مناقصه فراخوان سرمایه گذاری دستگاه تلویزیون LED شهری

مناقصه فراخوان سرمایه گذاری دستگاه تلویزیون LED شهری مناقصه گزار : شهرداری اصفهان  تاریخ: 1395/11/10 شماره آگهی : -  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شهرداری اصفهان شهرداری اصفهان در نظر دارد با مشارکت بخش خصوصی نسبت به ساخت ، نصب و بهره برداری از پروژه های زیر اقدام نماید . 1- تعداد 300 دستگاه تلویزیون LED شهری 2-تعداد 200 تابلوی اسکرولینگ تبلیغاتی با بهره گیری از فناوری انرژی خورشیدی لذا از کلیه سرمایه گذارانی که توان فنی و مالی اجرای پروژه های مذکور را دارند دعوت بعمل می آید تا ضمن مراجعه به امور سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان نسبت به دریافت اطلاعات تکمیلی پروژه اقدام و حداکثر تا تاریخ 95.11.14 نسبت به ارایه مدارک مورد نیاز اقدام نمایند. آدرس : اصفهان ،بوستان سعدی ، مقابل صدا و سیما ، طبقه فوقانی بانک ملت ، امور سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری اصف...
بیشتر...

تجدید مناقصه طراحی، ساخت و نصب سه دستگاه پل عابر پیاده

تجدید مناقصه طراحی، ساخت و نصب سه دستگاه پل عابر پیاده مناقصه گزار : شهرداری کاشان  تاریخ: 1395/11/10 شماره آگهی : نوبت دوم - مرحله دوم شماره 95/146  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی تجدید مناقصه عمومی نوبت دوم شماره 95/146 مرحله دوم شهرداری کاشان موضوع مناقصه: عملیات طراحی، ساخت و نصب سه دستگاه پل عابر پیاده و دو دستگاه پل عابر موتورسوار رو مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و قرارداد منضم، مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 95.11.19 ، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 95.11.23 و بازگشایی پاکات در مورخ 95.11.24 می باشد کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. تلفاکس: 55465858 (031) شهردار کاشان- سید محمد ناظم رضوی
بیشتر...

مناقصه احداث پل عابر پیاده شهید هاشمی در اهواز – نوبت سوم

مناقصه احداث پل عابر پیاده شهید هاشمی در اهواز – نوبت سوم مناقصه گزار : منطقه یک شهرداری اهواز  تاریخ: 1395/11/10 شماره آگهی : نوبت سوم  آدرس : استان خوزستان شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم منطقه یک شهرداری اهواز در نظر دارد پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. از شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس های الف- مدیریت قراردادهای شهرداری اهواز به نشانی: اهواز - خیابان انقلاب نبش خیابان غزنوی - ساختمان شماره سه شهرداری - مدیریت قراردادها تلفن: 33774062 - 33799160 ب- اهواز منطقه یک شهرداری - خیابان شهید شهبا (10 پادادشهر) (تلفن تماس 35544224 ) سایت WWW.PEYMANKAR.AHVAZ.IR مراجعه نمایند. هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 1- مهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز کاری است و تحویل پاکات به دبیر...
بیشتر...

مناقصه واگذاری تبلیغات درون تاکسی به تعداد 1740 در گرگان

مناقصه واگذاری تبلیغات درون تاکسی به تعداد 1740 در گرگان مناقصه گزار :  سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری گرگان  تاریخ: 1395/11/10 شماره آگهی : -  آدرس : استان گلستان شرح آگهی آگهی فراخوان عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری گرگان در نظر دارد نسبت به واگذاری تبلیغات درون تاکسی به تعداد 1740 دستگاه تاکسی شهری دارای شرایط را از طریق نصب مانیتور پشت صندلی راننده و سرنشین جلو اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای فعال در این زمینه دعوت به عمل می آید ضمن ارائه مدارک لازم و لحاظ نمودن شرایط شرکت در فراخوان پیشنهاد خود را ارائه نمایند. شرایط شرکت در فراخوان 1- کلیه مراحل برگزاری فراخوان عمومی و انتخاب برنده تابع آیین نامه معاملات شهرداری و سازمان می باشد. 2- شرکت در زمینه تبلیغات شهری می بایست دارای مجوز از سازمانهای ذیربط باشد. 3- رزومه کاری و یا سوابق اجرایی شرکتهای تبلیغاتی می بایست مورد تایید و...
بیشتر...

تجدید مزایده واگذاری محل نصب 21 اسکرول لایت باکس-کاشان

تجدید مزایده واگذاری محل نصب 21 اسکرول لایت باکس-کاشان مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری کاشان  تاریخ: 1395/11/10 شماره آگهی : شماره 9510/19 مرحله اول نوبت دوم  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی سازمان زیباسازی شهرداری کاشان آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 9510/19 موضوع مزایده: واگذاری محل بهره برداری جهت نصب 21 دستگاه اسکرول لایت باکس به مدت سه سال واقع در معبرهای مشخص شده در اسناد مزایده بصورت ساخت ، بهره برداری ، اجاره مربوطه به فضاهای تبلیغاتی محیطی براساس ارزش منطقه ای مصوب شده و مصوبه هیئت مدیره سازمان زیباسازی شهرداری کاشان به متقاضیان واجدالشرایط مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا تاریخ 95.11.17 مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا مورخ 95.11.19 و بازگشایی پاکت در ساعت 10 مورخ 95.11.20 می باشد. ضمناً کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. تلفاکس: 39-55241437(031) سازمان زیباسازی- بهروز گرانمایه
بیشتر...

