مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شاهین شهر

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شاهین شهر
مزایده گزار: سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین شهر
 تاریخ: 1394/07/01
شماره آگهی: نوبت اول
 آدرس : اصفهان، شاهین شهر – میدان فاطمیه ساختمان نگارستان شهرداری – طبقه چهارم

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
نوبت اول
سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین شهر در نظردارد موارد زیر را از طریق مزایده واگذار نماید.
1- بهره برداری از هشت تابلوی تبلیغاتی (بیلبورد ) در ابعاد 3×5 متر به مدت دو سال (تجدید نوبت دوم)
2- اجاره سالن رزومی مجموعه ورزشی شهدای حاجی آباد به مدت دو سال (نوبت اول)
3- بهره برداری از کیوسک اغذیه فروشی پارک انقلاب به مدت دو سال (تجدید نوبت سوم)
افراد حقیقی و حقوقی می توانند برای دریافت شرایط مزایده تا روز شنبه مورخ 94.7.11 به امور قراردادهای سازمان مراجعه و حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 94.7.12 نسبت به تحویل پیشنهاد خود به دبیرخانه سازمان واقع در شاهین شهر – میدان فاطمیه ساختمان نگارستان شهرداری – طبقه چهارم اقدام نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
آدرس سایت REFAHI.SHAHINSHAHR.IR
روابط عمومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.