مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه راه آهن مشهد

مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه راه آهن مشهد مزایده گزار : اداره کل راه آهن خراسان  تاریخ: 1396/01/30 شماره آگهی : نوبت اول شماره 7-37-96  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مزایده شماره 7-37-96 نوبت اول اداره کل راه آهن خراسان در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه مشهد را از طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. 1- نام سازمان مزایده گزار اداره کل راه آهن خراسان 2- شرح مختصر موضوع مزایده: بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه مشهد 3- مهلت خرید اسناد مزایده تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 96.2.7 4- قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: مبلغ 500.000 (پانصد هزار ) ریال به حساب 2176401700009 تمرکز وجوه درآمد راه آهن خراسان نزد بانک ملی ایران (شعبه شهید هاشمی نژاد مشهد /کد 8511) واریز گردد. 5- خرید از سایت http://iets.mporg.ir رایگان می باشد. 6- محل خرید حضوری اسناد مزایده مشهد...
بیشتر...

مزایده واگذاری سه طرف پل در شهرستان آبیک – نوبت دوم

مزایده واگذاری سه طرف پل در شهرستان آبیک – نوبت دوم مزایده گزار : شهرداری آبیک  تاریخ: 1396/01/30 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان قزوین شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شهرداری آبیک در نظر دارد پیرو مجوز شماره 2071 مورخ 95.11.16شورای اسلامی محترم شهر آبیک نسبت به واگذاری سه طرف پل بصورت قسمت شرقی و یک طرف قسمت غربی لاین جنوبی جهت تبلیغات و بصورت اجاره بمدت یکسال از طریق مزایده عمومی به افراد و شرکتهای متقاضی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می‌آید حداکثر ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت و ارائه اسناد در ساعات اداری به ساختمان شهرداری واقع در بلوار طالقانی طبقه اول واحد مالی مراجعه نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و هزینه انتشار آگهی در روزنامه بعهده برنده مزایده می‌باشد. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می‌باشد.
بیشتر...

تجدید مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی محورهای مواصلاتی

تجدید مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی محورهای مواصلاتی مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم  تاریخ: 1396/01/30 شماره آگهی : نوبت اول شماره 96/14/1  آدرس : استان قم شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 96/14/1 نوبت اول موضوع مزایده: واگذاری ظرفیت تبلیغاتی محورهای مواصلاتی استان قم تعداد 221 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی تضمین شرکت در مزایده: به مبلغ 6.020.000.000 ریال به صورت فیش واریزی به حساب شماره 2176373507002 نزد بانک ملی شعبه مرکزی قم به نام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یا سهام و اوراق مشارکت بی نام و یا ضمانتنامه بانکی مهلت و محل دریافت اسناد : تا ساعت 14 مورخ 96.2.7 به آدرس قم- بلوار عمار یاسر مجتمع اداری استان مهلت تحویل پیشنهادها: ساعت 14 مورخ 96.2.18 زمان و محل بازگشایی پیشنهادها ساعت 9 صبح مورخ 96.2.19 در سالن جلسات اداره کل برگزاری می شود. جهت کس...
بیشتر...

مزایده اجاره 16 عدد فضای تبلیغاتی سایبان ایستگاه های تاکسی

مزایده اجاره 16 عدد فضای تبلیغاتی سایبان ایستگاه های تاکسی مزایده گزار : سازمان پایانه های مسافر و بار کرج و حومه  تاریخ: 1396/01/30 شماره آگهی : -  آدرس : استان البرز شرح آگهی آگهی مزایده عمومی سازمان پایانه های مسافر و بار کرج و حومه در نظر دارد نسبت به واگذاری محلهایی به شرح ذیل به اشخاص حقوقی واجد شرایط در مقابل اخذ اجاره بها اقدام نماید. 16 عدد فضای تبلیغاتی بالای سایبان ایستگاه های تاکسی (4 عدد پایانه شهید چمران- 7 عدد پایانه سه راه رجایی شهر - 3 عدد پایانه شهید سلطانی- 2 عدد پایانه فاز 4 مهرشهر) پایه اجاره ماهیانه هر سایبان مبلغ 3.500.000 ریال (کل سایبان ها ماهیانه مبلغ 56.000.000 ریال) و قرارداد به مدت دو سال و سپرده شرکت در مزایده مبلغ 100.000.000 ریال می باشد (طبق اسناد مزایده، صرفاً اشخاص حقوقی و کانون های تبلیغاتی واجد شرایط مجاز به شرکت در مزایده می باشند. پارکینگ های مکانیزه میدان توحید و فردیس- پا...
بیشتر...

شیراز با عدم مدیریت واحد در تبلیغات شهری مواجه است

شیراز با عدم مدیریت واحد در تبلیغات شهری مواجه است رئیس كمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر شیراز اعتقاد دارد كه ولنگاری تبلیغات شهری از درب و دیوار شهر شیراز می‌بارد و این مسئله نشئت گرفته از عدم مدیریت واحد در تبلیغات شهری و جزیره‌ای عمل كردن است. به گزارش محیطی و به نقل از ایكنا، محمدرضا هاجری، رئیس كمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر شیراز شب گذشته، ۲۸ فروردین‌ ماه در نطق پیش از دستور دویست و یازدهمین جلسه علنی این شورا با بیان اینكه ولنگاری تبلیغات شهری از درب و دیوار شهر شیراز می‌بارد، گفت: عدم مدیریت واحد در تبلیغات شهری و جزیره‌ای عمل کردن عامل تبلیغ کالاهای خارجی و برندهای بیگانه در تبلیغات شهری شده و جایی برای تبلیغ تولید کالاهای ملی و داخلی باقی نگذاشته است. وی اضافه كرد: این رویه با اصول اولیه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال داخلی مغایرت دارد و بهتر است شورای فرهنگ عمومی با مصوبات کاربردی جلو آشفته با...
بیشتر...

