تجدیدمزایده واگذاری محل تبلیغات روی پل عابر پیاده -جورقان

تجدیدمزایده واگذاری محل تبلیغات روی پل عابر پیاده -جورقان مزایده گزار : شهرداری جورقان  تاریخ: 1395/11/21 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان همدان شرح آگهی آگهی مزایده تبلیغات پل (تجدید مزایده) نوبت دوم شهرداری جورقان در نظر دارد نسبت به واگذاری محل تبلیغات روی پل عابر پیاده واقع در جاده همدان - تهران (جنب پارک الغدیر شهر جورقان) اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی تا تاریخ 95.11.30 جهت دریافت اسناد مربوط به شرکت در مزایده به آدرس شهر جورقان- خیابان امام- شهرداری جورقان مراجعه نمایند. خلاصه شرایط شرکت در مزایده: 1- مساحت کل محل تبلیغ 192 مترمربع در دو طرف پل با ابعاد 3/5*28 (هر طرف پل) 2- قیمت کارشناسی پایه ماهیانه 55.000.000 ریال 3- مبلغ تضمین در مزایده سپرده شرکت در مزایده : 5درصد مبلغ براورد یکساله 660.000.000 ریال به مبلغ 33.000.000 ریال الف: واریز به حساب 2423...
بیشتر...

مزایده اجاره و نصب بیلبوردهای سطح شهر الیگودرز

مزایده اجاره و نصب بیلبوردهای سطح شهر الیگودرز مزایده گزار : شهرداری الیگودرز  تاریخ: 1395/11/21 شماره آگهی : -  آدرس : استان لرستان شرح آگهی آگهی شرکت در مزایده عمومی اجاره و نصب بیلبوردهای سطح شهر شهرداری الیگودرز در نظر دارد بیلبوردهای سطح شهر را به کانون های واجد شرایط واگذار نماید. شرایط مزایده: 1- متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری به مدت 5 روز کاری پس از درج آگهی در روزنامه جهت خرید اسناد مزایده با در دست داشتن اصل گواهینامه تایید صلاحیت معتبر شرکت و مجوز کانون تبلیغاتی از اداره ارشاد اسلامی به واحد امور قراردادهای شهرداری الیگودرز مراجعه نمایند. 2- شرکت کنندگان در مزایده، اسناد مزایده و پیشنهادهای خود را باید در پاکت جداگانه، لاک و مهر شده شامل تضمین شرکت در مزایده و گواهی تایید صلاحیت معتبر و اساسنامه و رزومه کاری و قراردادهای مربوطه مرتبط با موضوع مزایده (اشخاص حقوقی) و مجوز کا...
بیشتر...

تجدید مزایده اجاره یکساله حدود 1400 متر مربع تابلوی تبلیغاتی

تجدید مزایده اجاره یکساله حدود 1400 متر مربع تابلوی تبلیغاتی مزایده گزار : شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه  تاریخ: 1395/11/21 شماره آگهی : 95-116- نوبت اول  آدرس : استان آذربایجان غربی شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی 116-95 نوبت اول شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد اجاره یکساله حدود 1400مترمربع تابلوی تبلیغاتی واقع در فضاهای ایستگاهی فاز 1 ( مشتمل بر 6 ایستگاه و 5 فقره تابلوی 60 متر مربعی تبلیغاتی واقع بر دو طرف پل های مسیر خط یک قطار شهری تبریز - در محدوده سه راهی ولیعصر راهنمایی و ورودی زعفرانیه را از طریق مزایده عمومی به کانون های تبلیغاتی و مجموعه های دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح واجدشرایط واگذار نماید. 1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده 300.000.000 سیصد میلیون ریال می باشد که می بایست به صورت نقدی به حساب جاری شماره 100809774440 به نام شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز نزد بانک شهر، ش...
بیشتر...

مزایده امتیاز بهره برداری و اجاره یک دستگاه تلویزیون شهری

مزایده امتیاز بهره برداری و اجاره یک دستگاه تلویزیون شهری مزایده گزار : شهرداری ارومیه  تاریخ: 1395/11/20 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان آذربایجان غربی شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت دوم شهرداری ارومیه در نظر دارد به استناد ماده 30 آیین نامه معاملاتی شهرداری ارومیه امتیاز بهره برداری و اجاره یک دستگاه تلویزیون شهری واقع در چهارراه همافر جنب دبیرستان امام خمینی ره را به شرح شرایط خصوصی پیوستی از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه سالانه 480.000.000 ریال را به مدت یکسال به کانونهای تبلیغاتی دارای مجوز معتبر یا نمایندگی معتبر از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی با حداقل دو سال سابقه کاری تبلیغات شهری واگذار نماید. از کانونهای تبلیغاتی که مایل به شرکت در مزایده هستند درخواست می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیلی و دریافت اسناد مزایده و مشخصات همه روزه تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 95.11.28 به ام...
بیشتر...

