مزایده فضاهای تبلیغاتی در فرودگاه بین المللی بندرعباس

مزایده فضاهای تبلیغاتی در فرودگاه بین المللی بندرعباس مزایده گزار : اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان  تاریخ: 1395/12/17 شماره آگهی : -  آدرس : استان هرمزگان شرح آگهی آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضی جهت واگذاری فضاهای تبلیغاتی در فرودگاه بین المللی بندرعباس اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان در نظر دارد در راستای ارتقاء سطح تامین خدمات مورد نیاز مسافرین مشایعین فرودگاهی، نسبت به واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی فرودگاه بین المللی بندرعباس به صورت فراخوان و قرارداد به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههای کشور مصوب 1358 و ائین نامه اجرایی آن، از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصی اقدام نماید. بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای توان مالی، اجرایی و مدیریتی لازم می باشند، دعوت به عمل می آید ...
بیشتر...

مزایده کانونهای تبلیغاتی در دزفول

مزایده کانونهای تبلیغاتی در دزفول مزایده گزار : شهرداری دزفول  تاریخ: 1395/12/16 شماره آگهی : 19962  آدرس : استان خوزستان شرح آگهی مزایده شهرداری دزفول کد: 19962 نوع فراخوان مزايده عنوان: نوبت دوم آگهی مزايده محدوده كانونهای تبلیغاتی نام بخش برگزار کننده:مديريت امور قراردادها تاريخ شروع: 95.12.14 مهلت دریافت اسناد:95.12.21 مهلت تحويل پیشنهادات: 95.12.21 تاريخ بررسی پیشنهادات: 95.12.21 تاریخ انقضاء: 95.12.21
بیشتر...

مزایده نصب، بهره برداری، نگهداشت فضای تبلیغاتی در فومن

مزایده نصب، بهره برداری، نگهداشت فضای تبلیغاتی در فومن مزایده گزار : شهرداری فومن  تاریخ: 1395/12/16 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی مزایده کتبی نوبت دوم شهرداری فومن در نظر دارد نصب ، بهره برداری ، نگهداشت فضای تبلیغاتی شناسایی شده در بلوار جدید الحداث علامه طباطبایی (حدفاصل دادگستری جدید الحداث الی انتهای بلوار) بشرح زیر از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید. شرایط مزایده : 1- مزایده در ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 95.12.24 با حضور اعضاء کمیسیون معاملات شهرداری و نماینده محترم شورای اسلامی شهر در محل شهرداری برگزار و پیشنهادات واصله قرائت می گردد. 2- کلیه کانون ها و شرکت های تبلیغاتی که از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی می گردد حق عقد قرارداد و شرکت در مزایده را دارند همچنین بر اساس قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور کلیه برندها و تولیدکنندگان داخلی که قصد معرفی مح...
بیشتر...

تجدید مزایده پروژه تبلیغات محیطی در شریف آباد

تجدید مزایده پروژه تبلیغات محیطی در شریف آباد مزایده گزار : شهرداری شریف آباد  تاریخ: 1395/12/16 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی ( نوبت اول) شهرداری شریف آباد در نظر دارد پروژه تبلیغات محیطی شهر شریف آباد را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید . داوطلبان می توانند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی در روزنامه کار و کارگر در ساعات اداری به جز ایام تعطیل به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه اسناد مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری شریف آباد تسلیم و رسید دریافت نمایند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 2-02136472770 تماس حاصل فرمایند. قابل توجه اینکه: 1- شهردار ی در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 2- هزینه درج آگهی به عهده برنده یا برندگان مزایده خو...
بیشتر...

مزایده واگذاری یک عدد پل عابر پیاده در شهرستان سرخ رود

مزایده واگذاری یک عدد پل عابر پیاده در شهرستان سرخ رود مزایده گزار : شهرداری سرخ رود  تاریخ: 1395/12/16 شماره آگهی : -  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده شهرداری سرخ رود در نظر دارد به استناد بند شماره 4 مصوبه شماره 33 مورخه 95.10.28 شورای اسلامی شهر سرخ رود شهرداری سرخ در نظر دارد جهت حفظ ایمنی عابرین پیاده نسبت به واگذاری یک عدد پل عابر پیاده در قالب ساخت و بهره برداری از فضای تبلیغات محیطی به مدت ده سال واقع در بلوار امام رضا (ع) مقابل پارک ورزش اقدام نماید لذا شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده بعد از انتشار آگهی به مدت 7 روز به امور قراردادها شهرداری سرخ رود مراجعه نمایند . سید محمد مهدی موسوی نژاد -شهردار آدرس: مازندران, بلوار امام رضا (ع) مقابل پارک ورزش
بیشتر...

