مزایده واگذاری دو عدد سازه تبلیغاتی بدنه پل عابر در سنندج

مزایده واگذاری دو عدد سازه تبلیغاتی بدنه پل عابر در سنندج
مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری سنندج
 تاریخ: 1394/05/10
شماره آگهی: نوبت دوم
 آدرس کردستان ، –

شرح آگهی

مزایده حضوری- حراج
سازمان زیباسازی مبنی بر برگزاری مزایده عمومی و حضوری در بین کانون های تبلیغاتی دارای صلاحیت جهت واگذاری دو عدد سازه تبلیغاتی در بدنه پل عابر پیاده واقع در میدان آزادی به شرح زیر که هر یک به صورت مستقل به مزایده گذاشته می شود .

ردیف محل نصب ابعاد قیمت پایه ماهیانه براساس لایحه عوارضی مصوب شورای شهر سال 94 مبلغ سپرده شرکت در مزایده
 1 میدان آزادی برروی خیابان پاسداران خلاف جهت میدان آزادی 15*2 مترمربع 21.708.000 ریال 2.170.800 ریال
 2 میدان آزادی برروی خیابان فلسطین خلاف جهت میدان آزادی 15*2 مترمربع 21.708.000 ریال 2.170.800 ریال

مقرر فرمایید در صورت تمایل جهت شرکت در مزایده با در دست داشتن مدارک زیر در روز سه شنبه مورخ 94.5.13 ساعت 12 در دفتر مدیریت این سازمان حضور داشته باشید .
1- مجوز کانون تبلیغاتی صادره از ارشاد اسلامی
2- مجوز اتحادیه چاپخانه داران شهرستان سنندج کلیه شرکت کنندگان می بایست دفتر مقیم در شهر سنندج داشته باشند .
3- فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده طبق جدول فوق الذکر به حساب شماره 3-8108464956-2610 به نام سازمان زیبا سازی شهرداری سنندج 
تبصره1- به مدارکی که مخدوش باشند و یا تاریخ انقضای آنها به پایان رسیده و یا آدرس محل کسب مغایرت داشته باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تبصره2- واریز نمودن مبلغ سپرده شرکت در مزایده الزامی می باشد یا متقاضیان می بایست مبلغ درج شده در جدول فوق را برای شرکت در هر کدام از بندهای قوق به صورت مجزا به شماره حساب 3-8108464956-2610 واریز نمایند .
تبصره3- برنده مزایده ملزم به رعایت کلیه مقررات جاری و اعلامی سازمان زیباسازی و ادارات ذی ربط می باشد .
تبصره4- سازمان زیبا سازی در رد یا قبول پیشنهاد مختار است .
تبصره5- برنده مزایده حق واگذاری مورد پیمان را به غیر ندارد و در صورت انصراف سپرده نفر اول ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد .
تبصره6- برنده مزایده می بایست حداکثر ظرف مدت سه روز بعد از جلسه کمیسیون معاملات به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت ضمانت نامه ضبط و نفر بعدی برنده اعلام خوهد شد.
تبصره7- متقاضیان مختار به شرکت در یک یا کل موارد درج شده مزایده می باشند .
تبصره8- پرداخت هزینه های درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد .
تبصره9- کلیه شرکت کنندگان  می بایست برگه تسویه حساب از واحد درآمد و مالی سازمان زیباسازی ارائه نمایند.
در پایان متقاضیان در صورت هرگونه ابهام از شرایط شرکت در مزایده می توانند با شماره تلفن های 33157180 و 33160524 واحد تبلیغاتی محیطی سازمان تماس حاصل فرمایند .
روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری سنندج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.