مزایده واگذاری تهیه و نصب و بهره برداری از پایه های تبلیغاتی

مزایده واگذاری تهیه و نصب و بهره برداری از پایه های تبلیغاتی مزایده گزار : شهرداری کوهدشت  تاریخ: 1395/11/20 شماره آگهی : -  آدرس : استان لرستان شرح آگهی آگهی مزایده شهرداری کوهدشت در نظر دارد نسبت به واگذاری تهیه و نصب و بهره برداری از پایه های تبلیغاتی در سطح شهر را از طریق مزایده عمومی به مدت یکسال واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ نشر آگهی به مدت ده روز جهت شرکت و دریافت اسناد مزایده دعوت بعمل می آید از تاریخ نشر آگهی به مدت ده روز جهت شرکت و دریافت اسناد مزایده با واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب سیبای شماره 0104410612005 نزد بانک ملی شعبه پارک شهر به نشانی کوهدشت خیابان مالک اشتر - شهرداری کوهدشت واحد امور قراردادها مراجعه نمایند. شرایط: 1- پیمانکار (شرکت) می بایست جزء شرکتها دارای رتبه بندی مجاز در انجام امور مربوط به تبلیغات باشد. 2- قیمت پایه ماهیانه 30.000.000 ریال و سالیانه 36...
بیشتر...

مزایده واگذاری تبلیغات بدنه (دو طرف) و مانیتور اتوبوسها

مزایده واگذاری تبلیغات بدنه (دو طرف) و مانیتور اتوبوسها مزایده گزار :  سازمان اتوبوسرانی قوچان و حومه  تاریخ: 1395/11/20 شماره آگهی : -  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی سازمان اتوبوسرانی قوچان و حومه در نظر دارد نسبت به واگذاری تبلیغات بدنه (دو طرف) و مانیتور اتوبوسها از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. کلیه متقاضیان واجد شرایط از تاریخ آگهی به مدت 10 روز با مراجعه به سازمان اتوبوسرانی قوچان به نشانی بلوار مدرس مدرس جنوبی 6 و اخذ اسناد مزایده نسبت به شرکت در مزایده اقدام نمایند. تلفن 05147217355 آدرس: خراسان رضوی, بلوار مدرس مدرس جنوبی 6
بیشتر...

مزایده اجاره تبلیغات بدنه اتوبوس و ایستگاه های خط واحد

مزایده اجاره تبلیغات بدنه اتوبوس و ایستگاه های خط واحد مزایده گزار : سازمان اتوبوسرانی شهرداری سیرجان  تاریخ: 1395/11/20 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان کرمان شرح آگهی   آگهی مزایده نوبت دوم سازمان اتوبوسرانی شهرداری سیرجان در نظر دارد نسبت به اجاره تبلیغات بدنه اتوبوس و ایستگاه های انتظار خط واحد از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی که تمایل به شرکت در مزایده مذکور را دارند دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز جهت اخذ مدارک و اسناد مزایده و همچنین اطلاع از نحوه و تاریخ برگزاری به امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند. شرایط و اقلام مزایده : 1- سپرده شرکت در مزایده هفتصد و نود و هشت میلیون ریال 798.000.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر و یا وجه نقد به حساب سپرده سازمان اتوبوسرانی سیرجان به شماره 0106068180003 بانک ملی شعبه ...
بیشتر...

مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از اقلام و تابلوهای تبلیغاتی

مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از اقلام و تابلوهای تبلیغاتی مزایده گزار : شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش  تاریخ: 1395/11/20 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان هرمزگان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 95/847/8/6 نوبت اول مزایده گزار: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش موضوع مزایده: واگذاری امتیاز بهره برداری از اقلام و تابلوهای تبلیغاتی واقع در فرودگاه بین المللی جزیره زیبای کیش به شرح جدول ذیل جزئیات اقلام و فضاهای مورد استفاده تبلیغاتی به تفکیک در جداول موقعیت درج شده است. در جدول فوق نرخ اجاره برای سال دوم 96-97 با 15 درصد افزایش نسبت به سال اول محاسبه شده است. مهلت فروش اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 15 تاریخ 95.11.30 آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مزایده از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا ساعت 15 مورخ 95.12.10 محل فروش اسناد مزایده و ت...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر نوشهر – نوبت دوم

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر نوشهر – نوبت دوم مزایده گزار : شهرداری نوشهر  تاریخ: 1395/11/20 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده؟ نوبت دوم اجاره بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر شهرداری نوشهر در نظر دارد نسبت به اجاره بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر از طریق آگهی مزایده اقدام نماید. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. سایر جزئیات آگهی در دفترچه مزایده درج گردیده است. زمان بازگشایی پاکتها ساعت 9 روز 4شنبه مورخ 95.11.27 می باشد. فرهاد بنی شیخ الاسلامی - شهردار نوشهر
بیشتر...

تجدید مزایده بهره برداری تبلیغاتی بر روی پیکرهای تبلیغاتی

تجدید مزایده بهره برداری تبلیغاتی بر روی پیکرهای تبلیغاتی مزایده گزار : شهرداری رویان  تاریخ: 1395/11/20 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی تجدید مزایده نوبت دوم شهرداری رویان در نظر دارد بهره برداری تبلیغاتی بر روی پیکرهای تبلیغاتی به شرح بند 1 از طریق مزایده به اشخاص حقوقی واجد شرایط و دارای مجوز تبلیغاتی محیطی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران واگذار نماید. متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری رویان مراجعه یا از طریق سایت اینترنتی WWW.ROYAN.IR اسناد مربوط به مزایده را دریافت نمایند. 1- موضوع مزایده : بهره برداری تبلیغاتی بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل : الف) دو عدد تابلوهای تبلیغاتی بر روی تابلوهای تبلیغاتی موجود در سطح شهر ب) ساخت و بهره برداری از 7 عدد تابلوی تبلیغاتی بر اساس مندرجات اسناد مزایده 2- مو...
بیشتر...