پایتخت نیازمند المان یادمانی از شهدای آتش نشانی است

پایتخت نیازمند المان یادمانی از شهدای آتش نشانی است مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران از انتشار فراخوان طراحی یادمان شهدای آتش نشان خبر داد و گفت: به دنبال حادثه ناگوار ساختمان پلاسکو و ضرورت گرامیداشت قهرمانی آتش نشان ها، این فراخوان منتشر شد. به گزارش مجله خبری محیطی به نقل از روابط عمومی و اموربین المل سازمان زیباسازی شهر تهران، دکتر علیزاده با بیان اینکه فراخوان طراحی یادمان شهدای آتش نشان به پاس رشادت وجان فشانی آتش نشانان قهرمان وگرامیداشت یادشهدای آتش نشان، منتشر شده است، ادامه داد: با توجه به این حادثه ناگوار، پایتخت نیازمند المان یادمانی است تا قهرمانی دلیر مردان آتش نشان همواره در ذهن شهروندانش زنده بماند. به گفته مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، به منظور طراحی نماد یاد بود آتش نشان، از تمامی هنرمندان علاقمند دعوت می شود؛ طرح ها و ایده های خود را به دبیرخانه زیباسازی ارایه کنند. او با تاکید بر اینکه در نهایت طرح برگزی...
بیشتر...

تجدید مناقصه طراحی، چاپ، نصب، جمع آوری، نگهداری آرشیو

تجدید مناقصه طراحی، چاپ، نصب، جمع آوری، نگهداری آرشیو مناقصه گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین  تاریخ: 1395/11/02 شماره آگهی : یک نوبته  آدرس : استان قزوین شرح آگهی آگهی تجدید مناقصه عمومی یک نوبته سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین در نظر دارد انجام خدمات مربوط به طراحی ، چاپ ، نصب ، جمع آوری ، نگهداری و آرشیو بنر تیربردهای سطح شهر قزوین را با اعتبار 2.100.000.000 ریال از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. واجدین شرایط می توانند حداکثر طی مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت QAZVIN.IR و یا به مدیریت قراردادها و امور حقوقی سازمان واقع در بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی ره (نوروزیان) جنب بوستان هشت بهشت فرهنگسرای بانو (س) ، طبقه سوم مراجعه فرمایند. لازم به ذکر است مدت ارائه خدمات دو سال شمسی می باشد. شرایط شرکت در مناقصه : 1- تاریخ دریافت اسناد (10) روز از تاریخ انتشار آگهی 9...
بیشتر...

مناقصه مکانیزه کردن پل عابر پیاده در صفادشت

مناقصه مکانیزه کردن پل عابر پیاده در صفادشت مناقصه گزار : شهرداری صفادشت  تاریخ: 1395/11/02 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : - شرح آگهی آگهی مناقصه نوبت اول شهرداری صفادشت در نظر دارد نسبت به مکانیزه کردن پل عابر پیاده از طریق مناقصه کتبی اقدام نماید. لذا متقاضیان دارای واجد شرایط احراز صلاحیت پیمان جهت دریافت برگه مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد کارپردازی مراجعه نمایند. مبلغ مناقصه: 10.000.000.000 ریال پایان تحویل مدارک: 95.11.20 محمد علی کریمی- شهردار صفادشت
بیشتر...

مزایده بهره برداری از حدود ۵۵ فیکسچر تبلیغاتی در شریفیه

مزایده بهره برداری از حدود ۵۵ فیکسچر تبلیغاتی در شریفیه مزایده گزار : شهرداری شریفیه  تاریخ: 1395/11/02 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان قزوین شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت اول شهرداری شریفیه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 792 مورخ 95.6.24 شورای اسلامی شهر شریفیه ساخت و نصب و بهره برداری از حدود 55 فیکسچر تبلیغاتی در حاشیه جاده شریفیه - محمدیه و داخل شهر را با مشخصات ذیل به مدت چهار سال با ضریب افزایش سالیانه 20 درصد به کانونهای تبلیغاتی دارای مجوز معتبر یا نمایندگی معتبر از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با حداقل سه سال سابقه کاری تبلیغات شهری واگذار نماید. از کانونهای تبلیغاتی که مایل به شرکت در مزایده هستند دعوت میشود جهت دریافت اسناد مزایده در مدت زمان اعلام شده به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند. زمان دریافت اسناد ده روز پس از انتشار آخرین آگهی محل دریافت اسناد دبیرخانه شهرداری شریفیه مهل...
بیشتر...

مزایده احداث تعدادی سایبان ایستگاه تاکسی در نشتارود

مزایده احداث تعدادی سایبان ایستگاه تاکسی در نشتارود مزایده گزار : شهرداری نشتارود  تاریخ: 1395/11/02 شماره آگهی : -  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شهرداری نشتارود در نظر داد نسبت به احداث تعدادی سایبان ایستگاه تاکسی در سطح شهر با مجوز بهره برداری تبلیغاتی توسط برنده مزایده اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت می شود حداکثر یک هفته پس از درج آگهی جهت دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات به واحد مالی شهرداری مراجعه فرمایند. شهرداری نشتارود با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهر در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. متقاضیان می بایست مبلغ 20000000 ریال به حساب شهرداری نشتارود واریز و یا ضمانت نامه بانکی به همان میزان ارائه نمایند. هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود. منصور ابوالقاسمی شهردار نشتارود
بیشتر...