مزایده ساخت و نصب و بهره برداری حدود 55 فیکسچر تبلیغاتی

مزایده ساخت و نصب و بهره برداری حدود 55 فیکسچر تبلیغاتی مزایده گزار : شهرداری شریفیه  تاریخ: 1395/11/09 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان قزوین شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت دوم شهرداری شریفیه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 792 مورخ 95.6.24 شورای اسلامی شهر شریفیه ساخت و نصب و بهره برداری از حدود 55 فیکسچر تبلیغاتی در حاشیه جاده شریفیه - محمدیه و داخل شهر را با مشخصات ذیل به مدت چهار سال با ضریب افزایش سالیانه 20 درصد به کانونهای تبلیغاتی دارای مجوز معتبر یا نمایندگی معتبر از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با حداقل سه سال سابقه کاری تبلیغات شهری واگذار نماید. از کانونهای تبلیغاتی که مایل به شرکت در مزایده هستند دعوت میشود جهت دریافت اسناد مزایده در مدت زمان اعلام شده به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند. زمان دریافت اسناد ده روز پس از انتشار آخرین آگهی محل دریافت اسناد دبیرخانه شهرداری شریفیه مهل...
بیشتر...

مزایده واگذاری اجاره یک ساله یک عدد تابلوی تبلیغاتی- باقرشهر

مزایده واگذاری اجاره یک ساله یک عدد تابلوی تبلیغاتی- باقرشهر مزایده گزار : شهرداری باقرشهر  تاریخ: 1395/11/09 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شهرداری باقرشهر (نوبت اول) شهرداری باقرشهر در نظر دارد نسبت به واگذاری اجاره یک ساله یک عدد تابلوی تبلیغاتی به ابعاد 2.40*30 واقع در روی پل عابر پیاده باقرشهر را از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از شرکت کنندگان واجد شرایط لازم دعوت می شود پس از چاپ آگهی نوبت دو جهت دریافت اوراق مزایده به امور مالی شهرداری باقرشهر واقع در شهر ری جاده قدیم تهران- قم مراجعه یا با تلفن 55203710 داخلی 324 تماس حاصل نمایند. بدبهی است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد. مهلت قبول پیشنهادها تا پایان وقت اداری سه شنبه 95.11.26 و اسناد در روز 4شنبه 95.11.27 در کمیسیون عالی معاملات شهرداری مفتوح می گردد. ...
بیشتر...

تفاوت تبلیغات در کشورهای پیشرفته و جهان سوم

تفاوت تبلیغات در کشورهای پیشرفته و جهان سوم تبلیغات در کشورهای پیشرفته چگونه است؟ در کشور های پیشرفته صنعتی ارتباط بین تولید کننده و مصرف کننده در سایه تجربیات شرکتهای بزرگ تبلیغات جهان مانند : publicis Omnicom grup ، wpp ، BBDO، Saatchi and Saatchi و غیره برقرار شده است و با تلاش این شرکتهای بزرگ تبلیغاتی است که ما امروزه حتی محصولات مصرفی روزانه مانند کوکاکولا ، چای و قهوه را هزاران کیلومتر دورتر از محل تولید آنها می شناسیم و مصرف می کنیم . اگر ما در شهر خودمان که با مراکز تولید جهانی و حتی ایرانی فاصله زیادی دارد محصولات شرکتهای مختلف را انتخاب می نماییم در نتیجه معرفی محصولات از طریق تبلیغات تلویزیونی ، رادیوئی، مطبوعاتی ، تبلیغات شهری و علی الخصوص اینترنتی مقدور شده است . در کشورهای صنعتی ،تبلیغات به قدری با زندگی مردم عجین شده است که مصرف کنندگان بدون تبلیغات ، خصوصا از طریق شرکت تبلیغاتی معتبر نمی خواهند انتخاب و خرید نمای...
بیشتر...

نصب المان های ویژه دهه فجر در میادین اصلی سنندج

نصب المان های ویژه دهه فجر در میادین اصلی سنندج مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری سنندج گفت: این سازمان در راستای گرامیداشت دهه فجر چند المان مناسبتی را در میادین اصلی سنندج نصب می‎کند. به گزارش مجله خبری محیطی به نقل از فارس، هه‌تاو فریدونی جمعه‌ شب در یک گفت ‌وگوی کوتاه با خبرنگاران، اظهار داشت: این سازمان بر اساس رسالت کاری خود در مناسبت‌های ملی و مذهبی اقدامات لازم را در زمینه آماده ‌سازی و فضاسازی محیطی سطح شهر انجام خواهد داد. مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری سنندج بیان کرد: یکی از جشن‌های مهم کشور ما، جشن شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی است که هر ساله این سازمان با آذین ‌بندی میادین و خیابان‌های سطح شهر، فضا را برای بهتر برگزارکردن جشن‌های این دهه مبارک آماده می‌کند. وی از نصب چندین المان موضوعی به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر امسال در سنندج خبر داد و گفت: با هدف تداعی خاطرات دوران پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، المان‌های حج...
بیشتر...

مناقصه مکانیزه کردن پل عابر پیاده در صفادشت – نوبت دوم

مناقصه مکانیزه کردن پل عابر پیاده در صفادشت – نوبت دوم مناقصه گزار : شهرداری صفادشت  تاریخ: 1395/11/09 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : - شرح آگهی آگهی مناقصه نوبت دوم شهرداری صفادشت در نظر دارد نسبت به مکانیزه کردن پل عابر پیاده از طریق مناقصه کتبی اقدام نماید. لذا متقاضیان دارای واجد شرایط احراز صلاحیت پیمان جهت دریافت برگه مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد کارپردازی مراجعه نمایند. مبلغ مناقصه: 10.000.000.000 ریال پایان تحویل مدارک: 95.11.20 محمد علی کریمی- شهردار صفادشت
بیشتر...