مزایده واگذاری حق استفاده تبلیغات از ایستگاه های تاکسی

مزایده واگذاری حق استفاده تبلیغات از ایستگاه های تاکسی
مناقصه گزار : شهرداری گرمسار
 تاریخ: 1395/07/04
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : استان سمنان

شرح آگهی

آگهی فراخوان نوبت اول
شهرداری گرمسار در نظر دارد نسبت به واگذاری حق استفاده تبلیغات از ایستگاه های تاکسی را از طریق فراخوان اقدام نماید.
لذا اشخاص حقیقی یا حقوقی که مایل به شرکت در فراخوان می باشند دعوت به عمل می آید جهت دریافت سند فراخوان و تحویل پیشنهاد حداکثر تا ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم به دبیرخانه شهرداری گرمسار مراجعه نمایند.
ضمنا شرکت کنندگان در فراخوان باید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و شهرداری ها نباشند.
یاسر عربی- شهردار گرمسار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.