تجدید مناقصه بهره برداری از 5 دستگاه پل عابر پیاده – مازندران

تجدید مناقصه بهره برداری از 5 دستگاه پل عابر پیاده – مازندران مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران  تاریخ: 1396/01/29 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان مازندران شرح آگهی تجدید مناقصه نوبت اول دستگاه مناقصه گزار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران موضوع مناقصه: ساخت ، نصب، نگهداری و بهره برداری از 5 دستگاه پل عابر پیاده در حریم راههای استان مازندران نوع مناقبصه: یک مرحله ای عمومی مهلت دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96.2.6 مهلت ارسال اسناد: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96.2.16 زمان و محل قرائت پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ 96.02.17 ساعت 9 صبح - در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران محل دریافت و برگشت اسناد: مازندارن - ساری - خیابان انقلاب - روبروی استانداری - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران - اداره منابع انسا...
بیشتر...

آگهی مناقصه عملیات طراحی سازه و اجرای المان برکه فلزی

آگهی مناقصه عملیات طراحی سازه و اجرای المان برکه فلزی مناقصه گزار : شهرداری قیر  تاریخ: 1396/01/29 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مناقصه شهرداری اوز در نظر دارد به استناد بودجه 1396 عملیات طراحی سازه و اجرای المان برکه فلزی به قیمت پایه 1.800.000.000 ریال به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. 1- پیمانکار باید واجد شرایط و دارای تأییدیه صلاحیت و مجوز از سازمانهای ذیربط در امور فوق باشد. 2- محل دریافت اسناد مناقصه و قبول پیشنهادات از تاریخ درج آگهی نوبت اول به مدت 7 روز و در واحد کارشناسی شهرداری به شماره تلفن 07152512141 می باشد. 3- میزان سپرده به مبلغ 90.000.000 ریال واریز به حساب شماره 3100002594009 نزد بانک ملی به نام سپرده شهرداری و یا ضمانت نامه بانکی می باشد. 4- مهلت قبول پیشنهادات به مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم می باشد. 5- در صورت شرایط برابر اولویت با پ...
بیشتر...

مزایده اجاره پلهای هوایی عابر پیاده در رستم آباد

مزایده اجاره پلهای هوایی عابر پیاده در رستم آباد مزایده گزار : شهرداری رستم آباد  تاریخ: 1396/01/29 شماره آگهی : مرحله سوم  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی مزایده اجاره پلهای هوایی عابر پیاده شهر رستم آباد جهت تبلیغات محیطی شهر مرحله سوم شهرداری رستم آباد در نظر دارد نسبت به اجاره تابلوهای تبلیغاتی چهار دهنه پل هوایی بلوار اصلی و تبلیغات محیطی به وسیله تعداد 6 عدد استند به مدت 3 سال به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید لذا علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند همه روزه به غیر از ایام تعطیل ضمن مراجعه به واحد حقوقی شهرداری رستم آباد تا تاریخ 96.2.9 با دریافت اسناد مزایده از شرایط و نحوه برگزاری مطلع گردند. تلفن های تماس : 34672223-013 نعمت اله نظامیوند چگینی - شهردار رستم آباد
بیشتر...

مناقصه طراحی المان شهری در شهرستان زارچ

مناقصه طراحی المان شهری در شهرستان زارچ مناقصه گزار : شهرداری زارچ  تاریخ: 1396/01/26 شماره آگهی : -  آدرس : - شرح آگهی فراخوان طراحی المان شهری شهرداری زارچ درنظر دارد در راستای ارتقاء سطح کیفی فضای شهری برای مثلثی میدان شهدا فراخوان طراحی المان برگزار نماید لذا از کلیه هنرمندان , اساتید , معماران و دانشجویان دعوت به عمل می آورد تا طرح های پیشنهادی خود را به این شهرداری ارسال نمایند. آخرین مهلت ارسال آثار 96.2.10 می باشد. جوایز : به آثار برگزیده جوایز نفیس اهدا خواهد شد.
بیشتر...

مناقصه واگذاری احداث پل هوایی عابر پیاده در گرمسار

مناقصه واگذاری احداث پل هوایی عابر پیاده در گرمسار مزایده گزار : شهرداری گرمسار  تاریخ: 1396/01/23 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان سمنان شرح آگهی آگهی مناقصه نوبت دوم شهرداری گرمسار در نظر دارد نسبت به احداث پل هوایی عابر پیاده بلوار آزادگان طبق نقشه های اجرائی و تفضیلی و مشخصات فنی و موارد مندرج در شرایط خصوصی به طور کامل و به صورت متر طول عرشه به همراه مصالح را از طریق مناقصه واگذار نماید. لذا اشخاص حقیقی یا حقوقی که مایل به شرکت در مناقصه می باشند دعوت به عمل می آید جهت دریافت سند مناقصه و تحویل پیشنهاد حداکثر تا ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم به دبیرخانه شهرداری گرمسار مراجعه نمایند ضمنا شرکت کنندگان در مناقصه باید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و شهرداری ها نباشد. یاسر عربی سرپرست شهرداری گرمسار
بیشتر...

