بررسی وضعیت اجاره بیلبورد در کرمان

بررسی وضعیت اجاره بیلبورد در کرمان معرفی شهر کرمان کرمان از شهرهاي بزرگ ايران و مرکز استان کرمان درجنوب شرقي ايران است.اين شهر در بخش مرکزي شهرستان کرمان قرار دارد. استان کرمان دارای بی نظیرترین مناطق کویری جهان. یکی از برجسته ترین استانها در کشاورزی و معدن. دارای آب و هوای مختلف و متنوع که در موارد زیادی ۳ فصل را در کمتر از ۱۲ ساعت داراست. استان کرمان با مساحت ۱۸۵۶۷۵ کیلومتر مربع در جبهه جنوب شرقی کشور قرار دارد. این استان از شمال به استان خراسان جنوبی و یزد، از شرق به سیستان و بلوچستان، از جنوب به استان هرمزگان و از غرب به استان فارس و یزد محدود می شود. کرمان از لحاظ تجاری و صنعتی نیز به خاطر وجود منطقه ویژه اقتصادی سیرجان و ارگ جدید؛ همچنین به علت تولید بیشتر پسته صادراتی ایران در این استان، موقعیت استراتژی را برای تبلیغات دارد که در ادامه به آن پرداخته شده است. موقعیت اجاره بیلبورد در کرمان استان کرمان در لای...
بیشتر...

تجدید مزایده فضاهای تبلیغاتی جهت نصب بیلبوردهای تبلیغاتی

تجدید مزایده فضاهای تبلیغاتی جهت نصب بیلبوردهای تبلیغاتی مزایده  گزار : شهرداری هرسین  تاریخ: 1395/06/28 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان کرمانشاه شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی نوبت دوم شهرداری هرسین در نظر دارد نسبت به اجاره محل بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر هرسین به مدت 3 سال به شرح ذیل به مدت سه سال اقدام نماید: متقاضیان می توانند برای خرید اسناد مدارک و پیش نویس قرارداد و دیگر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده تا تاریخ 95.7.1 به واحد امور قراردادهای شهرداری هرسین مراجعه نمایند. مدت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز کاری می باشد. زمان یازگشایی پاکت ها راس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 95.7.10 در دفتر شهردار می باشد. هزینه برآورد کارشناسی و نشر آگهی در روزنامه به عهده برنده می باشد. برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. ...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی در شهر هرسین

مزایده اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی در شهر هرسین مزایده  گزار : شهرداری هرسین  تاریخ: 95/06/06 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : کرمانشاه ، - شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی نوبت دوم شهرداری هرسین در نظر دارد نسبت به اجاره محل بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر به شرح ذیل به مدت 3 سال اقدام نماید : متقاضیان می توانند برای خرید اسناد مدارک و پیش نویس قرارداد و دیگر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده از تاریخ نشر آگهی تا 3 روز پس از انتشار نوبت دوم به واحد امور قراردادهای شهرداری هرسین مراجعه نمایند . مدت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز کاری می باشد . زمان و محل بازگشایی پیشنهادها در آگهی نوبت دوم مشخص می گردد . هزینه برآورد کارشناسی و نشر آگهی در روزنامه به عهده برنده می باشد . برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد . ر...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی شهر هرسین

مزایده اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی شهر هرسین مزایده  گزار : شهرداری هرسین  تاریخ: 95/06/03 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : کرمانشاه ، - شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی نوبت اول شهرداری هرسین در نظر دارد نسبت به اجاره محل بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر به شرح ذیل به مدت 3 سال اقدام نماید : متقاضیان می توانند برای خرید اسناد مدارک و پیش نویس قرارداد و دیگر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده از تاریخ نشر آگهی تا 3 روز پس از انتشار نوبت دوم به واحد امور قراردادهای شهرداری هرسین مراجعه نمایند . مدت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز کاری می باشد . زمان و محل بازگشایی پیشنهادها در آگهی نوبت دوم مشخص می گردد . هزینه برآورد کارشناسی و نشر آگهی در روزنامه به عهده برنده می باشد . برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد . ...
بیشتر...

مزایده واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی در شهر صحنه کرمانشاه

مزایده واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی در شهر صحنه کرمانشاه مزایده گزار : شهرداری صحنه  تاریخ: 1394/12/09 شماره آگهی : -  آدرس : کرمانشاه ، - شرح آگهی آگهی مزایده نسبت به واگذاری و اجاره اموال غیر منقول شهرداری صحنه در نظر دارد در سال 95 نسبت به واگذاری و اجاره اموال غیر منقول شامل : دکه ها دربند و دکه های سطح شهر و سایر تاسیسات درآمد زا از پارک ها و بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر اقدام نماید . لذا از اشخاص حقوقی ، حقیقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید نسبت به واریز سپرده شرکت در مزایده به حساب 2171143662005 بانک ملی شعبه صحنه به نام شهرداری صحنه اقدام و جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و شرایط شرکت در مزایده به واحد امور قراردادها و امور مالی مراجعه نمایند . ضمنا مزایده راس ساعت 1 عصر روز شنبه مورخه 94.12.22 برگزار می گردد . هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری در رد و قبول پیشنهادات مختار...
بیشتر...

