مناقصه واگذاری تلویزیون شهری در شهر گلبهار

مناقصه واگذاری تلویزیون شهری در شهر گلبهار
مزایده  گزار : شرکت عمران شهر جدید گلبهار
 تاریخ: 95/06/07
شماره آگهی : شماره 95/07
 آدرس : خراسان رضوی ، کیلومتر 35 جاده مشهد قوچان – شهر جدید گلبهار ، بلوار ابن سینا ، میدان ابن سینا ، شرکت عمران شهر جدید گلبهار

شرح آگهی

آگهی مناقصه عمومی 95/07
شرکت عمران شهر جدید گلبهار وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .
1- موضوع مناقصه : خرید و نصب نمایشگر ضد آب (تلویزیون شهری) و تابلو روان در شهر جدید گلبهار
2- مدت زمان انجام کار : 1/5 ماه
3- شرایط مناقصه گر : شرکت های تبلیغاتی و کانون های تبلیغاتی که دارای سابقه حداقل یک کار مشابه می باشند .
4- مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ درج آگهی لغایت 95.6.10
5- آخرین مهلت عودت اسناد تکمیل شده ساعت 16 مورخ 95.6.20
6- جلسه بازگشایی اسناد : ساعت 10 مورخ 95.6.21
7- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 150.000.000 ریال بوده که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت عمران شهر جدید گلبهار تهیه و به دستگاه مناصه گزار تحویل گردد .
8- مبلغ خرید اسناد مناقصه فوق 200.000 ریال بوده که می بایست به حساب شماره 8877436917007 بانک مسکن شعبه گلبهار به نام شرکت عمران شهر جدید گلبهار واریز و رسید آن تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد .
9- بابت انجام پروژه فوق هیچگونه وجهی به عنوان تعدیل پرداخت نمی گردد .
10- لازم به ذکر است از مبلغ پیمان معادل 100 درصد آن به صورت زمین و یا واحد ساخته شده پرداخت می گردد .
11- محل خرید اسناد مناقصه و تحویل اسناد تکمیل شده کیلومتر 35 جاده مشهد قوچان – شهر جدید گلبهار بلوار ابن سینا میدان ابن سینا شرکت عمران شهر جدید گلبهار
روابط عمومی شرکت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.