مناقصه نصب و جاگذاری پل های عابر گذر هوایی مرحله دوم

مناقصه نصب و جاگذاری پل های عابر گذر هوایی مرحله دوم مناقصه گزار : شهرداری مرند  تاریخ: 1395/08/02 شماره آگهی : مرحله دوم نوبت اول  آدرس : استان آذربایجان شرقی شرح آگهی آگهی مناقصه -مرحله دوم نوبت اول شهرداری مرند در نظر دارد نسبت به نصب و جاگذاری پل های عابر گذر هوایی از طریق پیمانکاران واجد شرایط در شش منطقه شهری طبق برآورد اولیه تا سقف مبلغ شش میلیارد ریال با شرایط ذیل اجراء نماید : 1- شرکت کنندگان می توانند جهت اطلاع بیشتر در وقت اداری تا آخر وقت اداری تاریخ 95.8.12 روز چهارشنبه به امور قراردادهای شهرداری مرند واقع در خیابان امام - تقاطع برق طبقه فوقانی ساختمان آتش نشانی مراجعه و اسناد مناقصه را اخذ و پیشنهاد خوذ را به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند. 2- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 10 درصد مبلغ برآورد به مبلغ 600.000.000 ریال در صورت واریز نقدی به شماره حساب 1004444 بنام شهرداری مرند نزد بانک شهر شعبه مرند...
بیشتر...

مناقصه تهیه و نصب تابلوهای راهنمایی نوبت اول- کاشان

مناقصه تهیه و نصب تابلوهای راهنمایی نوبت اول- کاشان مناقصه گزار : شهرداری کاشان  تاریخ: 1395/08/08 شماره آگهی : 95/89 نوبت اول مرحله دوم  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 95/89 نوبت اول مرحله دوم موضوع مناقصه : عملیات اجرایی شناسایی , تهیه و نصب تابلوهای راهنمایی مسیر مطابق خدمات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و قرارداد منضم مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 95.8.15 مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 95.8.17 و بازگشایی پاکات مناقصه در مورخ 95.8.18 می باشد. کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. تلفاکس: 55465858-031  
بیشتر...

مناقصه انجام خدمات مهندسی و عملیات اجرایی پل عابر پیاده

مناقصه انجام خدمات مهندسی و عملیات اجرایی پل عابر پیاده مناقصه گزار : مدیریت و ارتباطات و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران  تاریخ: 1395/08/01 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی فراخوان انجام خدمات مهندسی , تدارکات و انجام عملیات اجرایی پروژه پل عابر پیاده حقانی در قالب قرارداد طرح و ساخت EPC برای کسب اطلاعات بیشتر به www.zibasasi.ir مراجعه فرمایند. مدیریت و ارتباطات و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران
بیشتر...

مناقصه طراحی و احداث پل هوایی عابر پیاده در شهر مهاباد

مناقصه طراحی و احداث پل هوایی عابر پیاده در شهر مهاباد مناقصه گزار : شهرداری مهاباد  تاریخ: 1395/07/29 شماره آگهی : مرحله اول  آدرس : استان آذربایجان غربی شرح آگهی دعوت به ارزیابی فنی بازرگانی فراخوان عمومی (مرحله اول) شهرداری مهاباد در نظر دارد نسبت به ارزیابی (فنی و بازرگانی) شرکت های واجد شرایط و رتبه دارو صلاحیت دار در رشته مورد نظر جهت دعوت به مناقصه به شرح ذیل اقدام می نماید. 1-موضوع مناقصه: طراحی و احداث پل هوایی عابر پیاده در شهر ستان مهاباد با هدف نیل به ایده ها و تفکرات و طرحهای خلاقانه در عرصه معماری و شهرسازی و توجه به معیارهای زیباشناسانه، فضاها و المانها و احجام و رنگ و فرم، مصالح بکاررفته در فونداسیون و در نظر گرفتن کاربریهای تعریف شده برابر طرح مصوب و استفاده بهینه از امکانات موجود. 2-محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: 2-1-زمان فروش اسناد مناقصه: از تاریخ 95.7.28 لغایت 95.8.6 با در دست داشتن معر...
بیشتر...

مزایده بهره برداری تبلیغات بدنه اتوبوس و مینی بوسهای شهری

مزایده بهره برداری تبلیغات بدنه اتوبوس و مینی بوسهای شهری مزایده گزار : شهرداری آران و بیدگل  تاریخ: 1395/08/01 شماره آگهی : -  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی مزایده ( مرحله اول ) شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1815 مورخ 95.7.10 شورای اسلامی شهر آران و بیدگل نسبت به اجاره بهره برداری تبلیغات بدنه اتوبوس و مینی بوسهای درون شهری و برون شهری به مدت دو سال با قیمت پایه کارشناسی ( اتوبوس ها ماهیانه 4.000.000 ریال و مینی بوس ها ماهیانه 3.000.000 ریال از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید تا حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی جهت اطلاع از شرایط برگزاری و شرکت در مزایده به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند ضمنا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. حسن ستاری -شهردا...
بیشتر...

