تجدید مناقصه مکانیزه کردن پل عابر پیاده در صفادشت

تجدید مناقصه مکانیزه کردن پل عابر پیاده در صفادشت مناقصه گزار : شهرداری صفادشت  تاریخ: 1395/11/30 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان تهران شرح آگهی تجدید آگهی مناقصه نوبت اول شهرداری صفادشت در نظر دارد نسبت به مکانیزه کردن پل عابر پیاده از طریق مناقصه کتبی اقدام نماید. لذا متقاضیان دارای واجد شرایط احراز صلاحیت پیمان جهت دریافت برگه مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد کارپردازی مراجعه نمایند. مبلغ مناقصه: 10.000.000.000 ریال پایان تحویل مدارک: 95.12.21 محمد علی کریمی- شهردار صفادشت
بیشتر...

مزایده 27 عدد تابلو لایت باکس در زنجان

مزایده 27 عدد تابلو لایت باکس در زنجان مزایده گزار : مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف زنجان  تاریخ: 1395/11/28 شماره آگهی : -  آدرس : استان زنجان شرح آگهی آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول پرونده کلاسه 954366 27 عدد تابلو لایت باکس به ارزش کلی 18.900.000 ریال در تاریخ 95.12.15 روز یکشنبه در محل دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف زنجان راس ساعت 10 صبح به فروش میرسد مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف زنجان  
بیشتر...

مزایده واگذاری تبلیغات تابلوها در کرمان

مزایده واگذاری تبلیغات تابلوها در کرمان مزایده گزار : شهرداری کرمان  تاریخ: 1395/11/28 شماره آگهی : -  آدرس : استان کرمان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شهرداری کرمان در نظر دارد نسبت به واگذاری تبلیغات تابلوهای مندرج در جدول ذیل و به شرح ذکر شده در اسناد مزایده از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای تبلیغاتی دارای مجوز رسمی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی دعوت به عمل می آید. ضمن معرفی کتبی نماینده خود جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ 95.11.28 لغایت 95.12.9 و جهت تسلیم پیشنهادات تا تاریخ 95.12.15 به مدیریت امور قراردادهای شهرداری واقع در کرمان ، خیابان سپه مراجعه نمایند. در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و شرکت کنندگان باید مبالغ مشخص شده در جدول ذیل را جهت هر کدام از مزایده ها جداگانه به عنوان تضمین شرکت در مزایده به یکی از دو صورت وجه نقد واریزی و یا به صورت ضم...
بیشتر...

مزایده اجاره و بهره برداری 30 عدد بیلبورد تبلیغاتی در نی ریز

مزایده اجاره و بهره برداری 30 عدد بیلبورد تبلیغاتی در نی ریز مزایده گزار : شهرداری نی ریز  تاریخ: 1395/11/27 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده عمومی تابلوهای تبلیغاتی نوبت اول: 95.11.21 نوبت دوم : 95.11.27 شهرداری نی ریز در نظر دارد نظر به اجاره 30 عدد بیلبورد تبلیغاتی و بهره برداری از آنها را از طریق مزایده عمومی به شرکت های تبلیغاتی واجد شرایط فعالیت در زمینه چاپ و تبلیغات می باشند. مبلغ و نوع سپرده شرکت در مزایده : مبلغ ضمانت شرکت در مزایده به میزان 30.000.000 ریال که می تواند به صورت واریز به حساب 0105692262004 بانک ملی شعبه احمد نی ریزی و یا به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه حساب مذکور باشد در ضمن به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. مهلت تحویل اسناد : حداکثر تاریخ تسلیم پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری...
بیشتر...

تجدید مزایده بهره برداری تبلیغات اتوبوس و جایگاه های CNG

تجدید مزایده بهره برداری تبلیغات اتوبوس و جایگاه های CNG مزایده گزار : سازمان اتوبوسرانی کاشان و حومه  تاریخ: 1395/11/27 شماره آگهی : نوبت اول شماره 95/104  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی نوبت اول به شماره 95/104 سازمان اتوبوسرانی در نظر دارد بهره برداری از تبلیغات اتوبوس بدنه و داخل ، بدنه های جایگاه های CNG و تابلوی پیریزمای 3 وجهی قسمت فوقانی ایستگاه های مکانیزه را در قبال انجام مزایده واگذار نماید. کلیه کانون ها یا شرکت های مجاز شناخته شده از سوی وزارت ارشاد و تبلیغات اسلامی حداکثر تا تاریخ 95.12.14 مهلت دارندجهت کسب اطلاع از شرایط مزایده و دریافت اسناد به دبیرخانه سازمان اتوبوسرانی مراجعه و نسبت به تحویل اسناد تا تاریخ 95.12.16 اقدام نمایند. ضمنا بازگشایی پاکات در مورخ 95.12.17 می باشد. کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. تلفن : 55236060 - 031 فاکس : 55235999 - 0...
بیشتر...

