تجدید مزایده بهره برداری تبلیغات اتوبوس و جایگاه های CNG

تجدید مزایده بهره برداری تبلیغات اتوبوس و جایگاه های CNG مزایده گزار : سازمان اتوبوسرانی کاشان و حومه  تاریخ: 1395/11/27 شماره آگهی : نوبت اول شماره 95/104  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی نوبت اول به شماره 95/104 سازمان اتوبوسرانی در نظر دارد بهره برداری از تبلیغات اتوبوس بدنه و داخل ، بدنه های جایگاه های CNG و تابلوی پیریزمای 3 وجهی قسمت فوقانی ایستگاه های مکانیزه را در قبال انجام مزایده واگذار نماید. کلیه کانون ها یا شرکت های مجاز شناخته شده از سوی وزارت ارشاد و تبلیغات اسلامی حداکثر تا تاریخ 95.12.14 مهلت دارندجهت کسب اطلاع از شرایط مزایده و دریافت اسناد به دبیرخانه سازمان اتوبوسرانی مراجعه و نسبت به تحویل اسناد تا تاریخ 95.12.16 اقدام نمایند. ضمنا بازگشایی پاکات در مورخ 95.12.17 می باشد. کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. تلفن : 55236060 - 031 فاکس : 55235999 - 0...
بیشتر...

نصب تلویزیون شهری حقوق شهروندان را تضییع کرد

نصب تلویزیون شهری حقوق شهروندان را تضییع کرد اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان تبریز ظهر جمعه این هفته با وجود مخالفت های مختلف در جنوب شرقی چهارراه باغ شمال تبریز اقدام به نصب تابلوی بزرگ تلویزیون شهری کرد. به گزارش محیطی به نقل از نصر، این اقدام در حالی انجام گرفت که با مخالفت اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز، فرمانداری تبریز و برخی تشکل های مردم نهاد روبرو بود. دلیل مخالفت این افراد تخطی به حقوق شهروندان صرفا به منظور نصب این تابلوی عظیم الجثه ای بود که پیاده روی عابران را محدود و به نوعی سد معبر می کند. یکی از مسئولان ارشد فرمانداری تبریز با بیان اینکه به شدت با چنین حرکت هایی که حقوق شهروندان را تضییع می کند برخورد می کنیم، گفت: در این مورد به خصوص نیز این اقدام محکوم است و به زودی از سوی مراجع قضایی دستور جمع آوری آن را خواهیم گرفت. وی اضافه کرد: متاسفانه با وجود اینکه اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان تبریز مجری ...
بیشتر...

مزایده اجاره 4 پایه بیلبورد در بندر گناوه

مزایده اجاره 4 پایه بیلبورد در بندر گناوه مزایده گزار : شهرداری بندر گناوه  تاریخ: 1395/11/27 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان بوشهر شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت اول شهرداری بندر گناوه در نظر دارد موضوعات مندرج در جدول زیر را از طریق مزایده عمومی کتبی به شرکتها و کانون تبلیغاتی واجد شرایط دارای مجوز از فرهنگ و ارشاد اسلامی و سابقه کار تبلیغاتی شهری بصورت اجرا به مدت یکسال واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به واحد حقوقی و قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند. 1- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ بازگشایی می باشد. 2- تضمین شرکت در مزایده که به صورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ درج شده در جدول فوق که حداقل سه ماه از تاریخ پیشنهاد معتبر بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و با اسناد خزانه و یا واریز وجه به شماره حساب 3100001884003 نزد بانک ملی به...
بیشتر...

مزایده اجاره تعداد 60 عدد فک متحرک تبلیغاتی – نجف آباد

مزایده اجاره تعداد 60 عدد فک متحرک تبلیغاتی – نجف آباد مزایده گزار : سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد  تاریخ: 1395/11/27 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی مزایده نوبت اول سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد در نظر دارد اماکن زیر را با شرایط عمومی و خصوصی به صورت اجاره بها یکساله واگذار نماید. پیشنهاداتی که مبهم، مخدوش مشروط و یا فاقد سپرده باشد و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت اداری مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد. کمیسیون عالی معاملات و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. انعقاد قرارداد با برنده مزایده پس از تعیین صلاحیت و اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیربط می باشد. هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود. مزایده دارای شرایط خصوصی می باشد سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است. نوع طراحی، ایجاد ، ساخت و بهره برداری از کلی...
بیشتر...

مزایده طراحی،نصب و بهره برداری تلویزیون تبلیغاتی شهری

مزایده طراحی،نصب و بهره برداری تلویزیون تبلیغاتی شهری مزایده گزار : شهرداری خشرودپی  تاریخ: 1395/11/27 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده کتبی عمومی یک مرحله ای نوبت دوم شهرداری خشرودپی در نظر دارد طراحی ، تهیه ، نصب و بهره برداری یک دستگاه تلویزیون تبلیغاتی شهری به شرح ذیل را از طریق مزایده کتبی عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. 1- مزایده گذار : شهردار خشرودپی 2- عنوان مزایده : طراحی ، تهیه ، نصب و بهره برداری یک دستگاه تلویزیون تبلیغاتی شهری 3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده : فقط ضمانتنامه بانکی معتبر سالیانه به مبلغ 57.600.000 ریال 4- محل و مهلت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری مورخ 95.12.5 از واحد مالی شهرداری می باشد. 5- محل و مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری مورخ 95.12.11 به دبیرخانه شهرداری می باشد. 6- مزایده با حضور اعضای کمیس...
بیشتر...