تجدید مناقصه در بهره برداری و ساخت پل های هوایی

تجدید مناقصه در بهره برداری و ساخت پل های هوایی مناقصه گزار : شهرداری فاضل آباد  تاریخ: 1396/01/15 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان گلستان شرح آگهی نوبت اول تجدید فراخوان سرمایه گذاری در بهره برداری و ساخت پل های هوایی سطح شهر به روش B.O.T شهرداری فاضل آباد در نظر دارد ساخت، نصب و بهره برداری پل های هوایی سطح شهر را از طریق فراخوان به سرمایه گذار واجدشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجدشرایط دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد شخصا و یا از طریق معرفی نماینده و ارایه رسید واریز مبلغ 500.000 ریال به شماره حساب 80621508 درآمد نزد بانک رفاه به نام شهرداری فاضل آباد به آدرس خیابان اصلی روبروی گلزار شهدا تلفن تماس 01734261444 مراجعه نمایید. 1- مبلغ برآورد هزینه طراحی ساخت و نصب تعداد 1 عدد پل هوایی به عنوان تعهد سرمایه گذار حجم سرمایه گذاری به مبلغ 1.600.000.000 ریال می باش...
بیشتر...

تجدید مناقصه ساخت و نصب المان در شاهرود

تجدید مناقصه ساخت و نصب المان در شاهرود مناقصه گزار : شهرداری شاهرود  تاریخ: 1396/01/15 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان سمنان شرح آگهی آگهی تجدید مناقصه نوبت اول شهرداری شاهرود در نظر دارد از طریق تجدید مناقصه نسبت به ساخت و نصب المان الغدیر ظرف مدت 3 ماه اقدام نماید. لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی دعوت بعمل می آید به منظور شرکت در تجدید مناقصه و یا کسب اطلاعات بیشتر از موضوع آگهی همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 32224060-023 داخلی 106 و 32333960-023 واحد عمران تماس حاصل نمایند. ضمنا متن آگهی در سایت شهرداری به آدرس www.shahrood.ir جهت مشاهده مراجعین محترم و متقاضیان قابل رویت و بهره برداری می باشد. مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه 96.2.2 می باشد. سید حسن میرفانی- شهردار شاهرود
بیشتر...

مناقصه اجرای سایه بان و نورپردازی پل نمازی نوبت دوم

مناقصه اجرای سایه بان و نورپردازی پل نمازی نوبت دوم مناقصه گزار : شهرداری شیراز توسط سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری  تاریخ: 1396/01/14 شماره آگهی : نوبت دوم شماره 009-96  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی009-96 نوبت اول آگهی: 96.01.09 نوبت دوم آگهی: 96.01.14 شهرداری شیراز توسط سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد اجرای سایه بان و نورپردازی پل نمازی، از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس شیراز، میدان شهید مطهری، نبش بولوار قدوسی شرقی، جنب بانک سپه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 07138431270 - 07138431279 آماده پاسخگویی می باشد. 1- مبلغ کل براورد اولیه 3.222.208.205 ریال براساس فهرست بهای ابنیه و...
بیشتر...

تجدید مناقصه احداث پل عابر پیاده و اجرای فونداسیون در آمل

تجدید مناقصه احداث پل عابر پیاده و اجرای فونداسیون در آمل مناقصه گزار : شهرداری آمل  تاریخ: 1396/01/14 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم دستگاه مناقصه گزار: شهرداری آمل منبع تامین اعتبار: الف - اعتبارات عمومی ( ذیحسابی ) ب- داخلی شهرداری آمل موضوع مناقصه: پروژه احداث پل عابر پیاده و اجرای فونداسیون پله برقی ,پوشش سقف پله برقی، واقع در خیابان امام رضا ع رضوان 53 - برآورد اولیه: 3.250.000.000 ریال مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 162.500.000 ریال نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد به حساب سیبا 2171145010008 به نام شهرداری آمل - دارا بودن حداقل رتبه 4 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در یکی از رسته های ابنیه , راه الزامی است. ضمنا به پروژه فوق تعدیل تعلق نمی گیرد . مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: اسناد مناق...
بیشتر...

مناقصه اجرای سایه بان و نورپردازی پل نمازی در شیراز

مناقصه اجرای سایه بان و نورپردازی پل نمازی در شیراز مناقصه گزار : شهرداری شیراز توسط سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری  تاریخ: 1396/01/09 شماره آگهی : نوبت اول شماره 009-96  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی009-96 نوبت اول آگهی: 96.01.09 نوبت دوم آگهی: 96.01.14 شهرداری شیراز توسط سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد اجرای سایه بان و نورپردازی پل نمازی، از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس شیراز، میدان شهید مطهری، نبش بولوار قدوسی شرقی، جنب بانک سپه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 07138431270 - آماده پاسخگویی می باشد. 1- مبلغ کل برآورد اولیه 3.222.208.205 ریال براساس فهرست بهای ابنیه و تاسیسات برق...
بیشتر...