مزایده اجاره پل عابر پیاده واقع در خلیل آباد

مزایده اجاره پل عابر پیاده واقع در خلیل آباد مزایده گزار : شهرداری رودبار  تاریخ: 1395/12/16 شماره آگهی : -  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی مزایده کتبی نوبت اول شهرداری رودبار در نظر دارد نسبت به اجاره پل عابر پیاده واقع در خلیل آباد با حضور اعضا کمیسیون معاملات شهرداری و نماینده شورای اسلامی شهر رودبار راس ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 95.12.23 در محل شهرداری به طریق مزایده کتبی به بالاترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید. کسانی که تمایل به اجاره دارند می توانند قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 95.12.22 به شهرداری تحویل نمایند. شرایط شرکت در مزایده 1) شرکت کننده در مزایده می بایست مبلغ 20.000.000 ریال به عنوان سپرده به حساب 0105268462006 شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی رودبار واریز و فیش مربوطه را تحویل امور مالی شهرداری نمایند. 2) افرادی که فاقد فیش به عنوان سپرده باشند نمی توانند در مزایده حضور ی...
بیشتر...

مزایده واگذاری ۲۶ تابلو تبلیغاتی در چهار محال و بختیاری

مزایده واگذاری ۲۶ تابلو تبلیغاتی در چهار محال و بختیاری مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهار محال وبختیاری  تاریخ: 1395/12/15 شماره آگهی : -  آدرس : استان چهارمحال و بختیاری شرح آگهی نوع برگزاری یک مرحله ای واحد پولی برآورد مالی ریال برآورد مالی 0 تاریخ بازگشایی پاکات ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۵ - بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مهلت ارسال پیشنهاد ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۵ - بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مهلت دریافت اسناد ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵ - بیستم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج تاریخ اعتبار پیشنهاد ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۶ - بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و شش موضوع واگذاری ۲۶تابلو تبلیغاتی واقع در محورهای مواصلاتی استان چهارمحال وبختیاری دستگاه مناقصه گزار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهار محال وبختیاری محل دریافت اسناد اداره کل راهداری و حمل و نقل...
بیشتر...

مزایده اجاره چهار محل جهت نصب تلویزیون شهری – بادرود

مزایده اجاره چهار محل جهت نصب تلویزیون شهری – بادرود مزایده گزار : شهرداری بادرود  تاریخ: 1395/12/15 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی مزایده نوبت دوم شهرداری بادرود در نظر دارد چهار محل به مساحت هر کدام 12 متر مربع واقع در 1- میدان امام خمینی ره 2- ابتدای خیابان حضرت ابالفضل ع 3- میدان امام حسین ع 4- میدان معلم را جهت نصب تلویزیون شهری 8500 RGB-P10 جهت انجام امور تبلیغاتی را طی تشریفات قانونی اجاره دهد. لذا از کلیه متقاضیان درخواست می گردد از تاریخ نشر اولین آگهی جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقی شهرداری مراجعه نمایند. 1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهی حداکثر به مدت 10 روز می باشد. 2- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مزایده می باشد. 3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 4- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است. مجید صفاری - شه...
بیشتر...

مزایده واگذاری ساخت و بهره برداری دو دستگاه پل عابر پیاده

مزایده واگذاری ساخت و بهره برداری دو دستگاه پل عابر پیاده مزایده گزار : شهرداری هادی شهر  تاریخ: 1395/12/15 شماره آگهی : نوبت اول شماره 8-9283  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شماره 8-9283 نوبت اول شهرداری هادی شهر در نظر دارد واگذاری ساخت و بهره برداری دو دستگاه پل عابر پیاده با کارکرد مبلمان شهری ، ترافیکی و تبلیغاتی واقع در اتوبان بابل - بابلسر در مبادی ورودی هادی شهر (پایین نقیب و آرمیچ کلا) را به کانون های تبلیغاتی دارای صلاحیت با شرایط ذیل واگذار نماید. 1- نوع سپرده واریز وجه 200.000.000 ریال به حساب سپرده سیبا 0108807092008 یا ضمانتنامه بانکی (بدون قید شرط) با سررسید سه ماهه 2- محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد مزایده : هادی شهر ، خیابان هادی 1 ، ساختمان شهرداری ، طبقه اول ، امور مالی ، از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز 3- تاریخ تحویل پیشنهادات : پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 95....
بیشتر...

تجدید مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی ایستگاههای اتوبوس

تجدید مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی ایستگاههای اتوبوس مزایده گزار : سازمان اتوبوسرانی باغستان  تاریخ: 1395/12/16 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی سازمان اتوبوسرانی باغستان در نظر دارد نسبت به واگذاری فضای تبلیغاتی سایبان های ایستگاههای اتوبوس شهر باغستان از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان تا تاریخ 95.12.24 سه شنبه دارای مهلت قانونی جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه سازمان می باشد. در ضمن کمیسیون معاملات عمده در تاریخ 95.12.25 چهارشنبه نسبت به بازگشایی پاکت های واصله اقدام می نماید. 1- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. 2- جمع مبلغ پایه کارشناسی 1.072.440.000 ریال 3- سپرده شرکت در مزایده 53.622.000 ریال 4- مدت قرارداد از تاریخ عقد قرارداد به مدت 36 ماه 5- هزینه چاپ آگهی در روزنامه سه نوبت و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد. آدرس ،...
بیشتر...