مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در کرمان

مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در کرمان
مزایده گزار: شهرداری کرمان
 تاریخ: 1394/07/29
شماره آگهی:
 آدرس : کرمان ، –

شرح آگهی

مزایده عمومی
شهرداری کرمان در نظر دارد نسبت به واگذاری تابلوهای تبلیغاتی مندرج در جدول ذیل و به شرح ذکر شده در اسناد مزایده از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید .لذا از کلیه شرکتهای تبلیغاتی دارای مجوز رسمی از اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی دعوت بعمل  می آید ضمن معرفی کتبی نماینده خود جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ  94.7.29 لغایت 94.8.11 و جهت تسلیم پیشنهادات تا تاریخ 94.8.16 به مدیریت امور قراردادهای شهرداری واقع در کرمان، خیابان سپه مراجعه نمایند . در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و شرکت کنندگان باید مبالغ مشخص شده در جدول ذیل را جهت هر کدام از مزایده ها جداگانه به عنوان تضمین شرکت در مزایده به یکی از دو صورت وجه نقد واریزی به حساب جام شماره 6155782610 به نام حساب سپرده شهرداری کرمان و یا به صورت ضمانت نامه بانکی به همراه سایر اسناد تحویل نمایند. بازگشایی پاکات در تاریخ 94.8.17 انجام خواهد شد و در صورتیکه برندگان مزایده در موعد مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین شرکت در مزایده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید . بدیهی است که هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برندگان مزایده می باشد و سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است . لازم به ذکر است شرکت متقاضیان در هر دو گروه از مزایده های جدول ذیل بلامانع است ولی هر کانون / شرکت تبلیغاتی تا سقف 500 متر مربع با احتساب قراردادهای فعالی که با شهرداری منعقد نموده است می تواند قرارداد منعقد نماید.
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری

ردیف نوع تابلو محل تابلو مبلغ پایه به ازاء هر متر مربع در ماه – ریال متراژ تابلو متر مربع مدت قرارداد و درصد افزایش سالانه مبلغ قرارداد جنس تابلوها مبلغ تضمین شرکت در مزایده – ریال
 1  بیلبورد گروه 1  1- چهار راه 24 آذر ضلع شمال غربی
2- خیابان شریعتی مقابل استخر شنا
3- خیابان استقلال نبش خیابان پروین اعتصامی شرقی
 400.000
400.000
350.000
 24
24
60
 24 ماه 10 درصد افزایش سالیانه مبلغ قرارداد  بنر  51.000.000
 2  بیلبورد گروه 2  1- انتهای خیابان شهید مصطفی خمینی ره قبل از میدان هفت باغ علوی 2 عدد دو طرفه
2- بزرگراه امام ره ضلع جنوب غربی پل فجر
 70.000
70.000
 2*108
108
 60 ماه – 10 درصد افزایش سالیانه مبلغ قرارداد  بنر  84.000.000

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.