مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در قائم شهر – نوبت دوم

مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در قائم شهر – نوبت دوم مزایده گزار : شهرداری قائم شهر  تاریخ: 1395/11/25 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی مزایده کتبی نوبت دوم شهرداری قائم شهر به استناد مجوز شورای اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری تابلوهای تبلیغاتی به شرح ذیل را از طریق مزایده کتبی به کانون های تبلیغاتی دارای مجوز رسمی اقدام نماید. متقاضیان می توانند به منظور کسب اطلاع بیشتر همه روزه از تاریخ درج آگهی بمدت یک هفته با شماره تلفن 01142084056 تماس حاصل نموده و به منظور دریافت اسناد مزایده به واحد امور قراردادها و یا به سایت WWW.Ghaemshahr.ir شهرداری مراجعه نمایند. محل نصب تابلوها در سطح شهر 1- نوع کار واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در قائمشهر 2- محل تحویل و اخذ اسناد مزایده شهرداری قائم شهر واحد قراردادها 3- فروش اسناد مزایده از تاریخ 95.11.24 به مدت 7 روز 4- نوع سپرده :ضمان...
بیشتر...

اهمیت انتخاب رنگ بر استراتژی برند

اهمیت انتخاب رنگ بر استراتژی برند در انتخاب استراتژی موثر و جامع برای برند، باید اهمیت رنگ را همواره در نظر داشت. اهمیت انتخاب رنگ بر استراتژی برند به مراتب چیزی بیش از جنبه زیباشناختی آن است. مشتریان با کمک رنگ اولین درک و شناخت از نام تجاری شما را کسب می‌نمایند و همین شناخت میزبانی برای برقراری ارتباطات آتی با نام تجاری خواهد بود. رنگ نام تجاری، از جمله شخصیت‌های مهم داستان نام تجاری شما است. در انتخاب رنگ برای معرفی نام تجاری خود بایستی فرایی تفکرات شخصی و ذهنی فکر کنید. رنگ و مغز ادراک بصری از جمله حواس اولیه انسان است که برای بررسی و برخورد معقول با محیط اطراف به‌کار گرفته می‌شود. رنگ مجموعه‌ای از واکنش‌ها را در قشر مغز و در سراسر سیستم عصبی مرکزی ایجاد می‌کند. درک اولیه رنگ یکی از محرک‌های اصلی تکامل انسان به‌شمار می‌رود، تصور کنید چنین درکی چه تاثیری بر شناخت مشتریان شما از برند خواهد داشت. هنگامی که انسان‌ها ...
بیشتر...

مزایده اجاره بهره برداری از مجموعه ورزشی- شاهین شهر

مزایده اجاره بهره برداری از مجموعه ورزشی- شاهین شهر مزایده گزار : سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر  تاریخ: 1395/11/23 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی مزایده نوبت دوم سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده واگذار نماید. 1-اجاره بهره برداری از مجموعه ورزشی پوریای ولی واقع در شاهین شهر- خانه کارگر 2-اجاره نصب و بهره برداری تعداد 4 عدد تابلوی تبلیغاتی ثابت در سطح شهر به مدت 5 سال افراد حقیقی و حقوقی می توانند برای دریافت شرایط تا روز سه شنبه مورخ 95.11.26 به امور قراردادهای سازمان مراجعه و حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 95.11.27 نسبت به تحویل پیشنهاد خود به دبیرخانه سازمان واقع در شاهین شهر- میدان فاطمیه- ساختمان نگارستان شهرداری- طبقه چهارم اقدام نمایند. سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. farhangi.shaa...
بیشتر...

مزایده واگذاری اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در تبریز

مزایده واگذاری اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در تبریز مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری تبریز  تاریخ: 1395/11/23 شماره آگهی : -  آدرس : استان آذربایجان شرقی شرح آگهی آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظر دارد تابلوهای تبلیغاتی پک 22 و 23 و بیلبورد سه وجهی پل قانون ولیعصر تبریز را از طریق مزایده عمومی به شرکتها و کانون های واجد شرایط که از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی دارای مجوز فعالیت در زمینه تبلیغات محیطی می باشند واگذار نماید : 1-مشخصات و قیمتهای پایه پک ها : مدت بهره برداری هر کدام از پکها دو سال شمسی می باشد. 2-سپرده شرکت در مزایده واریز مبالغ فوق به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 100789867578 سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی می باشد. 3- آخرین مهلت قبول پیشنهادات از تا...
بیشتر...

تجدید مزایده اجاره یکساله حدود 1400 متر مربع تابلوی تبلیغاتی

تجدید مزایده اجاره یکساله حدود 1400 متر مربع تابلوی تبلیغاتی مزایده گزار : شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه  تاریخ: 1395/11/23 شماره آگهی : 95-116- نوبت دوم  آدرس : استان آذربایجان شرقی شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی 116-95 نوبت دوم شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد اجاره یکساله حدود 1400مترمربع تابلوی تبلیغاتی واقع در فضاهای ایستگاهی فاز 1 ( مشتمل بر 6 ایستگاه و 5 فقره تابلوی 60 متر مربعی تبلیغاتی واقع بر دو طرف پل های مسیر خط یک قطار شهری تبریز - در محدوده سه راهی ولیعصر راهنمایی و ورودی زعفرانیه را از طریق مزایده عمومی به کانون های تبلیغاتی و مجموعه های دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح واجدشرایط واگذار نماید. 1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده 300.000.000 سیصد میلیون ریال می باشد که می بایست به صورت نقدی به حساب جاری شماره 100809774440 به نام شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز نزد بانک شهر، ش...
بیشتر...

مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی در باغستان

مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی در باغستان مزایده گزار : سازمان اتوبوسرانی باغستان  تاریخ: 1395/11/23 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی مزایده عمومی سازمان اتوبوسرانی باغستان در نظر دارد نسبت به واگذاری فضای تبلیغاتی سایبان های ایستگاه های اتوبوس شهر باغستان به مدت سه سال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان پس از چاپ نوبت دوم آگهی مزایده به واحد امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند. 1- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. 2- جمع مبلغ پایه کارشناسی به مدت سه سال 1.072.440.000 ریال 3- سپرده شرکت در مزایده 53.622.000 ریال 4- مدت قرارداد از تاریخ عقد قرارداد به مدت 36 ماه 5- تاریخ چاپ نوبت دوم 95.11.30 (شنبه) 6- هزینه چاپ آگهی در روزنامه و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد. آدرس: شهریار ، باغستان ، بلوار امام خمینی (ره) ، بلوار ولیعصر (عج) ، خیابان چهارم غربی سا...
بیشتر...

مزایده ساخت و بهره برداری جهت استقرار یک تلویزیون شهری

مزایده ساخت و بهره برداری جهت استقرار یک تلویزیون شهری مزایده گزار : شهرداری قائمشهر  تاریخ: 1395/11/23 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده کتبی نوبت اول شهرداری قائمشهر در نظر دارد که نسبت به ساخت و نصب و بهره برداری جهت استقرار یک عدد تلویزیون شهری تک رو به مساحت 65 مترمربع به انضمام یک عدد بیلبورد پشت صفحه تلویزیون در لچکی میدان امام خمینی (ره) قائم شهر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند به منظور کسب اطلاع بیشتر همه روزه از تاریخ درج آگهی بمدت یک هفته با شماره تلفن 01142084056 تماس حاصل نموده و به منظور دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها و یا به سایت www.Ghaemshahr.ir شهرداری مراجعه نمایند. 1- نوع کار: به ساخت و نصب و بهره برداری جهت استقرار یک عدد تلویزیون شهری تک رو به مساحت 65 مترمربع به انضمام یک عدد بیلبورد پشت صفحه ت...
بیشتر...

120 المان شهری به مناسبت ایام فاطمیه در قم نصب شد

120 المان شهری به مناسبت ایام فاطمیه در قم نصب شد مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قم با اشاره به اینکه نشان های ایام فاطمیه بر المان های شهر قم نقش بست، گفت: از شب گذشته نصب نمادهای فاطمی در قم شروع و طی آن تعداد 120 المان نصب شد. به گزارش محیطی به نقل از تابناک، وحید وزیری اظهار داشت: این المان ها به منظور حفظ و ارج نهادن به ایام عزاداری فاطمیه و تأکید بزرگان دین نسبت به حفظ شئون آن در سطح شهر قم نصب گردید. وی گفت: سیاه پوش کردن شهر قم نیز از شب گذشته آغاز شده است و فضاسازی شهری از جمله اولویت های این مجموعه در راستای تعظیم شعائر الهی می باشد. مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قم با بیان اینکه این سازمان سعی در طراحی و اجرای المان هایی متناسب با فضای معنوی قم و ایام خاص مذهبی با هویت دینی دارد. وزیری افزود: همه نهادها و اقشار مختلف مردم باید با همکاری یکدیگر سیمای قم را متناسب با شأن ساکنان و زائران و فضای شوق انگیز شهر بیارا...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از یک بیلبورد تبلیغاتی در ایزدشهر

مزایده بهره برداری از یک بیلبورد تبلیغاتی در ایزدشهر مزایده گزار : شهرداری ایزدشهر  تاریخ: 1395/11/23 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت دوم دستگاه مزایده گزار شهرداری ایزدشهر موضوع مزایده: 1- بهره برداری از یک بیلبورد تبلیغاتی 2- بهره برداری تبلیغاتی از دو طرف از یک دستگاه پل عابر پیاده برآورد اولیه 1- 180.000.000 ریال 2- 691.200.000 ریال مجموع 871.200.000 ریال طبق مصوبه استاندار محترم نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 44.000.000 ریال چهار میلیون و چهارصد هزار تومانن اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت مهلت دریافت و تحویل اسناد مزایده از تاریخ 95.11.16 الی 95.12.2 تاریخ و محل ارسال اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95.12.2 تاریخ تشکیل کمیسیون معاملا...
بیشتر...

تجدید مزایده واگذاری تعداد 18 عدد پایه بنر در مهریز-نوبت دوم

تجدید مزایده واگذاری تعداد 18 عدد پایه بنر در مهریز-نوبت دوم مزایده گزار : شهرداری مهریز  تاریخ: 1395/11/23 شماره آگهی : نوبت دوم- مرحله دوم  آدرس : استان یزد شرح آگهی آگهی مزایده عمومی مرحله دوم- نوبت دوم شهرداری مهریز در نظر دارد نسبت به واگذاری تعداد 18 عدد پایه بنر در سطح شهر به صورت اجاره از طریق برگزاری مزایده عمومی به مدت یک سال اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ آخرین چاپ آگهی به مدت ده روز و حداکثر تا تاریخ 95.11.17 جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت و تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند. 1- آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد به دبیرخانه شهرداری 95.11.7 2- اجاره پایه بنرهای موجود به صورت نقدی می باشد. 3- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد. 4- متقاضیان جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده می توانند به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند. 5- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده برنده شرکت در مز...
بیشتر...