مزایده تعداد ۲ دهنه پل هوایی در شهرستان نور – نوبت دوم

مزایده تعداد ۲ دهنه پل هوایی در شهرستان نور – نوبت دوم مزایده گزار : شهرداری نور  تاریخ: 1395/11/02 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده نوبت دوم شهرداری نور در نظر دارد به استناد مجوز شماره 206 مورخ 95.6.27 تعداد 2 دهنه پل هوایی عابر پیاده و 3 دستگاه بیلبورد را از طریق مزایده عمومی برای مدت دو سال شمسی به صورت اجاره واگذار نماید. لذا کلیه شرکتها و کانون های تبلیغاتی ذیصلاح می توانند حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری نور مراجعه نمایند. ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. سید مجید موسوی- شهردار نور تاریخ انتشار نوبت اول: 95.10.22 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95.11.01
بیشتر...

تجدید مزایده یک بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی- خرم آباد

تجدید مزایده یک بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی- خرم آباد مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد  تاریخ: 1395/11/02 شماره آگهی : -  آدرس : استان لرستان شرح آگهی تجدید آگهی مزایده سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد براساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری در نظردارد تعداد یک دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی را ازطریق مزایده عمومی به مدت چهار سال به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ سی و یک میلیون و دویست هزار ریال به حساب سپرده شماره 100800502964 نزد بانک شهر شعبه انقلاب خرم آباد به نام سازمان فرهنگی ورزشی پیشنهادات خود را همراه با فیش واریزی به مدت یک هفته پس از انتشار آگهی در پاکتهای در بسته به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان امت ، کوچه مجد کد پستی 6813818489 تحویل نمایند. سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. در صورت عدم قرارداد توسط برندگان اول دوم و سوم سپرده آنان...
بیشتر...

مزایده آگهی های بازرگانی شبکه های رادیویی و تلویزیونی

مزایده آگهی های بازرگانی شبکه های رادیویی و تلویزیونی مزایده گزار : سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران  تاریخ: 1395/11/02 شماره آگهی : نوبت اول شماره 95/55  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی فراخوان مزایده عمومی 95/55 نوبت اول نام سازمان مزایده گذار : سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موضوع مزایده : سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد زمان های پذیرش ، جذب و پخش آگهی های بازرگانی شبکه های رادیویی و تلویزیونی بومی و محلی مراکز استانها شامل : آگهی مستقیم (تیزر) ، زیرنویس ، دعوت به تماشا (تقدیم برنامه) ، نشان آگهی (آرم آگهی) ، حک آرم و گزارش آگهی به تعداد 30 مرکز و 3 شبکه محلی (آبادان - کیش و مهاباد) را به صورت یکجا و قطعی به شرح اسناد مزایده از تاریخ 96.1.1 لغایت 96.12.29 به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند به منظور خرید اسناد و آگاهی از شرایط مزایده از تاریخ 95.11.3 ح...
بیشتر...

تخفیف تبلیغات کالای ایرانی در تابلوهای شهری شیراز

تخفیف تبلیغات کالای ایرانی در تابلوهای شهری شیراز عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: ایجاد اجماع در شهرداری‌های کشور برای خرید کالای ایرانی را از طریق شورای عالی استان‌ها پیگیری می‌کنیم. به گزارش محیطی به نقل از جنوب پرس ، محمد حق ‌نگر امروز در حاشیه جشنواره نشان ایرانی و تجلیل از تولیدکنندگان برتر اظهار داشت: برگزاری جشنواره نشان ایرانی گام نخست در حوزه فرهنگسازی شهری برای ترویج کالای ایرانی و اقتصاد مقاومتی در اقتصاد خانوارهای شهری بود که با حضور مناسب صنعتگران و تولیدکنندگان انجام شد و امیدواریم در ادامه کار رسانه‌ها و صدا‌و‌سیما و مدیران استانی و شهری از این اقدام حمایت جدی‌ تری به عمل آورند. وی افزود: ما به عنوان عضو شورا در چنین برنامه‌هایی ارتباط و تعامل بهتری با تولیدکنندگان پیدا کرده و گاه حتی مواردی را کشف می‌ کنیم که می‌تواند برای رونق اقتصاد استان و شهر هم مفید باشد چنانکه در همایش امروز صنعتگری در زمینه محصولات دارای کاربر...
بیشتر...

مزایده ساخت و نصب و اجاره ۲ عدد بیلبورد تبلیغاتی در شیراز

مزایده ساخت و نصب و اجاره ۲ عدد بیلبورد تبلیغاتی در شیراز مزایده گزار : شهرداری شیراز  تاریخ: 1395/10/30 شماره آگهی : نوبت دوم شماره 967-95  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 967-95 نوبت اول: 95.10.28 نوبت دوم: 95.10.30 شهرداری شیراز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد ساخت و نصب و اجاره دو عدد بیلبورد تبلیغاتی را در قالب یک بسته جهت بهره برداری تبلیغاتی از آنها را از طریق مزایده عمومی به مدت سه سال واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل میآید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس میدان شهید مطهری، نبش بولوار قدوسی شرقی، جنب بانک سپه، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری واحد کپی مراجعه نمایند. 1- متقاضی می بایست قبل از ارائه پیشنهاد از محل بازدید و رؤیت نموده و از کم و ...
بیشتر...