مناقصه اجرای مبلمان شهری در شهر تاکستان

مناقصه اجرای مبلمان شهری در شهر تاکستان مناقصه  گزار : شهرداری تاکستان  تاریخ: 95/06/03 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : قزوین ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول شهرداری تاکستان در نظر دارد اجرای پروژه مناسب سازی و مبلمان شهری خیابان امام (پیاده روسازی ) از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . موضوع مناقصه : پروژه مناسب سازی و مبلمان شهری خیابان امام ( پیاده روسازی ) با برآورد اولیه 14.999.782.245 ریال مبنای برآورد فهرست بها ابنیه و تاسیسات برقی و آبیاری تحت فشار سال 1395 1 . شرایط متقاضی : پیمانکار در سوابق اجرایی خود باید حداقل یک کار مشابه به مبلغ پنج میلیارد ریال طی پنج سال گذشته داشته باشد . 2 . شرایط متقاضی : ارائه رتبه معتبر حداقل رتبه 5 راه و باند یا ابنیه و مورد تائید با صلاحیت در رشته امکانات و تجهیزات و ماشین آلات مربوط به اجرای پروژه . 3 . مب...
بیشتر...

مناقصه ساخت المان شهری در ایزدشهر

مناقصه ساخت المان شهری در ایزدشهر مناقصه  گزار : شهرداری ایزدشهر  تاریخ: 95/05/31 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : مازندران ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی دستگاه مناقصه گذار : شهرداری ایزدشهر موضوع مناقصه : 1. ساخت المان و دوربرگردان 2. طراحی المان میدان امام زاده قاسم ، گلستان 16 3. المان شهدای شهر ایزدشهر منابع تامین اعتبار : منابع داخلی برآورد اولیه : 1. 290.000.000 ریال 2. 400.000.000 ریال 3. 700.000.000 ریال جمع کل برآورد : 1.390.000.000 ریال نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 70.000.000 ریال هفت میلیون تومان اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه : از تاریخ 95.5.31 لغایت 95.6.16 تاریخ و محل ارسال اسناد مناقصه : تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مو...
بیشتر...

مناقصه ساخت پل عابر پیاده در اردبیل

مناقصه ساخت پل عابر پیاده در اردبیل مناقصه  گزار : شهرداری اردبیل  تاریخ: 95/05/31 شماره آگهی : -  آدرس : آذربایجان غربی ، - شرح آگهی آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری اردبیل در نظر دارد ، ساخت و نصب هفت دستگاه پل عابر پیاده را به شرکت های واجد الشرایط از طریق مناقصه واگذار نماید . عنوان پروژه مبلغ مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مدت اجرا ساخت و نصب هفت دستگاه پل عابر پیاده بصورت دستمزدی 4.862.405.770 244.000.000 9 ماه شمسی 1- محل تامین اعتبار منابع داخلی شهرداری 2- مناقصه گران واجد شرایط می توانند اسناد مناقصه را از آخرین تاریخ انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار در مقابل فیش واریزی به مبلغ 100.000 ریال به شماره حساب سپهر 0106630749002 به نام شهرداری اردبیل نزد بانک صاردات شعبه میدان ورزش از مدیریت پیمان و مناقصه واقع در میدان بعثت به طرف میدان ایثار خریداری کنند ...
بیشتر...

فراخوان طراحی المان های شهری بهار 96 در مشهد

فراخوان طراحی المان های شهری بهار 96 در مشهد مزایده  گزار : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد  تاریخ: 95/05/30 شماره آگهی :  -  آدرس : خراسان رضوی ، - شرح آگهی آگهی فراخوان سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد موضوع : فراخوان طراحی المان های ویژه گل در استقبال از بهار 96 و مشهد 2017 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد در نظر دارد فراخوانی جهت طراحی المان های ویژه گل در استقبال از بهار 96 و مشهد 2017 (پایتخت فرهنگی جهان اسلام) برگزار نماید . بدین وسیله از کلیه هنرمندان متخصص دعوت به عمل می آید پیشنهادات خود را همراه با شرح نقشه های اجرایی با مشخصات ذیل حداکثر لغایت مورخه 95.6.27 به سازمان تحویل نمایند . 1. المان طراحی شده می بایستی به صورت احجام ترکیبی با گل باشد . 2. نحوه اجرا و نگهداری گل آرایی روی المان پیش بینی و جزئیات ارائه گردد . 3. طرحی المان گل مناسب با فرهنگ و موضوعیت فرا رسیدن ...
بیشتر...

مناقصه احداث ایستگاه اتوبوس در زنجان

مناقصه احداث ایستگاه اتوبوس در زنجان مناقصه گزار : شهرداری زنجان  تاریخ: 1394/11/25 شماره آگهی : -  آدرس : زنجان ، بلوار 22 بهمن - بعد از میدان ارتش - روبروی استخر کارگران شرح آگهی آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار شهرداری زنجان شهرداری زنجان در نظر دارد احداث و نصب تعدادی از سایبان های ایستگاه های اتوبوس در سطح شهر را به روش سرمایه گذاری مشارکتی (مشارکت B.O.T) به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه سرمایه گذاران محترم دعوت می شود جهت دریافت مشخصات پروژه فوق و اسناد و شرایط شرکت در فراخوان از تاریخ درج این آگهی حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 95.1.17 به آدرس اینترنتی : www.zanjan.ir و یا www.investment.zanjan.ir و یا مدیریت سرمایه گذاری شهرداری زنجان به نشانی : بلوار 22 بهمن - بعد از میدان ارتش - روبروی استخر کارگران مراجعه و پس از دریافت اسناد و نسبت به تکمیل مد...
بیشتر...

