مزایده واگذاری 25 عدد تابلوی تبلیغاتی در ارومیه

مزایده واگذاری 25 عدد تابلوی تبلیغاتی در ارومیه
مزایده گزار : شهرداری ارومیه
 تاریخ: 1394/12/19
شماره آگهی : نوبت دوم ، 17/36828
 آدرس : آذربایجان غربی ، خیابان نور

شرح آگهی

مزایده عمومی نوبت دوم
شماره 17/36828
شهرداری ارومیه در نظر دارد به استناد ماده سی آئین نامه معاملاتی شهرداری ارومیه بهره برداری از تعداد 25 عدد تابلوهای تبلیغاتی ایستاده بیل بیر در سطح شهر را به کانون های تبلیغاتی دارای مجوز معتبر یا نمایندگی معتبر از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی با حداقل سه سال سابقه کاری تبلیغات شهری واگذار نماید . از کانون های تبلیغاتی که مایل به شرکت در مزایده هستند درخواست می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیلی و دریافت اسناد مزایده و مشخصات همه روزه تا آخر وقت اداری روز 2شنبه مورخ 94.12.24 به امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهرداری ارومیه واقع در خیابان نور و یا به سایت شهرداری به آدرس : WWW.URMIA.IR مراجعه فرمایند .
حضرت پور – شهردار ارومیه
تاریخ انتشار نوبت اول : 94.12.13 و تاریخ انتشار نوبت دوم : 94.12.19

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.