مناقصه ساخت و نصب المان شهری در رباط کریم

مناقصه ساخت و نصب المان شهری در رباط کریم مناقصه گزار: شهرداری رباط کریم  تاریخ: 1394/04/09 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: تهران ، - شرح آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم شهرداری رباط کریم در نظر دارد اجرای پروژه طراحی و ساخت و نصب المان میدان خمینی را از طریق مناقصه عمومی به شرح و شرایط زیر به پیمانکاران واجد شرایط و دارای گواهینامه صلاحیت و رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور واگذار نماید . موضوع مناقصه : اجرای پروژه طراحی و ساخت و نصب المان میدان امام مبلغ برآورد اولیه پروژه : 6.000.000.000 ریال محل تامین اعتبار : بودجه داخلی شهرداری مبنای قیمت پیشنهادی : براساس فهرست بهای ابنیه سال 94 EPC مدت اجرا : 6 ماه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 300.000.000 ریال توضیحات : داشتن حداقل پیمانکاری در رشته ابنیه رتبه 5 شرایط : 1- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است . 2- ارائ...
بیشتر...

مناقصه ساخت و نصب پل عابر پیاده در شیراز

مناقصه ساخت و نصب پل عابر پیاده در شیراز مناقصه گزار: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/04/07 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: فارس ، شیراز- خیابان انقلاب نبش خیابان هدایت طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت- واحد قراردادها شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی نوبت اول 94.4.6 نوبت دوم94.4.7 شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده بلوار سرداران، مقابل خیابان موعود را با برآورد اولیه 4.167.526.416 ریال از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید . لذا از کلیه پیمانکاران دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه یا راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن و تجارت همراه با سابقه مرتبط دعوت به عمل می آید . با توجه به موارد زیر برای دریافت اسناد به آدرس : شیراز- خیابان انقلاب ، نبش خیابان هدایت ، طبقه چهارم ، پارکینگ طبقاتی هدایت ...
بیشتر...

مناقصه عمومی اجرای پروژه طراحی و ساخت و نصب المان

مناقصه عمومی اجرای پروژه طراحی و ساخت و نصب المان مناقصه گزار: شهرداری رباط کریم  تاریخ: 1394/04/02 شماره آگهی: نوبت اول آدرس:  تهران، رباط کریم ، میدان خمینی شرح آگهی مناقصه عمومیشهرداری رباط کریم در نظر دارد اجرای پروژه طراحی و ساخت و نصب المان میدان خمینی را از طریق مناقصه عمومی به شرح و شرایط زیر به پیمانکاران واجد شرایط و دارای گواهینامه صلاحیت و رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور واگذار نماید .موضوع مناقصه : اجرای پروژه طراحی و ساخت و نصب المان میدان امام مبلغ برآورد اولیه پروژه : 6.000.000.000 ریالمحل تامین اعتبار : بودجه داخلی شهرداریمبنای قیمت پیشنهادی : براساس فهرست بهای ابنیه سال 94 EPCمدت اجرا : 6 ماه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 300.000.000 ریالتوضیحات : داشتن حداقل پیمانکاری در رشته ابنیه رتبه 5شرایط : 1- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.2- ارائه سوابق...
بیشتر...

مناقصه بازسازی و بهسازی پل های عابر پیاده اسلامشهر

مناقصه بازسازی و بهسازی پل های عابر پیاده اسلامشهر مناقصه گزار: شهرداری اسلامشهر  تاریخ: 1394/03/31 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس:  تهران ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1394 از محل اعتبارات شهرداری اجرای از محل اعتبارات استانی اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط دارای رتبه بندی دعوت می گردد جهت شرکت درمناقصه و دریافت اسناد به امور قراردادهای شهرداری اسلامشهر مراجعه نمایند . ضمنا مهلت ارسال پیشنهادات حداکثر تا ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم می باشد . هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود . ردیف موضوع مناقصه نوع مناقصه مبلغ اعتبار (ریال) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  1 بازسازی و بهسازی پل های عابر پیاده سطح شهر  مناقصه 3000.000.000 150.000.000  2 خرید زیر ...
بیشتر...

مزایده واگذاری ۳ دستگاه پل عابر پیاده در نسیم شهر تهران

مزایده واگذاری ۳ دستگاه پل عابر پیاده در نسیم شهر تهران مزایده گزار: شهرداری نسیم شهر  تاریخ: 1394/03/27 شماره آگهی: نوبت دوم ، شماره 94/2 آدرس: تهران ، نسیم شهر شرح آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 94/2شهرداری نسیم شهر در نظر دارد نسبت به مزایده موضوع مشروحه ذیل اقدام نماید . بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می گردد جهت شرکت در مزایده و دریافت اسناد به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند و جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 56755561 - 021 تماس حاصل فرمایند . ضمناََ مهلت ارسال پیشنهادات حداکثر تا 10 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود . هزینه درج آگهی به عهده برنده و سایر شرایط در زمان عقد قرارداد قید خواهد شد .  موضوع مزایده مبلغ قیمت پایه به ریال مبلغ سپرده شرکت در مزایده به ریال واگذاری 3 دستگاه پل عابر پیاده ( مدت بهره برداری یکسال )  276.000.000  13.800.000 خانعلی زاده - سرپرس...
بیشتر...

