مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی در چمستان مازندران

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی در چمستان مازندران
مزایده گزار: شهرداری چمستان
 تاریخ: 1394/03/05
شماره آگهی: نوبت اول
آدرس: مازندران ، –

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده
شهرداری چمستان شهر ، فضای تبلیغاتی سطح شهر را بصورت یکپارچه به بخش خصوصی پیمانکاران واجد شرایط که دارای صلاحیت کاری و مجوزی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند بمدت 5 سال واگذار می نماید. لذا کلیه شرکت کنندگان می توانند ضمن اخذ اسناد از امور مالی شهرداری چسمتان حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم تا تاریخ 94.3.23 پیشنهاد خود را به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید اخذ نمایند . شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مزایده اعلام می دارد.
محمد بوداغی، شهردار چمستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.