مناقصه احداث پل عابر پیاده در شاهین شهر

مناقصه احداث پل عابر پیاده در شاهین شهر مناقصه گزار : شهرداری شاهین شهر  تاریخ: 1394/12/20 شماره آگهی : چاپ دوم - نوبت دوم  آدرس : اصفهان ، - شرح آگهی آگهی فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار چاپ دوم - نوبت دوم شهرداری شاهین شهر در نظر دارد نسبت به احداث پل عابر پیاده در سه نقطه شهر از طریق سرمایه گذاری و ساخت به روش B.O.T اقدام نماید . متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک پروژه به مدیریت طرح ، برنامه و سرمایه گذاری شهرداری مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95.1.21 به دبیرخانه حراست شهرداری شاهین شهر تسلیم نمایند . شهرداری در رد یا قبول پیشنهادهای رسیده مختار است . حسین امیری - شهرداری شاهین شهر
بیشتر...

مناقصه عملیات نماسازی پل عابر پیاده در شیراز

مناقصه عملیات نماسازی پل عابر پیاده در شیراز مناقصه گزار : شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی شیراز  تاریخ: 1394/12/20 شماره آگهی : 94-983 ، نوبت دوم  آدرس : فارس ، شیراز - بلوار زینبیه ، ابتدای خیابان آستانه ، دبیرخانه شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی شرح آگهی آگهی تجدید مناقصه عمومی 983-94 نوبت دوم : 94.12.20 شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی شیراز در نظر دارد عملیات نماسازی پل عابر پیاده ضلع شرقی شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی را با برآورد اولیه 1.457.302.729 ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه پیمانکاران دارای حداقل رتبه در رشته ابنیه و تاسیسات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس : شیراز ، بلوار زینبیه ، ابتدای خیابان آستانه ، دبیرخانه شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی مراجعه نمایند . ضمناً در صورت نیاز...
بیشتر...

مناقصه احداث پل عابر پیاده در استان کرمان

مناقصه احداث پل عابر پیاده در استان کرمان مناقصه گزار : اداره کل حمل و نقل و پایانه های جنوب کرمان  تاریخ: 1394/12/12 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : کرمان ، جیرفت ، کیلومتر 5 جاده کرمان ، پایانه بار جیرفت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های جنوب کرمان شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول) 1. نام دستگاه مناقصه گزار : اداره کل حمل و نقل و پایانه های جنوب کرمان 2. موضوع مناقصه : طراحی و احداث یک دستگاه پل عابر پیاده در محور جیرفت - کهنوج در مجاورت دانشگاه جیرفت 3. مهلت و محل دریافت اسناد : تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1394.12.15 به آدرس : جیرفت ، کیلومتر 5 جاده کرمان ، پایانه بار جیرفت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های جنوب کرمان ، تلفن : 43352169 4. مهلت و محل ارائه پیشنهاد : تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1394.12.25 به آدرس فوق در قبال اخذ رسید 5. تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ 200.000.000 ریال...
بیشتر...

مناقصه احداث پل عابر پیاده در شاهین شهر

مناقصه احداث پل عابر پیاده در شاهین شهر مناقصه گزار : شهرداری شاهین شهر  تاریخ: 1394/12/12 شماره آگهی : نوبت دوم ، شماره 28956/94/ص  آدرس : اصفهان ، میدان فاطمیه (س) ، ساختمان نگارستان ، شهرداری طبقه دوم به شماره تماس : 45233567-021 شرح آگهی آگهی فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار نوبت دوم شهرداری شاهین شهر در نظر دارد نسبت به احداث پل عابر پیاده در سه نقطه شهر از طریق سرمایه گذاری و ساخت به روش B.O.T اقدام نماید . متقاضیان می توانند اسناد و مدارک پروژه را از مدیریت طرح ، برنامه و سرمایه گذاری شهرداری شاهین شهر واقع میدان فاطمیه (س) ساختمان نگارستان شهرداری طبقه دوم به شماره تماس 45233567-021 دریافت نمایند . شهرداری در رد یا قبول پیشنهادهای رسیده مختار است . پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95.1.21 به دبیرخانه محرمانه شهرداری شاهین شهر تسلیم نمایند. به پیشنهادات رسیده بعد...
بیشتر...

مناقصه واگذاری عملیات امور شهری در تهران

مناقصه واگذاری عملیات امور شهری در تهران مناقصه گزار : شهرداری منطقه 5  تاریخ: 1394/12/12 شماره آگهی : نوبت اول ، شماره 121-94/118  آدرس : تهران، خیابان آیت اله کاشانی، ایستگاه حسن آباد ، شهرداری منطقه 5، طبقه پنجم، طبقه دوم امور قراردادها شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی شماره 94/118-121 شهرداری منطقه 5 در نظر دارد 4 مورد عملیات امور شهری خود را به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید . بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید :  موضوع مبلغ اعتبار  مدت اجرا  سپرده شرکت در مناقصه  شرایط متقاضی رنگ آمیزی و پاکسازی نما نواحی 6,5,3 (95600  14.923.518.450 ریال نقد و غیر نقد  6ماه  200.000.000 ریال در دست داشتن اصل و تصویر گواهی رتبه بندی از اداره کل هماهنگی , برنامه ریزی و کنترل عملکرد حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران هنگام دریافت اسناد الزام...
بیشتر...