مزایده واگذاری استیجاری بالای سرپناه ایستگاه های تاکسی

مزایده واگذاری استیجاری بالای سرپناه ایستگاه های تاکسی مزایده  گزار : سازمان حمل و نقل همگانی شهر امیرکلا  تاریخ: 1395/11/27 شماره آگهی : -  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده به استناد صورتجلسه بند 4 مورخ 95.03.05 شورای سازمان حمل و نقل همگانی شهر امیرکلا این سازمان در نظر دارد تا بالای سرپناه ایستگاه های تاکسی بصورت استیجاری به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 95.12.05 به سازمان حمل و نقل همگانی شهر امیرکلا جنب شهرداری امیرکلا مراجعه فرمایند. سید سلمان محمدیان سرپرست سازمان حمل و نقل همگانی شهر امیرکلا  
بیشتر...

مزایده عمومی بهره برداری از پل های هوایی عابر پیاده در گرگان

مزایده عمومی بهره برداری از پل های هوایی عابر پیاده در گرگان مزایده  گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان  تاریخ: 1395/11/27 شماره آگهی : -  آدرس : استان گلستان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان به استناد ماده 30 آئین نامه معاملاتی شهرداری و مصوبه 3/723/93 - 93.02.15 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد، بهره برداری از پل های هوایی عابر پیاده محدوده شهر گرگان را برای مدت 24 ماه از طریق مزایده و بر مبنای قیمت پایه کارشناسی واگذار نماید. لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح (فرهنگ و ارشاد اسلامی) می توانند از تاریخ 95.11.27 تا 95.12.9 به امور مالی سازمان فرهنگی ورزشی به آدرس : گرگان، چهار راه گلها، خیابان شهید مصطفی خمینی (ره)، جنب شهرداری منطقه یک، یا به سایت شهرداری گرگان قسمت مزایدات مراجعه و با رعایت شرایط مزایده، اسناد و مدارک مورد نیاز را دریافت و نسبت به تک...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در یزد

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در یزد مزایده  گزار : سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد  تاریخ: 1395/11/27 شماره آگهی : -  آدرس : استان یزد شرح آگهی آگهی مزایده عمومی بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر یزد سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد در نظر دارد بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی را از طریق برگزاری مزایده عمومی به کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط و دارای مجوزهای لازم به مدت یکسال واگذار نماید. علاقمندان می توانند جهت دریافت اسناد به سایت سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد به آدرس WWW.YAZDREFAHI.IR و یا با مراجعه به امور قراردادهای سازمان به آدرس یزد ، خیابان کاشانی ، روبروی پارک هفتم تیر، کوچه لاله (ساختمان اداری کارخانه جنوب) نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 1-38277650-035 واحد تبلیغات تماس حاصل نمایید. آخرین مهلت قبول پیشنهادها تا پایان وقت اداری ر...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از فضای تبلیغات تعداد 65 ایستگاه اتوبوس

مزایده بهره برداری از فضای تبلیغات تعداد 65 ایستگاه اتوبوس مزایده گزار : شهرداری ساوه  تاریخ: 1395/11/27 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان مرکزی شرح آگهی آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری مشارکتی - نوبت دوم شهرداری ساوه در نظر دارد با استناد اختیارات حاصله از شورای اسلامی شهر و شیوه نامه سرمایه گذاری اجرا و بهره برداری از پروژه ذیل را به روش مشارکت B.O.L.T ( ساخت , بهره برداری , اجاره , واگذاری ) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت اسناد فراخوان از تاریخ 95.11.28 تا 95.12.10 به دبیرخانه امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری ساوه واقع در میدان شهدراری - شهرداری ساوه - دفتر برنامه ریزی , تحقق , توسعه و سرمایه گذاری مراجعه نماید : مبلغ سپرده شرکت در فراخوان 87.500.000 ریال می باشد که باید به حساب شماره 16089685/39 نزد بانک ملت شعبه مرکزی ساوه واریز یا ضمانت نامه بانکی در و...
بیشتر...

مزایده واگذاری بهره برداری نصب 3 بیلبورد تبلیغاتی در کاشان

مزایده واگذاری بهره برداری نصب 3 بیلبورد تبلیغاتی در کاشان مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری کاشان  تاریخ: 1395/11/27 شماره آگهی : مرحله دوم نوبت اول شماره 9511/21  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی سازمان زیباسازی شهرداری کاشان آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 9511/21 مرحله دوم نوبت اول ؟ موضوع مزایده: واگذاری محل بهره برداری جهت نصب 3 بیلبورد تبلیغاتی به مدت چهار سال واقع در میدان و بلوار امام رضا(ع) کاشان به صورت ساخت ، بهره برداری ، اجاره و انتقال مربوط به فضاهای تبلیغاتی محیطی به متقاضیان واجدالشرایط مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا تاریخ 95.11.18مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا مورخ 95.11.20 و بازگشایی پاکت در ساعت 10 مورخ 95.11.21 می باشد. ضمناً کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. تلفاکس: 39-55241437(031) سازمان زیباسازی- بهروز گرانمایه
بیشتر...