مناقصه احداث پل عابر پیاده در شهر قدس

مناقصه احداث پل عابر پیاده در شهر قدس مناقصه گزار: شهرداری شهر قدس  تاریخ: 1394/03/26 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: تهران، شهر قدس ، بلوار 45 متری انقلاب اسلامی ، ساختمان مرکزی شهرداری قدس ، طبقه سوم شرح آگهی مناقصه عمومی شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های ذیل : 1- احداث پل مکانیزه عابر پیاده با برآورد اولیه 10.000.000.000 ریال 2- تکمیل کانال آیرین با برآورد اولیه 5.000.000.000 ریال از طریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت ( شرکتهای دارای رتبه بندی مرتبط ) اقدام نماید . شرکت های متقاضی می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در شهر قدس ، بلوار 45 متری انقلاب اسلامی ساختمان مرکزی شهرداری قدس ، طبقه سوم با ارائه اصل رتبه بندی و معرفی نامه نسبت به دریافت و تحوی...
بیشتر...

مناقصه طراحی ، چاپ ، نصب نگهداری و جمع آوری بنر و فلکسی در تهران

مناقصه طراحی ، چاپ ، نصب نگهداری و جمع آوری بنر و فلکسی در تهران مناقصه گزار: شهرداری منطقه 19  تاریخ: 1394/03/24 شماره آگهی: نوبت اول ، شماره 94/8 آدرس: تهران، خانی آباد نو، بلوار میلاد، شهرداری منطقه 19، حوزه فنی و عمرانی، واحد قراردادها شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی شماره 94/8 کد آگهی: /ط7297م/شهرداری منطقه 19 در نظر دارد عملیات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید . بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید . ردیف شرح عملیات مبلغ برآورد اولیه (ریال) مدت انجام خدمات میزان مبلغ سپرده نقدی (ریال)    وضعیت اعتباری نقدی غیرنقدی  1 عملیات طراحی, چاپ , نصب نگهداری و جمع آوری بنر و فلکسی در سطح نواحی 1 و 2 1.499.995.000 ریال 12 ماه 45.000.000 ریال 70% 30%  2 عملیات طراحی, چاپ , نصب نگهداری و جمع آوری بنر و فلکسی در سطح نواحی 3 و 4 و 5 1.499.995.000 ریا...
بیشتر...

مناقصه بازسازی و بهسازی پل های عابر پیاده اسلامشهر

مناقصه بازسازی و بهسازی پل های عابر پیاده اسلامشهر مناقصه گزار: شهرداری اسلامشهر  تاریخ: 1394/03/24 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: تهران ، - شرح آگهی آگهی مناقصه ، مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1394 از محل اعتبارات شهرداری ، اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی و اجد شرایط دارای رتبه بندی دعوت می گردد جهت شرکت درمناقصه و دریافت اسناد به امور قراردادهای شهرداری اسلامشهر مراجعه نمایند . ضمناََ مهلت ارسال پیشنهادات حداکثر تا ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم می باشد . هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود . ردیف موضوع مناقصه نوع مناقصه مبلغ اعتبار (ریال) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  1 بازسازی و بهسازی پل های عابر پیاده سطح شهر  مناقصه 3000.000.000 150.000.000  2 خرید زیر مخزنی زباله  من...
بیشتر...

مناقصه احداث پل عابر پیاده بر روی بلوار هیرکان گرگان

مناقصه احداث پل عابر پیاده بر روی بلوار هیرکان گرگان مناقصه گزار: شهرداری گرگان  تاریخ: 1394/03/23 شماره آگهی: - آدرس: گلستان، گرگان ، میدان شهرداری ، شهرداری گرگان ، طبقه سوم شرح آگهی آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری گرگان در نظر دارد نسبت به احداث پل عابر پیاده بر روی بلوار هیرکان در محدوده ورودی روستای سعدآباد و نمایندگی ایران خودرو با مبلغ برآورد اولیه 2.686.247.218 ریال بدون تعدیل بر مبنای فهرست بهای پایه رشته راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال 94، برآورد ، نقشه و مشخصات فنی پیوست آگهی مناقصه به شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکتهای پیمانکاری دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه رشته راه و ترابری و ابنیه می توانند از تاریخ 943.23 لغایت ساعت 13 مورخ 94.4.2 به واحد امور قراردادهای شهرداری به آدرس : گرگان ، میدان شهرداری ، شهرداری گرگان ، طبقه سوم و یا به سایت شهرداری گرگان به آدرس اینترنتی...
بیشتر...

مناقصه واگذاری خدمات شهری شهرداری صغاد

مناقصه واگذاری خدمات شهری شهرداری صغاد مناقصه گزار: شهرداری صغاد  تاریخ: 1394/03/21 شماره آگهی: مرحله دوم ، نوبت اول آدرس: فارس ، - شرح آگهی تجدید آگهی مناقصه مرحله دوم نوبت اول شهرداری صغاد درنظردارد کلیه امور در حوزه های مورد اشاره را از طریق برگزاری مناقصه عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور و پیرو آن مجوز شورای اسلامی شهر به بخش بخصوص واجد شرایط قانونی در قالب قرارداد حجمی واگذار نماید . حوزه های قابل واگذاری خدمات شهری - فضای سبز - تبلیغات محیطی - نگهبانی - دیگر امور بسته به موقعیت زمانی فرد متقاضی برای اطلاع کامل از جزئیات واگذاری می بایستی به شهرداری مراجعه نمایند . شرایط مناقصه : مدت انجام کار یکسال شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد که در صورت رضایت شهرداری برای سالهای بعد قابل تمدید خواهد بود . محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهاد و اوراق واحد امور مالی شهرداری می باشد . م...
بیشتر...