مزایده واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی کرمانشاه

مزایده واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی کرمانشاه مزایده گزار : سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمانشاه  تاریخ: 1394/11/27 شماره آگهی : نوبت دوم 18/پ/94  آدرس : کرمانشاه ، انتهای بلوار طاقبستان ، جنب آثار باستانی ، سازمان پارک ها و فضای سبز شهر کرمانشاه شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شماره 18/پ/94      نوبت دوم سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمانشاه در نظر دارد جهت انجام امور تبلیغاتی تعداد 16 محل پایه های ثابت تبلیغاتی بیلبورد مطابق جدول ذیل و بر اساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری از طریق مزایده در اختیار شرکت های تبلیغاتی قرار دهد . لذا متقاضیان واجد شرایط شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت مدارک شرکت در مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به سازمان پارک ها و فضای سبز شهر کرمانشاه به نشانی : انتهای بلوار طاقبستان، جنب آثار باستانی ، سازمان پارک ها و فضای سبز شهر کرمانشاه مراجعه نمایید . تلفن : ۳۴۲۷۷۱۶۲-۰۸۳ ...
بیشتر...

مزایده واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی در کرمانشاه

مزایده واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی در کرمانشاه مزایده گزار : سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمانشاه  تاریخ: 1394/11/20 شماره آگهی : شماره 17/پ/۹۴ ، بار اول - نوبت اول  آدرس : کرمانشاه، انتهای بلوار طاقبستان، جنب آثار باستانی ، سازمان پارک ها و فضای سبز شهر کرمانشاه شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شماره 17/پ/۹۴ سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمانشاه در نظر دارد جهت انجام امور تبلیغاتی تعداد 16 محل پایه های ثابت تبلیغاتی بیلبورد مطابق جدول ذیل و براساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری از طریق مزایده در اختیار شرکت های تبلیغاتی قرار دهد . لذا متقاضیان واجد شرایط شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت مدارک شرکت در مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به سازمان پارک ها و فضای سبز شهر کرمانشاه به نشانی : انتهای بلوار طاقبستان، جنب آثار باستانی ، سازمان پارک ها و فضای سبز شهر کرمانشاه مراجعه نمایند . تلفن : ۳۴۲۷۷۱۶۲-۰۸۳ ...
بیشتر...

مزایده انجام امور تبلیغاتی در کرمانشاه

مزایده انجام امور تبلیغاتی در کرمانشاه مزایده گزار: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمانشاه  تاریخ: 1394/04/09 شماره آگهی: نوبت دوم ، شماره 8/پ/94 آدرس: کرمانشاه، انتهای بلوار تاقبستان جنب آثار باستانی سازمان پارک ها و فضای سبز شهر کرمانشاه شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شماره 8/پ/94سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمانشاه در نظر دارد جهت انجام امور تبلیغاتی تعداد 14 محل پایه های بیلبورد تبلیغاتی ، مطابق جدول ذیل و براساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری از طریق مزایده در اختیار شرکتهای تبلیغاتی قرار دهد .لذا متقاضیان واجد شرایط شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت مدارک شرکت در مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به سازمان پارک ها و فضای سبز شهر کرمانشاه به نشانی :انتهای بلوار تاقبستان ، جنب آثار باستانی ، سازمان پارک ها و فضای سبز شهر کرمانشاه مراجعه نمایید . تلفن : 34277162-083  آدرس محل  قیمت پایه ...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی در کرمانشاه

مزایده بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی در کرمانشاه مزایده گزار: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمانشاه  تاریخ: 1394/04/02 شماره آگهی: نوبت اول ، شماره 8/پ/94 آدرس: کرمانشاه ، انتهای بلوار تاقبستان ، جنب آثار باستانی ، سازمان پارک ها و فضای سبز شهر کرمانشاه شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شماره 8/پ/94سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمانشاه در نظر دارد جهت انجام امور تبلیغاتی تعداد 14 محل پایه های بیلبورد تبلیغاتی را مطابق جدول ذیل و براساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری از طریق مزایده در اختیار شرکتهای تبلیغاتی قرار دهد .لذا متقاضیان واجد شرایط شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت مدارک شرکت در مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به سازمان پارک ها و فضای سبز شهر کرمانشاه به نشانی : انتهای بلوار تاقبستان ، جنب آثار باستانی ، سازمان پارک ها و فضای سبز شهر کرمانشاه مراجعه نمایید . تلفن : 34277162-083  آدرس محل  قیم...
بیشتر...

مزایده واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی در کرمانشاه

مزایده واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی در کرمانشاه مزایده گزار: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمانشاه  تاریخ: 1394/04/02 شماره آگهی: 8/پ/94 آدرس:  کرمانشاه ، سازمان پارکها و فضای سبز شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 8/پ/94 سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمانشاه در نظر دارد انجام امور تبلیغاتی تعداد 14 محل پایه های ثابت بیلبورد تبلیغاتی را مطابق جدول ذیل و بر اساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری از طریق مزایده در اختیار شرکت های تبلیغاتی قرار دهد . لذا متقاضیان واجد شرایط شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت مدارک شرکت در مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به سازمان پارک ها و فضای سبز شهر کرمانشاه به نشانی : انتهای بلوار طاقبستان - جنب آثار باستانی سازمان پارک ها و فضای سبز شهر کرمانشاه مراجعه نمایند. تلفن : 083342771621- موضوع مزایده : ردیف آدرس محل قیمت پایه کارشناسی بابت اجاره سالیانه مدت اجاره...
بیشتر...