مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی پل عابر پیاده در مازندران

مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی پل عابر پیاده در مازندران
مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل پایانه های استان مازندران
 تاریخ: 1394/04/07
شماره آگهی: نوبت دوم
آدرس: مازندران ، ساری- بلوار طالقانی- خیابان معلم- اداره کل حمل و نقل پایانه های استان مازندران- دبیرخانه کمیسیون معاملات دبیرخانه (امور اداری)

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
اداره کل حمل و نقل پایانه های استان مازندران در نظر دارد طراحی، ساخت، حمل، نصب ، نگهداری و بهره برداری از 16 عدد تابلوی تبلیغاتی بر روی پیشانی 8 پل عابر پیاده، به منظور امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از آن جهت اکران آگهی های تجارتی، خدماتی و هنری در حریم راه های استان مازندران را در قالب قرارداد مربوط به شرکت ها و کانون های آگهی تبلیغاتی واجدالشرایط و اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق فراخوان عمومی واگذار نماید .
لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک مربوطه از تاریخ انتشار آگهی به مدت 5 روز کاری در ساعات اداری به اداره کل حمل و نقل پایانه های استان مازندران به نشانی:
ساری- بلوار طالقانی- خیابان معلم- اداره کل حمل و نقل پایانه های استان مازندران- دبیرخانه کمیسیون معاملات دبیرخانه (امور اداری) مرا جعه نمایند .
بدیهی است پس از بررسی پیشنهادات واصله نتیجه به اطلاع متقاضیان خواهد رسید .
اداره کل حمل و نقل پایانه های استان مازندران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.