نصب تلویزیون شهری حقوق شهروندان را تضییع کرد

نصب تلویزیون شهری حقوق شهروندان را تضییع کرد اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان تبریز ظهر جمعه این هفته با وجود مخالفت های مختلف در جنوب شرقی چهارراه باغ شمال تبریز اقدام به نصب تابلوی بزرگ تلویزیون شهری کرد. به گزارش محیطی به نقل از نصر، این اقدام در حالی انجام گرفت که با مخالفت اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز، فرمانداری تبریز و برخی تشکل های مردم نهاد روبرو بود. دلیل مخالفت این افراد تخطی به حقوق شهروندان صرفا به منظور نصب این تابلوی عظیم الجثه ای بود که پیاده روی عابران را محدود و به نوعی سد معبر می کند. یکی از مسئولان ارشد فرمانداری تبریز با بیان اینکه به شدت با چنین حرکت هایی که حقوق شهروندان را تضییع می کند برخورد می کنیم، گفت: در این مورد به خصوص نیز این اقدام محکوم است و به زودی از سوی مراجع قضایی دستور جمع آوری آن را خواهیم گرفت. وی اضافه کرد: متاسفانه با وجود اینکه اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان تبریز مجری ...
بیشتر...

مزایده اجاره 4 پایه بیلبورد در بندر گناوه

مزایده اجاره 4 پایه بیلبورد در بندر گناوه مزایده گزار : شهرداری بندر گناوه  تاریخ: 1395/11/27 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان بوشهر شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت اول شهرداری بندر گناوه در نظر دارد موضوعات مندرج در جدول زیر را از طریق مزایده عمومی کتبی به شرکتها و کانون تبلیغاتی واجد شرایط دارای مجوز از فرهنگ و ارشاد اسلامی و سابقه کار تبلیغاتی شهری بصورت اجرا به مدت یکسال واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به واحد حقوقی و قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند. 1- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ بازگشایی می باشد. 2- تضمین شرکت در مزایده که به صورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ درج شده در جدول فوق که حداقل سه ماه از تاریخ پیشنهاد معتبر بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و با اسناد خزانه و یا واریز وجه به شماره حساب 3100001884003 نزد بانک ملی به...
بیشتر...

مزایده اجاره تعداد 60 عدد فک متحرک تبلیغاتی – نجف آباد

مزایده اجاره تعداد 60 عدد فک متحرک تبلیغاتی – نجف آباد مزایده گزار : سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد  تاریخ: 1395/11/27 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی مزایده نوبت اول سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد در نظر دارد اماکن زیر را با شرایط عمومی و خصوصی به صورت اجاره بها یکساله واگذار نماید. پیشنهاداتی که مبهم، مخدوش مشروط و یا فاقد سپرده باشد و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت اداری مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد. کمیسیون عالی معاملات و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. انعقاد قرارداد با برنده مزایده پس از تعیین صلاحیت و اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیربط می باشد. هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود. مزایده دارای شرایط خصوصی می باشد سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است. نوع طراحی، ایجاد ، ساخت و بهره برداری از کلی...
بیشتر...

مزایده طراحی،نصب و بهره برداری تلویزیون تبلیغاتی شهری

مزایده طراحی،نصب و بهره برداری تلویزیون تبلیغاتی شهری مزایده گزار : شهرداری خشرودپی  تاریخ: 1395/11/27 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده کتبی عمومی یک مرحله ای نوبت دوم شهرداری خشرودپی در نظر دارد طراحی ، تهیه ، نصب و بهره برداری یک دستگاه تلویزیون تبلیغاتی شهری به شرح ذیل را از طریق مزایده کتبی عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. 1- مزایده گذار : شهردار خشرودپی 2- عنوان مزایده : طراحی ، تهیه ، نصب و بهره برداری یک دستگاه تلویزیون تبلیغاتی شهری 3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده : فقط ضمانتنامه بانکی معتبر سالیانه به مبلغ 57.600.000 ریال 4- محل و مهلت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری مورخ 95.12.5 از واحد مالی شهرداری می باشد. 5- محل و مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری مورخ 95.12.11 به دبیرخانه شهرداری می باشد. 6- مزایده با حضور اعضای کمیس...
بیشتر...

مزایده واگذاری استیجاری بالای سرپناه ایستگاه های تاکسی

مزایده واگذاری استیجاری بالای سرپناه ایستگاه های تاکسی مزایده  گزار : سازمان حمل و نقل همگانی شهر امیرکلا  تاریخ: 1395/11/27 شماره آگهی : -  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده به استناد صورتجلسه بند 4 مورخ 95.03.05 شورای سازمان حمل و نقل همگانی شهر امیرکلا این سازمان در نظر دارد تا بالای سرپناه ایستگاه های تاکسی بصورت استیجاری به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 95.12.05 به سازمان حمل و نقل همگانی شهر امیرکلا جنب شهرداری امیرکلا مراجعه فرمایند. سید سلمان محمدیان سرپرست سازمان حمل و نقل همگانی شهر امیرکلا  
بیشتر...