25 شماره آگهی : 95-816نوبت دوم  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی عمومی انتخاب سرمایه گذار 95-816 نوبت اول : 95.9.23 نوبت دوم : 95.9.25 شهرداری شیراز در نظر دارد ساخت ، بهره برداری و تحویل (انتقال ) یک دستگاه پل هوایی به صورت کابلی به همراه رمپ واقع در بولوار میرزای شیراز ، نبش خیابان بهشت به روش BOT را به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای سابقه مرتبط در امر سرمایه گذاری دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس : میدان دانشجو ، ابتدای بولوار چمران ف ساختمان معاونت اداری مالی دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه نمایندن ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 36263049 آماده پاسخگویی می باشد . 1- هزینه پروژه : 5.252.874.396 ریال 2-آورده طرف...
بیشتر...

مناقصه احداث سه دستگاه پل عابر پیاده در کرمان

مناقصه احداث سه دستگاه پل عابر پیاده در کرمان مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان  تاریخ: 1395/09/25 شماره آگهی : 16/الف/95/46 نوبت اول  آدرس : استان کرمان شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 16/الف/95/46 نوبت اول نام دستگاه مناقصه گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای موضوع مناقصه: احداث سه دستگاه پل عابر پیاده در جنوب کرمان میزان سپرده شرکت در مناقصه: سیصد و چهل و هفت میلیون و سیصد و هفتاد و سه هزار و نهصد و پانزده ریال 347.373.915 محل دریافت اسناد: دبیرخانه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان واقع در جیرفت، کیلومتر 5 جاده کرمان (پایانه بار جیرفت) مهلت دریافت اسناد: از اولین روز نشر آگهی به مدت 7 روز مهلت تحویل پیشنهادات: از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت 10 روز در ساعات اداری محل تسلیم پیشنهادات: دب...
بیشتر...

مناقصه اجرای پروژه ساخت سه عدد پل هوایی در ملایر

مناقصه اجرای پروژه ساخت سه عدد پل هوایی در ملایر مناقصه گزار : شهرداری ملایر  تاریخ: 1395/09/25 شماره آگهی : -  آدرس : استان همدان شرح آگهی آگهی فراخوان سرمایه گذار شناسایی سرمایه گذار شهرداری ملایر درنظردارد شورای اسلامی شهر ملایر اجرای پروژه ساخت سه عدد پل هوایی از طریق مشارکت با سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک از تاریخ درج این اگهی به مدت 20 روز کاری به مدیریت سرمایه گذاری شهرداری ملایر واقع در خیابان تختی ضلع جنوبی سالن تختی و یا با شماره تلفن 32229036-081 تماس و یا ازطریق ادرس وب سایت www.malayer.ir دریافت نماید. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار می باشد. این فراخوان جهت شناسایی سرمایه گذار می باشد و هیچ تعهدی برای شهرداری ایجاد نمی نماید. به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثرداده نخواهد شد. شهرداری ملایر...
بیشتر...

مناقصه بهره برداری و تحویل یک دستگاه پل هوایی- شیراز

مناقصه بهره برداری و تحویل یک دستگاه پل هوایی- شیراز مناقصه گزار : شهرداری شیراز  تاریخ: 1395/09/23 شماره آگهی : 95-816نوبت اول  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی عمومی انتخاب سرمایه گذار 95-816 نوبت اول : 95.9.23 نوبت دوم : 95.9.25 شهرداری شیراز در نظر دارد ساخت ، بهره برداری و تحویل (انتقال ) یک دستگاه پل هوایی به صورت کابلی به همراه رمپ واقع در بولوار میرزای شیراز ، نبش خیابان بهشت به روش BOT را به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای سابقه مرتبط در امر سرمایه گذاری دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس : میدان دانشجو ، ابتدای بولوار چمران ف ساختمان معاونت اداری مالی دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه نمایندن ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 36263049 آماده پاسخگویی می باشد . 1- هزینه پروژه : 5.252.874.396 ریال 2-آورده طرف...
بیشتر...