تجدید مناقصه بهره برداری از 5 دستگاه پل عابر پیاده – مازندران

تجدید مناقصه بهره برداری از 5 دستگاه پل عابر پیاده – مازندران مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران  تاریخ: 1396/01/29 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان مازندران شرح آگهی تجدید مناقصه نوبت اول دستگاه مناقصه گزار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران موضوع مناقصه: ساخت ، نصب، نگهداری و بهره برداری از 5 دستگاه پل عابر پیاده در حریم راههای استان مازندران نوع مناقبصه: یک مرحله ای عمومی مهلت دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96.2.6 مهلت ارسال اسناد: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96.2.16 زمان و محل قرائت پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ 96.02.17 ساعت 9 صبح - در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران محل دریافت و برگشت اسناد: مازندارن - ساری - خیابان انقلاب - روبروی استانداری - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران - اداره منابع انسا...
بیشتر...

آگهی مناقصه عملیات طراحی سازه و اجرای المان برکه فلزی

آگهی مناقصه عملیات طراحی سازه و اجرای المان برکه فلزی مناقصه گزار : شهرداری قیر  تاریخ: 1396/01/29 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مناقصه شهرداری اوز در نظر دارد به استناد بودجه 1396 عملیات طراحی سازه و اجرای المان برکه فلزی به قیمت پایه 1.800.000.000 ریال به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. 1- پیمانکار باید واجد شرایط و دارای تأییدیه صلاحیت و مجوز از سازمانهای ذیربط در امور فوق باشد. 2- محل دریافت اسناد مناقصه و قبول پیشنهادات از تاریخ درج آگهی نوبت اول به مدت 7 روز و در واحد کارشناسی شهرداری به شماره تلفن 07152512141 می باشد. 3- میزان سپرده به مبلغ 90.000.000 ریال واریز به حساب شماره 3100002594009 نزد بانک ملی به نام سپرده شهرداری و یا ضمانت نامه بانکی می باشد. 4- مهلت قبول پیشنهادات به مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم می باشد. 5- در صورت شرایط برابر اولویت با پ...
بیشتر...

مزایده واگذاری تعداد 14 دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری

مزایده واگذاری تعداد 14 دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد  تاریخ: 1396/01/29 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان لرستان شرح آگهی آگهی مزایده (نوبت اول) سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد براساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری در نظر دارد تعداد 14 دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری تک وجهی را از طریق مزایده عمومی به مدت یکسال به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ پنجاه میلیون ریال به حساب سپرده 100800502964 نزد بانک شهر شعبه انقلاب خرم آباد به نام سازمان فرهنگی ورزشی، پیشنهادات خود را همراه با فیش واریزی به مدت 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم در پاکتهای در بسته به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان امت، کوچه مجد، کد پستی 6813818489 تحویل نمایند. - سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. - در صورت عدم قرارداد توسط برندگان اول، دوم و سوم سپرده ...
بیشتر...

مزایده اجاره پلهای هوایی عابر پیاده در رستم آباد

مزایده اجاره پلهای هوایی عابر پیاده در رستم آباد مزایده گزار : شهرداری رستم آباد  تاریخ: 1396/01/29 شماره آگهی : مرحله سوم  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی مزایده اجاره پلهای هوایی عابر پیاده شهر رستم آباد جهت تبلیغات محیطی شهر مرحله سوم شهرداری رستم آباد در نظر دارد نسبت به اجاره تابلوهای تبلیغاتی چهار دهنه پل هوایی بلوار اصلی و تبلیغات محیطی به وسیله تعداد 6 عدد استند به مدت 3 سال به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید لذا علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند همه روزه به غیر از ایام تعطیل ضمن مراجعه به واحد حقوقی شهرداری رستم آباد تا تاریخ 96.2.9 با دریافت اسناد مزایده از شرایط و نحوه برگزاری مطلع گردند. تلفن های تماس : 34672223-013 نعمت اله نظامیوند چگینی - شهردار رستم آباد
بیشتر...

۴ کمیته سامان بخشی به تبلیغات محیطی در بجنورد فعال شد

۴ کمیته سامان بخشی به تبلیغات محیطی در بجنورد فعال شد معاون خدمات شهر شهرداری بجنورد از تشکیل ۴ کمیته سامان بخشی تبلیغات محیطی در ایام تبلیغات کاندیداها خبر داد و گفت: این ۴ کمیته فعالیت‌های مختلفی را سرفصل کار خود دارند. به گزارش مجله خبری محیطی و به نقل از تسنیم، یوسف رستمی اظهار داشت: از آن جمله کمیته بررسی و ارزیابی، پیگیری حقوقی، امحا و اجرایی است که در خدمات شهری تشکیل‌شده است. رستمی تصریح کرد: ممانعت از تبلیغات خارج از ضابطه، تأمین فضا برای محل الصاق پوستر و اعلان آگهی، نظافت و شستشوی شهر پس از خاتمه مراسم، مستندسازی از اقدامات انجام‌گرفته، ارجاع موارد تخلف به مراجع قضایی خواهد بود. وی گفت: حاشیه معابر با اولویت اینکه ایجاد تردد نکرده و برای کسبه مزاحمت نداشته باشد، برای تبلیغات محیطی مناسب‌سازی می‌شود. رستمی افزود: نصب اعلان و پوستر بر دیوارها مستلزم نصب آن در محل‌های تعبیه‌ شده است تا هم ایجاد تردد نکرده و مانع دید کسبه ن...
بیشتر...