اصلاحیه مناقصه نگهداری پل های عابر پیاده مکانیزه در اصفهان

اصلاحیه مناقصه نگهداری پل های عابر پیاده مکانیزه در اصفهان مناقصه گزار : معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان  تاریخ: 1395/09/17 شماره آگهی : -  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی اصلاحیه آگهی مناقصه پیرو درج اگهی مناقصه نگهداری و تعمیرات پل های عابر پیاده مکانیزه شهر اصفهان شماره 2805 مورخ 95.9.16 در روزنامه اصفهان زیبا واریز مبلغ 500.000 ریال به شماره حساب 10027600013 بانک شهر برای دریافت اسناد مناقصه صحیح می باشد . معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان آدرس: اصفهان, بزرگراه شهید چمران ، نرسیده به پل چمران ، ابتدای خیابان اشراق
بیشتر...

مناقصه نگهداری پل های عابر پیاده مکانیزه در اصفهان

مناقصه نگهداری پل های عابر پیاده مکانیزه در اصفهان مناقصه گزار : معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان  تاریخ: 1395/09/17 شماره آگهی : -  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی نگهداری و تعمیرات پل های عابر پیاده مکانیزه شهر اصفهان شهرداری اصفهان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی و انتخاب پیمانکاران ذیصلاح به منظور نگهداری و تعمیرات پل های عابر پیاده مکانیزه (کهندژ ، شهیدان قدیری و مسجدالغفور ) شهر اصفهان اقدام نماید . لذا متقاضیان واجد شرایط و دارای سابقه کار قبلی می توانند از تاریخ 95.9.20 تا 95.10.4 همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری به حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک به آدرس اصفهان ، بزرگراه شهید چمران ، نرسیده به پل چمران ، ابتدای خیابان اشراق ، مراجعه و با ارائه معرفی نامه کتبی معتبر از شرکت و فیش واریزی به شماره حساب 10027600013 با مبلغ 500.000 ریال نسبت به دریافت اسناد مناق...
بیشتر...

مناقصه نگهداری و تعمیرات پل های عابر پیاده در اصفهان

مناقصه نگهداری و تعمیرات پل های عابر پیاده در اصفهان مناقصه گزار :  معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان  تاریخ: 1395/09/16 شماره آگهی : -  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی نگهداری وتعمیرات پل های عابر پیاده مکانیزه شهر اصفهان شهرداری اصفهان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی و انتخاب پیمانکاران ذیصلاح به منظور نگهداری و تعمیرات پل های عابر پیاده مکانیزه (کهندژ ، شهیدان قدیری و مسجدالغفور ) شهر اصفهان اقدام نماید . لذا متقاضیان واجد شرایط و دارای سابقه کار قبلی می توانند از تاریخ 95.9.20 تا 95.10.4 همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری به حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک به آدرس اصفهان ، بزرگراه شهید چمران ، نرسیده به پل چمران ، ابتدای خیابان اشراق ، مراجعه و با ارائه معرفی نامه کتبی معتبر از شرکت و فیش واریزی به شماره حساب 10027600013 با مبلغ 500.000.000 ریال نسبت به دریافت اسناد ...
بیشتر...

مناقصه خرید و نصب یک دستگاه پل فلزی عابر پیاده در لرستان

مناقصه خرید و نصب یک دستگاه پل فلزی عابر پیاده در لرستان مناقصه گزار : اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان  تاریخ: 1395/09/16 شماره آگهی : شماره س- 95/16 نوبت اول  آدرس : استان لرستان شرح آگهی   آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره س- 95/16 نوبت اول اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان در نظر دارد پروژه خرید و نصب یکدستگاه پل فلزی عابر پیاده با پله برقی روستای همت آباد بروجرد را از طریق مناقصه به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید. متقاضیان می توانند با توجه به توضیحات زیر در فرآیند مناقصه شرکت نمایند. 1- برآورد اولیه 13.000.000.000 ریال 2- مبلغ برآورد و پیشنهاد قیمت بصورت مقطوع می باشد. 3- مهلت دریافت اسناد از سایت اداره کل راه و شهرسازی از چهارشنبه 95.9.17 لغایت سه شنبه 95.9.23 4- مهلت تحویل پاکات الف ب و ج دوشنبه 95.10.6 5- زمان بازگشایی 95.10.7 6- ضمانتنامه شرکت در مناقصه 650.000.000 ریال ششصد و پنجاه ...
بیشتر...

مناقصه خرید، نصب، ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری- اهواز

مناقصه خرید، نصب، ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری- اهواز مناقصه گزار : سازمان زیباسازی شهرداری اهواز  تاریخ: 1395/09/14 شماره آگهی : شماره 95/9 (خ-ن-ا-م-ب-ت-م-س)  آدرس : استان خوزستان شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی شماره 95/9 (خ-ن-ا-م-ب-ت-م-س) سازمان زیباسازی شهرداری اهواز در نظر دارد خرید و نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری ، پارکی ، بازی ، تندرستی (ویژه پارک مالیات) 95/9 را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید. از شرکتهای مجاز و واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای سازمان به نشانی اهواز کمپلو، جنب پزشکی قانونی، محوطه بیرونی ساختمان شماره سه شهرداری 33781812 مراجعه نمایید. 1- مهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به مناقصه، از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز است و تحویل در محل دبیرخانه محرمانه مستقر در سازمان در آدرس فوق الذکر می باشد. (حداکثر مهل...
بیشتر...