مناقصه عملیات محوطه سازی و احداث المان در آباده نوبت دوم

مناقصه عملیات محوطه سازی و احداث المان در آباده نوبت دوم مناقصه گزار : شهرداری آباده  تاریخ: 1395/07/28 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم: 95.07.14 شهرداری آباده در نظر دارد عملیات محوطه سازی و احداث المان میدان امام حسین ع را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دارای صلاحیت دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: شهرداری آباده مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: 11-44332010-071 آماده پاسخگویی می باشد. برآورد اولیه: 2.585.931.944 ریال مدت انجام کار: 6 ماه شمسی می باشد. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 130.000.000 ریال است که باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود. الف- ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما ب-فیش و...
بیشتر...

مناقصه ساخت و اجرای پل های عابر پیاده نوبت دوم در زنجان

مناقصه ساخت و اجرای پل های عابر پیاده نوبت دوم در زنجان مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان  تاریخ: 1395/07/28 شماره آگهی : شماره 03/67/95 نوبت دوم  آدرس : استان زنجان شرح آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 03/67/95 نوبت اول نام و نشانی مناقصه گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان به آدرس: زنجان ، خیابان میلاد ، نبش میلاد 21 موضوع مناقصه : ساخت و اجرای پل های عابر پیاده واجدین شرایط: کلیه پیمانکاران واجد شرایط در رشته راه و ترابر ی و رتبه لازم مدت انجام کار: 2 ماه مبلغ برآورد: 4.552.000.000 ریال (چهارمیلیارد و پانصد و پنجاه و دو میلیون ریال) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 228.000.000 ریال (دویست و بیست و هشت میلیون ریال) آدرس و محل اجرای کار: شهرستان خدابنده (روستاهای حصار و شیخ آلو) مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 95.7.29 لغایت 95.8.7 مهلت تحویل پاکات: از تاریخ ...
بیشتر...

فراخوان طراحی معماری مجموعه المان و یادمان تشیع در تبریز

فراخوان طراحی معماری مجموعه المان و یادمان تشیع در تبریز مناقصه گزار : سازمان زیباسازی شهرداری تبریز  تاریخ: 1395/07/27 شماره آگهی : -  آدرس : استان آذربایچان شرقی شرح آگهی آگهی فراخوان عمومی طراحی معماری مجموعه المان و یادمان تشیع در تبریز سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در راستای اهداف خود مبنی بر ایجاد و خلق بسترهای مناسب معماری و شهرسازی اسلامی و هویت بخشی و سامان دهی بصری و ارتقای کیفی فضای شهری بر مبنای آموزه های اسلامی از کلیه معماران ، طراحان و هنرمندان و نیز کلیه علاقمندان فرهنگ و هنر تشیع و شهروندان و اهالی ذوق و هنر در سراسر کشور دعوت می نماید که در طراحی المان و یادمان تشیع تبریز به صورت فردی یا گروهی اقدام به همکاری نمایند. مهلت ارسال مدارک و نحوه ارسال : آثار ارسالی باید تا پایان وقت اداری مورخه 95.9.15 به دبیرخانه فراخوان ، مستقر در سازمان زیباسازی شهرداری تبریز واقع در تبریز خیابان آزادی مابین چ...
بیشتر...

فراخوان اجرای ایستگاه های مکانیزه اتوبوس شهر اهواز

فراخوان اجرای ایستگاه های مکانیزه اتوبوس شهر اهواز مناقصه گزار : شهرداری اهواز  تاریخ: 1395/07/27 شماره آگهی : -  آدرس : استان خوزستان شرح آگهی فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار شهرداری اهواز به استناد بند 2 ماده 8 شیوه نامه مصوب سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی در نظردارد نسبت به اجرای ایستگاه های مکانیزه اتوبوس شهر اهواز با مشخصات ذیل با مشارکت و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای توان مالی ، فنی و سوابق اجرایی لازم باشند اقدام نمایند. لذا متقاضیان محترم می توانند تاریخ های ذیل جهت دریافت اسناد و مدارک و تحویل پیشنهادات خود به معاونت سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادی شهرداری اهواز واقع در کیانپارس خیابان 13 غربی فاز 2 پلاک 33 مراجعه نموده و یا با شماره تلفن 061-33376428 تماس حاصل فرمایند. مبلغ ضمانت شرکت در فراخوان برای هر بسته 50.000.000 ریال مهلت دریافت اسناد از روز سه شنبه مورخ 1395.7.27 تا س...
بیشتر...

تجدید مزایده اجاره محل تبلیغات شهری در گرمدره- نوبت دوم

تجدید مزایده اجاره محل تبلیغات شهری در گرمدره- نوبت دوم مزایده گزار : شهرداری گرمدره  تاریخ: 1395/07/18 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان البرز شرح آگهی تجدید آگهی مزایده عمومی نوبت دوم 1-مهلت و قبول و محل پیشنهادات (اسناد مزایده ) متقاضیان پیشنهاد می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری تاریخ 95.8.4 جهت دریافت اسناد مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری گرمدره به نشانی کیلومتر 22 جاده مخصوص تهران - کرج مراجعه و یا با شماره 3-36101201-026 تماس حاصل نمایند. 2-متقاضیان پیشنهاد می بایست پیشنهاد خود را در پاکت الف ب ج به صورت سربسته لاک و ممهور به مهر شرکت تا پایان وقت اداری مورخ 95.8.6 به دبیرخانه شهرداری گرمدره به نشانی مذکور تحویل نموده و رسید دریافت نمایند. 3-متقاضیان پیشنهاد می بایست سپرده های مذکور را به صورت ضمانت نامه بانکی که حداقل دارای 60 روز اعتبار و قابل تمدید باشد و یا فیش واریزی ...
بیشتر...