تجدید مناقصه پلهای عابر پیاده و ایستگاههای اتوبوس

تجدید مناقصه پلهای عابر پیاده و ایستگاههای اتوبوس مناقصه گزار : شهرداری بندرعباس  تاریخ: 1395/09/23 شماره آگهی : -  آدرس : استان هرمزگان شرح آگهی آگهی تجدید فراخوان جذب مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری بندرعباس در نظر دارد با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به طراحی ، ساخت ، نصب پلهای عابر پیاده و ایستگاههای اتوبوس تندرو شهری BRT بصورت 3 بسته پیشنهادی (هر بسته شامل 7 ایستگاه BRT و 3 دستگاه پل عابر پیاده مکانیزه برابر جانمایی مندرج در اسناد فراخوان در قبال استفاده از تبلیغات محیطی عرشه پلها اقدام نمایند. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت فرم و اسناد فراخوان در ساعات اداری از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت ده روز به امور قراردادهای شهرداری بندرعباس واقع در بلوار امام خمینی (ره) مراجعه نمایند. (از تاریخ 95.9.23 لغایت 95.10.4). لازم به ذکر است: 1- هزینه نشر آگهی به عهده برنده فراخوان می باشد. 2...
بیشتر...

اصلاحیه مناقصه تامین مبلمان های شهری در اصفهان

اصلاحیه مناقصه تامین مبلمان های شهری در اصفهان مناقصه گزار : شهرداری اصفهان  تاریخ: 1395/09/21 شماره آگهی : -  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی اصلاحیه آگهی مناقصه پیرو درج آگهی مناقصه شهرداری اصفهان در روزنامه اصفهان زیبا به شماره 2808 مورخ 95.9.20 بند 3 به شرح ذیل اصلاح میگردد. مهلت ارایه اسناد واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از روز یکشنبه به تاریخ 95.9.21 تا روز پنجشنبه تا تاریخ 95.10.2 به معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان مراجعه نمایند.
بیشتر...

مناقصه خرید و نصب یک دستگاه پل فلزی عابر پیاده در لرستان

مناقصه خرید و نصب یک دستگاه پل فلزی عابر پیاده در لرستان مناقصه گزار : اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان  تاریخ: 1395/09/17 شماره آگهی : شماره س- 95/16 نوبت دوم  آدرس : استان لرستان شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره س- 95/16 نوبت دوم اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان در نظر دارد پروژه خرید و نصب یک دستگاه پل فلزی عابر پیاده با پله برقی روستای همت آباد بروجرد را از طریق مناقصه به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید. متقاضیان می توانند با توجه به توضیحات زیر در فرآیند مناقصه شرکت نمایند. 1- برآورد اولیه 13.000.000.000 ریال 2- مبلغ برآورد و پیشنهاد قیمت بصورت مقطوع می باشد. 3- مهلت دریافت اسناد از سایت اداره کل راه و شهرسازی از چهارشنبه 95.9.17 لغایت سه شنبه 95.9.23 4- مهلت تحویل پاکات الف ب و ج دوشنبه 95.10.6 5- زمان بازگشایی 95.10.7 6- ضمانتنامه شرکت در مناقصه 650.000.000 ریال ششصد و پنجاه میلیون ری...
بیشتر...

اصلاحیه مناقصه نگهداری پل های عابر پیاده مکانیزه در اصفهان

اصلاحیه مناقصه نگهداری پل های عابر پیاده مکانیزه در اصفهان مناقصه گزار : معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان  تاریخ: 1395/09/17 شماره آگهی : -  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی اصلاحیه آگهی مناقصه پیرو درج اگهی مناقصه نگهداری و تعمیرات پل های عابر پیاده مکانیزه شهر اصفهان شماره 2805 مورخ 95.9.16 در روزنامه اصفهان زیبا واریز مبلغ 500.000 ریال به شماره حساب 10027600013 بانک شهر برای دریافت اسناد مناقصه صحیح می باشد . معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان آدرس: اصفهان, بزرگراه شهید چمران ، نرسیده به پل چمران ، ابتدای خیابان اشراق
بیشتر...