مناقصه سرمایه گذار جهت بهره برداری تبلیغاتی پل عابر پیاده

مناقصه سرمایه گذار جهت بهره برداری تبلیغاتی پل عابر پیاده مناقصه گزار : سازمان حمل و نقل شهرداری رامسر  تاریخ: 1395/09/13 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان مازندران شرح آگهی فراخوان نوبت دوم موضوع : ساخت پل عابر پیاده سازمان حمل و نقل شهرداری رامسر در نظر دارد نسبت به اخذ سرمایه گذار جهت ساخت و بهره برداری تبلیغاتی پل عابر پیاده در دو منطقه جنب مدرسه بیهقی و جنب مدرسه لاریجانی اقدام نماید. 1- واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطلاع از سایر شرایط و جزئیات تا مورخ 95.9.25 به شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن 55250811 - 011 تماس حاصل فرمایید. 2- تاریخ بازگشایی پیشنهادهات مورخ 95.9.28 خواهد بود. 3- سازمان حمل و نقل شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. نوبت اول 95.9.7 نوبت دوم 95.9.13 نصرت اله کوزه گر - شهردار رامسر
بیشتر...

مناقصه واگذاری امتیاز تبلیغاتی از بدنه پل عابر پیاده در مشهد

مناقصه واگذاری امتیاز تبلیغاتی از بدنه پل عابر پیاده در مشهد مناقصه گزار : سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد  تاریخ: 1395/09/13 شماره آگهی : -  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مناقصه این سازمان در نظر دارد نسبت به اورهال نمودن پله برقی های واقع در پل عابر پیاده مکانیزه میدان بیت المقدس مطابق شرایط عمومی ،خصوصی و مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه و بصورت تهاتر با واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از بدنه پل عابر پیاده بلوار سجاد - آزادی طبق ضوابط و مقررات تبلیغات محیطی اقدام نماید . لذا از کلیه شرکت های تبلیغاتی سازنده پل و یا سرمایه گذاران دارای شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به نشانی : مشهد مقدس- بلوار توس 39-شهید موسی پور 2 - پایانه مسافربری معراج- طبقه اول- اداره درآمد و امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : معادل یکصد و پنجاه میلیون ریال ...
بیشتر...

مناقصه طراحی و احداث یک دستگاه پل فلزی عابر پیاده-ملاانبار

مناقصه طراحی و احداث یک دستگاه پل فلزی عابر پیاده-ملاانبار مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس  تاریخ: 1395/09/09 شماره آگهی : نوبت دوم 95/41/15  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم شماره 95/41/15 مناقصه گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس موضوع مناقصه: طراحی و احداث یک دستگاه پل فلزی عابر پیاده در ملاانبار تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ 217.000.000 ریال که می بایستی به صورت فیش واریزی و یا ضمانت نامه بانکی باشد. مبلغ برآورد : 2.339.474.788 ریال براساس فهرست بها 1395 مهلت و محل دریافت اسناد :تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 95.9.22 شیراز - حد فاصل فضل آباد و پل غدیر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس طبقه چهارم - گروه فنی مهلت و محل دریافت پیشنهادات: تا ساعت 10:30 صبح روز یکشنیه مورخ 95.10.5 دبیرخانه کمیسیون معاملات اداره کل راهداری ...
بیشتر...

مناقصه خرید و نصب ایستگاههای اتوبوس مکانیزه نوبت دوم

مناقصه خرید و نصب ایستگاههای اتوبوس مکانیزه نوبت دوم مناقصه گزار : شهرداری کمال شهر  تاریخ: 1395/09/02 شماره آگهی :  نوبت دوم  آدرس : استان البرز شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم شهرداری کمال شهر در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال 95 پروژه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد با رعایت موارد و شرایط زیر ظرف مدت 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی جهت خرید اسناد مناقصه از ساعت 9 الی 14 به آدرس : کرج ، کمال شهر ، بلوار شهرداری ، شهرداری کمال شهر واحد امور قراردادها مراجعه نمایند. 1- ارائه سپرده شرکت در مناقصه پروژه فوق به یکی از روشهای ذیل الف - ضمانتنامه بانکی از یکی از بانکهای استان البرز یا تهران که به مدت 90 روز کاری اعتبار داشته و قابل تمدید باشد. ب- واریز فیش نقدی به حساب شماره 010607939000 نزد بانک ملی ایران ج - چک تضمین شده...
بیشتر...

مناقصه ملی طراحی المان های شهری در جزیره خارگ

مناقصه ملی طراحی المان های شهری در جزیره خارگ مناقصه گزار : شهرداری جزیره خارگ  تاریخ: 1395/09/02 شماره آگهی : -  آدرس : استان بوشهر شرح آگهی فراخوان ملی طراحی المان های شهری روابط عمومی و امور فرهنگی شهرداری جزیره خارگ در نظر دارد به منظور زیباسازی چهره شهر و هویت بخشی به میادین و اماکن خاص شهری مسابقه طراحی المان شهری جهت نصب در سطح شهر برگزار نماید . لذا از کلیه طراحان ، مهندسین معمار ، هنرمندان گرافیست ، شهروندان و هموطنان گرامی دعوت به عمل می آید با توجه به ویژگی خاص و جغرافیای جزیره اقدام به طراحی المانی خاص نماید . جوایز نفرات برتر طراحی : نفر اول 5 سکه تمام بهار آزادی و اهداء لوح سپاس ویژه نفر دوم : 3 سکه تمام بهار آزادی و اهداء لوح سپاس ویژه مهلت ارسال آثار از تاریخ چاپ فراخوان به مدت 30 روز کاری می باشد . جهت کسب اطلاعات تکمیلی و شرایط شرکت در مسابقه به سایت www.khark.ir مراجعه کرده ویا ...
بیشتر...