ارتباط تبلیغات و توسعه

ارتباط تبلیغات و توسعه

امروزه تبلیغات به عنوان یک صنعت در دنیا شناخته شده است. این صنعت در دنیا به تولیدکننده انگیزه کاری می‌دهد و تبلیغات سالم می‌تواند بازار سالم ایجاد کند.
امروزه تبلیغات به عنوان یک ضرورت در جامعه ایران مطرح است که به معرفی کالاها و تولیدات و در خدمت برآورده ساختن نیازهای ضروری زندگی انسان قرار دارد تبلیغات باید در خدمت رونق بخشیدن به حرکت چرخ‌های اقتصادی یا شناساندن محصول و … باشد.

تبلیغات در حقیقت زبان و وسیله ارتباط توسعه بنگاه اقتصادی و جامعه است و قطع تبلیغات به نوعی مرگ کالا محسوب می‌شود که اگر نا آگاهانه،‌ تقلیدی،‌ سفارشی و با دید غیرکارشناسی و غیرتخصصی انجام شود،‌ چاهی است که کالا و صاحبش را در خود فرو می‌کشد، برعکس یک تبلیغ خوب ابتدا توجه مخاطب را جلب و سپس او را بدان محصول علاقه‌مند می‌کند. بطور مثال تبلیغ گسترده علمی باعث می‌شود که کالای ایرانی در برابر رقیب خارجی بازار یشتری بیابد و به فروش برسد و کارخانه‌دار با شکست مواجه نگردد و جامعه نیز مواجه با خیل عظیم بیکاران نشود.

ارتباط تبلیغات و توسعه

downloadتوسط یک برنامه ریزی کلی است که شامل همه جنبه‌های زندگی و جهات نیازهای اجتماعی نظیر آموزش و بهداشت، صنایع، حمل ونقل، تفریح، تولید و غیره می‌شود.
موفقیت هر کشور در امر توسعه بی‌تردید به برنامه‌ریزی صحیح آن کشور در تبلیغات وابستگی و پیوستگی تام و تمام دارد و برعکس بهترین برنامه‌ریزیها در امر توسعه اگر با برنامه‌ریزی صحیح و همه جانبه‌ای در امر تبیغات همراه و توام باشد مآلا عقیم و ناکام خواهد ماند.

در تبلیغات یک اصل اساسی وجود دارد که اگر به اندازه کافی به آن توجه و عنایت نشود همه تمهیدات اجرائی در جهت رشد و توسعه با مشکلات اساسی روبرو خواهد شد و احتمالاً به هدر خواهد رفت و این اصل، ضرورت آموزش و انگیزش مردم در راستای برنامه‌های توسعه اجتماعی است. این اصل را می‌توان مکمل اصل ضرورت مشارکت عمومی مردم در تبلیغات نامید، بنابراین اصل از یکسو مردم باید در فعالیت‌های تبلیغی شریک باشند و حتی بخشی از آن بشمار آیند و از سوی دیگر فعالیت‌های تبلیغی باید در بستر برنامه‌های توسعه اجتماعی حرکت کنند.

اصول کار تبلیغ

 • مشکل یابی و مشکل گشایی
 • ترویج خود اتکائی
 • فراگیری شمول و عمومیت داشتن زبان تبلیغات
 • توجه به آرمانهای اسلامی و فرهنگ ملی
 • در نظر گرفتن امکانات ملی
 • همبستگی با نهادهای مردمی
 • پرهیز از روز مرگی و قالب های کلیشه‌ای
 • آموزش مداوم و عناصر تبلیغی

رقابت و توسعه تبلیغات

Advertising-Strategyبا توجه به میزان افزایش شرکت ها، سایت ها و شبکه های مبلغ درعرصه ارتباطات و بازتاب های فراوان آن در زمینه های مختلف کار و زندگی، برای استقرار در این حرفه، باید کاملا حرفه ای و حساب شده عمل کرد. حضوری ممتد در بافت جامعه و لمس حقایق و نیازهای عمومی مردم، میتواند کلیدها و راهکارهای بسیار حائز اهمیتی را برای حضوری پررنگ در صحنه ارتباطات، تبلیغات و تجارت فراهم آورد.

درهمین رابطه برای خوب دیدن و خوب دیده شدن باید کاملا متفاوت اندیشید و عمل کرد. به جز عامل تفاوت، تمایز و عرضه باکیفیت محصولات، رضایت مندی و مشتری مداری، مهمتـــرین گزینه های تداوم و ماندگاری در این حرفه محسوب میشوند. رقابـت به هیچ وجه به معنی حذف رقیبان از صحنه های تجاری نیست، بلکه میدانی برای نمایش توانایی ها، استعدادها و خالقیت های ویژه هر قشر و گروه است. در واقع مهمترین مزیت رقابت، تبلور و شکوفایی افکار شرکت های متفاوت در محیطی بین المللی است که بنا بر میزان آگاهی و دانش، حائز بهترین رتبه از سوی مخاطبان خواهند شد.

فلسفه وجودی نظام تبلیغ

 • ناکافی بودن میزان اطلاع مردم در زمینه‌های سیاسی و فرهنگی و تخریب حافظه ملی و هویت تاریخی مردم بوسیله استعمار و ضروت رجعت به هویت ملی.
 • تبلیغات جهانی
 • ضرورت انتشار ( نتایج حاصل از تحقیقات علمی و فرهنگی و ذخیره شدن آنها در منابع تحقیقاتی و دانشگاهی باید در جهت رشد فرهنگ عمومی در اختیار مردم قرار گیرد.)
 • حق ‌افراد جامعه‌ برای استفاده از خدمات آموزشی توسط رسانه‌های گروهی.
 • تقویت همبستگی ملی و جلب توجه افراد به مسائل مشترک و عمومی.
 • عدم آشنائی مردم با استعدادهای بالقوه کشور در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی.
 • لزوم کمک بیشتر به خانواده‌ها
 • ناکافی بودن خدمات آموزشی موسسات آموزش رسمی و عدم تعادل و ارائه خدمات آموزشی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.