مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی در تبریز

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی در تبریز
مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری تبریز
 تاریخ: 1394/07/29
شماره آگهی:
 آدرس : آذربایجان شرقی، خیابان آزادی- حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان- ضلع غربی بازار روز- جنب بانک شهر- سازمان زیباسازی شهرداری تبریز

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظر دارد پک های شماره 15.8 و 16 فضاهای تبلیغاتی را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید.
1- جمع مساحت پک هشت 170/5 مترمربع به قیمت پایه 2.551.934.000 ریال به مدت 2 سال شمسی و جمع مساحت پک پانزده 142 مترمربع به قیمت پایه 2.306.216.000 ریال به مدت دو سال شمسی و مساحت پک شانزدهم 218 مترمربع به قیمت پایه 2.569.600.000 ریال به مدت دو سال شمسی
2- واریز مبلغ 128.00.000 ریال از بابت پک 8 و واریز مبلغ 116.000.000 ریال از بابت پک 15 و واریز مبلغ 130.000.000 ریال از بابت پک 16 به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت نقد به حساب 100789867578 سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی می باشد.
3- آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 94.8.10 می باشد. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 14:30 در محل اتاق کمیسیون مناقصات و مزایده ها واقع در ساختمان شهرداری مفتوح خواهند شد.
4- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
5- هزینه آگهی به عهده برندگان مزایده خواهد بود.
6- علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان آزادی- حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان- ضلع غربی بازار روز- جنب بانک شهر- سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه نمایند.
7- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده ها در اسناد مزایده مندرج می باشد.
مدیرعامل سازمان زیباسازی – اکبر امجدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.